Václav Novotný


Bojovník proti smrti zdravého rozumu
Vláda proti lidu