Richard Romanov


Vzniká Organizácia Kaspickej hospodárskej spolupráce