tv cargrad


Liberálové nás olupovali víc než všichni Američani
Rusko: Existuje někdo, kdo nekrade?
Korejská krize je jen pláštíkem…
ISIL: Zrežírovaná poprava