Vesti FM


Nevydrží Rusko nové závody ve zbrojení a kapituluje?
To jsem nevěděl, že se u vás s minami na letiště nesmí!
Pohled na Evropu, a nejen na ni – zvenčí
Hry USA a kam to vše povede