TED Talks


Mallence Bart Williams: Nejbohatší zemí na světě je Sierra Leone
Vzpoura! Co naše zalíbení v pirátech vypovídá o veřejném prostoru