Diskuze k článku


 • Gatta • 3. červnaec 2015

  No, bohužel nemám ani v práci ani doma prostor (a trpělivost) sledovat ty hodiny přednášek na videu, tak jen lehce …

  V knize „Kolapsy složitých společností“ autor rozebírá různé způsoby vysvětlení příčin vedoucích ke kolapsu. Mimo jiné také vysvětlení “ Mystická“. Pěkně je rozebral a odsoudil jako naprostý nevědecký nesmysl. A to vše aby na konci knihy připustil, že tato nevědecká vysvětlení mají jistou podobnost s tím co se děje ve skutečnosti – podle jiných zákonitostí.

  Vymyslel jsem si takový příklad – banální věc – vaření vajec „na měkko“.

  Dnes víme, že jde o chemickou reakci bílkovin způsobenou teplem. Tedy 100% výsledků dostanete za zohlednění nadmořské výšky, tlaku vzduchu, velikosti a stáří vejce, rychlosti a délky ohřevu a nejlépe i měření teploty uvnitř vejce …

  Normální praxe v domácnosti – empirických 5 minut.

  Třetí možnost – v pralese bez hodinek, případně jako to vysvětlit někomu, kdo ani neví co to jsou hodinky. Třeba 60x opakovat tajemnou mantru, přesně určeným tempem. A kouzlo s vejci na měkko se taky povede.

 • merlin • 3. červnaec 2015

  sio, je to dobře setříděné, ta druhá polovina je právě ta, která mě nerajcuje. Obávám se, že to není problém abstrakce, který mě odrazuje, nejsem schopna stavět na magickém myšlení, považuju to za velmi zavádějící. K tomu to přijmout mi chybí víra. – tímhle je to asi vystižené

 • Gatta • 3. červnaec 2015

  PS

  Ony takové „Teorie řízení“ byla za socialismu docela běžná stranická literatura, dokonce nás to zcela nestranicky učili i na vojně. A bylo to učení víc realistické, než dnešní slavná manažerská literatura.

 • Winston Smith • 3. červnaec 2015

  Jen z tohoto textu nijak nevyplývá, proč by pro čtenáře měl být důležitý fakt, co autora „bere“ a co „nebere“?
  Raději pak na závěr ukončuje svůj monolog tím, že se tématu “ nebude nadále příliš věnovat „. Nabizi se vysvětlení, že nebude schopen a ochoten čelit kvalifikovanému oponentovi v debatě.

 • Hox • 3. červnaec 2015

  Význam DVTR spočívá hlavně v tom, že je to nyní asi jediné místo, které se věnuje otázkám řízení komplexních sociálních systémů. Právě řízení komplexních sociálních systému je v současné situaci TABU oblast z jednoho důvodu, že pokud bude společnost většinově chápat problematiku řízení komplexních sociálních systémů, pak jakékoliv její řízení s pomocí takových metod bude průchozí jen s jejím souhlasem a schválením, v opačném případě bude identifikováno a neutralizováno. Jedině za podmínky znalosti metod řízení sociálních systémů ze strany samotné společnosti je možná skutečná demokracie, jinak to vždy bude pseudo-verze. Což je důvod, proč znalosti o řízení komplexních sociálních systémů jsou utajovány/TABU, zatímco například o řízení průmyslových robotů v továrně jsou napsány stohy knih. U DVTR pro většinu nejde ani tak o to, že by s tím měli někoho řídit, jako primárně o to, nebýt objektem řízení.
  ps. komentáře jsou zatím převážně z kategorie „o voze a o koze“.

 • Béda • 3. červnaec 2015

  Hox,

  souhlasím s tím, že je přínosem pokud se s touto teorií řízení lidské společnosti seznámí co největší spektrum lidí (že to rozhodně ničemu neublíží) i že to může napomoci k „osvícení“ lidí a k zavádění demokracie a ke znesnadnění jejího omezování a zavádění diktatury, zejména pak systémem ohřívání a „vaření žáby“. Osobně jsem si osvojil řekněme podobný (kritický) individuální přístup (doufám, že se to nějak projevilo v mých článcích i diskusních vstupech zde i jinde) při posuzování společenských procesů a jejich hybatelů – již dávno. Je dobré, že tomu dali celkový systematický a vzájemně provázaný rámec. Se Siovým článkem bych vcelku souhlasil. I s tím B-čkem.

 • Martin (už bez taky m) • 3. červnaec 2015

  Především bych chtěl siovi poděkovat za dosavadní snahu.
  Vůbec nebyla marná.
  Některé věci i informace jsou vstřebatelné „po etapách“ a jen „někdy“.
  Věřím, že se k tématu vrátí a jsem rád že jej na OM otevřel právě on.
  K tématu „esoterických pomůcek“ při výkladu teorií /osobně je nepokládám za její součást/ bych chtěl říci jen tolik, že svět a vesmír (lidstvo nevyjímaje) je poznatelné v určité míře v určitém čase. A je to tak dobře. Píši to zde pro ty co jdou „za vrstvy sdělovaného“ proto, že ač sám dosti často používám slovo KOMPLEXNÍ, naše poznání takové nikdy zcela nebude – což vůbec nevylučuje, že některé systémy či „super“systémy se tak chovají, či takové jsou. Naopak. Jde tedy o pochopení „jak chápat“, z čeho při studiu čehokoliv vycházet, být si vědom omezení toho co mohu dosáhnout a KOMPLEXNOSTI světa a funkcí vesmíru.
  Většina z nás cítí, že omezení máme, v různé míře vnímavosti a schopnosti pochopit a s „takto uchopeným“ dále pracovat (potažmo systematicky s „povinnými“ výjimkami). Nemám vůbec autorům výše zmíněných teorií za zlé, že problematiku přednášejí s použitím toho, co ono „neznámo“ poněkud zkouší „popsat“ PRO PŘEDSTAVU. Hlouběji v nitru každého – i toho nejtvrdšího ateisty je určité „vědomí víry“, víry v UNIVERSUM. Takto vnímat Boha rovněž nemám žádný problém, ba NAOPAK.
  K „EGREGORŮM“: zkuste si je představit jako nestálá (co do formy i pozice) energeticko-informační pole. Jejich popírání je naprosto NEMATERIALISTICKÉ. A v „duchovní“ oblasti jsou zcela přijatelná a v různých podobách jsou zobrazena či uváděna v různých starých textech, vč. těch o mnoho starších např. Bible.
  Zkuste si s vysvěspojit zkomoleninu termínu egregor takto: „energ -or“ s tím že to EGRO = se trochu nepřesně EGO, tj. informaci že jde o JEDNOTU dosaženou skrze SOUBOR INDIVIDUALIT.

 • Martin (už bez taky m) • 3. červnaec 2015

  Vývoj supersystémů je podřízen vyšší úrovni vyšších supersystémů jejichž jsou součástí. Jedním ze systémů na pomezí supersystémů je i řeč a bezesporu myšlení.
  Naše schopnost pochopit cokoliv je v čase a své úrovní disponabilními prostředky a rozvojem našeho myšlení do určité míry daná. KOMPLEXNÍ systémy a supersystémy a funkce jsou, existují. Naproti tomu naše uvažování, znalosti a schopnosti NIKDY KOMPLEXNÍ NEBUDOU. To je danost, kterou můžeme měnit, ale nikoliv změnit. Proto ono tajemno a esoterično.
  VÝVOJ složitých systémů a „super“ systémů jako takový je sám o sobě ZCELA PŘESNĚ A EXAKTNĚ NEŘIDITELNÝ SOUBOR PROCESŮ RŮZNĚ ČLENĚNÝCH VRSTVAMI I PROSTŘEDKY, FORMOU I „SKUPENSTVÍMI“.
  Na „PŘESNÉ, VÝLUČNÉ A EXAKTNÍ“ ŘÍZENÍ „SUPERSYSTÉMU VESMÍR“ toto je krátké i ono „UNIVERSUM“.
  A je to tak dobře.
  Smyslem existence lidstva je právě potřeba až NUTNOST spojovat dobrovolně možnosti našich těl a myslí ku společně sdílenému prospěchu A ZKVALITŇOVÁNÍ NAŠEHO SDÍLENÉHO ŽIVOTA INDIVIDUÍ.
  Tedy SPOLEČENSKÉHO sdílení – vč. respektování INDIVIDUALITY, přírody a onoho neznáma a „nepoznatelného“. To je krásná idea a smysl (důvod, „účel“) existence lidstva na Planetě ZEMI. Dokonce zcela ohleduplná k jiným existencím inteligentního života jinde ve vesmíru.
  Proto naše (kohokoliv) možnosti výkladu zatím poznaného jsou definovány nejen prostředím, naší schopnosti „vysílat“ a schopnostmi „přijímat“ a dále užívat. Celou tu dobu si musíme být vědomi (ale nebýt tím v myšlení svázáni), že na nás a skrze nás působí i ony „egregory“ ve smyslu + i – . Myšlenka má svou sílu, říkávalo se různým způsobem. To platí, platit bude bez ohledu na „pálení knih“ a „ohýbání mozků“ různými „řády“ (i Neřády), bez ohledu na vliv IN-stitucí.
  Možnosti skutečného Lidství a skutečného Člověka jsou úžasné. Kéž pochopí…

 • PPK • 3. červnaec 2015

  Už samotná slova Koncepce a Teorie v názvech signalizují, že nejde o popisy prakticky provozovaných a již dávno vyzkoušených a osvědčených či neosvědčených činností, na rozdíl např. od všech dosud v dějinách lidí realizovaných společenských řádů a jejich ekonomických systémů. Takže poctivé by bylo především přiznat, že KSB a DVTŘ jsou hypotézy, sice podrobně rozpracované do formy společenských systémových teorií, ale nic víc.

  Na tom by nemuselo být celkem nic špatného, jen ta fáze realizace „funkčního vzorku“, natož „prototypu“ tam chybí, o „opakované a technologicky zvládnuté výrobě“ nových společenských vztahů – už vůbec nemluvě. Jak to tudíž zatím hodnotit? Jedině snad tak, že vezmeme dosavadní historické společenské řády, porovnáme jejich praktické výsledky a pak se podíváme na jejich systémové vady, načež to vše porovnáme s tím, co by teoreticky u KSB a DVTŘ možná přineslo výsledky lepší – a pak to někde prakticky ověřili.

  Smůla těch teorií je, že teoreticky projektují ovládání společnosti, ale trochu zapomínají, že ovládání a řízení není totéž. Ovládání se děje jistým predikčně daným algoritmem a reakce ovládaných elementů se nějak předpokládá. Řízení je jako jízda autem velkou rychlostí terénem. Řidič musí stále reagovat na všechny právě se vyskytující stavy a to i na ty, které teorie ovládání auta předpokládat nemohla. Řídící prvek je totiž SOUČÁSTÍ systému a zpětné vazby k němu pořád poskytují nové a nové informace. Systém ovládání, teoreticky něco předpokládající, je pochopitelně VŠECHNY předem nikdy nezná.

  Jedno P.S. poněkud detailní:Esoterika a znalosti života starých Egypťanů budou soudobému manažérskému centru platné asi tak, jako mrtvému zimník, jestli si DVTR prakticky okamžitě neporadí např. se zákazem lichvy, což socialismus bez debaty uměl.

 • Alena • 3. červnaec 2015

  především panu Siovi skláním poklonu, protože se nevzdává.
  Jinak nemá smysl diskutovat o těchto teoriích řízení, pokud je nezačneme studovat. A jde to pomalu.
  Pojmy jako bůh a egregor mi nedělají problém. Je zapotřebí si uvědomit, že jemnohmotný svět ( je celkem jedno, jaký výraz zvolíte ) a náš svět viditelný je spojen a vzájemně se ovlivňuje .
  Co mne v poslední době zasáhlo je krásný dopis Einsteina dceři
  http://richardmasek.blog.idnes.cz/c/465387/dopis-alberta-einsteina-sve-dceri.html

 • Béda • 3. červnaec 2015

  Martin(už bez taky m)

  zřejmě ze své teorie poznání „supersystémů“ vycházel K. Marx když proti síle kapitálu žádal jako protiváhu schopnou docílit společnými silami změny svých rabských okovů v důstojné podmínky pro život, když sformuloval své „strašidlo, které obcházelo Evropu (anebo spíš královské dvory, šlechtická sídla a sídla velkokapitalistů té doby) v požadavku, „Proletáři všech zemí spojte se!“ Nakonec se ale spojily kapitálové nadstátní špičky, aby nastolily svůj globální diktát. Kdysi před lety jsem napsal, že je mnohem jednodušší když se ve společenském systému spojí několik málo kapitalistů, kteří zkoncentrovali ve svých rukou obrovský kapitál (peníze, výrobní prostředky, know how a majetek…) než miliony záměrně atomizovaných jednotlivců. Úkol „demosu“ odhalený Marxem, pokud chce docílit změny k lepšímu ve svůj prospěch přetrvává. Je jedno jaká teorie naváže na tyto závěry. Otázkou zůstává jaký cíl si kladou ti, kteří chtějí docílit změny a ujmou se role vůdců „Změny“.

 • Sio • 3. červnaec 2015

  Winston Smith napsal

  Jen z tohoto textu nijak nevyplývá, proč by pro čtenáře měl být důležitý fakt, co autora „bere“ a co „nebere“?
  Raději pak na závěr ukončuje svůj monolog tím, že se tématu “ nebude nadále příliš věnovat „. Nabizi se vysvětlení, že nebude schopen a ochoten čelit kvalifikovanému oponentovi v debatě.

  Myslím, že váš nick tu vidím poprvé, tudíž jste nečetl předchozí články, a diskusi, na které to navazuje. Zvolil jsem tu „Ich“ formu na základě právě té návaznosti, nejde mi o nějalkou sebestřednost. Důvod, proč ten článeček vznikl je v tom, aby byla přítomna kritika i z mé strany, jako autora těch předchozích. Kritika je dobrá, pomáhá rozvíjet téma.
  Co se týče oponentury, tak směle do toho. :-)

 • Sio • 3. červnaec 2015

  merlin napsal

  sio, je to dobře setříděné, ta druhá polovina je právě ta, která mě nerajcuje. Obávám se, že to není problém abstrakce, který mě odrazuje, nejsem schopna stavět na magickém myšlení, považuju to za velmi zavádějící. K tomu to přijmout mi chybí víra. – tímhle je to asi vystižené

  merlin, vybrala sis právě tu magickou definici, v postoji k ní jsme na jedné lodi. Myslím, že definice egregora, kterou jsem tu uvedl na žádných kouzlech postavena není.

 • Sio • 3. červnaec 2015

  @Béda: Cíl by měl být lepší člověk, nejen co se týče inteligence, pracovních a jiných dovedností a umu, ale i co se týče znalostí světa kolem sebe, pochopení reality kolem, včetně té společenské. Odsud plyně morální přístup zahrnující soudržnost a soucit, pochopení, že jsme všichni společného původu.
  K tomu, obávám se, je ještě hodně dlouhá cesta.

 • Sio • 3. červnaec 2015

  @PPK: Máte pravdu, myšlenka DVTŘ je fakticky ve stavu zrodu a čeká ji ještě vývoj.
  DVTŘ nerozlišuje ovládání a řízení, řízení ve smyslu ovládání, jak jste je definoval naopak zásadně odmítá. Pro každé dobré řízení je predikce potřebná, stejně jako je nutná zpětná vazba, která umožní reagovat na nečekané okolnosti.
  Co se týče okamžitého zákazu lichvy, to bychom měli opravdu vysoká očekávání. Mimochodem, s tím si dnes asi neporadí nic.

 • J. Hruška • 3. červnaec 2015

  Jestli jsem správně pochopil, tak „biblická koncepce“ tvrdí, že současný stav, kdy finanční sektor stahuje peníze pomocí zisku a úroků, načež je půjčuje lidem i státům jako úvěr, aby si mohli koupit a používat to, co sami vytvořili – a dluhem je zotročuje – je po tisíciletí zlovolně, utajeně a systematicky připravován. (Fuj, to je věta.) Kdyby si ti dobráci bibli skutečně přečetli, našli by tam příběh, který popisuje něco velmi podobného. Je to dokonce jeden z nejznámějších starozákoních příběhů – o tučných a hubených létech: Když byla dobrá úroda, vybíral stát pod vedením Josefa část obilí jako daň a uskadňoval je. V dobách neúrody toto obilí svým občanům PRODÁVAL. První rok za úspory, druhý za dobytek, třetí za pole, no a čtvrtý rok se museli prodat sami. Takže pátý rok se probudili a zjistili, že jsou otroci. Přesto jásali, patrně proto, že aspoň nějak přežili. No a nejvíc jásali členové budoucího lidu izraelského. Nedošlo jim, že v takovém státě budou brzy otroky taky. Je to tam veřejně a bez žréčestva, jen si to přečíst. Taky si k tomu přidat, co napsali v šestnáctém století Kraličtí bratří do výkladových poznámek. Že bible nám nezachovala příběhy o špatnostech proto, abychom je násedovali, ale abychom se jich vyvarovali.

  Jo – přátelé, když si budete vymýšlet Boha, je celkem jedno, jakého si vymyslíte. Tihle lidé, kteří polovinu přijali a druhou si vymysleli na tom vždycky budou líp.

 • Béda • 3. červnaec 2015

  Sio napsal

  @Béda: Cíl by měl být lepší člověk, nejen co se týče inteligence, pracovních a jiných dovedností a umu, ale i co se týče znalostí světa kolem sebe, pochopení reality kolem, včetně té společenské. Odsud plyně morální přístup zahrnující soudržnost a soucit, pochopení, že jsme všichni společného původu.
  K tomu, obávám se, je ještě hodně dlouhá cesta.

  Teoreticky může být cílem to, co tvrdíte. Pokud ta teorie má zůstat v rovině „přirozené evoluce“ a „osvícenství“ – lidem bude zpřístupňována postupně internetem, může se stát, že odezva a dopad na celospolečenské, neřkuli systémové změny bude mizivá. Pokud má mít revoluční charakter, musí existovat nějaká politická integrující elita schopna tyto lidi postupně nabalovat a jejich energii zaměřit určitým směrem. Otázkou (napadá mě jistý V.Havel) není to, co ti lidé budou tvrdit a veřejně prezentovat ale co budou mít skutečně za lubem.

 • Gatta • 3. červnaec 2015

  Když o koze,tak už o pořádné.

  Dva pánové, kteří nejen že věděli o co jde …
  V+W a jejich Girls

  https://www.youtube.com/watch?v=WNm5cmSB1hY

 • Vlastimil • 3. červnaec 2015

  Ani já jsem nevydržel sledovat v přednáškách vše, něco se mi vyloženě příčilo, ale Sio vlastně odvedl veškerou práci nejen za mne, tuším-li dobře.
  Dovolím si Sia citovat: . Myšlenka, že míra svobody každého jedince je dána mírou jeho poznání reality (nezaměňovat se stupněm vzdělání a tituly) mi imponuje a nemám důvod tomu nevěřit. Konec citace. Kdysi na vysoké, měl jsem tu smůlu a musel na povinný marxismus… Tam zazněla věta: Svoboda je pochopená nutnost, autor Marx. V tomto ohledu je shoda obou citovaných.
  K tomu co uvedl Sio v závorce mám rovněž poznámku, bohužel si nepamatuji který z našich akademiků ji pronesl. Škola ná s zbavuje analfabetů – nikoliv hlupáků a blbců. Co dodat? Za svou praxi vyučujícího jsem to mohl vemi často potvrdit. Díky vám všem za ukázku toho ,čemu se říká klidná výměna názorů. Jev to vskutku vzácný.

 • Hox • 3. červnaec 2015

  J. Hruška napsal
  Jestli jsem správně pochopil, tak „biblická koncepce“ tvrdí, že současný stav, kdy finanční sektor stahuje peníze pomocí zisku a úroků, načež je půjčuje lidem i státům jako úvěr, aby si mohli koupit a používat to, co sami vytvořili – a dluhem je zotročuje – je po tisíciletí zlovolně, utajeně a systematicky připravován. (Fuj, to je věta.)

  Nic ani podobného KSB netvrdí.

 • K. J. • 3. červnaec 2015

  Napadá mě vlastně otázka jaký je rozdíl mezi pojmem řídit a ovládat ve vztahu k člověku. K činnosti člověka, životu člověka a především k myšlení člověka. Od myšlení člověka se utváří celý jeho život. Musí být lidský život řízen? Musí být lidský život ovládán? Tedy někým jiným, než člověkem, který je nositelem tohoto svého života? Není lepší naučit se na základě pochopení výhodnosti kooperovat, jinými slovy spolupracovat v rámci společenství? Což ovšem musí vnitřně společnost nějak usměrňovat a dostáváme se ke hře se slovíčky…

  Egregor je také jinak nazýván duchovní entitou, ukázkovým příkladem jsou světová náboženství. Egregor – entita tohoto náboženství řídí mysl člověka, drží ji v určitých mantinelech a tím řídí celkovou činnost a život daného člověka, který ji zároveň dodává svojí vírou ve správnost systému daného egregoru životní energii. Stejným způsobem jako náboženské egregory fungují politické a ideologické. Každý kovaný straník bude hlásat svojí pravdu se stejným přesvědčením, jako kovaný křesťan, nebo muslim. Nikdo z nich se nevzdá své pravdy, nikoho z nich nepustí jejich egregor z mantinelů dogmatu, aby se ocitli na „zelené louce“ bez mantinelů v hlavě a mohli kooperovat ve svých životech a skutečných lidských potřebách.

  Demokracie dnešních dnů, jako taková je také založena na systému řízení, kde mají lidé pocit, že si vládnou a řídí vše podle svých potřeb tím, že chodí k volbám, protože je to jejich svobodné právo a oni ho uplatňují, nevidouce finanční a zájmové pavučiny v pozadí… A je nutné tuto ideu šířit mečem a ohněm, jako kdysi křesťanství. Neboli ničemnost řídících myšlenek v podobě egregorů je stejná, pouze mění oděvy v rámci opakování historie v rámci lidské nepoučitelnosti.

 • Sio • 3. červnaec 2015

  @K.J: dobré poznámky. Jen upřesním – nejsou jen ničemné egregory, jsou i egregory vyloženě pozitivní. Například egregor solidárně a soucitně myslících a jednajících lidí. Je to prostě nějaký uspořádaný shluk informací, myšlenek lidí. Sám o sobě není kladný ani záporný, tento význam mu dávají lidé.

 • Bety • 3. červnaec 2015

  Sio – co se týče toho naprogramování, také se mi zdálo, že je to poněkud přitažené za vlasy. Ale na druhou stranu takové pokusy přece probíhají i dnes. Vzpomínám, bohužel už nepřesně, nevybavím si jméno toho pastora, který odvedl víc než tisícovou komunitu někam do pralesa střední Ameriky a naprosto jim vymyl mozek. Odevzdali mu veškerý majetek, naprostá poslušnost, souložení jen na povolení, nebo naopak na rozkaz a pod. Na žádost příslušníků rodin se tam se svým týmem vydal nějaký senátor a byl ochrankou toho pastora zastřelen. Takže velký problém, který pastor vyřešil tím, že všem svým ovečkám rozdal cyankáli a všichni byli donuceni spáchat sebevraždu. Tenkrát jsem si myslela, že to byl nepovedený pokus CIA s nějakou drogou na ovládání lidí. Neinformovaný senátor jim do toho šlápl a tak byl pokus ukončen. Nebo scientologové – zdá se, že je vodí jak na provázku. Tím nechci říct, že tomu zmíněnému naprogramování stoprocentně věřím, ale možné to je. Zrovna tak je možné, že existuje skupina lidí, kteří už po staletí vládnou pomocí financí. Proč je to tak těžko uvěřitelné, když se nám zdá úplně normální, že jednotlivým státům po staletí vládne nějaká královská dynastie? A tito „finančníci“ vzhledem k většímu počtu provázaných rodin nejsou omezeni např. vymřením po meči. To, že jsou dejme tomu členy určité komunity jim poskytuje určitou soudržnost, ale k prostým příslušníkům původního kmene sice mohou slovy projevovat loajalitu, ale cítit ji nemusí.
  Na esoteriku také moc nejsem, ale programování lidí možné je. Jen se podívejte například na Ukrajinu, věřil byste před pár lety něčemu takovému? Může se tomu říkat zblbnutí, ale jinak vyjádřeno je to naprogramování.

 • Martin (už bez taky m) • 4. červnaec 2015

  K.J.: „Musí být lidský život řízen? Musí být lidský život ovládán? Tedy někým jiným, než člověkem, který je nositelem tohoto svého života? Není lepší naučit se na základě pochopení výhodnosti kooperovat, jinými slovy spolupracovat v rámci společenství?“
  – ano, mám za to že se určitému řízení nelze ve společenské rovině vyhnout, ale PRO VŠESTRANNÝ ROZVOJ ČLOVĚKA, za jeho PŘÍMÉ ÚČASTI.
  K.J.:“…nikoho z nich nepustí jejich egregor z mantinelů dogmatu, aby se ocitli na „zelené louce“ bez mantinelů v hlavě a mohli kooperovat ve svých životech a skutečných lidských potřebách.“
  – nikoliv, je možné se tomu „svázání“ vyhnout právě kooperací s jinými lidmi a jinými egregory (v jiných egregorech). Nepůsobíte totiž ani náhodou v jediném. Skutečně to nejsou „entity zla“ a to + a – popisuje po mém skromném soudu sio správně.
  Je možné také spolupracovat v rámci egregorů jen částečně spojených s lidmi – kde se projevují i jiné síly.
  Bety: u toho „naprogramování“ jste myslím blízko pravdy.
  I KSB a DOTU na to jakýmsi způsobem reaguje oním „tříděním typů psychiky“. Méně rozvinuté subsystémy lze bezesporu ovládat skrze programování rozvinutějšími, bohužel to platí i pro lidi. Všimněme si toho, jak reklama zneužívá poznatků o nevědomí… samozřejmě „dnešní“ úrovně těchto poznatků (tj. zdaleka ne uceleného poznání). Toto píši s vědomím, že ona reklama jako nástroj zase někomu, něčemu slouží…
  Pro Bédu: ano, dalo by se říci že Marx chtěl sjednotit, spojit energii pracujících DE FACTO do „egregoru proletariátu“. No a nějakou dobu to fungovalo, ale rozkladem „dělnické třídy“ za současného sjednocování „myslí“ a činů vládnoucích vrstev tento egregor zeslábl a posílil jiný. Dnešek je dokladem.
  Je zapotřebí SPOJOVAT – resp. posilovat – egregor pracujících solidárních Lidí. ZNOVA, NEUSTÁLE…

 • Martin (už bez taky m) • 4. červnaec 2015

  Při tom spojování do „egregoru vzájemně se podporující lidskosti“ je ovšem třeba respektovat do značné míry onu individualitu. Toto marxismus a navazující dogmata KS stran příliš a zcela hloupě potlačovaly. Zejména v době, kdy již např. reálnému socialismu neteklo do bot a nehrozilo mu akutní nebezpečí zničení… Tedy například tzv. Normalizace byla tím nástrojem, který „egregor solidárních pracujících“ potlačovala a rozkládala mj. skrze ataky na tvořivost, individualitu která obohacovala. Jak se říká „všeho s mírou“. Nepřeme se prosím o to co a jak kdy bylo za „vnější ohrožení a vlivy“.
  Ujasněme si jen, že přirozenou touhu po individualitě bychom měli brát jako POMOC a podporu RŮZNORODOSTI nápadů a myšlenek pro patřičnou „flexibilitu“ (operativnost, schopnost zdravé improvizace) na měnící se podmínky generované i rozvojem lidských schopností – ovšem stále se společně sdílenou a podporovanou PRIORITNÍ myšlenkou rozvíjení Lidství, vč. lásky a míru a dobrých vztahů mezi lidmi.
  Tedy bez zbytečného naivního snění a patosu „sluníčkářů“.
  Ve vesmíru jsou totiž sice nepochybně různá Slunce – ovšem také Černé díry – a je třeba být „láskyplným realistou“ – ale i „s mečem v ruce a zdravým myšlením PRO LIDI v hlavě“…

 • Martin (už bez taky m) • 4. červnaec 2015

  Ještě bych dodal, že významným a sjednocujícím nástrojem může být i kvalitní hudba, znělka, muzika či dokonce celý hudební žánr…
  Různá silová informační pole je obsahují a aktivně využívají.
  Ideálem by bylo pokud by si „rozvinutý člověk na výši“ dokázal tvořivě vybírat z různých. Ovšem pro sebe a sdílené Lidství, ne pro sobecký egoismus absolutní moci nad jinými…

 • Martin (už bez taky m) • 4. červnaec 2015

  Poslechněte si např. toto:
  https://www.youtube.com/watch?v=N2RK6OGNMCY
  nebo:
  https://www.youtube.com/watch?v=XYKUeZQbMF0
  Myslím, že ten „mobilizační potenciál“ nevznikl náhodou a není možné jej ignorovat stejně, jako působil a – působí nadále i tento:
  https://www.youtube.com/watch?v=asnuvYG8V-k

 • karpi • 4. červnaec 2015

  V noci jsem dokoukal film „president“..
  Je to síla. Obrovská, pozitivní.

