sl_lopatnikov


O rovnosti a bratrství
Vztah liberalismu a fašismu
Stalin byl horší než Hitler
Sýrie…