Spojenectví práce a solidarity


Pozvánka na přednášku Ilony Švihlíkové
Ne robotě 21. století!