  A maně mě napadlo, jak by to v RF asi teď vypadalo, kdyby VVP propadl nějakému povídání o iluminátech, židozednářích, alternativní historii, nebo globálních prediktorech..
  Na jaký film bychom se teď dívali?
  Myslím, že právě proto se stal tím čím je, že si zachoval zdravý rozum…
  A srovnané hodnoty.

  A současně také myslím, že u nás to vypadá, tak, jak to vypadá, do značné míry proto, že ti, co by měli intelektuální a morální potenciál zastavit tuhle spoušť, se raději oddávají planému mudrování a klábosení na netu. Řeší co to znamená „egregor“ a co asi měl na mysli ten, kdo tento pojem vypustil..

  Jeden můj, snad neoblíbenější, citát.. volně vzpomínám:
  „To, že něčemu nerozumíte, ještě neznamená, že to něco znamená“
  (byl to James Monaco, v knize Jak číst film.)

 • Alena • 4. červnaec 2015

  karpi napsal
  A současně také myslím, že u nás to vypadá, tak, jak to vypadá, do značné míry proto, že ti, co by měli intelektuální a morální potenciál zastavit tuhle spoušť, se raději oddávají planému mudrování a klábosení na netu. Řeší co to znamená „egregor“ a co asi měl na mysli ten, kdo tento pojem vypustil

  Proč nekonáte, pane kapri a ztrácíte čas tím , že zde klábosíte a koukáte na dvouhodinový film?
  To, co je skrz DVTR řečeno, je velmi důležité proto, abychom se nenechali nadále manipulovat, a to je základ všeho.
  Člověk je stvořen jako tvůrce, neměl by být ovládán a manipulován. Zjednodušeně řečeno je člověk jako magnet přijímající zcela neutrální energii, a jen na jeho myšlení a cítění záleží, zda se tato přijímaná energie promění v dobro nebo zlo, a jak se jeho chtěním násobí a působí dále.
  Ne nadarmo v době, kdy začala vysílání televize NOVA, a začalo promítání primitivních a brutálních amerických filmů, se zvedla kritika proti takovému vysílání. Kritikové dokazovali, že takové programy budou mít negativní dopad na mladou generaci.
  Ujasnit si základní zákonitosti vesmíru není na škodu, i když jste třeba proti propagandě imunní

 • hudryper • 4. červnaec 2015

  V posledním vystoupení Pjakina byla zajímavě osvětlena osobnost právě zesnulého Primakova. Šlo
  původně o nomenklaturního kádra z doby SSSR,který podle Pjakina plnil podobnou roli,jakou má v USA Kisinger – tedy oba dva,každý na opačném pólu světové politiky,by měli jednoho společného pána ! Zdá se,že by se podobně dala vysvětlit ona neuvěřitelní naivita Gorbačova z let perestrojky.
  Prostě banksterské panstvo,jemuž Pjakin říká globální prediktor,se rozhodlo zrušit společenský a strategický pokus ,který zahájilo vyvoláním I.světové války a následným zničením carské moci revolucí,kterou provedli jednak z USA vyslaní „specialisté na Rusko“ a z Německa Uljanov. Gorby
  poslechnul a odevzdal SSSR podle pokynů shora ,zatímco neoconi v čele s Bushem si zafixlovali k pobavení banksterů. Zdá se,že Pjakin se pomalu ale jistě přibližuje k tomuto vysvětlení rozpadu SSSR. To by také vysvětlovalo,proč brežněvovský režim zůstal naprosto pasívní vůči americkému podvodu s přistáním lidí na měsíci poté,co měl krátce předtím po obsazení Československa velkou
  vojenskou převahu nad západní Evropou. Z této situace též plyne,že ve hře s ruskými národy na způsob jednoho obřího kibucu zvaného socialismus to byl jen a jen Stalin,který režiséry spektáklu překvapil a nerespektoval přání banksterů do té míry,že bylo na Rusko vrženo nacistické Německo.
  Roli anglické předválečné politiky vedoucí k světové válce manipulováním císaře Viléma převzaly Spojené Státy když povzbuzovaly Hitlera a pomáhaly mu se zbrojením s předválečnou i válečnou výrobou v Německu. Mám pocit,že IIIWW by měla být trvalá,nikoliv jaderná a hlavně až po jejich přestěhování z USA do Asie.A tam se zřejmě jejich staletá strategie zadrhne na rasovém problému.
  Dnešní banksteři budou vystídáni chytřejšími . Budou mít šikmé oči !

 • jh111 • 4. červnaec 2015

  Chtěl bych navázat na Alena:
  …To, co je skrz DVTR řečeno, je velmi důležité proto, abychom se nenechali nadále manipulovat, a to je základ všeho.
  ….Ujasnit si základní zákonitosti vesmíru není na škodu, i když jste třeba proti propagandě imunní

  Dobré je také tyto teorie nezbožšťovat, a mít všeobecný přehled.
  Mně pomohla četba knih.
  A jelikož je čas dovolených nabídnu svou doporučenou četbu.

  A.S. Exupery Malý princ
  Kniha knih nejen pro děti. Viz návštěvy planet (počtář který počítá planety a má pocit, že ty které spočítá vlastní) důležité jsou hovory s liškou o řádu,
  jak jednoduše se na Ukrajině zbavili řádu?

  A.S. Exupery Citadela
  Velmi hutná kniha, stačí přečíst kapitolu a člověk má měsíc o čem přemýšlet.
  viz. dobývání nedobytného hradu ne bojem ale předstíráním lepší modernější kutury, oblečením a výrobky.

  obligátní Orwelova Farma zvířat a 1986

  Bergierovo Jitro kouzelníků na indexu i za socialismu.
  Hluboká analýza fašistického Německa. Hitler jako naprogramované medium,
  i jeho představa o novém světovém řádu k němuž položil základy.

  Souček Jantarová komnata.
  Mrtvolu Hitlera nikdo neidentifikoval. V bunkru do poslední chvíle se zajímal o umělecká díla pro něž posílal vojáky. Zatykač vydaný v Německu okoo roku 1956

  A také vynikající film Život Briana od Monty Pythonů.
  Dobrá analýza revolucionářů, pořád se o něčem radících. Místo aby Krista sundali z kříže, k čemuž měli příležitost odešli na poradu, jak postupovat při jeho osvobozování.

  Ještě k výše uvedeným teoriím.

  Nenašel jsem odpověď na tyto otázky

  Jak zajistit, aby volbami volič nepřišel o svůj hlas?

  Jak zajistit aby absolutní moc, nekorumpovala absolutně?
  viz přijde nový a za čas vládne se stejnými chybami ne i horšími.

  Kdo ví jak vypadá řízení naší společnosti?

 • jh111 • 4. červnaec 2015

  Kdo ví jak vypadá řízení naší společnosti?

  V ideálním stavu volič dá hlas poslanci a ten se bije za jeho zájmy v parlamentu.
  Parlament vydává zákony, kterými se řídí společnost.
  Parlament deleguje vládu a ta řídí chod státu pod kontrolou parlamentu.

  Tak kde se děje chyba?
  Stejně jako Menšík v jedné povídce.
  Vona ta demokracie by nebyla špatná, kdyby …
  Snad kdyby ji dělali úplně jiní lidi.

  V současnosti by měla být možnost, aby voliči ovlivňovali své poslance a ti pak v parlamentu prosazovali změny.

  Ale funguje to?
  Jak by fungovalo referendum?
  S ignoranty….?

  Tak na tyhle otázky mimo jiné jsem v KOBu ani DOSTŘ
  nenašel odpovědi

  Raději zůstanu u zpětné vazby.
  http://harmonie111.webnode.cz/

 • Bety • 4. červnaec 2015

  Karpi, kdo je tady proti zdravému rozumu? Pjakin a ostatní neustále nabádají k tomu, abychom ho používali co nejvíc. A kdo říká, že ta jejich teorie je bez chyb? Žádná teorie, pokud není exaktně potvrzená, se chybám nevyhne a ta jejich se zatím stále vyvíjí. Říkají, že informace je něco jako mozaika, neustále na základě nových informací doplňovaná a přehodnocovaná- alespoň já jsem to takto pochopila. A čím je těch informací víc, tím je mozaika více čitelná. Možná máte pravdu, že příliš mluvíme, ale na druhou stranu bez interakce s jinými lidmi to prostě nejde. Čím dál tím víc lidí se obrací na alternativní weby, protože informace z médií je neuspokojují a to je přece dobře. Svým způsobem to vytváří jistý egregor, kterému můžeme říkat takto, nebo ho nazveme míněním určité skupiny lidí, vždyť tohle není podstatné. Vytvořili určitou terminologii, bez které se při hovoru o jakémkoli problému nejde obejít. A těmi historickými „úlety“ možná jen chtějí zdůraznit, kde je zakopaný pes, t.j. skupina lidí, kteří bohatnou z toho, jak národy chudnou a přitom jsou schovaní za viditelné elity. Dokud se lidstvo nepodívá pořádně na zoubek téhle neveřejné elitě, tak se nic podstatného nezmění, stále bude docházet k válkám a podobně, protože oni tyjí z chaosu.

 • Georgius z Raduně • 4. červnaec 2015

  Karpi, také já „V noci jsem dokoukal film „president“..
  Je to síla. Obrovská, pozitivní.“ Pozitivní na ní vidím fakt, že je ještě někdo, kdo skutečně nedbá na nějaké ilumináty a ukecané sáhodlouhé teorie řízení a spoléhá raději na to, co dobře zná a ovládá. Ví, že bez dobrých kamarádů by byl vyřízen na to tata a proto, jak mu vyčítají opoziční „demokraté“, o důležitých věcech se radí pouze s několika svými kolegy z KGB, zbytečně o nich nemluví a pro vytvoření vhodného obrazu o své osobě si najme skutečné odborníky, kteří se drží zejména fakt, která jsou i řadovým občanům zřejmá. Každý národ má svoji historickou zkušenost a tradice a proto tento prezident musí hrát roli cara. Dělá to velmi dobře a viditelně rád a já tuším, že krom oprávněného přídomku Veliký dokáže v případě potřeby obhájit i přídomek Hrozný. Situace je ve světě tak zoufalá, že já – bytostný ateista – se utíkám k bohu prosbou: „Bože, veliký a milosrdný, dej, snažně Tě prosím, aby mu to vydrželo co nejdéle – aby se mezi jeho kamarády nenašel další Gorbačov!“ Při trošce inteligence musíte všichni uznat, že Jidáš byl jen ubohý břídil.

 • Georgius z Raduně • 4. červnaec 2015

  Bety, šedivé jsou teorie – ale zelený je strom života. Klidně si dumejte a hrbte se v obsáhlých teoriích, v případě nesrovnalostí s realitou je opravte, sestavujte obrovská „informační pole“ a nakonec dojdete k poznatku, že jedinou fungující metodou řízení je používání cukru a biče! Vše ostatní jen blábol buď naivních intelektuálů nebo lokajů skutečné moci. I těm posledním Vaše snažení vyhovuje.

 • Alena • 4. červnaec 2015

  pane Georgiusi, selský rozum je možná opravdu nejlepší.
  Přesto
  Manipulovat lidstvo a ovládat je znamená kromě moci i znalost techniky ovládání. Nenechat sebou manipulovat znamená totéž
  Teď jsme už otřískaní, ale vzpomeňte si na rok 89, kolik lidí tenkrát poznalo, že je to mocenská hra?

 • Bety • 4. červnaec 2015

  jh111- váš výběr četby je velmi dobrý a Život Briana také doporučuji všem. Jelikož jak říkáte, je čas dovolených a všichni se občas potřebujeme zasmát, doporučuji ke čtení knihy Terry Pratchetta. Napsal jich úctyhodnou řadu. První jsou čirá sranda, ale v těch dalších šel čím dál tím víc do hloubky. A jeho prezentace různých lidských charakterů je nejen k zasmání.
  Co do demokracie, vymyslela jsem jenom tohle- mohla by fungovat na místní úrovni, kde se lidé přece jen trochu znají, a muselo by být tvrdě vyžadováno plnění volebních slibů. Na vládní úrovni, pokud by stát potkalo to štěstí a vynořil se někdo jako Putin /tedy někdo, kdo svou vládu poměřuje tím, jak je národu prospěšný/, bych nechala výběr dalšího vedení na něm – pokud vládne dobře, měl by být také schopný vybrat další téže kvality.Samozřejmě může také sáhnout vedle, ale jeho výběr by měl být kvalitnější než ten, který činíme na základě volebních slibů, které se stejně neplní, a na základě prezentace politiků pomocí píár agentů. Pokud o nich něco víme z předchozí činnost není to dost a maximálně dokážeme možná odlišit volbu katastrofální od té, co není jen nepříliš špatná. A v ústavě by mělo být zakotveno něco jako: dvě až tři vážné /a jasně prokázané/ chyby a jdeš na pozici dejme tomu popeláře. Snad tím popeláře neurazím.

 • Martin (už bez taky m) • 4. červnaec 2015

  Georgiusi na tyto teorie pohlížím jako na jedny z možných nástrojů. Nejsou pokud vím propagovány jako jediný možný pohled a nějaké dogma.
  Nikdy jsem se nehrbil, nejsem lokajem žádné moci a nepokládám se ani za blábolícího, natož intelektuála…
  Ale ještě si vzpomínám na tu hrůzu obcházející jaderné války po rozmístění Pershing II v Evvropě…
  A díky osobnímu hlubokému a intenzívnímu zážitku jsem rád, že se tehdy Gorby s Reaganem dohodli. A doba byla tehdy „naivní“ touhou utéci „jadernému hrobníkovi z lopaty“…
  Ty tisíce jaderných hlavic byly realitou, ne sněním…
  Jako stíny na zdi bychom už asi Putina v jeho plné síle nezažili…
  od cca 55 minuty…
  https://www.youtube.com/watch?v=NL17_N3zWbk
  Po mám soudu tehdy „Západ“ zradil nejen SSSR, ale i Lidství a upsal se definitivně mamonu… Jeho dnešní rozpad je po vyrabování (nejen) V. Evropy logický důsledek…
  A něco k „předchozí době té doby…“
  https://www.youtube.com/watch?v=B5fsglmSGhg
  Takže proti gustu „cukru a biče“ žádný „dišputát“… jen prosím ne ten jaderný, bakteriologický či chemický… to by se „zapráskalo“ jen jednou…

 • Georgius z Raduně • 4. červnaec 2015

  Alena napsal

  pane Georgiusi, selský rozum je možná opravdu nejlepší.
  Přesto
  Manipulovat lidstvo a ovládat je znamená kromě moci i znalost techniky ovládání. Nenechat sebou manipulovat znamená totéž
  Teď jsme už otřískaní, ale vzpomeňte si na rok 89, kolik lidí tenkrát poznalo, že je to mocenská hra?

  Paní Aleno, právě proto! Když naprostá většina mých kolegů nechtěla vidět to, co se na ně chystá a prognostika byla ochotna i inzultovat, tak na takové není třeba žádné znalosti techniky ovládání, když historií tolikrát ověřený cukr a bič na ně spolehlivě platí. A neplatí to jen o těch dole. Není Vám nápadná tradiční náhlá změna názorů našich vyvolených krátce po uvedení do funkce? Žádná teorie řízení! Nejdříve vlídná tvář přátel za velkou louží a v případě nechápavosti pouhé upozornění na fakt, že tady se skáče tak, jak strýček Sam nebo EU – což je prakticky totéž – píská. Zatvrzelým se naznačí, že pokud přesto hodlají skákat jinak, tak vystavují nebezpečí nejen sebe, ale i své blízké a brzy doskáčou. Skuteční držitelé moci se s nikým nepářou a nějaké teorie je nemusí zajímat. Klidně mrhejte čas pochybnými teoriemi řízení společnosti a ověřujte si jejich platnost. Alespoň nemáte dost času přemýšlet o tom, co se právě teď děje a proč. Skutečnou cenu mají pouze holé informace. Především tehdy, když se je nesnažím mermomocí zařadit do nějakého“informačního pole“ vola z Králova pole.

 • Georgius z Raduně • 4. červnaec 2015

  Martine, namáháš se zbytečně. Nikdy bych Tě nezařadil mezi lokaje nebo blábolící intelektuály. Chápu také, jak Tě poznamenaly osobní zážitky v minulém režimu. Pouze si dovolím připodotknout, že pokud ty Pershingy náhodou zmizely, tak jenom proto, aby je vystřídalo něco dokonalejšího. To samé platí o počtech jaderných hlavic. Situace je o to horší, že ten Tebou vzpomínaný mírotvůrce Gorbačov narušil rovnováhu takovým způsobem, že naše nové „spojence“ popadla stará touha konečně si to s těmi bolševiky vyřídit a věř mi, že ani naše dokonalé znalost fungující teorie řízení jim v tom nedokáže zabránit.

 • Sio • 4. červnaec 2015

  Pokud jsem si já povšiml, tak se v těch přednáškách tvrdilo, že naše vzdělání je zaměřeno na detailním studiu střípků mozaiky, ale to, co je elitami považováno za vyloženě nežádoucí, je vzdělání, které umožní najít mezi těmi střípky vztah a sestavit si mozaiku. Podívat se na realitu jako celek. Nepotřebujete k tomu konkrétně DVTŘ, pokud to člověk má stále na paměti a má vrozenu snahu tu mozaiku postavit, nejspíše se mu to časem povede. Je to na každém z nás, protože ve školách se to neučí a tudíž školy nás to nenaučí. Musí každý sám. Máme jednu možnost. Poučit se od moudrých. Někdo tu zmiňoval Exupéryho, Orvella, Prachetta. V podstatě každou skutečně dobrou knihu napsal někdo moudrý, kdo si dokázal všímat souvislostí a sestavovat mozaiku vědění o životě.

 • Irena • 4. červnaec 2015

  Sio napsal
  V podstatě každou skutečně dobrou knihu napsal někdo moudrý, kdo si dokázal všímat souvislostí a sestavovat mozaiku vědění o životě.

  Tak tohle je fakt dobře řečeno.

 • Sio • 4. červnaec 2015

  Proč se učit teorii řízení? No někoho by mohlo napadnout, že když se ji naučí, bude moci něco nebo někoho řídit. Skutečně, část pravdy v tom je. Je naivní myslet si, že řízení se skládá jen z příkazů a zákazů, které budou bezpodmínečně a správně splněny, s tím bude asi každý souhlasit.
  Každý z nás v podstatě každým svým rozhodnutím něco řídí. Co třeba? Řídíme například své děti, aby se chovaly slušně, aby se naučily pracovat, aby nebraly žádné drogy včetně alkoholu a tabáku. V mnoha těch směrech řídíme i sami sebe. Přikážeme si ráno vstanout a jít do práce, protože víme, že jinak budou velké problémy. V práci se nutíme (navíc i okolí nás nutí) kromě pracování také k určitému chování, odpovědnosti atd, atd.. Řídíme také čistotu bytu, našeho prádla, rozumné stravování, pohyb …
  Nemusím dodávat, že to všechno se nám daří s různými výsledky. Důvodů je samozřejmě více. Ale jeden z nich je, že nás správnému řízení nikdo neučil, nikdo neřekl, že každý z nás něco řídí, přinejmenším svůj život. A že by tedy měl umět to dělat tak, aby měl výsledky.
  DVTŘ se samozřejmě zaměřuje na řízení ohromných mas lidí s intencí řídit celý svět. Jde o řízení dnes už stamiliónů a miliard po několik staletí (to se snaží zdůraznit). Jde o objekt řízení s obrovskou inercí, jednotlivé změny, které jsou důsledkem řídících zásahů se projeví až po desetiletích. Nelze otočit letadlo letící 1000 km/h za pád sekund, ale za několik minut snad ano. Je k tomu potřeba obrovská energie. Očekávat tedy například, že někdo nebo něco dokáže zrušit celosvětově úžernictví za pár dní nebo za měsíc, to je nereálné bez obrovské energie a destrukce. Pokud otočíte to výše zmíněné letadlo za pár sekund, bude to znamenat tak ohromnou energii, že se změní v hromadu trosek.

 • Sio • 4. červnaec 2015

  Je to ale více důvodů, proč se teorii řízení učit. Pokud jí totiž rozumíme, a pokud se dokážeme na historických událostech poučit, v důsledku jakých (ne)řízených procesů dopadly tak, jak dopadly, je tu velká šance přijít na to, kdo a jak řídí dnes globalizovaný svět. Mohli bychom pochopit, co se třeba děje na Ukrajině a proč, kdo jsou hlavní hráči a jaké jsou jejich cíle, jakými prostředky se jich snaží dosáhnout a jakou roli v tom hraje každý z nás. Taková znalost v masovém měřítku je nebezpečná.

 • Bety • 4. červnaec 2015

  Martine, zkazil jste mi s těmi bombami celý den. Když jich tolik poztráceli v USA , kolik jich je asi ztraceno ve všech koutech Evropy, když jim v tom pomáhal celý zbytek NATO? A nejlepší je ten závěr – jsou na ty letce hrdí, kdoví, co by se stalo, kdyby nelétali!

 • Georgius z Raduně • 4. červnaec 2015

  Vážení už mne těmi řečmi o mozaice iritujete. Uvědomte si, prosím, že sestavovat mozaiku z množiny třeba kaménků znamená už dopředu mít přibližnou VLASTNÍ představu, co ta mozaika zobrazuje. Zacházet tímto způsobem s informacemi, tak často dopadnete jako v anekdotě sovětští vědci, kteří na závěr celé řady opakovaných experimentů zaprotokolovali: „Utrhneme-li bleše i poslední pár nohou, tak na povel skoč nereaguje, poněvadž přestává slyšet.“ A měli to opakovanými pokusy vědecky potvrzeno! Jaké možnosti mají vědci dnes, když bylo vynalezeno informační pole. To se to bude orat!

 • PPK • 4. červnaec 2015

  Všechno, co politiku tvoří, je otázkou zákonů a vlastnictví, vymezených právem jako přípustné. Definice jejich vztahů a vazeb je páteří politického řízení. Teoreticky lze dovozovat i krajní eventuality, kdy např. revolucí lze za jediný den ustavit nové stěžejní zákony daného území a tím vyměnit starý ústavní systém. Až do té fáze jde o mocenské ovládání státu. Pak teprve přijde fáze řízení. A pozor, nepíši o celém světě, píši o vymezeném a silově kontrolovaném území. IMHO proto teoreticky promýšlet možnost změn vlastnických vztahů a změn způsobů byznysu a financí na globální úrovni naráz bez vlastnictví světové měny, není snaha rozumná.
  Nicméně, skutečný suverén, aby si udělal pořádek doma, nepotřebuje k témuž nutit sousedy ani žádat jejich souhlas, ledaže by s nimi podepsal smlouvy, které nechce zrušit. Je tudíž např. Rusko plným suverénem? Je zcela soběstačné a schopné si své kroky na svém vlastním dvorku ubránit a případnou rozvratnickou pátou kolonu už brzy zcela vy-eliminovat?
  IMHO Putin může mnoho pro Rusko udělat, problém má však stále s Ústavou, kterou za Jelcina Rusům napsali Američané, plus druhou překážkou je právě ta pátá kolona. Nicméně, protože považuji Putina za vlastence, pak dosavadní vývoj v Rusku vidím asi tak, že Putin sice není spokojen se stavem, jaký je, ale ještě nedokončil reformu armády a dalších represivních složek tak, aby jím plánované změny i hranice RF byl už schopen politicky i vojensky spolehlivě zabezpečit. Což chce čas a realizaci dalších kroků metodou per partes. Přesto, např. a mj. jeho zákon proti „zahraničním agentům“ a „akce kontrapropaganda“ svědčí, že činí dobré kroky, protože výbuch nenávisti médií Západu ukazuje, jak byly účinné.
  Nu a co DVTR? To není škola kádrů, to je jen nestrukturní řízení mas. Proč právě jen mas? :-)

 • Sio • 4. červnaec 2015

  Georgius z Raduně napsal

  Vážení už mne těmi řečmi o mozaice iritujete. Uvědomte si, prosím, že sestavovat mozaiku z množiny třeba kaménků znamená už dopředu mít přibližnou VLASTNÍ představu, co ta mozaika zobrazuje. Zacházet tímto způsobem s informacemi, tak často dopadnete jako v anekdotě sovětští vědci, kteří na závěr celé řady opakovaných experimentů zaprotokolovali: „Utrhneme-li bleše i poslední pár nohou, tak na povel skoč nereaguje, poněvadž přestává slyšet.“A měli to opakovanými pokusy vědecky potvrzeno! Jaké možnosti mají vědci dnes, když bylo vynalezeno informační pole. To se to bude orat!

  Mozaika je příměr, podobenství. Možná ne výstižnější. Rozhodně nejde o to sestavit předem známý obraz, TAKTO JSEM TO ROZHODNĚ NEMYSLEL. Tudíž mozaika možná ano, ale bez vlastní představy, co na ní bude, to je potřeba zjistit.
  Řeknu to jinak, méně barvitě. Jde o to, umět si dát věci do souvislostí. Umět pracovat s informacemi tak, aby nás to přivedlo k pochopení toho, jaký je stav prostředí, ve kterém žijeme.
  Informační pole sice může někdo vnímat jako něco, co je založeno na nějakém neznámém prostředku komunikace (což není můj případ, nehodlám věřit v neznámé způsoby komunikace předem), ale umím si snadno představit informační matrici (nebo pole, jak je libo), která je vytvořena na základě zcela běžných prostředků komunikace. Tedy nejen představit. Existence takových polí je objektivní a evidentní natolik, že není ani potřeba ztrácet čas dokazováním. Nebo má snad někdo pochybnost, že existuje určitá suma informací (obrovská) kterou generovali, generují a udržují při životě například katolíci?

 • peter. • 4. červnaec 2015

  http://www.dvtr.eu/naco-to-treba/
  cit :
  „Riadenie je možné na základe praktických návykov,ktoré indivíduum – manažér (tvorca,strojca zmien,novej reality) viac,či menej cieľavedome využíva,rozvíja a hromadí ako svoje ŽIVOTNÉ SKÚSENOSTI.Akákoľvek teória je jemu osobne na uskutočňovanie riadenia vo všeobecnosti NEPOTREBNÁ,pokiaľ je dostatočne citlivý a vnímavý k tomu,čo a ako prebieha vo sfére jeho riadiacej činnosti“.
  Nechcem vás zaťažovať tým,čo ja po odchode do dôchodku ešte riadim.Iba vás ubezpečujem,že k tomu čo ešte riadim a ovládam,pristupujem skutočne „citlivo a vnímavo“.Sám som zvedavý,do kedy mi to vydrží.

 • Sio • 4. červnaec 2015

  @PPK: Jak vidím, věnoval jste tomu více času a promyslel si to. Myslím, že docházíte ke správným závěrům a pochopil jste o mnoho víc, o co vlastně v DVTŘ jde, než dříve. Tuším, že k pochopení problému stačí většině zdejších čtenářů jen věnovat tomu více času a přemýšlení. Není to bohužel jen einfach problém. A také pochopení toho, že se jedná jen o nástroj poznání a ne samospasitelný, protože nic není jen černé nebo bílé.
  Pokud si to mohu dovolit přiznat, udělal jste mi radost.

