Diskuze k článku


 • idiotronic • 9. dubna 2015

  Obnovitelné zdroje už máme, teď je na čase, aby to podniky konečně vzaly na vědomí a šly příkladem.
  Začne například automobilka Nošovice – provoz výhradně z obnovitelných zdrojů. A hned se přidají další. České dráhy také ocenily příspěvek větrné energie před velikonocemi .

 • mirror • 9. dubna 2015

  Nevěřím povrchním amatérům a jejich pobláznění obnovitelnými zdroji energie. Výrobu elektřiny z energie vody jsme vyčerpali. Je nechuť a ani není kde stavět velká vodní díla. Místo pro malé vodní elektrárny už téměř také není. Tepelná čerpadla neuspokojí potřebu ani velkých a ani malých měst. Pro jednotlivce jsou drahé. Jen jednotlivec s velkými příjmy si může tepelné čerpadlo dovolit. Republika není situována na mořském pobřeží s trvalými větry (samozřejmě od moře na pevninu). Vrtule vysoký výkon neposkytnou v zemi, která je obklopena horami. Fotovoltaika na střeše rodinného domu se ziskem 1 W z dm čtverečního si může dovolit také jen dobře vydělávající mladý nadšenec. Fotovoltaické elektrárny na hektarech úrodné půdy je vládou spáchaný zločin na občanech. Elektrárny postavili ti, kteří mají přebytek peněz. Jejich cíl je vydělat, přičemž asi nic z výdělku nevloží zpět do obnovitelných energetických zdrojů, ale do jiného byznysu. Řadový občan má na jejich hrabivost přispívat. Hnutí duha bude asi falešnáagentura, která má za úkol klamat veřejnost, aby důvěřivě předávala svoje těžce vydělané peníze podvodníkům. Nezbývá než věřit jaderným elektrárnám se vzdělanou obsluhou, která nejlépe čelí haváriím.

 • Georgius z Raduně • 9. dubna 2015

  Jsem přesvědčen, že pokud by vláda opravdu chtěla zlepšit energetickou situaci, tak by mimo jiné zřídila státní podnik na výrobu tepelných čerpadel, neboť za dosavadního stavu jsou vlastní tepelná čerpadla velice předražená. Jejich výrobci – stejně jako výrobci pomůcek pro invalidy – vědí o státních dotacích a šroubují ceny čerpadel nahoru. Zrovna tak je tu možnost zřídit státní firmu s minimálním nutným ziskem pro zemní vrty. Při využití geotermální energie lze totiž celoročně dosahovat poměru 1 : 4 mezi elektrickou energií vloženou a tepelnou energií do topení odvedenou. Tyto ekologické technologie jsou spolehlivé a snadno realizovatelné. Po zkušenostech s fotovoltaickými elektrárnami je však přísná státní kontrola v těchto oborech nezbytná.

 • Aleš • 10. dubna 2015

  G: Bez ohledu na proklamace a politickou příslušnost však státům, které jsou loutkou nadnárodních korporací, vůbec o taková ŘEŠENÍ NEJDE! Změna politického a ekonomického systému je nezbytným krokem ke zlepšení. Máte pravdu.

 • Sio • 10. dubna 2015

  Mirrore, vidím to stejně. Pokud jde Duze o čistou energii, ať se snaží o dobré vztahy s Ruskem a lobuje za plyn.

 • Georgius z Raduně • 10. dubna 2015

  Aleš napsal

  G: Bez ohledu na proklamace a politickou příslušnost však státům, které jsou loutkou nadnárodních korporací, vůbec o taková ŘEŠENÍ NEJDE! Změna politického a ekonomického systému je nezbytným krokem ke zlepšení. Máte pravdu.

  Pokud snad někdy k tomu nezbytnému zlepšení politického a ekonomického systému dojde, pak bude možno pod státním dohledem budovat ekonomicky výhodné také malé kogenerační jednotky na výrobu elektrického proudu, spotřebovávající kapalný plyn z místního zásobníku. Ty jednotky zajistí krom levného proudu a tepla pro domácnost uživatele i brzy nezbytnou nezávislost na přenosové soustavě elektrické energie. Stále častěji se totiž objevují extrémní meteorologické a klimatické jevy, jimž naše venkovní elektrické rozvody nebudou schopny odolávat – i když nejsme v Kanadě.
  Vyhovující technická řešení tu jsou, ale to zásadní – politická vůle – stále chybí a obávám se, že ještě dlouho chybět bude.

