Budou židé nosit žluté hákové kříže?

Na paušální nadávky Židům jsem vždycky odpovídal, že Židé nejsou jednotní, zhruba, že jsou Židé a židé, což můžeme najít i v pravidlech českého pravopisu.

Například v Americe jsou sice židovští banksteři, vázaní na nacistické klany Bushů ap., ale většina amerických Židů volila vždy demokraty, což bylo dříve, než byl rozdíl smazán, o něco menší zlo.

V dnešní době někteří židé podporují americkou nacistickou okupaci bývalé Ukrajiny, ačkoli ani Izrael ji nepodporuje. Ani lvovský rabín, který je dění poněkud blíž a tedy asi informovanější, tamější dění neschvaluje, a již od začátku americké okupace varuje ukrajinské Židy a radí jim, aby odešli do Izraele.

Ti nejšílenější židé (pokud to vůbec jsou židé a ne jen někdo, kdo chce Židy zneužít ke svým plánům) se ale dokonce chopili toho, o čem se dříve z „politické korektnosti“ nemluvilo, ale co už bylo potvrzeno i geneticky, skutečnosti, že aškenázští Židé nejsou ve skutečnosti etnickými Židy, ale potomky Chazarů. A chtějí aškenázské Židy nahnat do války proti Rusku, a na jeho radioaktivních troskách pak obnovit chazarskou říši. K tomu, aby je tam nahnali, musí vyvolat konflikt, který smete Izrael, a obyvatelstvo Izraele nebude mít kam jít. Nakolik se jim podaří izraelskému obyvatelstvu, které tam z velké části přišlo z Ruska, představu, že se do Ruska vrátí jako dobyvatelé, prodat, není jasné, ale už dnes je na bývalé Ukrajině nasazen určitý počet židů, kteří tam, pod nacistickými insigniemi, vyvražďují nejen ruské, ale veškeré nehajlující obyvatelstvo.

Je smutné, že stejný druh židů dnes ovládá českou Federaci židovských obcí. Nemám sice přesné informace z pozadí, ale vím, že před léty zde boj o její ovládnutí mezi americkými židy a českými Židy probíhal. …V tom světle se mi také nezdá, že by za sesazením vrchního rabína Židovské obce v Praze Karola Sidona bylo opravdu jen to, že si našel milenku.

Domnívám se, že skutečnost, že současné vedení Federace židovských obcí v ČR tím, že je proti tomu, aby se vzpomínkových akcí u příležitosti Dne památky obětí holokaustu účastnili představitelé států, které proti fašismu bojovaly, ale naopak je pro to, aby se jich účastnili jednoznační fašisté, je nejen otevřeným přihlášením se k fašismu (ostatně u FŽO ne prvním, podobná její prohlášení tu už byla), ale de facto je popíráním či zpochybňováním holokaustu samého, a naplňuje tak skutkovou podstatu trestného činu.

Kdybych měl trochu jiné zkušenosti s českou justicí, podal bych na ně z tohoto důvodů trestní oznámení.

…A myslím, že by mě v tom plně podpořili jak má prababička Emilie Procházková, rozená Katzová, tak prastrýc Leopold Procházka, její syn, známý prvorepublikový propagátor buddhismu, kterého i přesto, že se jako často uváděný první český buddhista k židovství nehlásil, nacisté, když zjistili, že je obřezaný, umučili.

21. prosince 2014 ▓

Přejít do diskuze k článku 10 komentářů