 • Sio • 4. červnaec 2015

  peter. napsal

  http://www.dvtr.eu/naco-to-treba/
  cit :
  „Riadenie je možné na základe praktických návykov,ktoré indivíduum – manažér (tvorca,strojca zmien,novej reality) viac,či menej cieľavedome využíva,rozvíja a hromadí ako svoje ŽIVOTNÉ SKÚSENOSTI.Akákoľvek teória je jemu osobne na uskutočňovanie riadenia vo všeobecnosti NEPOTREBNÁ,pokiaľ je dostatočne citlivý avnímavý k tomu,čo a ako prebieha vo sfére jeho riadiacej činnosti“.
  Nechcem vás zaťažovať tým,čo ja po odchode do dôchodku ešte riadim.Iba vás ubezpečujem,že k tomu čo ešte riadim a ovládam,pristupujem skutočne „citlivo a vnímavo“.Sám som zvedavý,do kedy mi to vydrží.

  @Peter: Dík za ten citát. Staví to DVTŘ z piedestalu na zem, což je potřeba. Pokud dokážete efektivně uřídit všechny své problémy, gratuluji vám, jste na tom o dost lépe, než já. :-)

 • Bety • 4. červnaec 2015

  Georgiusi, to že mě zajímá něco nového ještě neznamená, že jsem pitomá naivní intelektuálka. A vyprosila bych si, abyste mne řadil do této kategorie, která je mi z duše protivná. No ale zřejmě vás něčím dráždím, protože to není poprvé, kdy jste si do mne zaryl. No co se dá dělat, nohu si kvůli tomu za krk nedám.

 • Alena • 4. červnaec 2015

  Georgius z Raduně napsal
  Paní Aleno, právě proto! Když naprostá většina mých kolegů nechtěla vidět to, co se na ně chystá a prognostika byla ochotna i inzultovat, tak na takové není třeba žádné znalosti techniky ovládání, když historií tolikrát ověřený cukr a bič na ně spolehlivě platí. A neplatí to jen o těch dole. Není Vám nápadná tradiční náhlá změna názorů našich vyvolených krátce po uvedení do funkce? Žádná teorie řízení! Nejdříve vlídná tvář přátel za velkou louží a v případě nechápavosti pouhé upozornění na fakt, že tady se skáče tak, jak strýček Sam nebo EU – což je prakticky totéž – píská. Zatvrzelým se naznačí, že pokud přesto hodlají skákat jinak, tak vystavují nebezpečí nejen sebe, ale i své blízké a brzy doskáčou. Skuteční držitelé moci se s nikým nepářou a nějaké teorie je nemusí zajímat. Klidně mrhejte čas pochybnými teoriemi řízení společnosti a ověřujte si jejich platnost. Alespoň nemáte dost času přemýšlet o tom, co se právě teď děje a proč. Skutečnou cenu mají pouze holé informace. Především tehdy, když se je nesnažím mermomocí zařadit do nějakého“informačního pole“ vola z Králova pole.

  původ teorie SSSR či Rusko, aplikace teorie vhodná pro velmoci a zemi, která se nechce podrobit, ale podílet na moci.
  Ovšem ČR, ta byla téměř vždy kolonií, a Češi se taky podle toho chovají.
  Vhodné pouze pro pochopení dějů na zemi

 • orinoko • 4. červnaec 2015

  Bety, to chce letat nad veci. Ja se ted potim jako slavne dvere od vstupu k dobytourum a jsem stasten, ze je vedro. Jsou taci, kterym vedro vadi a ryji do me, ze ceho je 34 toho je prilis. Mejte strpeni se starymi dedky Nerudnymi a radujte se s Reky, kteri stare babe Evrope navarili takovy masochisticky gulas, ze z toho nema radost ani emericky sadista. Bety, leta nam nestoji, rikaji zkuseni chlapi.

 • Georgius z Raduně • 4. červnaec 2015

  Sio, bez ironie mám radost, že se mne snažíte poučit. Ovšem obávám se, že Vaše jinak chválihodná snaha vyjde naprázdno. Předešel Vás jiný učitel, který dle „makarenka“ mne profackoval až k poznání, že řada ekonomických a sociálních věd jsou ve skutečnosti dle komunistů „buržoazní pavědy“. Už v první ročníku na ekonomické škole jsem si znepřátelil profesora, jenž nám nadšeně přednášel o „geniální kontrole korunou“. Na dotaz jak mám chápat takovou kontrolu, když minule jsme se dověděli, že státní cenový úřad určuje cenu výrobku nejen podle výrobních nákladů, ale také podle regulačního záměru, jímž se zohledňují možnosti výrobců a uvažovaný optimální rozsah rozšíření výrobku – včetně sociálních potřeb a finančních možností pracujících.
  Není to tak dávno, co jsem se zajímal o přednášky sociologie budoucím inženýrům technických oborů na „Technické univerzitě VŠB“ v Ostravě. Stručně řečeno samé cimrmanovské „ujaja“, mající vyplnit hlavy studentů poznáním, že jen oni sami rozhodují o tom, čeho v životě dosáhnou a přesvědčit je, že naše „nová“ společnost nezná ani náznak jevů, obsáhle popsaných Marxem.
  Tím nechci tvrdit, že ta Vaše teorie řízení je marná. Řadě lidí přinese jistě docela slušnou obživu. Vždyť na té vzpomínané vysoké škole přednášel bývaly předseda KSČ a syn největšího kulaka v jeho rodné vsi, který mne na veřejných schůzích rád nazýval pravicovým oportunistou.
  Avšak ten můj nic nepromíjející učitel – život – se tomu jen usmál a půjde si dál svojí obvyklou cestou. Po praktických zkušenostech z mládí s loutkovým divadlem totiž nevěřím tomu, že ti dnešní političtí loutkáři jsou takoví diletanti, že by je dosud nepoučenému lidu dokázala odhalit nějaká teorie. Ani náhodou a proto jsem rád že v Rusku je prezidentem obratný a inteligentní špión.

 • Georgius z Raduně • 4. červnaec 2015

  Bety napsal

  Georgiusi, to že mě zajímá něco nového ještě neznamená, že jsem pitomá naivní intelektuálka. A vyprosila bych si, abyste mne řadil do této kategorie, která je mi z duše protivná. No ale zřejmě vás něčím dráždím, protože to není poprvé, kdy jste si do mne zaryl. No co se dá dělat, nohu si kvůli tomu za krk nedám.

  Bety, považuji za nutné se Vám omluvit za svoji přílišnou stručnost při odsuzování teorie, kterou považuji za škodlivou, poněvadž anglosaským způsobem vzbuzuje v lidech falešnou představu a naději o možnostech vědy. V žádném případě Vás za pitomou naivní intelektuálku nepovažuji. Ovšem v případě, že bych Vás blíže poznal, nemohu vyloučit, že byste mne něčím dráždila. Stejně jako moje manželka, která, než jí před deseti lety intelekt zle pošramotila ischemická choroba mozku, mi nikdy nic jen tak neprominula a musel jsem vysvětlovat. Po čtyřiačtyřicetiletém manželství to dlouhé vysvětlování považuji za ideální stav, poněvadž i v dobách mládí jsem vydržel mnohem déle diskutovat – než plnit tzv. manželské povinnosti. Snad mi prominete i tuto prostořekost a uvěříte, že opravdu nemám v úmyslu se Vám vysmívat. To nedorozumění bude nejspíš výsledkem nenadálé konjunkce Venuše s dubovým pařezem, jenž se navzdory osudu stále bujně zelená.

 • Georgius z Raduně • 4. červnaec 2015

  Paní Aleno, děkuji za vysvětlivku, ale pro skeptika mého druhu žádná země původu té teorie řízení není nezpochybnitelnou známkou kvality. A představa, že nějaká vhodně použitá teorie může v dnešním světě zajistit podíl na moci té sotva desetimiliónové hrstce spoluobčanů je pro mne velmi humorná. Už jenom proto, že životní praxe mi říká, že teorie sepisují především ti, kteří by se praxí nedokázali nikdy uživit. Považuji za nutné preventivně Vás ujistit, že můj příspěvek nemá za cíl se Vás nějak hanlivě dotknout.

 • Georgius z Raduně • 4. červnaec 2015

  peter. napsal

  http://www.dvtr.eu/naco-to-treba/
  cit :
  „Riadenie je možné na základe praktických návykov,ktoré indivíduum – manažér (tvorca,strojca zmien,novej reality) viac,či menej cieľavedome využíva,rozvíja a hromadí ako svoje ŽIVOTNÉ SKÚSENOSTI.Akákoľvek teória je jemu osobne na uskutočňovanie riadenia vo všeobecnosti NEPOTREBNÁ,pokiaľ je dostatočne citlivý avnímavý k tomu,čo a ako prebieha vo sfére jeho riadiacej činnosti“.
  Nechcem vás zaťažovať tým,čo ja po odchode do dôchodku ešte riadim.Iba vás ubezpečujem,že k tomu čo ešte riadim a ovládam,pristupujem skutočne „citlivo a vnímavo“.Sám som zvedavý,do kedy mi to vydrží.

  Peter, děkuji za pěkný příspěvek přesně podle mých životních zkušeností. S vedením kolektivu jsem se ponejprv potkal jako jednadvacetiletý mistr odborného výcviku. Záměrně nepíši, že bych učil, poněvadž pod mým vedením se musel každý učit sám. Snadno jsem se dokázal vcítit do myšlení a pocitů svých nedávno ještě spolužáků a měl jsem výsledky lepší, než většina o generaci starších nyní kolegů. Teorii jsem se doučoval dodatečně a v mnoha případech i zbytečně. Ve středním věku jsem vedl dva pracovní kolektivy, v nichž převažovaly ženy. Citlivě a vnímavě jsem je směl přeorganizovat podle jejich skutečných schopností a hned byla nejen dvojnásobná produktivita, ale i pohoda a humor v pracovní době a za zvýšenou mzdu. Znovu zdůrazňuji, že se tak dělo bez jakékoliv teorie řízení. Ovšem čas oponou trhl, zjevilo se trhlé OF a vše bylo jako mávnutím kouzelného proutku zapomenuto a v kopru. Lidská naivita je vlastně druh blbosti. Jenže bez řídící funkce jsem tak docela nezůstal. Na stavbě rodinného domu jsem směl pod dohledem synů řídit kolečka a ani nyní, po nastěhování, jsem nepřišel zkrátka. Stále smím řídit invalidní vozík s manželkou. Pochopitelně tak činím – jak je už mým osvědčeným zvykem – citlivě a vnímavě.

 • vittta • 4. červnaec 2015

  Sio, přečetl jsem si jen tenhle článek, ne reakce (je jich moc) a ani původní článek, nebo nějaký web neznám, takže vlastně ani teď nevím, co to to KSB a DVTŘ je, ale z toho mála to na mě dělá ten dojem, že je tam těch variant tolik, aby to oslovilo každého.
  Věřícího, antisemitu,pragmatiky a všemožné skeptiky, komunisty i tajnůstkáře všech směrů.
  Za mého života jsem dospěl k názoru, že většina lidí víru potřebuje, a jiní lidé zase potřebují ty, kteří věří.(nevylučuje se to s jejich vírou)
  Ten Egregor, o tom jsem už kolikrát přemýšlel, je to jednoznačný a doložitelný fakt, a ještě doplním, že člověk může být v nějakém egregoru i nevědomky, a příslušná víra se v něm může probudit na základě nějakého podmětu.
  To je vidět třeba na těch sluníčkářích, takoví lidé se zdají normální a přístupní jiným názorům a bez potíží také přístupní jsou i k věcem, se kterými nesouhlasí.
  Pak ale přijde základ víry-a dojde k prudké změně chování, zmizí argumenty a schopnost naslouchat, velice rychle se z politického postoje stane arogance a patent na pravdu (a s tím související vlastnosti, takže slušní a morální jsou najednou jen hlasatelé a jednoho správného názoru a ostatní jsou šit), odstřihnou se postupně přátelé, jedni nuceně, další zmizí a člověk je už jen buď hlasatel,nebo prostředník pro šíření toho názoru, je členem Egregoru.
  A také…nevím přesně, co se tím Egregorem myslí přesně, to mě jen tak napadlo.
  Egregor třeba mohou být sektáři-tedy hlasatelé a přenašeči i se sympatizanty a loajálními neaktivisty.

 • peter. • 4. červnaec 2015

  Sio napsal
  Pokud dokážete efektivně uřídit všechny své problémy, gratuluji vám, jste na tom o dost lépe, než já. :-)

  Ďakujem!Potešilo ma.
  Tých problémov zase už tak veľa nieto a o riešenie sa väčšinou postará môj Domáci Prediktor.Ja teraz s kamarátmi (tiež už dôchodcovia)riešim problémy celosvetového významu akými sú Ukrajinský konflikt,Sýria,imigranti a športové výsledky a tak podobne.Problém ktorý ma trápi dlhodobo spočíva v tom,že môj DP občas vyžiari taký prenikavý egregor,že jej v šťavnatej rusínštine podané prejavy nespokojnosti(asi so mnou) počuť aj v miestnosti za výčapom blízkej krčmy,kde tie závažné problémy riešime.Bojím sa ale,že s týmto nepohne žiadna teória ani koncepcia.A napokon aj by mi to chýbalo,keby sa vtom malo niečo zmeniť.

 • Sio • 4. červnaec 2015

  Georgius z Raduně napsal

  Sio, bez ironie mám radost, že se mne snažíte poučit. Ovšem obávám se, že Vaše jinak chválihodná snaha vyjde naprázdno. Předešel Vás jiný učitel, který dle „makarenka“ mne profackoval až k poznání, že řada ekonomických a sociálních věd jsou ve skutečnosti dle komunistů „buržoazní pavědy“. Už v první ročníku na ekonomické škole jsem si znepřátelil profesora, jenž nám nadšeně přednášel o „geniální kontrole korunou“. Na dotaz jak mám chápat takovou kontrolu, když minule jsme se dověděli, že státní cenový úřad určuje cenu výrobku nejen podle výrobních nákladů, ale také podle regulačního záměru, jímž se zohledňují možnosti výrobců a uvažovaný optimální rozsah rozšíření výrobku – včetně sociálních potřeb a finančních možností pracujících.
  Není to tak dávno, co jsem se zajímal o přednášky sociologie budoucím inženýrům technických oborů na „Technické univerzitě VŠB“ v Ostravě. Stručně řečeno samé cimrmanovské „ujaja“, mající vyplnit hlavy studentů poznáním, že jen oni sami rozhodují o tom, čeho v životě dosáhnou a přesvědčit je, že naše „nová“ společnost nezná ani náznak jevů, obsáhle popsaných Marxem.
  Tím nechci tvrdit, že ta Vaše teorie řízení je marná. Řadě lidí přinese jistě docela slušnou obživu. Vždyť na té vzpomínané vysoké škole přednášel bývaly předseda KSČ a syn největšího kulaka v jeho rodné vsi, který mne na veřejných schůzích rád nazýval pravicovým oportunistou.
  Avšak ten můj nic nepromíjející učitel –život – se tomu jen usmál a půjde si dál svojí obvyklou cestou. Po praktických zkušenostech z mládí s loutkovým divadlem totiž nevěřím tomu, že ti dnešní političtí loutkáři jsou takoví diletanti, že by je dosud nepoučenému lidu dokázala odhalit nějaká teorie. Ani náhodou a proto jsem rád že v Rusku je prezidentem obratný a inteligentní špión.

  Georgi, myslím, že si v pár věcech nerozumíme, dovolte mi to tedy upřesnit. Vycházíte ve svých úvahách z mylných předpokladů.
  Číslo jedna je předpoklad, že vás chci poučit. Je mi vcelku jedno, zda se z naší debaty poučíte nebo ne. To je opravdu na vás. Mám zájem o diskusi, vybral jsem téma a rozvinul. Každý ochutná nebo neochutná, podle svého gusta.
  Číslo dvě je předpoklad, že je to Moje teorie. Není. Nevymyslel jsem ji a ani se jí nijak moc nezabývám, i když asi o pár hodin více, než většina ostatních zde.
  Číslo tři je asi předpoklad, že učitele jménem život máte jen vy, nebo v tom se mýlím?
  DVTŘ je nástroj. Poměrně složitý k osvojení. Snažil jsem se vytvořit alespoň nějaké povědomí, že něco takového existuje. To se mi vcelku povedlo. Pak jsem se snažil vysvělit, o co jde. To se mi moc nepovedlo, pokud mohu soudit nejen podle vaší reakce. Cest la vie, co jsem chtěl, to jsem udělal. Předávám řízení dalších lekcí učiteli jménem Život … :-)

 • Georgius z Raduně • 4. červnaec 2015

  Sio, není pěkné, když mi podsouváte to, co jsem nenapsal. Obrazné sdělení, komentující nečekané zvraty v životě: „Avšak ten můj nic nepromíjející učitel –život – se tomu jen usmál a půjde si dál svojí obvyklou cestou.“ přece nikomu nic neupírá a proto vaše řečnická otázka závěrem mne dokáže jedině rozesmát. Vám nepřijde směšné, když se dle komunistů „syn kulaka“ stane „uvědomělým“ předsedou závodní organizace KSČ, aby se po změně politických poměrů stal uvědomělým pedagogem, hlásajícím – tentokrát snad už upřímně – pravý opak toho, čím se doposud tak úspěšně živil? Snad uznáte, že já mám učitele opravdu veselého. Pokud byste si přečetl mé předcházející příspěvky pod tímto článkem, pak byste věděl, že je mi srdečně jedno čí je ta DVTŘ – Vámi považovaná za nástroj. Pro mne je důležité, že z důvodů, výše také uvedených, já tento nástroj považuji za nevědecký – stejně jako řadu takzvaných humanitních věd. Toť vše, ale jak se tak koukám, vůbec nikoho to nezaujalo a i Vy místo věcných argumentů tady bazírujete na nepodstatných podružnostech mých hypotetických předpokladů. Nikoliv v pár věcech, ale v samotné podstatě si nerozumíme. Nemyslím si však že bychom měli předávat řízení tomu učiteli, jenž bude svým založením kovaný kapitalista a nejspíš i bankéř, poněvadž lidová moudrost praví, že v jeho škole je nejdražší školné. Jsem totiž svým založení také takový nenasytný hamoun – ovšem pouze pokud jde o názory lidí a o informace. No a tady si představte takový ten žlutý rozšklebený „xichtík“, jehož používání se ze zásady vyhýbám.

 • Martin (už bez taky m) • 5. červnaec 2015

  Georgie, sám přece víte, že žijeme v zemi „obrácených kabátů a korouhviček“… to nepotkalo jen Vás. I když uznávám, že o tom dovedete psát vtipně a s nadsázkou, která je darem.
  Co je vědecké a nevědecké o tom bychom se mohli „přít“, ale i Vy sám si zde mnohdy z „vědy“ tropíte šašky – doslova – a ne ve zlém a zcela upřímně – jak je Vaším pěkným zvykem.
  Někteří jiní z nás zase narážejí na MEZE DOSAŽITELNÉ KOMPLEXITY (vyjádřím-li se hóóódně nepřesně- a tedy „nevědecky“), tedy na nutnost generalizace která ale mnohdy poznané „zkresluje přes míru“.
  Myslím, že zcela v intencích poznámky nicku „karpi“ u těch kdož se pokusili změnit realitu k lepšímu zde mnozí z nás budou mít skromný epitaf: „Umučen prohlédnuvšími nomenklaturními kádry minulého režimu, což jim umožnil cynismus a nelidskost režimu současného…“.
  To píši s vědomím, že se nepokládám ani náhodou za nějakého masochistu, nedejbože pak „na vědeckých základech“…
  O škodlivosti výše zmíněných diskutovaných teorií mám silné pochybnosti, stejně jako o tom, že jejich šiřitelé „pracují v žoldu zmetků (mým slovníkem)“- když bezmála každé „hovory z Altaje“ Pjakin končí výzvou abychom „brali rozhodování ve svém životě do svých rukou“ stejně jako že „vědění znamená moc“, a obrací se s tím „k masám“. „Čelem“- a to vlastním…
  Můžeme mít k Pjakinovi jakékoliv výhrady, ale jen ne ty že jde o zabedněnce či „někoho ve službách elit“…
  Vždyť co by si Putin bez mnoha takových „Pjakinů“ počal, kdo by tak trpělivě vysvětloval mnohé jeho kroky prostým lidem, kteří třeba neměli tu příležitost „naučit se číst mezi řádky“ nebo neoplývají podobnou úrovní znalosti či inteligencí…
  Na závěr bych Vás chtěl pozdravit, a jdu už raději kosit- aby „kádry“ měly lepší možnost (ježto nemám na plot) otrávit i ty stromy, které ještě zbývají…

 • Béda • 5. červnaec 2015

  Martin (už bez taky m),

  Komu anebo čemu slouží Pjakin těžko soudit. Nějakou kritiku kapitalismu, oligarchicko-korporátního systému jsem u něj doposud nezaznamenal – i když je pravda, že jeho projevy moc nesleduji, tak mi možná něco uniklo.

 • Sio • 5. červnaec 2015

  @Georg: Co se týče toho učitele, dal jsem to z otazníkem, byl to můj pocit. Také znám podobné případy překabátění, někdy to nebylo ani nutné, když jsem byl v Mikulově na vojně, ani to nebylo nutné, o nejvyšším politrukovi pluku se říkalo, že je hrdým majitelem vinohradu o 10000 hlavách. To asi těžko obhospodařil jen se svou rodinou, že. Takových paradoxů je víc, někteří s KSČ zamířili přímo do kostela, například. Jinak dislusi o DVTŘ, co se týče reálií jsem zase tak moc nezaznamenal a teorie řízení není humanitní obor. nicméně – nelíbí se vám to, mi se také na tom dost věcí nelíbí, respekt.
  @Martin: Myslím, že vcelku dobře chápete o co jde.
  @Béda: Možná jde jen o terminologii. KSB není totéž, co marxismus, to určitě ne. Nicméně – zmínil jste „kapitalismu, oligarchicko-korporátního systému“. Já tedy bych slovo kapitalismus zaměnil slovem imperialismus, to je mnohem výstižnější označení. No a oligarchicko-korporátní je poněkud méně přesné vyjádření termínu, „nadnárodní, bankovně (finančně) -korporátní (monopolní) oligarchie“. Rozdíl mezi tím a kapitalismem 19. století je propastný.
  Pokud bych měl vysvětlit co je to globální prediktor, tak bych řekl, že je to finančně-korporátní (nedělitelné, zpravidla vlastníci bank i korporací zároveň). Je to o úhlu pohledu, Keller ty samé označuje jako diskrétní elity.
  Řídí svět bezstrukturně a to je hodně důležité pochopit, pokud chcete pro ti nim bojovat. Protože pokud neznáte prostředky, prostřednictvím kterých vykonávají moc, nemáte moc šancí je porazit, nebo si myslíte, že ano?
  Na „bomby a rakety“ bezstrukturního řízení je zapotřebí odpovídat jinak, než na ty fyzické. Neznalost těchto věcí způsobilo rozpad SSSR zevnitř a vytvoření silné páté kolony v mocenských strukturách dříve SSSR a dnes Ruska.

 • Hox • 5. červnaec 2015

  @béda: Pjakin na pozicích KSB, takže odmítání liberálního modelu, kapitalizmu, „volnotržizmu“, imperializmu & oligarchie je jaksi samozřejmé, je jasné že pokud se ho na to nikdo nezeptá, věnovat se tomu na kameru nebude, ztráta času. Co se týká jeho pozic vlastními slovy, v jednom z dřívějších vydání byl dotaz na toto téma kde se vyjádřil, že jeho postoje jsou „samozřejmě bolševické“. (co se v KSB rozumí pod pojmem „bolševismus“ viz strana 4-5 této knihy: http://leva-net.webnode.cz/products/cas-pro-stalina-pohovorit-/ )

 • Georgius z Raduně • 5. červnaec 2015

  Sio, pokud budete vědět, že v mém případě se bavíte s jedincem, jenž se větší část života živil navrhováním elektronických obvodů, přístrojů a systémů – pak pochopíte můj úšklebek nad vědeckostí DVTŘ. Obzvlášť, když jsem měl možnost alespoň čtyři semestry navštěvovat na Vysoké škole pedagogické přednášky z pedagogiky, didaktiky, psychologie, sociologie, filosofie a vývojové biologie. Jedenáct let jsem se později pohyboval mezi vědátory Hydrometeorologického ústavu a obou akademií věd. Vím tudíž o jejich rozličných a mnohdy vyloženě šarlatánských přístupech k vědě své. Napajcovat teorii řízení na řízení lidstva jako celku je skutečně geniální počin, kterého zde dost preferovaný Pjakin ve svých především propagandistických rozhovorech obratně využívá. Ovšem nic nového pod sluncem! Staří Řekové při divadelních představeních k rozuzlení neskutečně zašmodrchaného děje kladkostrojem spouštěli na jeviště „boha ze stroje“. Pjakin s elegancí zkušeného iluzionisty v takovém případě odkazuje na globálního prediktora, kterého však divákům neukazuje. Proto muselo být k odůvodnění jeho nezpochybnitelné existence vytvořeno celé náboženství. Zatím co „prostý lid“ v Rusku velebí svého tradičního cara za nápravu křivd, tak vzdělanější a náročnější jedinci jsou se svými dotazy a žádostmi o nápravu systému odkázáni na problémy s gobálním prediktorem a mohou sestavováním informačních polí vědecky sledovat jeho metody a pátrat po jeho identitě. To fakt nemá chybu a evidentně od dob Třetí říše došlo ke zvědečtění propagandistické práce.
  Nechme však Pjakina a teorie. Já bych moc rád věděl, Sio, když jste vzpomněl mikulovskou vojenskou posádku, zda Vám něco říká jméno Bachan.

 • Sio • 5. červnaec 2015

  @Georg: popravdě, nevzpomínám si už prakticky na žádná jména, byl jsem tam v 86-tém, coby absík. Pamatuji si z toho akorát jak nás honili po buzerplace a po kopečkách Pálavy. V té plné polní a realtivním horku mu připadaly ku..ky strmé. Byl jsem tam první tři měsíce, pak jsem to dokroutil v Hodoníně.
  Víte co se říká. Odborník je člověk, který vám logicky precízně zdůvodní, proč něco nejde udělat. Pravda je taková, že pak někdo, kdo to neznal, tak to udělal.
  Jinak navrhováním elektronických obvodů jsem se nějakou dobu (cca 5 let po škole) živil taky. Teorie řízení mám 4 semestry, pravda, jsem spíše z té číslicové a SW části, takže v analogu jsem se dostal jen k PID regulátoru.I když jsem toho spoustu zapomněl, každopádně dost na to, abych pochopil DVTŘ. Nic šarlatánského v tom nevidím.
  Nemám nějak problém představit si, že supersystém jako lidstvo nebo jeho významná podmnožina je nějakým způsobem řízen. Proč bych měl? Není to pravda tak jednoduché jako regulátor teploty, to je fakt.
  Kromě toho si myslím, že humanitním vědátorům takový průnik svěžího vánku z exaktního oboru vůbec nezaškodí.
  Myslíte pražský Hydrologický ústav, co je po cestě z Dejvic do Roztok?

 • Georgius z Raduně • 5. červnaec 2015

  Sio, takže velmi dobře chápete, že i běh v malé polní ze samoty Na Mušlově do Pavlova a zpět je dostatečným trestem „mazákovi“ za šikanu „bažanta“. To byla oblíbená kratochvíle mého otce, který tu trasu zdolával s úsměvem na rtech a delikventům ještě nesl na zpátečním úseku pušky. Ten Bachan byl kamarád mého otce a v době Vašeho pobytu bydlel v domku naproti kasáren. Převeleli jej do zálohy těsně po roce 68, poněvadž co velitel tankového praporu vyjel s celým svým ansámblem do sice cvičných pozic, ale nechal nabít tříštívé a zamířit hlavně na kolonu přijíždějících „bratrských vojsk“.
  „Když jsem si uvědomil, že jsme s nimi ještě minulý měsíc měli společné cvičení a představil jsem si tu hrůzu, kterou jim dokážeme způsobit – a taky ten smutek v jejich rodinách – rádiem jsem to odvolal a vrátili jsme se domů. Myslíš si, Juro, že jsem zbabělec?“
  Tak se mne v roce 1992 ptal už co rehabilitovaný a do hodnosti plukovníka povýšený Slovák – bývalý začínající podporučík u dělostřeleckého praporu pevnostního vojska, jehož všechny malé děti zbožňovaly.
  Sio, jakožto člověk z exaktního oboru byste měl trvat na tom, aby teorie řízení nebyla bláhově implantována na systémy, jejichž prvky mají vlastnosti exaktně nedefinovatelné a v čase proměnné, poněvadž někteří ti prevíti se kupodivu každým realizovaným cyklem učí a jiní zase vyloženě blbnou. Někdy dokonce téměř neuvěřitelným způsobem dokáží zblbnout i ty první učící se. Nevěřím v tomto případě na svěží vánek z exaktního oboru. Jako kuriózní důkaz mi může posloužit svěží vánek Topolánek.
  Jinak v tom Hydrologickém ústavu občas testovali mé měřící přístroje, vyvíjené pro Hydrometeorologický ústav v té době se sídlem v Holečkově ulici na Smíchově a s technickými provozy v Komořanech. Já jsem působil v ostravské pobočce v Porubě.

