Svobodný vysílač


Reportáž Daniela Solise z konference o Sýrii v Monteaux