Vít Kouřil


Jan Keller: Co může být radostnějšího než žít v pravdě?