 • Sio • 5. červnaec 2015

  @Georgius: No, já jsem z těch, vo věří, že nejvyšším soudcem každé teorie je experiment a nejvyšším soudcem experimentu je praxe. V daném případě se bavíme o experimentu značně obsáhlém a dlouhodobém, navíc, pokud na tom něco je, bude tu snaha do něj nějak zasáhnout.
  No a také věřím, že všechno je jednou poprvé a mnohdy je to poprvé docela trapas. Takže – uvidíme.
  Důvod proč se o takové možnosti se zajímat je nasnadě. A to ten, že lepší nejsou na skladě. Nebo snad něco lepšího vidíte?

 • Georgius z Raduně • 5. červnaec 2015

  Sio, to je ten problém! Každá teorie by měla být přezkoušena řadou experimentů za přesně stanovených výchozích podmínek a teprve pokud ty experimenty skončí vždy v souladu s teorií je tato ověřená a je vědecká. V námi probíraném případě to jsou nesplnitelné požadavky. Aby se vyloučila náhoda, tak je ten požadavek na opakování – ale výchozí podmínky nebudou stejné, neboť mnohý námi zkoumaný subjekt má paměť a bude reagovat odlišně na základě jednou prožitého. Nehledě na to, že experimenty na živých lidech podvědomě vyvolávají představu Mengeleho. A zde se musím opět pousmát, poněvadž se mi vybavilo tvrzení sobeckých pravičáků, že socialismus byl experiment, který se přežil a v praxi neosvědčil. O zradě a zásazích zvenčí ani slovo!
  O nějaké lepší teorii nevím a ani mi, stejně jako Peterovi, nechybí. Při řízení lidí stačí postupovat „citlivě a vnímavě“. Výhodou je, že tento přístup dokáží přijmout a kladně hodnotit i lidé teoreticky nevzdělaní – pokud to nejsou gauneři, se kterými ani sebelepší teoretická věda nic nenadělá. Proto pro praxi stačí cukr a bič.

 • Bety • 5. červnaec 2015

  orinoko napsal
  Bety, to chce letat nad veci. Ja se

  Orinoko dík, ostatně Georgius mezitím napsal, že to tak nemyslel. Takže všem hezký den a Řekům sílu!

 • lomikel • 5. červnaec 2015

  v rusku je situace volajici po ideovem zazami vlasni vyroby, liberalismus neni mozne dale aplikovat jako statni ideu, ani v ruske forme, protoze jeho ideologove pracuji pro jine mocenska centra ktera jim ridi spolecnost k cilum ktere nejsou kompatiblni s ruskem jako nezavyslym statem ( oni nejsou kompatibilni ani s zadnym jinym).

  rusko potrebuje jednotici ideu a jednotici ideologii, jinak nemuze prezit bez ohledu na jaderne zbrane. teorie beru jako jeden z plodu tohoto kvasu, jako jeden z pokusu nejak zklubit dedictvi carsvi, pravoslavi, komunismu a liberalismu. Eliminovat z nej to co neni proruske, to co je mozne vyuzit k rizeni lidi z poza hranice.

 • lomikel • 5. červnaec 2015

  spiritualni dimenze – merlin, sin – nelze se orientovat bez vlastniho zkoumani, co ja vidim pomerne problematicke je ze vetsina benefitu osobni spiritualni praxe je uzce vazana na toho kdo ji provozuje (nemyslim formalni konsumace nejakeho nebozenstvi, ale vlastni praci napr. ala Grof). Vlastni interface ale nemuze byt postaven uzce na teto praxi pokud se obraci k sirsimu foru nez k skupine ji praktikujici.

  na druhou stranu ale je vetsina lidi na teto planete praktikuje nejakou formu nabozenske praxe, byt formalni, takze exoti jste vy ne oni (nic ve zlem:), nova ideologie tedy musi obsahovat obecny(e) interface k spiritualite (tohle byla jedna z veci ktere komuniste neresili dobre, pod zaminkou vedeckeho materialismu v jeho vulgarizovane/paraliticke podobe vylevali z vanickou i dite).

 • Béda • 5. červnaec 2015

  lomikel,

  dnešní systém řeší spiritualitu skrze multikulti a restituce. Zalechl jsem, že Dominik Duka prý celebroval kdesi a měl projev k Husovi. Bohužel, prý díky vedrům měl na svém obřadu nízkou účast oproti původnímu očekávání.

 • lomikel • 5. červnaec 2015

  ja chapu teorie jako pokus o strukturalizaci lidkeho vedomi urcitym zpusobem, nekde na pomezi vedy a nabozenstvi, zajima me na ni ta analyticka cast, ta nobozensko-mythologicka uz mene.

  mohl by jste sio dat nejaky odkaz na praktickou methodiku kvalitativni a kvantitativni socilogicke analyzi ? pripadne i na nejakou paktickou ukazku aktivni aplikace v rizeni ?

 • lomikel • 5. červnaec 2015

  suma sumarum, teorie je zajimavy pokus jak ridit, skrze poodhaleni mechanismu rizeni. ne leva.net je kolem toho tuna textu rekne „evangelicke“ povahy kterymi se prokousat je nad lidske sily. predpokladam ze je to zamer, soucast rizeni skrze osvojovani si paradigma na textech spise literarnich.

 • Sio • 5. červnaec 2015

  No, mám dojem, že dost jste si to ulehčil. Raději se ještě zeptám. Rozumím tomu správně, že podle vašeho názoru nelze objekt řízení, tedy společnost nikterak vědecky zkoumat, protože není možné opakovat do puntíku stejný experiment vícekrát a proto nemá smysl se tím, jaké jsou zákony řízení společnosti vůbec zabývat? Nebo jste přesvědčen, že společnost řídí neviditelná ruka trhu a více netřeba a ani není možno?
  A pro jistotu dodávám, nic jako Mengeleho pokusy na lidech nejsou z hlediska DVTŘ v plánu. Ano, skutečně při splnění ještě dalších podmínek stačí při řízení lidí postupovat „citlivě a vnímavě“. Samo o sobě to nestačí, pokud chceme mimo jiné dosáhnout i nějakého cíle, tedy vykonat třeba nějakou práci nebo uskutečnit projekt.
  Teď nevím – vám a Petrovi zřejmě připadá, že naše elity nás řídí dobře, snaží se plnit cíle, které jsou v našem zájmu a proto vám nic nechybí? V tomto názoru se asi budeme lišit.
  Jak si vysvětlujete, že SSSR se zhroutil?

 • lomikel • 5. červnaec 2015

  to asi neni na me, ale existuji statiscicke modely chovani spolecnosti ktere se pouzivaji v marketingu, treba.

 • Sio • 5. červnaec 2015

  Popravdě, já se od spirituální dimenze distancuji a vcelku i bez ní mi připadá, že DVTŘ má smysl. Bez analýzy způsobu třídního boje elit je nelze porazit. Kdo nemá strategii anebo si myslí, že je nemožné, buď už rezignoval nebo je utopický revolucionář.
  Je tu někdo, kdo by rád elity sesadil z trůnu? A má tu někdo svou strategii, jak to udělat? Rád s ním o tom budu diskutovat.

 • Sio • 5. červnaec 2015

  lomikel napsal

  to asi neni na me, ale existuji statiscicke modely chovani spolecnosti ktere se pouzivaji v marketingu, treba.

  Omlouvám se, propletla se mi nit s diskusí s Georgem a vámi.

 • Béda • 5. červnaec 2015

  Sio,

  proč se SSSR zhroutil. Věru nelehká otázka. Odpovědí by zajisté bylo mnoho. Přesto se pokusím o odpověď:
  – dlouhodobá kádrová strnulost a nepružnost politického vedení
  – příchod buďto naivního anebo motivovaného „agenta Západu do čela SSSR“ s cílem demontovat systém, který záměrně „přepsal“ poválečná ujednání
  – ekonomické zaostávání +habaďúra Západu žijícího na dluh
  – propracovaná propaganda efektivně využívající slabiny sovětského modelu budující fikci vlastní výjimečnosti
  – afghánský syndrom do kterého dostaly USA SSSR díky dalekosáhlé konspiraci a tím zbořily mýtus sovětské mírumilovnosti (dnes na to USA samy doplácejí atd.

 • lomikel • 5. červnaec 2015

  Hodne ulehci pokud zauvazujeme nad urovnemi konceptualizace.

  Mimo ideologicke rizeni – cisty zamer limitovany jen zdroji, vcetne kreativity

  Ideologicke systemy – konstruovane se zamerem, jsou vydavany za meritko/etalon chovani a mysleni. Zcela v rukou bez tech kteri jsou schopni mimoidelogickeho rizeni ( prava a leva ruka dabla, neoliberalove a neomarxiste).
  Maji vnitrni mantinely ktere nelze bez zhrouceni paradigma prekonat, pomahaji filtrovat smyslove vstupy a tim usnadnuji orientaci

  Vulgarizovane preparaty z ideologickych systemu k plosne aplikaci, reklama, propaganda. Pouziva ideologickych systemu k prohramovani reakci na dane podenty tak aby dav byl statisticky riditelny.

 • Georgius z Raduně • 5. červnaec 2015

  Sio napsal

  No, mám dojem, že dost jste si to ulehčil. Raději se ještě zeptám. Rozumím tomu správně, že podle vašeho názoru nelze objekt řízení, tedy společnost nikterak vědecky zkoumat, protože není možné opakovat do puntíku stejný experiment vícekrát a proto nemá smysl se tím, jaké jsou zákony řízení společnosti vůbec zabývat? Nebo jste přesvědčen, že společnost řídí neviditelná ruka trhu a více netřeba a ani není možno?
  A pro jistotu dodávám, nic jako Mengeleho pokusy na lidech nejsou z hlediska DVTŘ v plánu. Ano, skutečně při splnění ještě dalších podmínek stačí při řízení lidí postupovat „citlivě a vnímavě“. Samo o sobě to nestačí, pokud chceme mimo jiné dosáhnout i nějakého cíle, tedy vykonat třeba nějakou práci nebo uskutečnit projekt.
  Teď nevím – vám a Petrovi zřejmě připadá, že naše elity nás řídí dobře, snaží se plnit cíle, které jsou v našem zájmu a proto vám nic nechybí? V tomto názoru se asi budeme lišit.
  Jak si vysvětlujete, že SSSR se zhroutil?

  Sio, nerozumíme si pouze na úrovni vyjadřování. Můj cit pro přesnost a smysl pro souvstažnost přímo uráží, když se najde vědecký šarlatán, jenž se zaštítí pojmy z teorie řízení, která se zabývá řízením procesů v porovnání s lidstvem neživých, neskonale primitivnějších a proto exaktně definovatelných, probíhajících navíc ve zcela odlišných časových dimenzích a vytvoří si údajně vědeckou teorii – ve skutečnosti parodii. To však neznamená, že odmítám zkoumání skutečných principů, které se v praktickém životě lidstva vyskytují a mnohdy jsou zneužívány k manipulaci a řízení lidí. Tato činnost podle mne přináleží jednak skutečným odborníkům z humanitních věd a pak tajným výzvědným službám – to pro pořádek, aby byly případné teorie ověřeny. Ale nikdy mne nepřesvědčíte, že citlivé vnímavé řízení lidí bez teorie řízení nestačí k dosažení cíle – třeba k realizaci nějakého technického projektu. Pokud má jeho pověřený realizátor alespoň minimální znalosti z pedagogiky, didaktiky, sociologie, psychologie a filosofie – pro mnoho techniků neskutečných canců – pak snadno uspěje, neboť ta citlivost a vnímavost k lidem mu poskytne víc, než všechny teorie dohromady.
  Píšu o vlastní zkušenosti, kdy cíl byl zvýšit v co nejkratším čase výrobu elektronických přístrojů na dvojnásobek při zvýšení vyplácených mezd pouze o desetinu. Přestože tzv. společenské humanitní vědy nejsou exaktními vědami, tak přemýšlivému jedinci docela dobře poslouží – jako třeba matematika. Jenže v těchto oborech je vědeckých šarlatánů minimálně o řád víc, než ve vědách exaktních a já se rád šarlatánům posmívám. Nejraději tak, abych byl považován za prostoduchého. To je moje svým způsobem perverzní libůstka.
  Zhroucení SSSR je výsledkem takového souboru příčin, že jednoduchá odpověď by nebyla hodna mé klábosnice.

 • Sio • 5. červnaec 2015

  Béda napsal

  Sio,

  proč se SSSR zhroutil. Věru nelehká otázka. Odpovědí by zajisté bylo mnoho. Přesto se pokusím o odpověď:
  – dlouhodobá kádrová strnulost a nepružnost politického vedení
  – příchod buďto naivního anebo motivovaného„agenta Západu do čela SSSR“ s cílem demontovat systém, který záměrně „přepsal“ poválečná ujednání
  – ekonomické zaostávání +habaďúra Západu žijícího na dluh
  – propracovaná propaganda efektivně využívající slabiny sovětského modelu budující fikci vlastní výjimečnosti
  – afghánský syndrom do kterého dostaly USA SSSR díky dalekosáhlé konspiraci a tím zbořily mýtus sovětské mírumilovnosti (dnes na to USA samy doplácejí atd.

  no, jo, asi bych to řekl trochu jinak, ale přidržme se vaší odpovědi, zdá se mi docela dobrá. Co hlubší příčiny?
  Jak mohlo dojít k té dlouhodobé kádrové strnulosti – proč? Byl to snad rys socialismu? Nebo chybný prvek v řízení společnosti? A když, tak jaký? Jak je možné že k tomu vůbec došlo? Lidem to nevadilo? nikdo si nevšiml?
  Jak je možné že „agent západu“ uspěl? Dobře řízený systém by ho včas odhalil a odstavil od kormidla, pokud by ho tam vůbec kdy pustil.
  Proč vlastně lidé na tu habaďůru skočili? Byli tak hloupí?
  Kdo rozhodl o napadení Afghanistánu a proč? Jak je možné, že měl někdo takovou pravomoc řekněme bez referenda?

 • Sio • 5. červnaec 2015

  Georg: Nebyla hodna? A co kdybyste se třeba ocitl na místě Gorbačova? Mimochodem, připadal mi jako velmi citlivý a vnímavý, zkrátka empatický člověk. Vám ne?
  Je snadné se omezit na řízení neživých procesů, i když to samozřejmě vyžaduje značné odborné znalosti.
  Moje vlastní reálná zkušenost s řízením je taková, že postačilo nechat lidem iniciativu, povzbudit je v tom, co udělat chtějí a případně vysvětlit, jak to zapadá do celého úkolu. Za socialismu stačilo lidem přidat symbolicky, brali to jako potvrzení vážnosti toho, co dělají a jako uznání. Nebyla to a není samozřejmost. Jeden z největších úspěchů byl vývoj a výroba produkčního poloautomatu na mikroprocesorové bázi včetně SW za 3 měsíce. Bylo to nad rámec pracovních úkolů, v týmu bylo 6 lidí. Tři přispívali hlavně tím, že dělali kus běžné práce za ty tři ostatní. Nikdo nikomu nic neporoučel, dostali jsme každý 3000 Kčs na odměnách a bylo vymalováno. Stroj jsme nejen vyvinuli, ale také vyrobili, zavedli do praxe a vyškolili obsluhu. všechny to neskutečně bavilo. Popravdě jsem konkrétně na té mašině udělal asi 70% práce já, tj. vývoj schémat HW a SW, návrh a výrobu desek už ne, ale uspokojení, které jsme z toho měli se nedalo zaplatit žádnými penězi, všechny to ohromně bavilo. Mimochodem strojek pak udělal práci normovanou manuálně na 80 hodin za 4 hodiny.
  Vicekrát jsem byl v podobných situacích a cítil se více jako moderátor, než jako šéf. Ale byly to malé kolektivy inteligentních a motivovaných lidí, přišlo mi to snadné a vždy mě překvapilo, co ti lidé dokázali udělat. To na tom bylo to nejhezčí.
  Počítám ovšem, že řízení tisíců a miliónů lidí je o něčem úplně jiném.

 • Georgius z Raduně • 5. červnaec 2015

  Sio, pokud Vás zajímá konkrétně můj názor na Gorbačova – rád se s Vámi podělím. V roce 1985 jsem měl dost času, abych si mohl přečíst a dokonce i spočítat slova překladu v Rudém právu zveřejněného Gorbačovova „manifestu perestrojky“. Z těch desetitisíc sedmi set čtyřiceti sedmi slov na mne padla taková hrůza, že jsem přestal uvažovat jestli je tak „blbej nebo navedenej“ a začal jsem usilovně přemýšlet, jak ochránit naše tři děti před tím, co je v životě určitě potká. Syny jsem pak rád viděl ve Svazarmu létat zatím na větroních, potápěčský průkaz jsem si udělal také, a celkem snadno jsem je přiměl ke studiu na vojenských vysokých školách, když jsem jim vysvětlil souvislosti těch úchvatných novinek. Dcera vystudovala medicínu, všichni se domluví anglicky a dnes, kdy se veřejně mluví o nebezpečí války vidím, že jsem ve svých podmínkách pro zvýšení šance na jejich přežití nemohl udělat víc. Jsem přesvědčen, že biblický Jidáš je vedle „Gorbiho“ pouhý břídil, poněvadž i blbej by si musel brzy uvědomit, co to vlastně dělá.
  S tím řízením za socialismu jsem byl v úplně jiné pozici. Dosavadní stranické „řídící kádry“ se už v roce 90 vrhly na soukromé podnikání a ve výrobě elektroniky zůstal jediný kvalifikovaný pracovník – politicky „nespolehlivý“ vývojář. Reorganizovat výrobu jsem musel direktivně a stejně tvrdě jsem musel trvat na dodržování kvality. Mé šéfování se neslo v duchu hesla: Každý poctivě míněný názor si rád vyslechnu, v případě prospěšnosti rád zavedu a odměním – ale do odborných záležitostí elektronických mi tady nikdo mluvit nebude! Ten vyráběný přístroj byl totiž zdroj zkušebního napětí 5 kV naprázdno s trafem 500 VA a v případě poruchy mohl být obsluze smrtelným nebezpečím. Pokud se u šéfa sliby kryjí s činy – pak vzniká výkonný a spokojený pracovní kolektiv.

 • Georgius z Raduně • 5. červnaec 2015

  Sio, teď už Vás určitě nepřekvapím souhlasem s Vaším závěrečným prohlášením: „Počítám ovšem, že řízení tisíců a miliónů lidí je o něčem úplně jiném.“
  Ovšem i tady vidím jako užitečné nedat na teorie a krásné ideály a zařídit se tak, abych byl co nejlépe informován o smýšlení lidí – zejména těch nejbližších – a tudíž byl i před překabátěným nepřítelem vždy o krok napřed. Studium díla Machivavelliho považuji za nezbytné, neboť jak svého času pravil Werich: „Každý ušlechtilý ideál – má-li být v životě prosazen – musí být vyfutrován pořádným klackem!“ Problém je, aby ten klacek byl vždy používán pouze proti těm, kteří si jej opravdu zaslouží. To dodávám já.

 • Sio • 5. červnaec 2015

  Georgius z Raduně napsal

  Sio, teď už Vás určitě nepřekvapím souhlasem s Vaším závěrečným prohlášením: „Počítám ovšem, že řízení tisíců a miliónů lidí je o něčem úplně jiném.“
  Ovšem i tady vidím jako užitečné nedat na teorie a krásné ideály a zařídit se tak, abych byl co nejlépe informován o smýšlení lidí – zejména těch nejbližších – a tudíž byl i před překabátěným nepřítelem vždy o krok napřed. Studium díla Machivavelliho považuji za nezbytné, neboť jak svého času pravil Werich: „Každý ušlechtilý ideál – má-li být v životě prosazen – musí být vyfutrován pořádným klackem!“ Problém je, aby ten klacek byl vždy používán pouze proti těm, kteří si jej opravdu zaslouží. To dodávám já.

  Já vás také překvapím. S DVTŘ se to nijak nevylučuje. V podstatě jde v DVTŘ na prvním místě o odhalení machiavelistických praktik současných elit. Až potom se jedná o řízení. Několikrát jsem tam slyšel tvrzení typu – no dobrá, uděláme revoluci a uchopíme moc. A co bude dál? Tyhle znalosti by měly pomoci v tom, kdy a jak udělat revoluci, ale hlavně, co dělat po ní. Podle DVTŘ se to po Stalinovi jaksi přestalo dařit.

 • lomikel • 5. červnaec 2015

  sio jak se stavite k propagaci koranu, tedy islamu ?
  http://leva-net.webnode.cz/products/srovnani-abrahamskych-verouceni/

  respektive jaky vztah ma teorie k monoteismu a ktery ze preferuje ?

 • lomikel • 5. červnaec 2015

  „VP SSSR“ = „Vnitřní prediktor SSSR“, název autorského kolektivu. Tato stránka slouží jako seznam existujících překladů prací VP na jednom místě.

  Více zde: http://leva-net.webnode.cz/prace-vp-sssr/

  —-
  2. Kolektív VP SSSR tvrdí, že z koránu možno pochopiť svetonázorový systém Matéria-Informácia-Miera, píšu sa tam veci ako „Boh stvoril každú vec nadeliac jej mieru“ a pod. Ak by sa korán správne preložil do moderného jazyka a začal sa masovo šíriť, GP by mal ešte väčší problém na prvej – svetnázorovej priorite.

  Více zde: http://leva-net.webnode.cz/products/srovnani-abrahamskych-verouceni/
  —-

  take cudne :)

 • Georgius z Raduně • 5. červnaec 2015

  Sio napsal
  Já vás také překvapím. S DVTŘ se to nijak nevylučuje. V podstatě jde v DVTŘ na prvním místě o odhalení machiavelistických praktik současných elit. Až potom se jedná o řízení. Několikrát jsem tam slyšel tvrzení typu – no dobrá, uděláme revoluci a uchopíme moc. A co bude dál? Tyhle znalosti by měly pomoci v tom, kdy a jak udělat revoluci, ale hlavně, co dělat po ní. Podle DVTŘ se to po Stalinovi jaksi přestalo dařit.

  Sio, nechci Vám kazit radost, ale tentokrát jste mne zas tak moc nepřekvapil. Odhalování machiavelistických praktik současných elit – tedy praktik z praxe odpozorovaných a empiricky historií důkladně ověřených – pomocí moderní vědecké teorie řízení – to je docela úsměvná záležitost pro skutečné fajnšmekry. Autor té teorie musel být nejen machiavelisticky mazaný – ale musel mít při tom všem i nezpochybnitelný smysl pro humor. Abyste mi správně rozuměl, tak vězte, že tímto nechci říci, že by to nemohlo občas i fungovat. Vždyť i ten čmelák si navzdory zákonům aerodynamiky vesele létá! Nejspíš – chudák jeden neuvědomělý – ani netuší, co je to exaktní věda.

 • Sio • 6. červnaec 2015

  lomikel napsal

  sio jak se stavite k propagaci koranu, tedy islamu ?
  http://leva-net.webnode.cz/products/srovnani-abrahamskych-verouceni/

  respektive jaky vztah ma teorie k monoteismu a ktery ze preferuje ?

  Korán ani islám neznám a svůj vztah, jako u každé víry, která má jakousi církev a plno blbých rituálů je negativní. Víru v Boha, která zůstává mezi věřícím a Bohem, tedy bez jakýchkoli veřejných rituálů a manipulativních zásahů zvenčí respektuji. Jsem agnostik, takže ani nevím, jestli si po ránu povídám se sebou nebo svým soukromým bohem. Ale nevím, jak to zjistit, tak to neřeším. Žádný hlas ve mě mi neříká, že bych to dělat měl.

 • Sio • 6. červnaec 2015

  lomikel napsal

  „VP SSSR“ = „Vnitřní prediktor SSSR“, název autorského kolektivu. Tato stránka slouží jako seznam existujících překladů prací VP na jednom místě.

  Více zde: http://leva-net.webnode.cz/prace-vp-sssr/

  —-
  2. Kolektív VP SSSR tvrdí, že z koránu možno pochopiť svetonázorový systém Matéria-Informácia-Miera, píšu sa tam veci ako „Boh stvoril každú vec nadeliac jej mieru“ a pod. Ak by sa korán správne preložil do moderného jazyka a začal sa masovo šíriť, GP by mal ešte väčší problém na prvej – svetnázorovej priorite.

  Více zde: http://leva-net.webnode.cz/products/srovnani-abrahamskych-verouceni/
  —-

  take cudne

  Tahle část patří do kategorie „To se mi nelíbí.“ Na druhé straně nás propagátoři vyzývají, abychom se vzdělávali a mysleli samostatně. Tak to dělejme, já se o to snažím celý život. Dojdu li někdy k tomu, že Korán je to pravé, to nevím. Ale dost o tom pochybuji.

 • Sio • 6. červnaec 2015

  Georgius z Raduně napsal
  Sio, nechci Vám kazit radost, ale tentokrát jste mne zas tak moc nepřekvapil. Odhalování machiavelistických praktik současných elit – tedy praktik z praxe odpozorovaných a empiricky historií důkladně ověřených – pomocí moderní vědecké teorie řízení – to je docela úsměvná záležitost pro skutečné fajnšmekry. Autor té teorie musel být nejen machiavelisticky mazaný – ale musel mít při tom všem i nezpochybnitelný smysl pro humor. Abyste mi správně rozuměl, tak vězte, že tímto nechci říci, že by to nemohlo občas i fungovat. Vždyť i ten čmelák si navzdory zákonům aerodynamiky vesele létá! Nejspíš – chudák jeden neuvědomělý – ani netuší, co je to exaktní věda.

