Raymond J. Learsy


Vyvlastnění – lék na podvodníky, kteří přivedli národ do chudobince