Ray Hanania


Incident s botou ukazuje neschopnost Západu porozumět arabskému světu