 • PPK • 10. dubna 2015

  Georgius z Raduně napsal
  malé kogenerační jednotky na výrobu elektrického proudu

  Pouhými politickými řečmi ještě nikdy žádný vynález vynalezen nebyl. Stále totiž platí, že každý stroj na přeměnu jedné „energie“ v energii druhou potřebuje ještě nějakou energii třetí k tomu, aby takový stroj vůbec fungoval, protože vždy ve všem existují nějaké (obvykle tepelné) ztráty. Ovlivníme-li tedy nějak masivně jakýkoliv přirozený fyzikální cyklus, pak vždy musíme počítat s tím, že příroda nám to „nedá zadarmo“ a zaplatíme za to nějakou „daň“ (a to platí i pro ta tepelná čerpadla, které např. bez přívodu elektřiny do motoru kompresoru pracovat nebudou).

  Čerpat proto od zdrojů přírody jakoukoliv energii lze beztrestně jen tehdy, je-li taková energie evidentně samotnou přírodou k vyváženosti jejích např. geotermických dějů nevyužívána (a to ještě kdo ví, jestli opravdu je nevyužívána – viz např. obrovský vliv teploty proudů v mořích či vítr a jeho důsledky) a zároveň – neovlivní-li to záporně jiné užitečné přírodní procesy pro člověka žádoucí.

  Také je třeba vědět, že lokální nezávislé zdroje energií jsou vždy fyzikálně méně účinné a jejich nezávislost je zaplacena rizikem odpojenosti od nepřetržitě pracujících zdrojů centrálních. Jinými slovy – vždycky je v životě „něco za něco“.

  Rozhodně však platí: Jen pouhá „politická vůle“ a nové návrhy politických zákonů a nařízení podle představ eko-aktivistů to nevyřeší. To vyžaduje inovační kreativitu a nové vynálezy, k nimž tito aktivisté vzdělání ani technickou invenci obvykle vůbec nemají. Proto pouhé politické mluvení o ekologii bez technických řešení vidím jen jako pokryteckou jízdou na vlně populismu, což je třeba nekompromisně odmítat jako nadbytečné, kontraproduktivní, pro společensky snášenlivé komunikační prostředí otravující a tudíž škodlivé.

 • Sio • 10. dubna 2015

  Kdyby se elektřina dala vyrábět s řečí politiků a článků hnutí Duha, tak ji můžeme vyvážet.

 • Bety • 10. dubna 2015

  Já v hodnocení Duhy se všemi souhlasím. Pokud se pamatuji, tak v době referenda byly mezi Skotskem a Anglií velké hádanice o to, jak si rozdělit zisky z těžby ropy u pobřeží Skotska. A mimochodem, když jsou tato sdružení tak aktivní, jak je možné, že většina občanů nikdy neslyšela o ekologických dopadech těžby břidličného plynu??? Kdyby jen to, oni většinou ani nevědí, co to břidličný plyn je. Proč tohle téma nedají zelení na přetřes? Nejspíš by se to hodnotilo jako necitlivé vzhledem k aktivitám našich současných „přátel“.

 • Georgius z Raduně • 10. dubna 2015

  PPK, tady si opět nerozumíme. Vyjádřím se k Vašemu textu:
  „Pouhými politickými řečmi ještě nikdy žádný vynález vynalezen nebyl. Stále totiž platí, že každý stroj na přeměnu jedné „energie“ v energii druhou potřebuje ještě nějakou energii třetí k tomu, aby takový stroj vůbec fungoval, protože vždy ve všem existují nějaké (obvykle tepelné) ztráty. Ovlivníme-li tedy nějak masivně jakýkoliv přirozený fyzikální cyklus, pak vždy musíme počítat s tím, že příroda nám to „nedá zadarmo“ a zaplatíme za to nějakou „daň“ (a to platí i pro ta tepelná čerpadla, které např. bez přívodu elektřiny do motoru kompresoru pracovat nebudou). “
  Vynalézat kogenerační jednotku není nutno. Skládá se třeba z masově vyráběného automobilového spalovacího motoru, nejlépe poháněného bioplynem nebo propan butanem. Elektrické generátory a motory točivé, dodnes používané, již v rozmezí let 1883 až 84 začal konstruovat Srb Nikola Tesla. Takže spojením malého spalovacího motoru o objemu válců cca jeden litr a elektrického generátoru vzniká kogenerační jednotka, jež může dodat kolem 20 kW elektrické energie a současně využitím tepla výfukových plynů až 45 kW v teple pro vytápění za výhodných cenových relací. Ovšem to tu jednotku nesmějí vyrábět nenažrané firmy, které si dnes za ni účtují klidně i 350 000 Kč. Toto je záležitost řešitelná jen politicky. Pokud je vám princip jednotky znám, tak se omlouvám.
  Význam této jednotky však vidím jako záložní zdroj, jenž je schopen v případě poruch elektrorozvodné sítě dodávat proud nejen do tepelných čerpadel, ale i pro celý docela veliký rodinný dům po dobu několika týdnů nebo měsíců. Záleží na velikosti plynového zásobníku. Geotermální energie se čerpá z řádově sto metrů hlubokých vrtů a na povrchu i v zemském jádře se měřitelně neprojeví ani při masovém nasazení.

