Vladimír Lepechin


Evropská unie je už dávno parazitní „nadevropskou“ strukturou