Velekněz Ratata


Učitelé a úředníci
Malé starosti velkých politiků