Stratfor


George Friedman: Hlavním cílem USA je nedopustit spojení Německa a Ruska
Imperiální manuál