  No dobře, tak tady se v názoru rozcházíme. Co jsem si já všiml (vy jste to asi nečetl) v DVTŘ jsou používány v podstatě základy, tj. pojmy jako subjekt, objekt řízení zpětná vazba, vektor cílů, vektor stavu, stabilita systému.
  Tak nevím, jak vy, ale na představě, že může být nějaká řízená skupina lidí považována za objekt řízení, ten nebo ti, co řídí za subjekt, že si někdo udělá seznam cílů a seřadí ho podle priorit a nazve to vektorem cílů, nic nevědeckého v tom nespatřuji. Nebo snad si neumíte představit, že když řídíte lidi, tak potřebujete zpětnou vazbu? Asi máte představu nějaké totální kontroly každého člověka a každého procesu, jinak si váš názor neumím vysvětlit.
  Počítám, že se usmíváte nad něčím, co pořádně neznáte. Můžete znát sice teorii řízení, ale co znát nemusíte, je způsob její aplikace v DVTŘ, pokud vynechám ty bajky z KSB, tak v samotné DVTŘ jsem nic nevědeckého nenalezl, a jsem přesvědčen, že nevědeckost poznám, na to nemáte patent. Jen jsem ve výhodě, vím, co posuzuji.
  Ale je dobře, že oponujete, vaše námitky ještě vnitřně zpracuji, kritika se musí nechat uzrát. Snad je jasné i z článku, že nejsem žádný fanatický přívrženec KSB. Zatím mi příjdete poněkud argumantečně nedostatečný. Smést problém ze stolu, že je úsměvný – ta má být přesvědčivý argument? Možná to nevíte, ale DVTŘ dali dohromady právě fanšmekři na teorii řízení. Jsou to lidé z vysokých škol a příslušných kateder. Pokud se podíváte na leva-net na učebnici DVTŘ najdete na první straně toto: (viz další příspěvek)

 • Sio • 6. červnaec 2015

  Dostatočne všeobecná teória riadenia
  __________________________
  Konsenzuálne materiály náučného kurzu
  Fakulty praktickej matematiky – procesov riadenia
  Sankt Peterburgskej štátnej univerzity
  (1997 – 2003)
  Vydanie s upresneniami z r. 2004, 2011, rozšírené o materiály
  Nakasoneho inštitútu strategických štúdií globalizácie
  a absolventov univerzít STU a UK Bratislava

  Sankt Peterburg, Tokio, Bratislava
  r. 2014

 • lomikel • 6. červnaec 2015

  sio -dejte par odkazu ktere je vhodne precist/poslechnout (i rusky/anglicky), tech co tam bude minimum mythologie a nabozenstvi, ty co popisuji analytickou cast a take tu operacni, vykonou. bohum zel leva.net je prilis obsahliy a vetsinou tam skoncim u clankuu na ktere nejsem dostatecne duchovne vyspely :)
  dik

 • Georgius z Raduně • 6. červnaec 2015

  Sio napsal
  No dobře, tak tady se v názoru rozcházíme. Co jsem si já všiml (vy jste to asi nečetl) v DVTŘ jsou používány v podstatě základy, tj. pojmy jako subjekt, objekt řízení zpětná vazba, vektor cílů, vektor stavu, stabilita systému.
  Tak nevím, jak vy, ale na představě, že může být nějaká řízená skupina lidí považována za objekt řízení, ten nebo ti, co řídí za subjekt, že si někdo udělá seznam cílů a seřadí ho podle priorit a nazve to vektorem cílů, nic nevědeckého v tom nespatřuji. Nebo snad si neumíte představit, že když řídíte lidi, tak potřebujete zpětnou vazbu? Asi máte představu nějaké totální kontroly každého člověka a každého procesu, jinak si váš názor neumím vysvětlit.
  Počítám, že se usmíváte nad něčím, co pořádně neznáte. Můžete znát sice teorii řízení, ale co znát nemusíte, je způsob její aplikace v DVTŘ, pokud vynechám ty bajky z KSB, tak v samotné DVTŘ jsem nic nevědeckého nenalezl, a jsem přesvědčen, že nevědeckost poznám, na to nemáte patent. Jen jsem ve výhodě, vím, co posuzuji.
  Ale je dobře, že oponujete, vaše námitky ještě vnitřně zpracuji, kritika se musí nechat uzrát. Snad je jasné i z článku, že nejsem žádný fanatický přívrženec KSB. Zatím mi příjdete poněkud argumantečně nedostatečný. Smést problém ze stolu, že je úsměvný – ta má být přesvědčivý argument? Možná to nevíte, ale DVTŘ dali dohromady právě fanšmekři na teorii řízení. Jsou to lidé z vysokých škol a příslušných kateder. Pokud se podíváte na leva-net na učebnici DVTŘ najdete na první straně toto: (viz další příspěvek)

  Sio, představit si dovedu ledacos. A zažil jsem dobu, kdy byl „vynalezen“ například chozrazčot. Zažil jsem i mezi vývojáři elektroniky „vědce“, kteří zásadně používali maticový počet i tam, kdy se po kratičké analýze problému dala použít trojčlenka. I když mne takoví objevitelé a taková vědeckost pokaždé vytáčí, tak to není nic ve srovnání s dnešní dobou, kdy už dělník neexistuje, neboť je lidským zdrojem. A jak stárnu, tak pozoruji, že „progresivnímu“ mládí všeobecně schází rozsáhlé vědomosti jejich předchůdců a musejí staré pravdy objevovat jinak – moderněji, rychleji a radostněji a musejí je pochopitelně nově vědecky definovat. Že v tom není nic nového není pravda, když se k tomu přidá trochu pseudofilosofie, esoteriky nebo dokonce mystiky. Úpadek vědění je všeobecný a takový, že někteří programátoři znají „hafo“ programovacích jazyků, ale ve skutečnosti nedokáží samostatně myslet. Klidně si skupinu lidí považujte za objekt, definujte si míru zpětné vazby i vektory cílů a tak podobně – nic proti gustu vyjadřovat a tvářit se vědecky a vynalézat univerzální obecnosti, které je nakonec nutno pečlivě upravovat pro konkrétní použití. Znám lidi, kteří se stejným gustem plýtvají svým intelektem a časem tím způsobem, že například s nadšení a vytrvale hrají šachy. Ale uvědomte si, prosím, že když někdo přednáší na vysoké škole, tak to ještě nevylučuje možnost, že je to unikátní blb. Kdo něco umí, tak se tím živí. Kdo neumí nic než vědecky bádat – tak ten těm dovednostem vyučuje. Stará životem ověřená pravda.

 • Béda • 6. červnaec 2015

  Georgius,

  „Kdo neumí nic než vědecky bádat – tak ten těm dovednostem vyučuje. Stará životem ověřená pravda…“ Třeba Schwarzenberg, Štětina, V.Benda mladší, V.Parkanová, Singer… Dělají politiky protože to umí, kdyby ne, vyučovali by politologii jako Pehe, Klvaňa, Šefčík… Stejně by mě v této souvislosti zajímalo, kdo ze zdejších diskutérů vyučuje politologii anebo ekonomii a kdo je profesí politikem, politologem, ekonomem (o paní Aleně se to ví).

 • Georgius z Raduně • 6. červnaec 2015

  Sio, a nyní konečně k Vaší oprávněné námitce: „Smést problém ze stolu, že je úsměvný – to má být přesvědčivý argument?“
  Ten úsměv je velice rezignovaně smutný a argument to pochopitelně není. Pouze – stejně jako u toho chudáka čmeláka – pokus přimět Vás k hlubšímu zamyšlení. Co mi ostatně zbývá, když Vám nepřijde divné nahlížet na lidi jako na obecné a tedy nelidské objekty. Za mých mladých let jsem se potýkal s „vědci“ a různými „dobráky“, kteří byli stiženi přímo chronickým antropomorfismem. Čas oponou trhl a zjevil se opačný jev – dnes už často dohnaný do potrhlého extrému. Nazval bych ho obecnou dehumanizací – dokonce i humanitních věd. Když jsem uvažoval o příčinách, musel jsem do nich zahrnout i zdánlivou maličkost. Už i na našich vysokých školách jsou profesoři postaveni na roveň nevzdělaným nádeníkům a neustále musí publikováním „vědeckých prací“ obhajovat své právo na existenci, podle kritéria čím více publikací – tím větší vědec! Jenže kde mají náměty a nejlépe rovnou objevy pořád brát?! Pokud bych se já ocitl na jejich místě – pak bych nejspíš spáchal podobnou nikomu rozumnému a poctivému nepotřebnou přímo lahůdku, jakou je tato DVTŘ. A protože každá škola se „prsí“ mezinárodní spoluprací, činil bych tak ve své úskočnosti pochopitelně i ve spolupráci s podobně postiženými zahraničními kolegy. V boji o život je každý úskok povolen. A není to vůbec marné počínání, když i takováto věc se dá prodat těm, kteří ji umí propagandisticky využívat a mást lidem hlavy.

 • Irena • 6. červnaec 2015

  Georgius z Raduně napsal
  Pokud bych se já ocitl na jejich místě – pak bych nejspíš spáchal podobnou nikomu rozumnému a poctivému nepotřebnou přímo lahůdku, jakou je tato DVTŘ.

  Problém je, že počátky té teorie byly položeny ještě v době SSSR a žádný z pánů profesorů ji nevydává za svůj počin, neboť kolektiv autorů zůstává anonymním. Tolik k vašim lahůdkám.

 • Hox • 6. červnaec 2015

  lomikel: česky je to zde: http://leva-net.webnode.cz/koncepce-socialni-bezpecnosti/

 • Georgius z Raduně • 6. červnaec 2015

  Irena napsal
  Problém je, že počátky té teorie byly položeny ještě v době SSSR a žádný z pánů profesorů ji nevydává za svůj počin, neboť kolektiv autorů zůstává anonymním. Tolik k vašim lahůdkám.

  Děkuji za informaci. Škoda, že nevíte proč tuto lahůdku tak umně sestavili. Já pro tu jejich zatvrzelou anonymitu mám jen dvě domněnky. Buď tak učinili za jidášský groš a dnes by mohli být označeni za zahraniční agenty, nebo tak učinili ze svého přesvědčení a dnes se za své dílo stydí. Když uvážím, jaký je to ideologií prosycený blábol a parodie na vědu, tak ta první domněnka mi připadá pravděpodobnější. Ovšem ani souběh obou vyloučit nemohu.

 • Alena • 6. červnaec 2015

  pane Georgiusi, prosím konkrétně, v čem a proč je to blábol a proč je to parodie na vědu.
  díky

 • Irena • 6. červnaec 2015

  Georgius z Raduně napsal
  Škoda, že nevíte proč tuto lahůdku tak umně sestavili.

  A nenapadá vás, že šlo zřejmě původně o objednávku státu, a když se situace začala prudce díky Gorbymu měnit, tak jejich práce u nové vládní garnitury prostě nedošla uznání, neboť se jí nehodila do nové ideologie „kapitalismus náš cíl“, a tak to vlastně přešlo do takové, takříkajíc, ilegality? Kde to pokračovalo ve svém vývoji, protože lidé, kteří o něčem jednou přemýšlet začnou, toho zase tak snadno nenechají?

 • Georgius z Raduně • 6. červnaec 2015

  Alena napsal

  pane Georgiusi, prosím konkrétně, v čem a pročje to blábol a proč je to parodie na vědu.
  díky

  Paní Aleno, proto, že: Nezmyselnosť vyhlásení, ktoré dokument obsahuje, vylučuje možnosť jeho predmetnej kritiky ohľadom podstatných otázok a taktiež aj možnosť zavedenia jeho dobrých zámerov do života. Uplynulý čas od jeho vypracovania v r.1996 potvrdil správnosť jeho ohodnotenia (pozri analytickú stať „Renyxa“ – hlúpa osnova politiky Ruska, v zborníku prác „Intelektuálny postoj“ č. 1, r.1996, v ktorom je recenzovaný dokument „Politika národnej bezpečnosti RF (1996-2000) ).

  Více zde: http://leva-net.webnode.cz/products/o-svetonazore-a-o-jeho-zaklade/
  Takto se v tom textu DVTŘ argumentuje.

  Jinými slovy je to tak rozsáhlá, prokombinovaná a rafinovaně demagogická parodie na vědu, že pro vyvracení jednotlivých blábolů je nezbytné kvalitní vzdělání ve všech oborech, které tu jsou uspořádány způsobem, jaký používali pejsek s kočičkou při tvorbě svého dortu. Pokud se Vám potřebného vzdělání dostane alespoň částečně a jste schopna samostatně kriticky myslet, pak již při počátečním studiu této „vědecké“ práce skončíte ve křoví jako pejsek zloděj s ukrutánským břichabolem. Po formální stránce text nevynechává ani čtenářovo podvědomí a snaží se jej vmanipulovat do role nesvéprávného úplného blbce. Jelikož se tak činí způsobem obvyklým ve „výběrových“ amerických časopisech, jaké čte moje snacha, jsem vážně na pochybách o ruském autorství.
  Buďte, prosím, paní Aleno, tak moc hodná a nechtějte, abych se tím zabýval konkrétněji. Když Vám nestačí principiální námitky, uvedené v debatě se Siem, který opravdu vědeckou teorii řízení používanou techniky zná, ale ty mé námitky vůči DTVŘ většinou nebere vážně, tak se obávám, že byste byla velmi zklamaná. Váš intelekt nepodceňuji, ale obohatilo by Vás to stejně jako můj zasvěcený výklad o výhodách aditivního směšování v superheterodynech.

 • Georgius z Raduně • 6. červnaec 2015

  Irena napsal
  A nenapadá vás, že šlo zřejmě původně o objednávku státu, a když se situace začala prudce díky Gorbymu měnit, tak jejich práce u nové vládní garnitury prostě nedošla uznání, neboť se jí nehodila do nové ideologie „kapitalismus náš cíl“, a tak to vlastně přešlo do takové, takříkajíc, ilegality? Kde to pokračovalo ve svém vývoji, protože lidé, kteří o něčem jednou přemýšlet začnou, toho zase tak snadno nenechají?

  Vzhledem k tomu, že se v textech DTVŘ předpokládá náboženská orientace čtenáře a styl je „echt“ americký s nenápadným ale stálým útokem na čtenářovo podvědomí, tak se naopak domnívám, že pánům profesorům byl dodán surový elaborát k přepracování na místní poměry až po pádu Gorbiho. Výhrady proti kapitalismu jsou nutné proto, aby se zamaskoval skutečný cíl. Ten vidím ve vypláchnutí hlav se změnou režimu nespokojené inteligenci a v odvedení její pozornosti zcela neškodným směrem v bláhové naději, že tomu opět rozumí a jsou tudíž víc než obyčejný plebs. Ta pseudoilegalita může být záměrná, poněvadž činí celou záležitost „romantickou“ a pro mnohé konspirátory neodolatelnou. Kdyby to byl Putinův záměr, tak bych se vůbec nedivil. Zlikvidovat by to dokázal určitě.

 • Hox • 6. červnaec 2015

  Georgius: pečlivě jsem si přečetl vše co jste v této diskusi napsal a argument jste nenapsal žádný, jen jsme se dozvěděli jak jste chytrý, co všechno víte a co jste zažil, kde jste byl, studoval a co dělají vaše děti, psal jste o všem možném KROMĚ DTVR, hlavně o svých představách na téma co to je. Konkrétní argumenty – 0, konkrétní kritika – 0. Schválně – četl jste to vůbec? Jak dlouho? Normálně bych se neptal, ale jelikož se snažíte vyvolat dojem jaký ste „borec“, ačkoliv máte jen matné představy o co se jedná, myslím že otázka je na místě.

 • Georgius z Raduně • 6. červnaec 2015

  Hox napsal

  Georgius: pečlivě jsem si přečetl vše co jste v této diskusi napsal a argument jste nenapsal žádný, jen jsme se dozvěděli jak jste chytrý, co všechno víte a co jste zažil, kde jste byl, studoval a co dělají vaše děti, psal jste o všem možném KROMĚ DTVR, hlavně o svých představách na téma co to je. Konkrétní argumenty – 0, konkrétní kritika – 0. Schválně – četl jste to vůbec? Jak dlouho? Normálně bych se neptal, ale jelikož se snažíte vyvolat dojem jaký ste „borec“, ačkoliv máte jen matné představy o co se jedná, myslím že otázka je na místě.

  Když jste v tom, co tu už tak odporně dlouho uvádím, nenašel nic, co byste mohl považovat za argument – pak je fakt zbytečné, abychom se o slavné vědecké DTVŘ my dva bavili. Jelikož jste si zřejmě zapamatoval i mé četné životní příhody, tak si ještě jednu dáme. Ze základní školy pro slabozraké jsem si mimo jiné odnesl poznatek, že od narození slepému lze jen velmi těžko vysvětlit pojem barvy. Ovšem nechtějte, abych poklesl na demagogickou úroveň tvůrců DTVŘ a vážně se jejich výtvorem začal soustavně zabývat. Zkoušel jsem to několikrát a pokaždé mi bylo šoufl od žaludku a pokaždé jsem nevěřícně zíral na to, čemu jsou někteří jedinci schopni uvěřit. Proto jsem přesvědčen, že DTVŘ není věda, ale náboženství, na které je rozum krátký.

 • Sio • 6. červnaec 2015

  lomikel napsal

  sio -dejte par odkazu ktere je vhodne precist/poslechnout (i rusky/anglicky), tech co tam bude minimum mythologie a nabozenstvi, ty co popisuji analytickou cast a take tu operacni, vykonou. bohum zel leva.net je prilis obsahliy a vetsinou tam skoncim u clankuu na ktere nejsem dostatecne duchovne vyspely
  dik

  Mi se nejvíce líbily přednášky generála Petrova. Pokud se ze začátku nechcete moc unavit obecnými částmi, které jsou mírně mystické, mírně nepochopitelné a mírně opakováním ze střední školy, doporučil bych začít od čísla 6
  https://www.youtube.com/watch?v=qCEK8R8IJR8&index=2&list=PL9p5Chg5PgFqbkEdng4JubLDtpO7IzHtJ
  Samotná DVTŘ začíná od č. 8, jak vidno. Chce to ale rozumět rusky, titulky nejsou a je to dost hutné.

 • Sio • 6. červnaec 2015

  Georgius z Raduně napsal
  Sio, představit si dovedu ledacos. A zažil jsem dobu, kdy byl „vynalezen“ například chozrazčot. Zažil jsem i mezi vývojáři elektroniky „vědce“, kteří zásadně používali maticový počet i tam, kdy se po kratičké analýze problému dala použít trojčlenka. I když mne takoví objeviteléa taková vědeckost pokaždé vytáčí, tak to není nic ve srovnání s dnešní dobou, kdy už dělník neexistuje, neboť je lidským zdrojem. A jak stárnu, tak pozoruji, že „progresivnímu“ mládí všeobecně schází rozsáhlé vědomosti jejich předchůdců a musejí staré pravdy objevovat jinak – moderněji, rychleji a radostněji a musejí je pochopitelně nově vědecky definovat. Že v tom není nic nového není pravda, když se k tomu přidá trochu pseudofilosofie, esoteriky nebo dokonce mystiky. Úpadek vědění je všeobecný a takový, že někteří programátoři znají „hafo“ programovacích jazyků, ale ve skutečnosti nedokáží samostatně myslet. Klidně si skupinu lidí považujte za objekt, definujte si míru zpětné vazby i vektory cílů a tak podobně – nic proti gustu vyjadřovat a tvářit se vědecky a vynalézat univerzální obecnosti, které je nakonec nutno pečlivě upravovat pro konkrétní použití. Znám lidi, kteří se stejným gustem plýtvají svým intelektem a časem tím způsobem, že například s nadšení a vytrvale hrají šachy. Ale uvědomte si, prosím, že když někdo přednáší na vysoké škole, tak to ještě nevylučuje možnost, že je to unikátní blb. Kdo něco umí, tak se tím živí. Kdo neumí nic než vědecky bádat – tak ten těm dovednostem vyučuje. Stará životem ověřená pravda.

  Teď se usmívám zase já. Kdybych měl dvacet možná i třicet, tak byste mě takovými moudry možná dojal, po padesátce jsou to pro mě banální pravdy. Všechny tyto skutečnosti si uvědomuji stejně dobře jako vy. Nevíte o těch věcech ani míň ale ani víc, než já, to je mi už naprosto jasné. Nemá smysl abychom se jeden druhému proráželi do otevřených dveří, naše znalosti a zkušenosti jsou velmi podobného ražení a také velmi podobné úrovně.
  Šachy bych hrál, kdysi mě to bavilo, ale chybí mi na to po práci už duševní energie. Programátoři, které já znám, samostatně myslet umějí, pravda, díky jejich mládí mají míň zkušeností a zase více energie. Porgramování ovšem dnes ztratilo punc průkopnictví, který tu byl ještě v 90-tých letech. Dnes je to poměrně zmáknutá technologie, na které se toho už tak moc vymyslet nedá. Tvořit se dá v tom, CO naprogramovat, méně už v tom JAK.

 • peter. • 6. červnaec 2015

  peter. napsal
  Riadenie je možné na základe praktických návykov,ktoré indivíduum – manažér (tvorca,strojca zmien,novej reality) viac,či menej cieľavedome využíva,rozvíja a hromadí ako svoje ŽIVOTNÉ SKÚSENOSTI.Akákoľvek teória je jemu osobne na uskutočňovanie riadenia vo všeobecnosti NEPOTREBNÁ,pokiaľ je dostatočne citlivý a vnímavý k tomu,čo a ako prebieha vo sfére jeho riadiacej činnosti“

  Hox:
  Ak uznáš platnosť tohoto citátu,tak je na stole otázka „Komu to treba?“Človek vo veku povedzme 50+ zrejme v riadiacej funkcii nepracuje ak v tomto veku nemá danosti uvedené v citáte.(Veď kto by ho aj zamestnal).Takým ľuďom štúdium DVTR už nepomôže,lebo pre riadenie čohokoľvek sú neperspektívni a teda ju nepotrebujú.Tým ostatným ju pre v citáte uvedené dôvody netreba tiež .Tým sa okruh ľudí,ktorí znalosti DVTR potrebujú výrazne zužuje.Podľa môjho názoru bude DVTR pre prax zbytočná, ak sa nebude prednášať študentom ako súčasť prípravy na výkon svojho budúceho povolania.Druhou skupinou ľudí ktorí by DVTR mohli potrebovať sú ľudia v takom postavení,v ktorom sú nútení robiť strategické rozhodnutia.(Politici,generáli a pod).Percentuálne zrejme nejde o významnú časť populácie.Teória riadenia sa prednáša na VŠ aj dnes a ak by kompetentní usúdili,že DVTR je pre potreby praxe potrebnejšia ako to čo sa vyučuje dnes,tak už by ju zaviedli do vyučovacieho procesu.A je tu ešte tretia skupina a to tá,ktorá potom,čo ju spropagovali Pjakin,Petrov a Veličko usúdila,že sa bez znalostí tejto teórie vo svojom živote nezaobídu(Aj keď si do teraz v pohode vystačili s tým,čo ich naučila škola,prax a život) a pre tých robíš ty a tvoj Leva – net záslužnú prácu.Nech sa len učia.Čo sa Georgeusa týka,tak on svojim životom a dosiahnutím cieľov pri príprave svojich detí pre život preukázal,že sa to dá aj bez znalosti všelijakých teórií.Tak to láskavo uznaj a nevyhrocuj zbytočne diskusiu.

 • Sio • 6. červnaec 2015

  Georgius z Raduně napsal

  Sio, a nyní konečně k Vaší oprávněné námitce:„Smést problém ze stolu, že je úsměvný – to má být přesvědčivý argument?“
  Ten úsměv je velice rezignovaně smutný a argument to pochopitelně není. Pouze – stejně jako u toho chudáka čmeláka – pokus přimět Vás k hlubšímu zamyšlení. Co mi ostatně zbývá, když Vám nepřijde divné nahlížet na lidi jako na obecné a tedy nelidské objekty. Za mých mladých let jsem se potýkal s „vědci“ a různými „dobráky“, kteří byli stiženi přímo chronickým antropomorfismem. Čas oponou trhl a zjevil se opačný jev – dnes už často dohnaný do potrhlého extrému. Nazval bych ho obecnou dehumanizací – dokonce i humanitních věd. Když jsem uvažoval o příčinách, musel jsem do nich zahrnout i zdánlivou maličkost. Už i na našich vysokých školách jsou profesoři postaveni na roveň nevzdělaným nádeníkům a neustále musí publikováním „vědeckých prací“ obhajovat své právo na existenci, podle kritéria čím více publikací – tím větší vědec! Jenže kde mají náměty a nejlépe rovnou objevy pořád brát?! Pokud bych se já ocitl na jejich místě – pak bych nejspíš spáchal podobnou nikomu rozumnému a poctivému nepotřebnou přímo lahůdku, jakou je tato DVTŘ. A protože každá škola se „prsí“ mezinárodní spoluprací, činil bych tak ve své úskočnosti pochopitelně i ve spolupráci s podobně postiženými zahraničními kolegy. V boji o život je každý úskok povolen.A není to vůbec marné počínání, když i takováto věc se dá prodat těm, kteří ji umí propagandisticky využívat a mást lidem hlavy.

  Není až tak důležité, jestli říkáme „řízená skupina lidí“ nebo v obecnější poloze „objekt řízení“. Důležité je objevit a popsat procesy, které ve společnosti probíhají a pochopit jejich souvztažnosti. A na základě těchto poznatků najít elektivní způsoby jak je ovlivňovat.
  Pokud věříte, že stačí milióny lidí řídit pouze na základě intuice, tak prosím. Já tomu nevěřím. Tedy lze, ale má to neblahé následky.

 • peter. • 6. červnaec 2015

  Sio napsal
  milióny lidí řídit pouze na základě intuice

  Sio:
  Znovu vám dávam do pozornosti citát z DVTR ktorý hovorí o tom,kto študovať DVTR nemusí,kto ju nepotrebuje.
  Vy nezodpovedáte tam uvedeným danostiam?

 • Sio • 6. červnaec 2015

  Irena napsal
  A nenapadá vás, že šlo zřejmě původně o objednávku státu, a když se situace začala prudce díky Gorbymu měnit, tak jejich práce u nové vládní garnitury prostě nedošla uznání, neboť se jí nehodila do nové ideologie „kapitalismus náš cíl“, a tak to vlastně přešlo do takové, takříkajíc, ilegality? Kde to pokračovalo ve svém vývoji, protože lidé, kteří o něčem jednou přemýšlet začnou, toho zase tak snadno nenechají?

  Pokud si dobře vzpomínám, co o tom říkal generál Petrov, tak vše nastartoval dokument Mrtvá voda a byl jakýsi výzkum tomu podobný. DVTŘ ovšem dala dohromady neformální skupina složená z vědců, inženýrů, vojáků a dalších lidí, kterým nebyl lhostejný osud SSSR. Na citáty moc nejsem, v některé z těch přednášek to je.

 • peter. • 6. červnaec 2015

  Sio napsal
  najít elektivní způsoby jak je ovlivňovat.

  ?

 • Sio • 6. červnaec 2015

  peter. napsal
  Sio:
  Znovu vám dávam do pozornosti citát z DVTRktorý hovorí o tom,kto študovať DVTR nemusí,kto ju nepotrebuje.
  Vy nezodpovedáte tam uvedeným danostiam?

  Já ji rozhodně nepotřebuji proto, abych řídil (což se mi občas přihodí) skupinku do desíti lidí. Pokud bych nějakou neuvěřitelnou náhodou seděl ve vládě, asi bych se zajímal víc, protože to je kardinální rozdíl. Z historie víme, že několik málo politiků se dokázalo vypracovat ve skutečné státníky. Podle mého názoru to byli nadprůměrně vzdělaní a výrazně nadprůměrně inteligentní lidé, kteří na mnohé zákonitosti popisované v DVTŘ prostě přišli sami. Je to i vidět na jejich činnosti či z jejich knížek, pokud je psali.
  Pro mě je DVTŘ zajímavá spíše jako analytický nástroj. Vy jste to třeba znal intuitivně a vystačil jste si, já si to asi intuitivně uvědomoval, ale fakt bezstrukturního řízení nádherně vysvětluje všechny ty barevné revoluce a také pád režimů socialistického tábora. A takové vysvětlení vnímám jako velmi validní a velmi důležité. Pokud vám tyto věci byly jasné i předtím, pak gratuluji, protože spoustě sovětských, československých ba i dnešních politiků moc jasné nebyly a nejsou. Troufám si tvrdit, že Zeman, Klaus, Komárek a Ransdorf tyto věci znají, i když z jiných zdrojů. Jejich předchozí působení v Prognostickém ústavu jim umožnilo stát se nejvýraznějšími politiky polistopadové scény. Vědí hodně o technologii moci a umějí to použít. Výsledky mluví za ně, všichni se více než velmi prosadili. Není to náhoda.

 • Martin (už bez taky m) • 6. červnaec 2015

  Vážení,
  každý máte (máme) svůj díl pravdy. Zmiňované teorie se nepochybně budou dále vyvíjet.
  Co se mystiky a „náboženských prvků“ týče jsou v nich po mém soudu obsaženy LOGICKY a nepochybně ZÁMĚRNĚ.
  Georgiusi, „starý dobrý reál socialismus“ byl zničen mj. proto že toto ignoroval, nejsme všichni stejní.
  „Vědecky“ vysvětlit naprosto dokonale vše nejde. KOMPLEXNOST funkce supersystémů to dokonce vylučuje, nehledě na to, že PROCESY jsou pod vlivem změn kvantity i kvality v čase proměnné (tj. nejsou neměnné).
  Myslím, že na Gorbačova a i tyto teorie reagujete zbytečně příkře, a odsuzujete ještě příkřeji na základě jen omezené sumy informací a zážitků které máte (tím uznávám, že i my „ostatní“ jsme na tom stejně, tj. omezení v informacích, atd.). Systém tohoto druhu nemůže zničit jen a pouze jeden člověk, -těch vlivů bylo hrozně moc…a „zrály“…
  Doba v níž tohle téma teorií vznikalo (začalo vznikat) byla „těhotná“ nadějí, neb chytré hlavy věděly že „kapitalismus si jen kupuje čas“ a je neudržitelný a nereformovatelný velmi pravděpodobně již tehdy…
  Pusťte si spíše Zaznobina, ten by Vám mohl být bližší.
  Ano, RF hledá „novou ideu“, a pokud její součástí bude i něco jako DVTŘ a KOB, proč ne?
  V té „idei“ MUSÍ být místo i pro to, co minulý systém „vědeckého marxismu-leninismu“ odvrhl jako škodlivé či nepotřebné.
  Sio, stoupl jste u mne ve váženosti díky Vaší schopnosti argumentovat, a zároveň přiznat slabiny (máme je všichni).
  Měl bych ještě prosbu k těm „věkem pokročilejším“: vážení různé zdravotní problémy dnes bohužel (nejen díky životnímu stylu) postihují i lidi výrazně mladší nežli jste Vy. Važte si prosím toho, že Vám bylo dáno tolik krásných let, a dále nás ostatní prosím obohacujte spíše o životní moudrost, doporučení kde a co hledat, nežli o vášnivé odsudky.
  Děkuji.

