Štěpánka Klímková


Nové spojení odborů a občanských iniciativ
K čemu má sloužit vysokoškolská reforma?