Roee Nahmias


Assange: Mohu odhalit informace, které vyvolají převraty v arabských zemích