 • Georgius z Raduně • 6. červnaec 2015

  Sio napsal
  Není až tak důležité, jestli říkáme „řízená skupina lidí“ nebo v obecnější poloze „objekt řízení“. Důležité je objevit a popsat procesy, které ve společnosti probíhají a pochopit jejich souvztažnosti. A na základě těchto poznatků najít elektivní způsoby jak je ovlivňovat.
  Pokud věříte, že stačí milióny lidí řídit pouze na základě intuice, tak prosím. Já tomu nevěřím. Tedy lze, ale má to neblahé následky.

  Sio, na tom názvu skutečně tolik nezáleží a i ty pochopené souvstažnosti jsou skutečně důležité. Ovšem já si myslím, že vytvářet nějakou dostatečně všeobecnou teorii je zbytečná námaha. Jenže Vy se nezamýšlíte nad tím, co Vám píšu, nebo Vám selhává paměť. Copak si nepamatujete na mnou vzpomínaného Machiavelliho, Putinovy agenty – včetně i Peterem citovaného citlivého vnímání reality? Pro efektivní řízení miliónů je i intuice nutná – nikde jsem však nenapsal, že pouze ona stačí – i když historie nás učí, že i ty největší říše byly řízeny hlavně metodou cukru a biče. K jeich správnému užití byla krom rozumu i intuice nutná. Já však DTVR – z důvodů zde už několikrát uvedených – považuji za náboženství. Ne za vědu. Život mne poučil, že na víru je rozum krátký a že je neslušné lidem jejich víru brát. Proto bych byl moc rád, pokud bychom debatu na téma DTVR ukončili rozumných lidí důstojným způsobem.

 • Hox • 6. červnaec 2015

  Peter: popis procesů řízení (toho jak probíhají v praxi) ve složitých sociálních systémech je v současnosti jen v DVTR, nikde jinde ty informace nejsou. Pokud tyto procesy chápeš a umíš je identifikovat, chápeš co se reálně děje, pokud neumíš, jsi víceméně odsouzen na roli statisty, „trávy na poli boje“, něčího nástroje, či mlčící většiny. Je to o tom přestat být manipulovatelný jako společnost, což je reálně možné jen tehdy, když bude dostatečná část společnosti procesy řízení chápat. V tomhle je z mého pohledu největší přínos DVTR, protože právě praxe řízení a manipulace složitých sociálních systémů je ten druh znalostí, který byl vždy pečlivě skrýván, „pro vyvolené“ a nikde jinde o tom nic nenajdeš.

 • peter. • 6. červnaec 2015

  Akceptujem.

 • peter. • 6. červnaec 2015

  Hox napsal

  Peter: popis procesů řízení (toho jak probíhají v praxi) ve složitých sociálních systémech je v současnosti jen v DVTR, nikde jinde ty informace nejsou. Pokud tyto procesy chápeš a umíš je identifikovat, chápeš co se reálně děje, pokud neumíš, jsi víceméně odsouzen na roli statisty, „trávy na poli boje“, něčího nástroje, či mlčící většiny. Je to o tom přestat být manipulovatelný jako společnost, což je reálně možné jen tehdy, když bude dostatečná část společnosti procesy řízení chápat. V tomhle je z mého pohledu největší přínos DVTR, protože právě praxe řízení a manipulace složitých sociálních systémů je ten druh znalostí, který byl vždy pečlivě skrýván, „pro vyvolené“ a nikde jinde o tom nic nenajdeš.

  Akceptujem dôvody záujmu o DVTR ktoré uviedol Sio.

 • Irena • 6. červnaec 2015

  Sio napsal
  Pokud si dobře vzpomínám, co o tom říkal generál Petrov, tak vše nastartoval dokument Mrtvá voda a byl jakýsi výzkum tomu podobný. DVTŘ ovšem dala dohromady neformální skupina složená z vědců, inženýrů, vojáků a dalších lidí, kterým nebyl lhostejný osud SSSR. Na citáty moc nejsem, v některé z těch přednášek to je.

  A teď k Dostatečně všeobecné teorii řízení. Historie jejího vzniku je taková, že Institut USA a Kanady si u Fakulty aplikované matematiky řídících procesů objednal ještě v době SSSR vědecko-výzkumnou práci na téma: Zpracování možných scénářů vývoje vzájemných vztahů supervelmocí v období do roku 2005. Tady by asi bylo dobré vysvětlit, že se jednalo o náš institut, který se zabýval studiem USA a Kanady. Ano, jednalo se o ústav Akademie věd SSSR zabývající se studiem USA a Kanady, který existuje do dnešní doby a ve svém zkoumání USA a Kanady pokračuje….

  …Tento úkol byl v technickém zadání Institutu USA a Kanady, jehož zástupcem ředitele byl tehdy Andrej Kokošin, který se následně široce proslavil v ruské politice, vytyčen jako vytvoření matematického modelování formalizovaných globálně politických procesů na základě nástrojů matematické teorie her. Ukázalo se, že existuje řada otázek, které se nedají vyjádřit prostřednictvím nástrojů teorie her. ..
  ….. a tak dále – Veličko č. 7

 • Georgius z Raduně • 6. červnaec 2015

  Martine, Gorbačov pro mne zůstane stejným samolibým gaunerem jako Dubček. Oba dva – přestože měli dostatek jiným utajovaných informací a jejich intelekt je mohl varovat – svojí neodůvodněnou sebedůvěrou a nezodpovědností způsobili utrpení miliónům lidí. Jestli chtěli nebo nechtěli je vedlejší. Ta neblahá skutečnost tak jako tak po nich zůstala a zodpovědnost vůdce z nich nikdo rozumný nesejme. Oba velmi dobře věděli, do čeho lezou přijetím vedoucích funkcí.
  Rád bych Vás poprosil, abyste ve svém vyjadřování byl uvážlivější a věty tohoto druhu: „„Vědecky“ vysvětlit naprosto dokonale vše nejde.“ raději nahradil pravdivějším „zatím neumíme“ nebo „ještě jsme nedokázali“. I autoři esoterické víry DTVR by Vám toto vytýkali.

 • peter. • 6. červnaec 2015

  Hox napsal

  Peter: popis procesů řízení (toho jak probíhají v praxi) ve složitých sociálních systémech je v současnosti jen v DVTR, nikde jinde ty informace nejsou. Pokud tyto procesy chápeš a umíš je identifikovat, chápeš co se reálně děje, pokud neumíš, jsi víceméně odsouzen na roli statisty, „trávy na poli boje“, něčího nástroje, či mlčící většiny. Je to o tom přestat být manipulovatelný jako společnost, což je reálně možné jen tehdy, když bude dostatečná část společnosti procesy řízení chápat. V tomhle je z mého pohledu největší přínos DVTR, protože právě praxe řízení a manipulace složitých sociálních systémů je ten druh znalostí, který byl vždy pečlivě skrýván, „pro vyvolené“ a nikde jinde o tom nic nenajdeš.

  Hox:
  Ten citát zreteľne a jasne hovorí o tom,pre koho je DVTR zbytočná!Komu ju netreba!
  Preto ak tvrdíš niečo iné,tak tým spochybňuješ celú DVTR.Iba ak by si veril tomu,že ak ju budeš perfektne ovládať,tak sa tým zmeníš na Veľkého revolucionára,ktorý zmení svet.Pri tom sám vieš,že všetci ľudia – velikáni,revolucionári,tí ktorí vošli do dejín lebo niečo zmenili (alebo sa snažili zmeniť) v prospech svojho národa sa stali mimoriadnymi nie pre to,že ovládali DVTR a KSB,ale preto,že spĺňali danosti uvedené v citáte a preto,že dokázali využiť podmienky pre možnosť ich uplatnenia.Revolučnú situáciu napr.
  Ale ak si myslíš,že znalosťou DVTR a KSB sa vymaníš z ponižujúceho postavenia štatistu,trávy na poli boja,niečieho nástroja a mlčiacej väčšiny,tak Boh s tebou!
  Ozaj,prečo už niečo nerobíš?Pozri čo sa vo svete deje!“Teóriu“ aj „koncepciu“ už ovládaš,tak rob niečo!Nebuď trávou na poli boja!

 • Martin (už bez taky m) • 6. červnaec 2015

  Georgius:
  podívejte se na toto, a odhoďme lidskou pýchu…
  https://www.youtube.com/watch?v=ryohjSZWyhM

 • Hox • 6. červnaec 2015

  peter. napsal
  Hox:
  Ten citát zreteľne a jasne hovorí o tom,pre koho je DVTR zbytočná!Komu ju netreba!
  Preto ak tvrdíš niečo iné,tak tým spochybňuješ celú DVTR.Iba ak by si veril tomu,že ak ju budeš perfektne ovládať,tak sa tým zmeníš na Veľkého revolucionára,ktorý zmení svet.Pri tom sám vieš,že všetci ľudia – velikáni,revolucionári,tí ktorí vošli do dejín lebo niečo zmenili (alebo sa snažili zmeniť) v prospech svojho národa sa stali mimoriadnymi nie pre to,že ovládali DVTR a KSB,ale preto,že spĺňali danosti uvedené v citáte a preto,že dokázali využiť podmienky pre možnosť ich uplatnenia.Revolučnú situáciu napr.
  Ale ak si myslíš,že znalosťou DVTR a KSB sa vymaníš z ponižujúceho postavenia štatistu,trávy na poli boja,niečieho nástroja a mlčiacej väčšiny,tak Boh s tebou!
  Ozaj,prečo už niečo nerobíš?Pozri čo sa vo svete deje!“Teóriu“ aj „koncepciu“ už ovládaš,tak rob niečo!Nebuď trávou na poli boja!

  Ten citát říká něco jiného a mícháš hrušky s jabkama, zkus si přečíst pozorněji co jsem psal. Ukázka defektního chápání DVTR.
  ps. „něco“ už dávno dělám, na rozdíl od většiny.

 • peter. • 6. červnaec 2015

  Martin (už bez taky m) napsal
  Měl bych ještě prosbu k těm „věkem pokročilejším“: vážení různé zdravotní problémy dnes bohužel

  Ak máte na mysli mňa,tak som v dôchodku ešte iba rok a neviem ako vy,ale ja som zdravý ako buk!(aspoň si to myslím,lebo k doktorom nechodím rád).

 • Georgius z Raduně • 6. červnaec 2015

  Vážení, celých padesát minut jsem poslouchal pěkně srozumitelně se vyjadřujícího Velička a velebil jsem paní Irenu za pěkný překlad sedmých rozhovorů. Je to horší, než jsem si myslel. Dobráci z našeho prognostického ústavu jsou mnou rehabilitování i přes hrůzy, které stačili napáchat a ještě napáchají. Pobavilo mne, že snahy „poručíme větru dešti“ ani v dnešním Rusku nezanikly. Pokud bude Putin opravdu chtít zachránit Rusko, pak bude nejlepší, kdy autory DVTR a jim podobné nechá dělat něco skutečně potřebného. Například ve zbrojovce na tři směny bez sobot a nedělí plnit dělostřelecké granáty. Ti opravdu inteligentní z Vás se mne nebudou ptát proč.

 • Georgius z Raduně • 6. červnaec 2015

  bez volných sobot a nedělí

 • Georgius z Raduně • 6. červnaec 2015

  Martin (už bez taky m) napsal

  Georgius:
  podívejte se na toto, a odhoďme lidskou pýchu…
  https://www.youtube.com/watch?v=ryohjSZWyhM

  Martine, po tom Věličkovi odhodím jedině duchnu a zalehnu, abych co pokročilejší věkem udělal něco pro svoje zdraví.

 • Hox • 7. červnaec 2015

  Georgius z Raduně napsal
  Pokud bude Putin opravdu chtít zachránit Rusko, pak bude nejlepší, kdy autory DVTR a jim podobné nechá dělat něco skutečně potřebného.

  Jste na omylu, vedle jak ta jedle jak se říká – Putin KSB & DVTR velmi dobře zná a jako šéf FSB to doporučil v FSB ke studiu, byly tam přednášky na to téma, v roce 1995 bylo parlamentní slyšení v Dumě kde KSB byla schválena a doporučena k implementaci do společnosti. A v listopadu 2013 Putin podepsal vot što: http://leva-net.webnode.cz/products/putin-schvalil-koncepci-socialni-bezpecnosti-v-ruske-federaci/
  Jde o to, že informace u člověka neplynou v prázdnotu, nýbrž v existující stereotypy myšlení, které nemusí dovolit určitou informaci správně zhodnotit.

 • Georgius z Raduně • 7. červnaec 2015

  Hoxi, budu opravdu rád, pokud se časem prokáže i v této věci Putinova upřímnost a Vy budete mít pravdu. Zatím zůstávám u i v šachu ověřeného poznatku, že i mnohem kvalitnějšího protivníka je snadnější porazit, pokud se nám podaří u něj vyvolat nepravdivou představu o našich skutečných cílech. Putin zdaleka ještě nemá vyhráno, ale šachista je to nejspíš „od pánaboha“. Proč by si už teď – tak jako Gorbačov – vytvářel zbytečné nepřátele mezi až k mazanosti inteligentními lidmi, kteří v boji o svá koryta jsou schopni každé špatnosti? A proč by bral sebevědomí mase důvěřivých lidí, kteří dříve patřili mezi privilegovanou vrstvu, když se bez nich neobejde a v tomto případě mu ten pseudovědecký paskvil může pomoci? Zkuste na toto téma samostatně přemýšlet. Třeba si správně odpovíte i bez studia Dostatečně všeobecné praktické příručky řízení, jejímž autorem se už počátkem šestnáctého století našeho letopočtu stal Niccolo Machiavelli.

 • PPK • 7. červnaec 2015

  Hox napsal
  Jste na omylu, vedle jak ta jedle jak se říká – Putin KSB & DVTR velmi dobře zná a jako šéf FSB to doporučil v FSB ke studiu, byly tam přednášky na to téma, v roce 1995 bylo parlamentní slyšení v Dumě kde KSB byla schválena a doporučena k implementaci do společnosti. A v listopadu 2013 Putin podepsal vot što: http://leva-net.webnode.cz/products/putin-schvalil-koncepci-socialni-bezpecnosti-v-ruske-federaci/
  Jde o to, že informace u člověka neplynou v prázdnotu, nýbrž v existující stereotypy myšlení, které nemusí dovolit určitou informaci správně zhodnotit.

  Pane Hoxi, vůbec se mi nelíbí, když podobně, jako již několikrát v minulosti, hlásáte polopravdy a účelově manipulujete informace. Dejme tomu, že – jak tvrdíte – Putin KSB & DVTR kdysi doporučil ve FSB jejím pracovníkům ke studiu. To však ještě neznamená, že Putin svým doporučením to prostudovat, s obsahem KSB & DVTR také už automaticky vyslovil bezvýhradný souhlas. Tu implikaci nám podsouváte jen Vy – a to se mi také vůbec nelíbí. Píšete také o parlamentním slyšení v Dumě tak, jako by složení Dumy v roce 1995 tj. před 20 roky(!) bylo totéž jako je dnes. Ale ostatně … čert vzal všechny tyto Vaše drobné řečnické finty!

  Je tu však ještě jeden důležitý a zatím DEFINITIVNÍ fakt, který jste zde právě teď také informačně svým mlčením zcenzuroval a to je vcelku nedávný výrok moskevského soudu, kterým byla Mrtvá voda zakázána jako extrémistický materiál. A komentu tohoto kardinálního faktu se zde opět pečlivě vyhýbáte!

  Pro bližší info pro ostatní diskutéry OM viz zejména můj diskusní příspěvek na

  http://outsidermedia.cz/dostatecne-vseobecna-teorie-rizeni-cui-bono/

  začínající slovy „Tento příspěvek se částečně týká i minulé diskuse.“ ….

  Pane Hoxi, uvědomte si prosím, že tímto postupem diskreditujete to, co sám hlásáte, čili KSB atd. Vůbec se proto nebudu divit, pokud se možná nakonec ukáže, že Jan Hrouzek na

  https://www.youtube.com/watch?v=vnHDAXGIh1w

  má naprostou pravdu ve svém názoru, že celá ta teorie KSB & DVTR vůbec není koncepční teorie původně ruská a je pouze ruskojazyčná, přičemž své ideologické keynesiánsky imperialistické a čistě pro-kapitalistické kořeny má v EU. A na tom odhalení té možné pravdy budete mít zásluhu Vy sám svou vlastní informační neseriozností.

 • Neználek • 7. červnaec 2015

  Hox napsal

  Georgius: pečlivě jsem si přečetl vše co jste v této diskusi napsal a argument jste nenapsal žádný, jen jsme se dozvěděli jak jste chytrý, co všechno víte a co jste zažil, kde jste byl, studoval a co dělají vaše děti, psal jste o všem možném KROMĚ DTVR, hlavně o svých představách na téma co to je. Konkrétní argumenty – 0, konkrétní kritika – 0. Schválně – četl jste to vůbec? Jak dlouho? Normálně bych se neptal, ale jelikož se snažíte vyvolat dojem jaký ste „borec“, ačkoliv máte jen matné představy o co se jedná, myslím že otázka je na místě.

  Myslím, že jednou mluvil o svých německých předcích. Nějací Besserwisserové. Rodová zátěž, víte.

 • Alena • 7. červnaec 2015

  pánové, nechci se do toho plést, ale Vaše argumentace jsou přesně stejně na vodě, jak prokazujete sami svému soupeři, a používat silná slova o diskreditaci je směšné.
  Divím se trpělivosti pana Hoxe, že na vás vůbec ještě reaguje

 • Béda • 7. červnaec 2015

  PPK,

  K této teorii mám rozporuplný postoj:
  1) nemám nic proti jejímu šíření a osvětě. Je to lepší nežli nechat lidi úplně „nepolíbené“.
  2) jak už jsem psal v minulosti, vůbec netuším čím se řídí současné ruské špičky, zejména V.Putin a osobně velice pochybuji, že by jejich cílem bylo zavádění nějaké formy socialismu, „rovnostářství“, že by chtěli zavřít nůžky příjmové nesouměřitelnosti a pod.. Boháč se dosaženého majetku a privilegií jen tak nevzdá – ať je americký, čínský anebo ruský.

 • Hox • 7. červnaec 2015

  PPK: doporučuju číst lépe co jsem napsal, nikde jsem nepsal že Putin s něčím bezvýhradně souhlasí, napsal jsem že to zná, což je rozdíl. Takže mi laskavě nepodsouvejte vaše výmysly. To, že Putin podporuje KOB se projevilo v tom, že podepsal patřičný úkaz v listopadu 2013, opět si nic nevymýšlím, můžete si ověřit na sajtě prezident.rf.
  Soudní zařazení knihy Mrtvá voda na seznam extremistických materiálů proběhlo asi 8 hodin poté, co Putin podepsal daný úkaz, není to zajímavá náhoda? Je pochopitelné že soudní moc ochraňuje stávající biblickou koncepci před alternativní koncepcí, to o podstatě věci nic nevypovídá. Je to jako kdybyste argumentoval, že soud odsoudil Stworu za zpochybňování holocaustu, tudíž Stwora je zločinec a není se tu dále o čem bavit a slušní lidé by se mu měli vyhýbat, protože soud má pravdu a neplní něčí objednávku, áááno?
  Nakonec není pravda, že bych se té informaci vyhýbal, naopak jsem o tom informoval jako první:
  http://leva-net.webnode.cz/products/valka-proti-rusku-o-odvetnem-kroku-pate-kolony-/
  http://leva-net.webnode.cz/products/komentar-clena-autorskeho-kolektivu-vp-sssr-k-rozsudku-lefortovskeho-soudu-o-zarazeni-knihy-mrtva-voda-mezi-extremisticke-materialy/

  budu předpokládat, že to z vaší strany byla neznalost a ne vědomá lěž.

 • peter. • 7. červnaec 2015

  Hox napsal
  Ten citát říká něco jiného

  A čo?

 • Béda • 7. červnaec 2015

  Béda napsal

  PPK,

  K této teorii mám rozporuplný postoj:
  1) nemám nic proti jejímu šíření a osvětě. Je to lepší nežli nechat lidi úplně „nepolíbené“.
  2) jak už jsem psal v minulosti, vůbec netuším čím se řídí současné ruské špičky, zejména V.Putin a osobně velice pochybuji, že by jejich cílem bylo zavádění nějaké formy socialismu, „rovnostářství“, že by chtěli zavřít nůžky příjmové nesouměřitelnosti a pod.. Boháč se dosaženého majetku a privilegií jen tak nevzdá – ať je americký, čínský anebo ruský.

  Dovětek: myslím, že rovná daň v RF je dostatečným vypovídajícím faktem.

 • Hox • 7. červnaec 2015

  peter. napsal
  A čo?

  mluví přece o situacích praktického řízení (kolektivu, projektu, státu…), já mluvím o něčem jiném – že skutečná demokracie není možná bez chápání procesů řízení ve společnosti ze strany samotné společnosti.

 • lomikel • 7. červnaec 2015

  Video pana Hrouzka je zajimave.
  S Bedou souhlasim ze Putin neni socialista. At uz nechce nebo nemuze. V rusku, a ani nikde jinde v evrope, neni zadny dostatecny konsensus o socialistickem smerovani v budoucnosti. Rusko neresi socialismus ale preziti jako nezavysly stat, to neni doba na tridni boj.

  Nemusime chodit do ruska, vetsina levicoveho hnuti v CR ma za cil dehomogenizaci spolecnosti a prava mensin ( i tech co budou teprve doruceny), intenizve se zajimaji o uspokojenin potreb imigrantu ale na uspokojeni –potreb lidi kteri zde ziji po cely svuj zivot, a nejsou marketingove a bussinesove pouzitelnou mensinou, kaleji.

  —-

  procitam Dostatočne všeobecná teória riadenia (2011), je to zajimavy navod k premysleni o svete( lehce mi to pripomina nektere vecnejsi systemi projektoveho rizeni), nepripada mi to prilis narocne na pochopeni. Co je ponekud nejasne, neprehledne a matouci jsou novejsi clanky/dodatky ktere nevykazuji IMHO formalni kvality textu zakladniho.

 • Béda • 7. červnaec 2015

  Hox napsal
  mluví přece o situacích praktického řízení (kolektivu, projektu, státu…), já mluvím o něčem jiném – že skutečná demokracie není možná bez chápání procesů řízení ve společnosti ze strany samotné společnosti.

  Pane Hoxi,

  demokracie (vláda lidu – přímá anebo v zastoupení) to je vůbec otázka k diskusi. V USA jak se zdá není. Ani v Británii anebo v ČR – vlády získávají bianco šek a pak si dělají co chtějí, bez toho, že by se na závažné otázky obtěžovali zeptat voličů. Přesto tento „demokratický“ Západ (je vůbec otázkou jestli jsou nové východoevropské kolonie v pozici užitečných mouřenínů – idiotů vůbec součástí tzv. Západu) obviňuje RF z nedemokracie a z autoritářství. Jak už jsem kdysi psal v článcích Mýtus demokracie, pak je namístě otázka, jestli je pro lid (který stejně nikde nevládne) lepší formální demokracie s mnoha/anebo vícero stranami ve které si špičky usurpují veškerou moc, privilegia a rozhodovací pravomoce pro sebe, ničí stát, jeho perspektivu, zbídačují vlastní lid, anebo tzv. autoritářství zohledňující zájmy státu, vlastních lidí )kteří rovněž nevládnou jako ve formální demokracii – tím netvrdím, že RF není taktéž formální demokracií jako ta západní)

 • lomikel • 7. červnaec 2015

  bych rozlisil mezi rizenim spolecnosti/nebo mene ostre pokusem pochopit procesy a tim kam se spolecnost ridi/riti. Predstava ze pochopenim procesu casti verejnosti dojde k zasadni zmene v funkci realneho politickeho regime je naivni. Dojde jen k tomu ze ti co na to maji – intelektulane a mocensky, budou lepe chapat procesy a lepe je ridit(rozumej s vetsim uspechem).

  Kam je budou ridit neni veci teorie ale toho jak si kdo postavy VEKTOR CILU a jake PROSTREDKY bude mit k kejich realizaci to vse v interakci s VEKTORY a PROSTEDKY jinych jedincu a organizaci.

  Zadna skutecna demokracie nebude, demokraci jakozto system periodicke legitimizace vlady uz tu je a funguje na 100%. Nic dalsiho tam neni. Prave ten koncept ne nutnosti dedeni moci, lehkeho stridani vudcu bez ohrozeni systemu, to je demokracie. Podivejte se na politicky system USA a Ruska, ktery z nich je stabilnejsi ? Ktery je mene zavysli na te ktere osobe. Vymente si Stalina za Trockeho a zkuste promyslet dejiny po roce 1924. Nebo vymente Putina za Medvedeva promyslete dalsich 10 let :)

 • Jan Kristek • 7. červnaec 2015

  Dotaz na Hoxe:
  Můžete nám ozřejmit vztah DVTR a stránek jako jsou vedy.sk a tartaria.sk
  (ukázka: http://www.vedy.sk/sk/folder18.php), se všemi těmi kecy o čistotě rasy, okopírovanými od německého nacismu podobným způsobem, jako byli v 19. století naši slovanští hrdinové a bohové našimi obrozenci okopírováni podle germánských bohů a hrdinů?

 • Béda • 7. červnaec 2015

  Ještě dovětek: taky je otázkou, co je vlastně ve „vyvlastněné“ a zadlužené ČR, která je pod absolutním diktátem USA, EU,NATO, MMF, SB a kapitálových korporátních center s pobočkami v ČR ještě demokratické? A co bude perspektivně demokratické po zavedení TTIP a pod.? O čem vlastně ta tzv. demokracie (nejen v ČR ale na celém Západě) bude? Oč bude Záapd demokratičtější než RF anebo Čína?

 • peter. • 7. červnaec 2015

  Hox napsal
  mluví přece o situacích praktického řízení (kolektivu, projektu, státu…), já mluvím o něčem jiném – že skutečná demokracie není možná bez chápání procesů řízení ve společnosti ze strany samotné společnosti.

  Nejde iba o praktické riadenie – manažéra ale aj o „TVORCU,STROJCU ZMIEN,NOVEJ REALITY

 • Béda • 7. červnaec 2015

  Osobně nevylučuji, že ruské špičky (podobně čínské) jsou odlišné od těch západních jenom tím, že odmítají západní diktát, NWO, že jsou to v podstatě liberálové – nacionalisti (na rozdíl od liberálů multinacionalistů, kteří cíleně stírají rozdíly mezi státy a národy a snaží se zavést nadnárodní – globální diktát kapitálových špiček) , kteří primárně sledují zájmy vlastních států.

 • Gatta • 7. červnaec 2015

  Béda napsal

  PPK,

  K této teorii mám rozporuplný postoj:
  1) nemám nic proti jejímu šíření a osvětě. Je to lepší nežli nechat lidi úplně „nepolíbené“.
  2) jak už jsem psal v minulosti, vůbec netuším čím se řídí současné ruské špičky, zejména V.Putin a osobně velice pochybuji, že by jejich cílem bylo zavádění nějaké formy socialismu, „rovnostářství“, že by chtěli zavřít nůžky příjmové nesouměřitelnosti a pod.. Boháč se dosaženého majetku a privilegií jen tak nevzdá – ať je americký, čínský anebo ruský.

  “ … socialismus, „rovnostářství“, příjmové nůžky … “
  Ono o tyto věci stejně doopravdy nejde, tedy nemusí jít o ně ani Putinovi.

  Vždy jde o to, „aby společnost fungovala“ a z tohoto pohledu u těch nůžek nejsou rozhodující příjmy nejbohatších, ale příjmy nejchudších. A ještě důležitější je, aby co největší většina lidí mohla prožít přiměřeně plně a přiměřeně spokojeně svůj život, a to i se zárukou jeho zdárného dožití.

