wfdy


Stanovisko WFDY: Solidaritu s Komunistickou stranou Ukrajiny (KPU) a Leninským komunistickým svazem mládeže Ukrajiny (LKSMU)!