Viktor Mayer-Schonberger


Nezapomínejme, jak je důležité zapomínat