  Socialismus byl ( a je), jen jedna z možností jak tyto cíle naplnit.

 • lomikel • 7. červnaec 2015

  btw. stale se tu vracime k socialismu, byla to snad demokracie ? nebyl to nahodou ten statni kapitalismu s hooodne zmirnenymi podminkami v oblasti ekonomicke a tvrdymi podminkami v oblasti verejneho diskursu napriklad ? byla zde zajistena hladka obmena vladnouci elity bez nebezpeci rozpadu systemu ?

  problem socialismu byl ze lide v nem nechteli zit ( a v konci nemusili) problem liberalismu je ze je uplne jedno zda v nem lide chteji ziy, proste musi. tazke maximum v co lze doufam je ze se k moci dostanou vice osviceni vudci kteri budou znat miru a nebudou podryvat zaklady vlastni moci. Dale lze ocekavat ze dojde k nejake revoluci, potece krav a .. opet muzeme doufat ze k moci dostanou vice osviceni vudci kteri budou znat miru a nebudou podryvat zaklady vlastni moci :). realny socik potreboval od revouce v rusku do casu pozdni normalizace 80 let vyvoje, krev tekla proudem, hlavne v rusku. A vysledek byl dan predevsim vudci, temi kteri bylo odejiti a temi kteri zustali.

 • Sio • 7. červnaec 2015

  @Georgius: Snad jsem nikde moc emotivně neulítl, pokud ano, omlouvám se. Vaše argumenty jsou velmi silné, beru to tak, že jeden z nás, záleží na úhlu pohledu vystupoval jako užitečný „ďáblův advokát“, vlastně jsme byli oba v obou rolích. Buďte si jist, že o vašich názorech budu ještě přemýšlet, jsou inteligentní a samozřejmě relevantní. Mi trochu trvá, než jsem schopen si spojit nové náhledy dohromady. Aby jsem vytvořil nový obraz o něčem (je to nejen iterační proces), musí se občas ta skládanka rozbourat a zkusit postavit znovu a jinak. To není jednoduché. Takže dík za silnou oponenturu, určitě si z ní něco vezmu.

 • Martin (už bez taky m) • 7. červnaec 2015

  Pánové, pokud by Putin neusiloval o sociálnější společnost s rovnoměrnější „distribucí bohatství“, byl by blázen.
  A to on není. Jak jinak ukočírovat tak obrovský stát, kde mnohé záleží na sdílené dobré vůli, kde v podstatě vše závisí na ochotě a porozumění?
  Bédo roky působím v NNO, jako nefalšovaný občan – ne jako vědomý či nevědomý nástroj elit jak je mi někdy podsouváno.
  A možná by jste se divili tomu jak vystupování Putina – třeba v diskusích s veřejností odpovídá praxi slušných, moci nezaprodaných NNO- respektive těch z nás, kteří tuto sféru nezkorumpovaně představujeme. Taky závisíme na dobré vůli a ochotě spolupracovat, na důvěře.
  Jsou zkorumpované NNO- ano, je jich hodně. Ale co s tím máme my nezkorupovaní?!
  Donekonečna se nám bude „alternativně“ předhazovat „že jsou i hajzlové“…
  My je ale kur.a nemáme na povel!!
  Nemůžeme je „zakázat“,“udělat“ si na „vlastním prahu čisto“… Ten „práh“ zasvinili především konzumem posedlí občané – kteří tak rádi „klid na práci“ v minulém režimu – a „ordinace v RŮŽOVÉ OHRADĚ“ v tomto režimu…
  Je mi smutno z myšlenkové strnulosti kterou ZDE inteligentní starší generace předvádí…
  Včetně útoků „ad hominem“…
  Hoxe neznám, píše tu prakticky až od siových zmínek o KSB a DOTU. Ale to, že zákaz „Mrtvé vody“ zmínil mezi prvními si pamatuji…
  Vážení, jde o relativně nové pohledy na věci, společnost, svět…
  Ano, využívají poznatku minulých (jinak je seskupují), „mystiky“, a často dochází k novým závěrům.
  Nejde o dogma, nemusíme vždy souznít.
  Vzhledem k věku by zkušenější mohli chápat smysl a význam „podobenství“, obrazů, „učení se na příkladech“…Měli by mít schopnost se povznést nad malichernosti a osobní zaujatost.
  Máme všichni chyby, ale pokud má být diskuse vzájemným obohacením…
  Mnozí tu nepíší „jen tak pro zábavu“…

 • peter. • 7. červnaec 2015

  peter. napsal
  Nejde iba o praktické riadenie – manažéra ale aj o „TVORCU,STROJCU ZMIEN,NOVEJ REALITY

  V DVTR sa m.i.píše,že jej dôležitosť spočíva najmä vo výchove nastupujúcich generácií.Preto trvám na tom,že ak odborníci,vedci zaoberajúci sa teóriou riadenia usúdia,že DVTR je naozaj pre výchovu nových generácií dôležitejšia ako to,čo do teraz bolo predmetom výuky na VŠ,tak by mali presadiť aby sa DVTR dostala do vyučovacieho procesu.

 • Béda • 7. červnaec 2015

  Gatta napsal
  “ …socialismus, „rovnostářství“, příjmovénůžky … “
  Ono o tyto věci stejně doopravdy nejde, tedy nemusí jít o ně ani Putinovi.

  Vždy jde o to, „aby společnost fungovala“ a z tohoto pohledu u těch nůžek nejsou rozhodující příjmy nejbohatších, ale příjmy nejchudších. A ještě důležitější je, aby co největší většina lidí mohla prožít přiměřeně plně a přiměřeně spokojeně svůj život,a to i se zárukou jeho zdárného dožití.

  Socialismus byl ( a je), jen jedna z možností jak tyto cíle naplnit.

  Gatta,

  no já tedy nevím jestli na tom nezáleží. Zatímco jedni nemají práci, nemají na nájem, žijí na ulici anebo pod hrozbou exekuce, na smetišti, v kriminálním prostředí ghett (podotýkám všude v kapitalistických zemích – zejména v těch velkých), anebo hladují a umírají žízní, v hrozných pracovních podmínkách v tzv. třetím světě anebo ve válečných zónách, druzí „zdaňují“ v daňových rájích a nevědí co s penězi, jestli si koupit dopravní letadlo, novou jachtu, vyměnit Bentleyho za rolls royce, koupit dceři k narozkám mercedesa, vynechat v jídelníčku kvůli hrozící obezitě kaviár.

 • Béda • 7. červnaec 2015

  Jinak společnost fungovala také za otrokářství a feudalismu a lidé v ní svůj život vždycky nějak dožili. Otázkou je jestli hlad, bída, exekuce, války, multimiliardáři vedle žebráků (i v Rusku s rovnou daní a Číně) musí být součástí lidského společenství a neexistuje možnost jak to zařídit tak aby všichni mohli žít v JISTOTĚ a BEZPEČÍ.

 • Sio • 7. červnaec 2015

  Béda napsal
  Dovětek: myslím, že rovná daň v RF je dostatečným vypovídajícím faktem.

  Bédo, a co si myslíte o tom, že v Rusku probíhá mocenský boj dvou klik Putinovců a 5-té kolony? Nebyl by to silný argument pro to, že zdaleka ne každý zákon, který v Rusku platí, je od Putina? Že to není Putin, kdo prosadil rovnou daň?

 • Béda • 7. červnaec 2015

  …vsuvka, v jistotě, relativním blahobytu a bezpečí.

 • Hox • 7. červnaec 2015

  Jan Kristek napsal

  Dotaz na Hoxe:
  Můžete nám ozřejmit vztah DVTR a stránek jako jsou vedy.sk a tartaria.sk
  (ukázka: http://www.vedy.sk/sk/folder18.php), se všemi těmi kecy o čistotě rasy, okopírovanými od německého nacismu podobným způsobem, jako byli v 19. století naši slovanští hrdinové a bohové našimi obrozenci okopírováni podle germánských bohů a hrdinů?

  Jistě: žádný není

 • Béda • 7. červnaec 2015

  Sio,

  jak jsem již psal. Já NEVÍM o co ruským politickým špičkám (zejména těm co v současné době vládnou) krom prosazování národních zájmů a zájmů ruského kapitálu jde. Chvályhodné na tom je, že nejsou tak agresivní při prosazování svých zájmů jako „mírumilovný, demokratický“ Západ.

 • Gatta • 7. červnaec 2015

  Říkáte „kapitalismus – socialismus“ a přitom píšete o kvalitě života lidí.

  Kapitalismus byl jiný v 19. století, jiný ve 60. letech 20. století a jiný dnes. JIný na Haity a jiný v Rakousku. Socialismus měl také svá lidská a nelidská období. A dokonce i za feudalismu žili i víceméně spokojení lidé, a třeba rolníci i spokojeněji než ve vrcholné antice.

  Jistě, socialismus tyto spravedlivé cíle prokamuje, ale to nakonec, trochu jinak, dělá i církev. V socialismu by teoreticky měla fungovat mocenská pojistka pro zachování těchto hodnot. Což se ale v praxi neukázalo. Kupodivu referendum, jako „pojistka moci“se udrželo a funguje v kapitalistickém Švýcarsku. A zafungovalo i nyní v Řecku. Je to prostě složitější. Stejně jako s tím Putinovým samoděržavím.
  Podstaný je vždy výsledek – život lidí.

 • Béda • 7. červnaec 2015

  Gatta,

  Velikostně marginální bankovní oázy, kde mezinárodní kapitál místní kvůli svému bezpečí korumpuje (institut referenda je také v USA) bych z toho jaksi vynechal. Na to že se společenské systémy v čase mění, nemýlím li se, jsem již kdysi dávno sám upozorňoval. Souhlasím s tím, že podstatný je vždycky výsledek a tvrdím, že kapitál bez významného protitlaku vždy rychle skončí v tom, co popisoval Marx.

 • Gatta • 7. červnaec 2015

  Re Béda – ano – protitlak, tedy vyváženost sil je zárukou „rozumného chování“ kohokoliv. členů rodiny, pracovního kolektivu , potenciálně zdivočelého kapitálu, i potencionálně zdivočelé ulice.
  A to rovnováha dlouhodobá, kdy oběma, či více, stranám dojde, že jedině spoluprací na společném díle – tvorbě funkční společnosti – si nějak mohou pomoci.

 • Neználek • 7. červnaec 2015

  Jan Kristek napsal
  Můžete nám ozřejmit vztah DVTR a stránek jako jsou vedy.sk a tartaria.sk

  Kristek????????????????????

  Pro Sia a Hoxe: Tohle je KOB vtip. Jestli ho pochopíte, tak máte zápočet.

 • Gatta • 7. červnaec 2015

  Pro Béda
  Delší dobu jsem na BL nechodil – až nedávno někdo odkazoval na (světe div se) Kotrbův článek kde se trefoval i do samotného Čulíka.

  Dnes ja tam jeden o oddlužení Řeků v antice – za Solóna. Dobré – i k tomu co jsem psal výše. Celkový systém se nezměnil, ale podmínky ano – podmínky aby společnost mohla opět fungovat.
  http://www.blisty.cz/art/78060.html

 • Georgius z Raduně • 7. červnaec 2015

  Sio napsal

  @Georgius: Snad jsem nikde moc emotivně neulítl, pokud ano, omlouvám se. Vaše argumenty jsou velmi silné, beru to tak, že jeden z nás, záleží na úhlu pohledu vystupoval jako užitečný „ďáblův advokát“, vlastně jsme byli oba v obou rolích. Buďte si jist, že o vašich názorech budu ještě přemýšlet, jsou inteligentní a samozřejmě relevantní. Mi trochu trvá, než jsem schopen si spojit nové náhledy dohromady. Aby jsem vytvořil nový obraz o něčem (je to nejen iterační proces), musí se občas ta skládanka rozbourat a zkusit postavit znovu a jinak. To není jednoduché. Takže dík za silnou oponenturu, určitě si z ní něco vezmu.

  Sio, po těch názorových „šavlovačkách“ jste mi sympatičtější, než pře nimi a omlouvat se nemáte za co. Dnes brzy ráno, při sledování sedmého dílu „Rozhovorů o životě“, jsem nemohl nevzpomenout na Josefa Luxe blahé paměti, jenž patrně za své nezpochybnitelné zásluhy o zničení socialistického družstevního zemědělství, které nám záviděli ještě v roce 1991 ve Francii, byl předčasně vzat na nebesa. Kdo ví, jakou odměnu má Jediný Spravedlivý a Milosrdný nachystánu pro Velička a jeho vědecké spolupracovníky?

 • Béda • 7. červnaec 2015

  Gatta,

  víte jak se kapitalismus dočasně polidštil a vybředl ze své předposlední (před nynější) systémové krize? Světovou válkou a dočasnou existencí socialistické soustavy. To byl jediný protitlak který dočasně dokázal umírnit a polidštit kapitalistický predátorský systém. Jen socialistický oponent zmizel ze scény, zmizela ze scény i umělá lidská tvář kapitalismu a máme zde opět války v Evropě a kolem Evropy, fašismus, nacismus, politické konspirace za které by se nestyděl ani Goebbels, neokoloniální války, systémovou krizi, genocidu, humanitární katastrofy, hlad, exekuce, stěhování národů etc..

 • lomikel • 7. červnaec 2015

  no musim rici ze dokument

  se zacina zamotavat, stale je mozne sledovat co tim chtel autorsky kolektiv rici ale forma i obsah se uz podoba clankum na leva.net. trebas:

  A takisto M. J. Lermontov, opakujúci v mnohom osud Puškina. Nevšimnúť si prognózu a zabudnúť ju, ako to spravili Angličania, následkom čoho sa v roku 1912 potopil Titanik . Alebo ako Rusko za vlády cára Mikuláša II vstúpilo do dvoch samovražedných vojen (r. 1904 a 1914) spôsobom „snáď to výjde“, napriek mnohým varovaniam o nepripravenosti krajiny a spoločnosti na vedenie vojny. Toto všetko – znamená napomáhať uskutočneniu negatívnej prognózy.
  „Boh nemení to, čo sa deje s ľuďmi, pokiaľ sami nezmenia to, čo je v nich.“ — tak sa vysvetľuje v Koráne, súra 13:12, tragédia nehôd v živote mnohých osôb a spoločenstiev.
  Okrem toho, jedine Bohu je známe, čo je Ním predurčené jednoznačne a neodvratne a čo sa nikdy nestane. Nech by sa ako kto naparoval uskutočniť chcené, realizujúc jemu Zhora danú slobodu voľby a znásilňujúc svojou vôľou Život. A niet zmeny jednoznačne Zhora predurčeného predurčenia v zmysle otvorenia možností mnohovariantnosti v uskutočnení pravdepodobností a pravdepodobnostných predurčeností.
  Rusko v dohliadnuteľnej minulosti a Ruské impérium posledných troch storočí obzvlášť, vyvoláva osobitne deprimujúci dojem vo vzťahu jeho obyvateľstva a riadiacej „elity“ k prognózam-varovaniam.
  Z Koránu, z jeho celistvosti, je možné získať pochopenie vzťahu prognóz, predurčenia Zhora, cieľavedomej a cieľaNEvedomej reakcie na význam diania v živote. Aj keď bol preložený do ruštiny G. S. Sablokovom a masovo vydaný v 19. stor., tak jednako pre riadiacu „pravovernú inteligenciu“, honosiacu sa najmä svojou duchovnosťou (a rozhľadenosťou), sa nestal návodom. No varovná milosť Všemohúceho bola tak veliká, že

 • Neználek • 7. červnaec 2015

  Jan Kristek napsal
  Můžete nám ozřejmit vztah DVTR a stránek jako jsou vedy.sk a tartaria.sk

  Autor obsahu zmiňovaných stránek je prostě šarlatán, který si přivlastnil některé poznatky DVTR. Jak jednoduché. Ale že se na to ptá zrovna Kristek, který je sám dost podobný případ, viz třeba zde

  outsidermedia.cz/Jak-tomu-u-nas-bylo-s-nabozenstvim-13-dil-Od-zlate-buly-sicilske-k-vymyslenym-Habsb/

 • lomikel • 7. červnaec 2015

  ja to doctu, doufaje upenlive :) ze nekde dale v Dostatočne všeobecná teória riadenia budou pasaze ktere budou mene kvetnate a vice konkretni. uz jsme cetl lepe a strucneji napsane uvahy na tema intuice, vstupy do jinych stavu vedomi, vesteni, kontakt s bohy atd. vcetne postupu jak takove stavy vyvolat, prohloubit a vyuzit.

 • lomikel • 7. červnaec 2015

  sio kurna, co ze jste to cetl nerikejte ze to same co ja ?:)

 • lomikel • 7. červnaec 2015

  taky me pomerne dostava to propojeni pojmu z matematiky a metafyziky, chyby tam spojovaci prvek – treba vypocet kolik andelu se vejde na spicku jehli ….

 • lomikel • 7. červnaec 2015

  Preto vo vzťahu ku každej variante budúcnosti, majúcej príslušný obraz, môže človek vyhodnotiť nielen jej pravdepodobnosť (za už skôr uvedených dvoch podmienok – klauzúl o zmysle pravdepodobnosti), no i pravdepodobnostnú predurčenosť. Tá je chápaná ako hodnota (stupeň) miery možného, rovná pravdepodobnosti “samovoľnej“ realizácie (na osnove predchádzajúceho samoriadenia a bez vonkajšieho vplyvu), vynásobená mierou potenciálu osobnosti riadiaceho subjektu. Hoci posledná veličina je presne známa jedine Bohu, nie menej aj celospoločenská prax preukazuje, že existujú ľudia, pod ktorých riadením zhynie každá snaha, a sú ľudia, pod ktorých riadením sa aj nemožné úspešne dokoná: „Kádre riešia všetko“ – výrok J. V. Stalina.

 • Irena • 7. červnaec 2015

  lomikel napsal

  taky me pomerne dostava to propojeni pojmu z matematiky a metafyziky, chyby tam spojovaci prvek – treba vypocet kolik andelu se vejde na spicku jehli ….

  To je testovací úloha pro vás, abyste si vyzkoušel, nakolik se z vás na DOTU stal odborník :-) Tak počítejte…

 • PPK • 7. červnaec 2015

  Gatta napsal
  Říkáte „kapitalismus – socialismus“ a přitom píšete o kvalitě života lidí.

  Mít zároveň na mysli politické systémy a kvalitu života VŠECH, to není od věci, protože ani DEMO-systém zakotvený v nějaké Ústavě to ještě nezaručí a zaručí to jen jeho trvalá realizace v praxi. Teprve pak totiž přicházejí na řadu okolnosti vnějších mezinárodních tlaků a zároveň i role vyváženosti sil vnitřních, která by přispěla k „rozumnému chování“ politiků. Dnes máme na scéně dva systémy a v čem je rozdíl v chování jejich elit? V tom, že zatímco v socialismu určují chování manažerů ekonomiky politikové, protože cítí zodpovědnost za politickou existenci systému, v kapitalismu určují chování politiků manažeři a majitelé, kteří cítí jedinou motivaci – zisk – a politickou zodpovědnost žádnou. Proč? Politici socialismu jsou reálnou řídící elitou a vědí, že když jejich špatné řízení zlikviduje systém, tím se zlikvidují i oni sami (pokud ovšem socialismus sami dobrovolně nezradí a neprodají jediné konkurenci – kapitalismu). Politici kapitalismu naopak vědí, že i sebekolosálnější bankrot jejich „řízení“ nezpůsobí nic víc, než jen jejich dočasný odchod do pohodlné opozice po příštích volbách.

  Takže, co je vlastně ta „demokracie“? Jen vnější fasáda, protože stavbu úspěšnosti těch systémů drží pouze 1 VĚC: Jistota přežití elit systému = soukromé vlastnictví, včetně peněz. Ergo: Jestli je pro jistotu přežití elit něco ideální, tak socialismus to rozhodně není. A naopak: Pro kvalitu života zaměstnanců je to přesně obráceně. V socialismu mají životní jistoty, v kapitalismu nemají jistoty žádné. A aby ovčané v kapitalismu právě toto nikdy nepochopili a makali a nereptali, o to se v kapitalismu pilně starají mediální presstituky. Jak je vidět, mechanismus kapitalismu je pro elity daleko jednodušší než v socialismu – a proto na něj tak rády přísahají a říkají mu „demokracie“.

 • Sio • 7. červnaec 2015

  peter. napsal
  V DVTR sa m.i.píše,že jej dôležitosť spočíva najmä vo výchove nastupujúcich generácií.Preto trvám na tom,že ak odborníci,vedci zaoberajúci sa teóriou riadenia usúdia,že DVTR je naozaj pre výchovu nových generácií dôležitejšia ako to,čo do teraz bolo predmetom výuky na VŠ,tak by mali presadiť aby sa DVTR dostala do vyučovacieho procesu.

  Problém s DVTŘ a vlastně proto jsem napsal tento článek, je, že tam najdete věci, se kterými se rád ztotožníte a také takové, co třeba absolutně ne. Alespoň na mě to tak působí.
  Líbí se mi myšlenka školy, která učí žáky myslet v souvislostech. Podle nich jsou lidem dávány školou znalosti, které jsou specializované a neučí se, jak tyto znalosti propojit v jeden celek.
  Myslím, že mají pravdu, ti bystřejší si to propojí sami až v praktickém životě, silně specializovaní i když i inteligentní jedinci často nikdy.
  Trochu mám problém s formulací „odborníci,vedci zaoberajúci sa teóriou riadenia usúdia“. Je to dáno jak diskusí s Georgiusem tak s Mirrorem. Ti dva odborníci nepochybně jsou a muj pocit je, že za žádnou cenu nechtějí připustit možnost aplikace teorie řízení jinde, než v technických zařízeních, která nejsou v žádném případě supersystémy.
  Podle mého názoru ale supersystémy existují, a řiditelné jsou. Způsob řízení je samozřejmě jiný, protože v nich nelze řídit každý atom a kontrola objektu řízení není zdaleka tak dokonalá.
  Připomíná to spíše hru v šachy nebo karty. Nikdo vám nedá stoprcentní návod jak hrát dokonale bez chyb a vždy vyhrát. Ale přesto i mezi velmi zkušenými hráči, kteří prakticky nedělají jednoduše viditelné chyby, jsou lepší. Ano – lepší strategie, taktika a také intuice. Kromě posledního, jak víme, jsou to naučitelné věci. Myslím, že v šachu už počítače porážejí i mezinárodní velmistry.

 • PPK • 7. červnaec 2015

  Gatta napsal

  Pro Béda
  Delší dobu jsem na BL nechodil – až nedávno někdo odkazoval na (světe div se) Kotrbův článek kde se trefoval i do samotného Čulíka.

  Dnes ja tam jeden o oddlužení Řeků v antice – za Solóna. Dobré – i k tomu co jsem psal výše.Celkový systém se nezměnil, ale podmínky ano – podmínky aby společnost mohla opět fungovat.
  http://www.blisty.cz/art/78060.html

  No, příliš bych nad tím článkem v BL nejásal. Není to imho nic víc, než pokus, přesně podle pravidel provádění mediální presstituce, uklidnit dav a předejít adresné kritice nenažranosti bankovních a politických elit EU bez zodpovědnosti – a jejich systému – kapitalismu. Zkrátka, Čulík se nezapře.

 • Georgius z Raduně • 7. červnaec 2015

  Sio, opět zanedbáváte to podstatné, když píšete: „Připomíná to spíše hru v šachy nebo karty. Nikdo vám nedá stoprocentní návod, jak hrát dokonale bez chyb a vždy vyhrát. Ale přesto i mezi velmi zkušenými hráči, kteří prakticky nedělají jednoduše viditelné chyby, jsou lepší. Ano – lepší strategie, taktika a také intuice.“
  Přehlížíte fakt, že hráči jsou živí lidé a mají nějakou psychiku a s ní spojené projevy i nonverbální. Znalost psychologie protivníka je rozhodující v případě vyrovnaných duševních schopností. Pokud člověk hraje se strojem, tak mu je psychologie protivníka velkou neznámou a je často v rozhodující nevýhodě. Se svým tchánem a jeho synem jsme hrávali mariáš. Tchán znal svého syna tak dokonale, že i když jsme se vůči němu spikli, tak nás nakonec vždy obehrál. Když jsem s ním hrál šestašedesát – tak to měl vážné problémy remizovat.

 • Gatta • 7. červnaec 2015

  Re PPK
  Jen jsem chtěl říct, že ani samotný systém není zárukou ničeho.
  V 70.- 80. letech 20. století prostě naši lidi viděli, jak se má kdo dělá u nás a na západě. Viděli jak se tady nehospodárně vyhazují peníze a řídí a spravuje stát … nemožnost využití osobní inicíativy … prostě systém vykazoval celkově nižší efektivnost a výkonost. Socialismus ani kdyby se rozdal, nemohl lidem poskytnout to co tehdy dával západ. (Je mi jasné embargo, finační sankce … … byl to boj a my jsme byli ta slabší strana).
  Stejně tak třeba za stalinských čistek bylo jistě nemálo lidí, co s nostalgií vzpomínali na „zlaté časy“ báťušky Mikuláše, a ze všech výdobytků pokrokového vědeckého světového systému si užili akorát tu pořád stejnou lopatu a dřinu od nevidím do nevidím.

  Je tedy otázkou: „jak se bude žít většině lidí v tom systému, který tvoří Putin“?
  Jestli to bude jako za Cara, za Stalina, za Jelcina … nebo líp, nebo hůř ?
  A jak stabilní a odolnou vytvoří společnost, a jak mnoho lidí bude mít důvod být této společnosti oddáno?
  Možná se tomu bude i nějak nově říkat …

 • Gatta • 7. červnaec 2015

  PPK napsal
  No, příliš bych nad tím článkem v BL nejásal. Není to imho nic víc, než pokus, přesně podle pravidel provádění mediální presstituce, uklidnit dav a předejít adresné kritice nenažranosti bankovních a politických elit EU bez zodpovědnosti – a jejich systému – kapitalismu. Zkrátka, Čulík se nezapře.

  No, já nevím. Je to historie – a Solon uděla okamžitá opatření k zabránění totální krize a následná opatření, aby podobná situace nemohla opakovat.
  V dnešní době by adekvátní bylo odpuštění (možná) 80% dluhů a razantní změna pravidel pro finanční kapitál – tedy pro tvorbu a splácení dluhů.

 • Béda • 7. červnaec 2015

  Gatta napsal
  No, já nevím. Je to historie – a Solon uděla okamžitá opatření k zabránění totální krize a následná opatření, aby podobná situace nemohla opakovat.
  V dnešní době by adekvátní bylo odpuštění (možná) 80% dluhů a razantní změna pravidel pro finanční kapitál – tedy pro tvorbu a splácení dluhů.

  To jo. A jak je k tomu chcete dokopat, když ONI mají v rukou měnu, státní dluhopisy, akcie klíčových firem, dlužní úpisy občanů, úspory státu i obyvatel, podstatnou část klíčové infrastruktury a volné finanční prostředky?

 • Gatta • 7. červnaec 2015

  Re Béda – A z čeho se bere da jejich síla? Jak to říkal kdysi ten Rothschild ? … „Dejte mi možnost tvoři peníze …“.
  Ale pro takové věci potřebujete oporu. Však vidíte, jak se Putin snaží opírat o Lid. Nakonec totéž radí svému valadaři i Machiavelli.
  A zbraně v rukou opolčenců na JV jsou jasnou výzvou k rozumnému chování i pro ruské oligarchy.
  Naštvaní Řekové to je také síla – nebezpečná svojí nakažlivostí – je jen otázka, co udělá řecká armáda?

 • lomikel • 7. červnaec 2015

  no jsem na strane 75, zatim by z toho slo udelat terminologicky slovnicek na 10 stran max. je zasadni disproporce v ambicich textu (ktere se projevuji v slozite high level terminologicko-definicni priprave) vuci obcasnym prikladum ktere jsou bud zcela primitivni, nebo ryze technicke a nebo zalozene na rozboru situaci z literarnich del.

  zatim zklamani

 • Béda • 7. červnaec 2015

  Gatta,

  ta síla se bere ze dvou souvisejících faktorů:
  1) z možnosti tvořit peníze jak jste zmínil
  2) z obrovského majetku – kapitálu (finančního, materiálního)
  Tím že je zbavíte možnosti tvořit peníze a obrovský kapitál jim ponecháte jejich moc zmírníte a dosáhnete pouze toho, že si počkají na další vhodnou chvilku (a oni, obklopeni bohatstvím si dovedou počkat, dovedou taky mistrně konspirovat, vydírat, sponzorovat – koneckonců jsou zde jejich četné globální spolky, ve kterých ladí cíle a směry jak upevnit svou vládu nad světem), tu využijí a opět získají moc nad penězi.