 • Georgius z Raduně • 10. dubna 2015

  PPK, i když se mnou možná nebudete souhlasit, tak musím opakovat, že vyzkoušených vynálezů na snížení energetické náročnosti je už dost, ale využívají se jen takové, na kterých si firmy hodně nahrabou. Přitom si každá firma hrabe na svém písečku docela svévolně. Tento neblahý stav je změnitelný pouze politicky – stoprocentní státní kontrolou a regulací. Chybí tu jednotná státní koncepce – tedy plán – jehož vypracování nesmí být ovlivňováno finančně mocnými „výrobci“ energií dle jejich potřeb a zájmů. I vrabci na střeše si u nás cvrlikají, že „díky“ akciím na doručitele mají v těchto nekalých rejdech značný podíl právě politici, kteří by tento problém měli řešit v zájmu nás všech. Proto mizerná osvěta a různé „vědecky podložené“ desinformační akce podivných ekologických spolků.

 • Georgius z Raduně • 10. dubna 2015

  PPK, při případných úvahách o škodlivosti geotermálních tepelných čerpadel na teplotu zemského jádra berte, prosím, v úvahu fakt, že při jediné erupci velké sopky se ze země na povrch dostává tepelná energie, která by nahradila tisíce tepelných čerpadel po dobu několika let. Jak se ty erupce podílejí na údajném oteplování planety se stále zkoumá. Například měřením teploty mořské vody na Havaji.

 • PPK • 10. dubna 2015

  Pane G., došlo k nedorozumění. Nikde jsem nepsal, že je nutno vynalézat kogenerační jednotky (dále jen k.g.). Vynechme, prosím, technické a přírodovědné banality a zastavme se u otázky oněch 300 tisíc za jednu k.g. Nejsme v socialismu, kdy např. stát stavěl přehrady a budoval hydroelektrárny. Dnes stát nanejvýš postaví jen to, co mu brzy vynese zisk, anebo to, co je přáním tzv. vyššího prediktora, např. silnice a tunely. Zkrátka, v tržním hospodářství kapitalismu už stojí problém cen zcela mimo politiku. Nu a ano, dotovat zisky šíbrů, kteří nakoupí např. (nejen) komponenty k.g., nechají si je někde smontovat, aby to pak 10x dráž prodali, to by totiž ze státních peněz mohl dnes dotovat už jen zločinec stejného ražení, jako ti zločinci, kteří rozhodli o dotacích státu na soukromou fotovoltaiku a jen poslanecká imunita, konexe, kompro-informace, a bázeň prokurátorů je zatím chrání před vězením (na rozdíl od Ratha). Zastávám názor, nechť si každý podniká, ale za své, přičemž nebude porušovat jakákoliv platná práva ostatních. Nota bene, dotace státních (a unijních) peněz na soukromé podnikání kamarádům, to je přece typický znak přímo kriminální lenosti politiků, neorganizovat levnou státní výrobu dané věci, pokud je to už záležitost společensky tak akutní a tak vysoce nutná. (Ostatně oni dnes ale mají výmluvu – nebylo by to „systémové“ kapitalistické řešení, aby stát podnikal). Jestli tedy chcete mít v něčem koncepci, plán, kontrolu a regulaci, pak takovou výrobu dnes musí vlastnit a ve své režii zcela transparentně provozovat už jen stát. Jenže pak to nejen bude socialismus ale ocitneme se v prostoru osobní zodpovědnosti jednotlivých politiků. A zodpovědnost? Tu přece nikdo z nich mít za nic nechce. Vždyť právě proto si ten kapitalismus všichni tolik přáli. (Anebo snad ne?)

