xianvi2


V Asturii vypukly ostré boje mezi horníky a policií