st.hroch 180131


Ukrajina: Co vám v televizi neukázali…