Sergěj Gunějev


Ahmadinežád: Rusko je ve vztahu k Íránu ve vleku západu