 • Georgius z Raduně • 10. dubna 2015

  Pane PPK, v odpovědi na Alešův příspěvek jsem napsal: Vyhovující technická řešení tu jsou, ale to zásadní – politická vůle – stále chybí a obávám se, že ještě dlouho chybět bude.
  Aleš si myslí totéž a o socialismu píšete Vy. Je na čase si smířit s faktem, že v zájmu přežití lidstva ten socialismus bude alespoň v důležitých oblastech ekonomiky nezbytný. „Vynecháme-li technické a přírodovědné banality“, děkuji Vám za další důkaz neživotaschopnosti kapitalismu.

 • idiotronic • 11. dubna 2015

  S tím masově vyráběným automobilovým motorem to neodpovídá. Elektricky ano, ale standardní automobilový motor nemá spolehlivost např. standardní zářivky typu HE ( interval 22 000 hod. mezi dvěma
  poruchami). Musí se jednat o motor stacionární (a rovněž sériově vyráběný, kvůli ceně). U bioplynu pak narazíte na souvislost jeho dostupnosti a souvislost se zemědělskou produkcí. A jsme zase u centrálního řízení ekonomiky.
  Alternativní zdroje energie bez něj mohou jen( za asistence televizních kamer) přicmrndávat do energetiky bez reálného významu , nebo rovnou podvádět.
  Mimochodem, spolehlivě fungující rozvody elektrické energie ( a plynovody) jsou zárukou kvality současného života, ústupem od nich se vracíme do minulosti.

 • Georgius z Raduně • 11. dubna 2015

  idiotronic napsal

  S tím masově vyráběným automobilovým motorem to neodpovídá. Elektricky ano, ale standardní automobilový motor nemá spolehlivost např. standardní zářivky typu HE ( interval 22 000 hod. mezi dvěma
  poruchami). Musí se jednat o motor stacionární (a rovněž sériově vyráběný, kvůli ceně).U bioplynu pak narazíte na souvislost jeho dostupnosti a souvislost se zemědělskou produkcí. A jsme zase u centrálního řízení ekonomiky.Alternativní zdroje energie bez něj mohoujen( za asistence televizních kamer) přicmrndávat do energetiky bez reálného významu , nebo rovnou podvádět.
  Mimochodem, spolehlivě fungující rozvody elektrické energie ( a plynovody) jsou zárukou kvality současného života, ústupem od nich se vracíme do minulosti.

  Dovolím si s klidem v duši oponovat.
  Předně tu malou kogenerační jednotku považuji vhodnou jako záložní zdroj elektrického proudu pro domácnost. O Vaše „přicmrdávání do energetiky“ se tedy nejedná.
  Pak musím polemizovat s Vaším tvrzením, že automobilový motor nemá spolehlivost. V kogenerační jednotce běží v ustáleném teplotním režimu a v optimálních otáčkách, takže jeho životnost je oproti provozu v automobilu podstatně větší a pro záložní zdroj vyhovující.
  Co se týká bioplynu, tak ten by byl ideální, ovšem pro Vámi připomenutou špatnou dostupnost je cenově přijatelné nahradit jej kapalným propan butanem v dostatečně dimenzovaném zásobníku, jaké se používají pro přímé vytápění. O tom jsem se ve svém příspěvku zmínil.
  Ovšem nechápu, kde jste přišel k názoru: „spolehlivě fungující rozvody elektrické energie ( a plynovody) jsou zárukou kvality současného života“. Právě proto, že při povodních v Raduni nefungovala ani dodávka plynu a co chvíli nemáme elektrický proud, jsem nucen se myšlenkou soběstačných náhradních zdrojů zabývat. Obzvlášť, když si co chvíli přečtu kolik domácností tohoto i technicky upadajícího státu je bez elektrického proudu – a to i několik dnů. Poslední případ byl kolem Zlína při silnější námraze. Nejezdící vlaky mne tolik netrápí. Dokončujeme totiž dům, kde bez elektrického proudu nebudeme moci uvařit, nepoběží plynová kotelna a ani vodárna. Co je však pro mne mnohem horší, nefungovala by ani antidekubitní matrace, na níž moje po mozkové mrtvici ochrnutá a proleženinami ohrožovaná manželka již desátý rok leží.
  Pokud byste mé příspěvky četl pozorně, pak byste věděl, že tepelná čerpadla a kogenerační jednotky nepovažuji za univerzální a tudíž samoapasitelné řešení energetické situace tohoto státu, nýbrž za způsob, jakým ji podstatně vylepšit.