 • PPK • 7. červnaec 2015

  Gatta napsal

  Re PPK
  Jen jsem chtěl říct, že ani samotný systém není zárukou ničeho.
  V 70.- 80. letech 20. století prostě naši lidi viděli, jak se má kdo dělá u nás a na západě. Viděli jak se tady nehospodárně vyhazují penízea řídí a spravuje stát … nemožnost využití osobní inicíativy …prostě systém vykazoval celkově nižší efektivnost a výkonost. Socialismus ani kdyby se rozdal, nemohl lidem poskytnout to co tehdy dával západ. (Je mi jasné embargo, finační sankce… … byl to boj a my jsme byli ta slabší strana).
  Stejně tak třeba za stalinských čistek bylo jistě nemálo lidí, co s nostalgií vzpomínali na „zlaté časy“ báťušky Mikuláše, a ze všechvýdobytků pokrokového vědeckého světového systému si užili akorát tu pořád stejnou lopatu a dřinu od nevidím do nevidím.

  Je tedy otázkou:„jak se bude žít většině lidí v tom systému, který tvoří Putin“?
  Jestli to bude jako za Cara,za Stalina, za Jelcina … nebo líp, nebo hůř ?
  A jak stabilní a odolnou vytvoří společnost, a jak mnoho lidí bude mít důvod být této společnosti oddáno?
  Možná se tomu bude i nějak nově říkat …

  Ad „.. ani samotný systém není zárukou ničeho.“: Nemohu souhlasit. Systém v politice je zejména právní řád. Je to materiál kotle, v němž se něco podle nějaké receptury, vaří. Na kotel můžete zvolit obyčejné železo, mosaz nebo nerezovou ocel. Výsledky i životnost budou pochopitelně různé.
  Ad „.. naši lidi viděli, jak se má kdo dělá u nás a na západě“: Zohlednil jste správně embargo, ne však koloniální zdroje kapitalismu a životní úroveň těch, na něž propaganda dovolovala vidět = střední třídu NSR, také ne např. rozdíly nejen v nezaměstnanosti a sociálních a zdravotních službách a důchodech typu „dost versus nic“, jak kde. Přesto, jestliže výdaje SOC i KAP na armády byly podílově cca stejné, systém SOC se nezhroutil, byl jen prodán. Proč? Pragmatické ale sociální elity typu Husáka a Štrougala byly unavené a vymírající a už nechtěly mít zodpovědnost a starosti s neustálou eliminací šedé a černé ekonomiky a zcela neplodným ideologickým bojem s dogmatiky typu Bilaka. Propaganda a organizátorský aparát byly zhusta vedeny deprivanty nebo hlupáky, odtrženými od reality „dole“, línými myslet a pracovat jinak než v pracovně pohodlných frázích.
  Stabilita společnosti byla dána nejen spokojeností většiny, ale i pocitem, že jsou živou součástí systému, jehož řídící aparát je vnímá = zpětná vazba byla zanedbána. A přitom – to vše bylo klidně reformovatelné, leč už nebyla vůle umírajících dobrých elit a zavládl pasivistický bojkot u elit organizátorských deprivantských, neuváženě znáborovaných v období po r. 1969. Pak stačilo už jen divadélko s najatými herci u hlukových mikrofonů Letné a Václaváku, které zařídil Kocáb spolu s činoherníky a pustit to do televize.
  Stalinské čistky apod. byl třídní boj. Tím prošel i kapitalismus (a velmi tvrdě), jen nynější propaganda to už „zapomněla“.

 • lomikel • 7. červnaec 2015

  btw mate to sio blbe:

  —–
  Vysvetlenie názorov na intelekt v teórii riadenia je nevyhnutné predovšetkým preto, že pojem plnej funkcie riadenia nemožno zaviesť, obíduc pojem intelekt. No v tom prípade interpretácia procesu existencie Universa ako procesu samoriadenia podľa nejakej, i keď nám neznámej, plnej funkcie riadenia nevyhnutne vedie k pojmu Vysočizného (Najvyššieho) z intelektov, vedúceho tento proces samoriadenia Vesmíru v plnej funkcii riadenia.

  To znamená, že ateizmus (správne adeizmus)* je s logikou dostatočne všeobecnej teórie riadenia v terajšom výklade nezlúčiteľný. Adeistické variácie na tému teórie riadenia buď stavajú človeka (ľudstvo ako celok) na miesto Boha, alebo strácajú komplexnosť výkladu, keď sa čo i len dotýkajú témy globálneho historického procesu, pretože nemôžu vysloviť slová „hierarchicky vyššie objímajúce riadenie“ vo vzťahu k ľudstvu a „význačným“ činiteľom minulosti i súčasnosti.
  —–

  tedy ne ze by na tom neco nebylo, ochudit se o intuitivne-spirtitualni pristup nevede ke stereopohledu (v kombinaci s beznym poznanim zalozenym na intelektualnim usili), jen neni treba o tom psat 10 stranek lec lepe je doporucit meditaci a praci trebas s vnitrnim hlasem/Deamonem (jako jung :)

 • lomikel • 7. červnaec 2015

  nebo padneji:
  Evanjelium Lukáša 11:52: „Beda vám, zákonníkom! Vzali ste kľúč, ktorým sa dajú otvoriť dvere pravého poznania. Sami ste nevošli a tým, čo chceli vojsť, ste zabránili.“
  😉

 • Gatta • 7. červnaec 2015

  Béda napsal

  Gatta,

  ta síla se bere ze dvou souvisejících faktorů:
  1) z možnosti tvořit peníze jak jste zmínil
  2) z obrovského majetku – kapitálu (finančního, materiálního)
  Tím že je zbavíte možnosti tvořit peníze a obrovský kapitál jim ponecháte jejich moc zmírníte a dosáhnete pouze toho, že si počkají na další vhodnou chvilku (a oni, obklopeni bohatstvím si dovedou počkat, dovedou taky mistrně konspirovat, vydírat, sponzorovat – koneckonců jsou zde jejich četné globální spolky, ve kterých ladí cíle a směry jak upevnit svou vládu nad světem), tu využijí a opět získají moc nad penězi.

  Máte pravdu, to jsem nezmínil. Ale ještě bych rozlišoval „majetek“ – ten peníze většinou žere, a „výrobní prostředky“ – ty penize tvoří. A to bychom byli zase u klasiků. Ale, ač nejsem příznivec soc-dem, tak nutno říci, že když se na kapitál kvalitně zatlačí, tak i on umí být docela rozumný. Za Solona jako v Západním Německu.

  No a k regulaci tvorby peněz – nějak se přeci začít musí – a když jedna strana trochu oslabí – druhá trochu posílí a je to hned lepší pozice pro další jednání.
  To víte, snažím se být optimista :-)

 • lomikel • 7. červnaec 2015

  stran 128

  TOTO JE DOLEŽITÉ! VENUJTE NASLEDOVNÉMU POZORNOSŤ A POCHOPTE! – Ak chápeme matematiku ako vedu o objektívnej vševesmírnej miere (cez výraz “ять”) a v jej pojmovom, terminologickom aparáte a symbolike vidíme jeden z ľudstvu poskytnutých prostriedkov opisu objektívnych čiastkových procesov, nimi vyčlenených z nejakých objemnejších procesov, tak každý opis metódy dynamického programovania je skráteným výkladom celej doteraz vysvetľovanej Dostatočne všeobecnej teória riadenia. Včítane aj jej „mysticko“-religióznych aspektov; avšak – jazykom matematiky.

  Aby sme to objasnili, pozrime sa na obr. 7, pamätajúc na skoršiu poznámku o určení počiatočného stavu s dostatočnou presnosťou pre vstúpenie do mat(r)ice prechodu.
  Obr. 7. Dynamické programovanie, Rozlíšenie a Dostatočne všeobecná teória riadenia

  Na obrázku sú znázornené:
  – dva objekty riadenia “A” a “B” v počiatočnom stave;
  – tri objektívne možné zavŕšujúce stavy (množina «5»);
  – množiny («1» — «4») možných medzistavov;
  – cesty objektívne možných prechodov z každého stavu do stavov iných.
  Obr. 7 možno prirovnať k nejakého fragmentu vševesmírnej miery rozvoja (mnohovariantného predurčenia bytia) – jednej zo zložiek trojjedinosti MIM (Matéria-Informácia-Miera).

  Ak prijmeme takéto spodobenie obr. 7, tak objektívne je možný prechod z ľubovoľného počiatočného stavu «0:1» alebo «0:2» do ľubovoľného zo zavŕšujúcich stavov «5:1», «5:2», «5:3». Avšak táto objektívna možnosť môže byť ohraničená subjektívnymi kvalitami riadičov-manažérov, zameriavajúcich sa previesť objekty «А» a «B» z počiatočného stavu do jedného zo zavŕšujúcich stavov.

  Ak je Zhora dané Rozlíšenie, tak riadič «А» (alebo «B») stiahne z objektívnej miery “pauzák – kópiu”, na ktorej bude vidno hoci len jedinú z množstva možných ciest prevedenia ob

 • lomikel • 7. červnaec 2015

  to uz je huste i na me :), ambice textu definitivne presahli riditelnu uroven komplexity vzhledem k objektu analyzi. ted za jako bych to chapal pro regulaci vysky nadrze mezi ale ne pro sociologicky analyticko-regulacni aparat. Taky ta nadrz nepotrebuje tu spiritualni womacku, to rikam jako politeista-animista, ne jako adeista/ateista !!

 • lomikel • 7. červnaec 2015

  tohle je zajimave:
  15. Vstup do riadenia

  Zostalo preskúmať vstup do riadenia. Vo väčšine prípadov sa vedomie obracia – sústreďuje na problémy riadenia životných podmienok, situácií, na problémy sebaovládania, umenia viesť seba samého (a tomu podobné slová o jednom a tom istom), zraziac sa s ťažkosťami, neúspechom a rozčarovaním. To jest, nie v pre seba najkomfortnejšom období – väčšinou v rôznych „stresových“ situáciách. Jednako len, Boh nekladie na človeka nič naviac, než čo on uniesť môže. A preto najlepšie, čo možno v takýchto situáciách spraviť, je:

  1. Predovšetkým zastaviť vlastný zhon, vynorujúci sa z podvedomých úrovní vnútorne konfliktnej, neusporiadanej psychiky a prenikajúci do nej zo psychiky kolektívnej, v ktorej tak, či onak je účastný každý jedinec.

  2. Zastaviac zhon, nevyhnutne, pamätajúc na to, že Všedržiteľ sa nemýli, bez emócií skleslosti, či nezmyselného nadšenia vnímať to prichádzajúce, čo už skôr bolo nazvané vektorom stavu.

  3. Následne nevyhnutne sa rozpomenúť, ako sa tento vektor stavu menil v minulosti v priebehu, podľa možnosti, čo najdlhšieho obdobia na ho objímajúcom informačnom pozadí.

  4. To umožní vidieť súhrný obraz vzájomnej vloženosti čiastkových procesov a mozaiku ich príčinno-dôsledkovej previazanosti. To jest, vzájomné prepojenie informácie „osobno-každodennej“ a informácie celospoločensky významnej, podľa mravne podmienenej svojvôle (slobody výberu konania)* vo vzťahu k dvom kategóriám: „Dobre“ a „Zle“.

  5. Je nevyhnutné z toho všetkého vyčleniť celkové vonkajšie riadenie a pokúsiť sa v ňom rozpoznať hierarchicky Najvyššie – bezprostredne priamo pochádzajúce od Všedržiteľa. On vo všetkých prípadoch bez výnimky podporuje to, čo patrí do kategórie „objektívne Dobro“: Odstraňuj zlo tým, že existuje lepšie! (metódu „klin klinom vyb

 • lomikel • 7. červnaec 2015

  vybíjať“ neradno používať…, i keď k jej stúpencom sú Zhora dočasne zhovievaví s cieľom umúdrenia jak ich samotných, tak aj ich okolia).

  6. Pamätajúc na Hierarchicky Najvyššie riadenie Všedržiteľa, vždy odpovedajúceho na volanie, k Nemu obrátené, snažiť sa riešiť prognostickú úlohu mnohovariantného možného toku udalostí: Boh dáva dôkaz Svojho bytia bezprostredne priamo každému, odpovedajúc na modlitbu úmerne jej zmyslu „Jazykom“ životných okolností, situácií. Na pochopenie zmyslu jeho „fráz“ je nutné byť k tomuto „Jazyku“ vnímavým.

  7. Po tomto nasleduje, buď podriadiť sa chodu procesov, prijmúc ich plynutie ako dannosť; alebo, prijmúc na seba zodpovednosť, vplývať na ich plynutie v súlade so svojim vektorom cieľov vo vzťahu k celému komplexu čiastkových procesov, opisovaných vektorom stavu.

  8. Hlavne pritom zbadať milosť hierarchicky Najvyššieho všeobjímajúceho riadenia Všedržiteľa, aby vlastný vektor cieľov nebol antagonistický k Najvyššej milosti, ale aby sa vnesenie vlastného vkladu do toku vzájomnej vloženosti procesov stalo čiastočkou milosti, nesenej hierarchicky Najvyšším všeobjímajúcim riadením. V tom prípade aj informačné toky hierarchicky Najvyššieho objemnejšieho riadenia budú nevyhnutnou potrebnou nápomocou, a nie prekážkou, zábranou v činnosti človeka.


  jadro metody je v tranzu/meditaci kdy se ZRI vazby systemu, vsehcny ty vektory a odchylky atd. Chapu li to dobre tak cely predchazejici text je pripravou na tuto meditaci primeho zreni zasititenou Všedržitelem.
  Ok, nic proti, podobne to delam pri sve praxi, jen v mene bombastickem stilu a bez akcentace monoteismu. Ale Sio pro vas, pro vas to neni :).

 • Béda • 7. červnaec 2015

  Lomikel,

  k tomu bych řekl asi toto: proč jim brát jejich modernizovaný katechismus?
  Pokud to může posloužit osvícení lidí, je třeba z toho vzít to, co je použitelné, srozumitelně to vysvětlit a na balast se vykašlat.

  Jinak můj názor je takový, že pokud si něco dělá nárok na všeobecnou a vědeckou teorii řízení s aspirací probudit a politicky aktivizovat masy k zájmu o politické dění a činorodosti a nemá to být pouze teorie pro řídící špičky a nomenklaturní kádry, pak to musí být popularizováno široce a vysvětleno jasně, srozumitelně, logicky a polopaticky tak aby se v tom vyznal a mohl s tím pracovat i „skladník ve šroubárně, který se chystá na četbu Vergilia v originálu“. Kdyby se ruské politické špičky chtěly o tuto teorii opřít asi by bylo její studium (jak jsem napsal již kdysi dávno) povinně vyučováno na školách – třeba v hodinách občanské nauky, jako specielní předmět anebo jako interdisciplinární teorie, která prostupuje výuku v různých předmětech.

 • lomikel • 7. červnaec 2015

  abych to uzavrel, bud jste mi dali precist spatny text, nebo je Dostatočne všeobecná teória riadenia mysticky navod k praci s Vesmirnym Informacnim Polem/Bohem formalne stukrurovany na bazi specialniho odbornaho zargonu.

  mi to pripomelo

  resolved. (January 2012)

  Aleister Crowley, who worked with, and wrote about, Enochian magic extensively, has contributed much to its comparatively widespread use today. Crowley published the Golden Dawn Enochian material as „A Brief Abstract of the Symbolic Representation of the Universe Derived by Doctor John Dee Through the Skrying of Sir Edward Kelly.“ (Initially published in Crowley’s Journal The Equinox Nos VII and VIII, this work was subsequently renamed Liber LXXXIV vel Chanokh, or The Book of Enoch – Chanokh being an older Hebrew form of the name Enoch. Crowley numbered the book as 84 since that number is the Qabalistic numeration for Chanokh. (In some printings the number 89 is mistakenly assigned to the book).

  Crowley’s most famous work with Enochian focused upon the Calls of the Aethyrs. His visions from these Calls, which he experienced while working with Victor Neuberg in Algeria, formed a document called The Vision and the Voice, also known as Liber 418 (or to give it its full title, Liber CCCCXVIII: Liber XXX Ærum Vel Saeculi, Being of the Angels of the Thirty Aethyrs the Vision and the Voice – see Holy Books of Thelema). The book was written with highly symbolic imagery and is integral to Crowley’s explication of his Law of Thelema. Recordings of Crowley reading the First and Second Calls of the Aethyrs (in both English and Enochian) exist; they were recorded as part of a series of wax cylinder recordings made by Crowley in 1922, and can be found on various compilations of these recordings onto CD which are widely av

 • lomikel • 7. červnaec 2015

  nic ve zlem panove ale tohle je variace na tema ktere tu uz bylo.

 • PPK • 7. červnaec 2015

  Gatta napsal
  No a k regulaci tvorby peněz – nějak se přeci začít musí

  Promiňte, že se Vám pletu do diskuse s p.Bédou, protože mi to nedá, abych nedoplnil do Vaší debaty tuto poznámku: Dluhy státu generují „doma“ chybějící peníze, peníze ničím nekryté, naopak zatížené závazkem splatit víc, než bylo zapůjčeno, čili úroky. A jak přitom funguje oběh národních peněz v nějakém státě? Zde měl pravdu kdysi Veličko, když připomněl analogii s Kirchhoffovými zákony. Jsou sice dva, ale k názornému příkladu postačí z těch zákonů volně a lidsky srozumitelně připomenout jen jeden: Když si představíme, že každý člověk je nějakým uzlem sítě oběhu peněz, tak vždy musí platit jediná logika: Co do uzlu přiteče, to z něj také (dřív neb později) odteče. A co dělá dnešní systém, systém možností spekulací s dluhopisy a vůbec systém jakýchkoliv půjček na úrok? Požaduje, aby z mnoha uzlů odtékalo víc, než tam přiteklo. Jinými slovy – úrok vygeneroval nutnost vytisknutí dalších peněz, čili jejich vytvoření „ze vzduchu“! Jistý věřící neoliberál LF na OM tady nedávno argumentoval, že inflací rostou úrokové sazby a nevěděl, že je bankéři zvyšují záměrně a osobně jen proto, aby jim inflací, kterou předtím sami půjčkami na úrok způsobili, přesto neklesl příští zisk z příštích dalších půjček. Takže, co s tím? Stát – především! – nikdy nesmí dovolit žádnému soukromému subjektu vlastnit emisi peněz a půjčování peněz na úrok. Soukromý subjekt totiž nikdy nebude mít zájem, aby finance fungovaly v souladu s Kirchhoffovými zákony.

 • Béda • 7. červnaec 2015

  PPK,

  k tomu bych jenom doplnil poznámku. Minule jsem zde uvedl myšlenku, že nikoliv zaměstnavatelé, jak tvrdí klasici liberalismu ale spotřebitelé tvoří pracovní
  pracovní místa. Kdyby totiž platilo heslo liberálů – ulevme podnikatelům na daních a ti rozeběhnou výrobu, tak by v celém západním kapitalismu snad již musela být plná zaměstnanost. Jenomže pravdou je spíš to, že bohatí využijí daňových úlev ke svému prospěchu, peníze vyvedou anebo investují jinde, investují nikoliv do výrob ale do finančních produktů „které se rychleji a efektivněji dají zhodnotit, bez jakékoliv reálné přidané hodnoty“ anebo do dluhopisů, peníze z krácených daní chybějí ekonomice…

 • Sio • 7. červnaec 2015

  Béda napsal

  Sio,

  jak jsem již psal. Já NEVÍM o co ruským politickým špičkám (zejména těm co v současné době vládnou) krom prosazování národních zájmů a zájmů ruského kapitálu jde. Chvályhodné na tom je, že nejsou tak agresivní při prosazování svých zájmů jako „mírumilovný, demokratický“ Západ.

  Béda, a o co by jim mělo ještě jít? O světovou revoluci? O tahání kaštenů z ohně za národy, které proti ním tak či onak útočí? Tak to VÍM jistě, že o tu jim nejde.

 • Sio • 7. červnaec 2015

  Georgius z Raduně napsal
  Geor

  Proto se odvolávám na Petrova. Veličko na mě působí jako uspavač hadů. Škoda, že si Irena vybrala jeho k překladu…

 • Béda • 7. červnaec 2015

  Sio,

  trochu to upřesním. Nevím ani o co jim jde v Rusku a nakolik jim jsou blízké teorie, které jsou zde popularizovány. Jakto že nejsou v ruských školních osnovách? Anebo se mají šířit do světa na alternativně skrze Pjakina?

 • Sio • 7. červnaec 2015

  Georgius z Raduně napsal
  Geor

  Ale ne, jsem si toho vědom.Tento faktor musí být samozřejmě započítán, znalost soupeře. A to jak v aplikaci DVTŘ tak v těch stolních hrách. Mimochodem, slyšel jsem, že ty nejlepší šachové počítače byly k poražení jen tak, že si člověk zjistil způsob jejich „myšlení“ a využil toho … jednalo se prý o použití velmi nestandardních variant.

 • Sio • 7. červnaec 2015

  Béda napsal

  Sio,

  trochu to upřesním. Nevím ani o co jim jde v Rusku a nakolik jim jsou blízké teorie, které jsou zde popularizovány. Jakto že nejsou v ruských školních osnovách? Anebo se mají šířit do světa na alternativně skrze Pjakina?

  Vy byste rád vše ihned a nejlépe včera, že? :-)) DVTŘ si teprve bude muset vybojovat místo na slunci. A počítám, že přitom se toho hodně změní.

 • PPK • 7. červnaec 2015

  Béda napsal

  PPK,

  k tomu bych jenom doplnil poznámku. Minule jsem zde uvedl myšlenku, že nikoliv zaměstnavatelé, jak tvrdí klasici liberalismu ale spotřebitelé tvoří pracovní
  pracovní místa. Kdyby totiž platilo heslo liberálů – ulevme podnikatelům na daních a ti rozeběhnou výrobu, tak by v celém západním kapitalismu snad již musela být plná zaměstnanost. Jenomže pravdou je spíš to, že bohatí využijí daňových úlev ke svému prospěchu, peníze vyvedou anebo investují jinde, investují nikoliv do výrob ale do finančních produktů „které se rychleji a efektivněji dají zhodnotit, bez jakékoliv reálné přidané hodnoty“ anebo do dluhopisů, peníze z krácených daní chybějí ekonomice…

  Ano, Bédo, jen spotřebitelé nějaké produkce vytvořené prací lidí jsou těmi uzly finanční sítě, z nichž něco regulérně a legitimně odtéká, čímž se ekonomika přirozeně hýbe. Také proto mohou ti spotřebitelé utratit jen to, co do jejich peněženek, jakožto do finančních uzlů předtím formou jejich příjmů za jejich práci – přiteklo.
  Naprosto s Vaší poznámkou souhlasím.

 • Gatta • 7. červnaec 2015

  Re PPK – znám Kirchoffovy zákony. Tento je vlastně elektrikářský aplikovaný zákon zachování energie. V podstatě máte pravdu, tedy jedním uzlem – systémem mohla alespoň částečně být třeba i celá EU.
  S těmi úroky – také zásadně ano, Správné půjčování je takové to „arabské“ – za podíl na zisku, kde i věřitel musí mít zájem na úspěšnosti dlužníka.

  Ale to se bavíme o logice … a tady jde jen o peníze. A to ještě jen pro někoho.
  ***
  Dnes končím, někdy jistě pokračování.

  PS – PPK – do těch popisovaných konců socialismu to ale nechala dojít právě ta Husákova pragmatická generace.

 • Béda • 7. červnaec 2015

  orinoko,

  s tou nynější důchodovou nivelizací trochu přeháníte. Nezdá se mi, že by důchod pánů Špidly, Teličky, Fu“leho, Petra Pavla byl stejný jako důchod „skladníka ze šroubárny“. Krom toho bych si dovolil tipnout, že panu Bakalovi na rozdíl od horníků z OKD a nájemníků z bytů OKD na jeho důchodu ani tolik nezáleží.

 • Sio • 7. červnaec 2015

  Béda napsal
  Geor

  No a nemyslíte, že kdyby měli v ruce všechny trumfy, tak už by nebyl ani Putin, ani celistvé Rusko? Zatím nikdo na Zeměkouli nemá absolutní moc.

 • Sio • 7. červnaec 2015

  lomikel napsal

  btw mate to sio blbe:

  —–
  Vysvetlenie názorov na intelekt v teórii riadenia je nevyhnutné predovšetkým preto, že pojem plnej funkcie riadenia nemožno zaviesť, obíduc pojem intelekt. No v tom prípade interpretácia procesu existencie Universa ako procesu samoriadenia podľa nejakej, i keď nám neznámej, plnej funkcie riadenia nevyhnutne vedie k pojmu Vysočizného (Najvyššieho) z intelektov, vedúceho tento proces samoriadenia Vesmíru v plnej funkcii riadenia.

  To znamená, že ateizmus (správne adeizmus)* je s logikou dostatočne všeobecnej teórie riadenia v terajšom výklade nezlúčiteľný. Adeistické variácie na tému teórie riadenia buď stavajú človeka (ľudstvo ako celok) na miesto Boha, alebo strácajú komplexnosť výkladu, keď sa čo i len dotýkajú témy globálneho historického procesu, pretože nemôžu vysloviť slová „hierarchicky vyššie objímajúce riadenie“ vo vzťahu k ľudstvu a „význačným“ činiteľom minulosti i súčasnosti.—–

  tedy ne ze by na tom neco nebylo, ochudit se o intuitivne-spirtitualni pristup nevede ke stereopohledu (v kombinaci s beznym poznanim zalozenym na intelektualnim usili), jen neni treba o tom psat 10 stranek lec lepe je doporucit meditaci a praci trebas s vnitrnim hlasem/Deamonem (jako jung

  Inu, přes svůj agnosticismus jse se zatím nepřekročil. A jsem přesvědčen, že mnohá tvrzení DVTŘ potřebují kritiku jako koza drbání, tohle bude asi jedna z nich. Nikdy jsem netvrdil, že akceptuji se vším všudy cokoliv, co je tam napsáno. Dívám se na to výběrově.

 • Sio • 7. červnaec 2015

  lomikel napsal

  to uz je huste i na me :), ambice textu definitivne presahli riditelnu uroven komplexity vzhledem k objektu analyzi. ted za jako bych to chapal pro regulaci vysky nadrze meziale ne pro sociologicky analyticko-regulacni aparat. Taky ta nadrz nepotrebuje tu spiritualni womacku, to rikam jako politeista-animista, ne jako adeista/ateista !!

  No, tohle chce vědět něco o teorii automatů. Chce to znát základy informatiky. Není to tak složité, ale tady to vysvětlovat asi nejde. Díval jsem se, jak to vysvětloval Veličko a podle mě to řádně zkomplikoval.

 • Béda • 7. červnaec 2015

  Sio napsal
  Inu, přes svůj agnosticismus jse se zatím nepřekročil. A jsem přesvědčen, že mnohá tvrzení DVTŘ potřebují kritiku jako koza drbání, tohle bude asi jedna z nich. Nikdy jsem netvrdil, že akceptuji se vším všudy cokoliv, co je tam napsáno. Dívám se na to výběrově.

  Místy mi to přijde jako kdy se někdo snažil převrátit historický materialismus a dialektiku ME naruby, narouboval do toho idealismus, Boha, mystiku, esoteriku a snažil se vytvořit vědecký katechismus s využitím teorií řízení společnosti, které praktikovaly socialistické státy. Tím netvrdím, že na části oproštěné od těch idealistických (a mysticko-esoterických) pindů něco vědeckého nemůže být.

 • Gatta • 7. červnaec 2015

  PPS – PPK – jestli jste ale myslel jen oběh skutečných (prací podložených) peněz, tak to je ještě o tvorbě cen, o ceně nemovitostí, o růstu HDP vyjádřeného množstvím produktů a o metodě jak zohlednit věci jako kvalita, žádanost zboží, společenský nastandard, techniké vylepšení výrobku, či přínosnost výrobku pro společnost … … a tomu odpovídající množství oběživa.
  Socialismus se s tím snažil bojovat ze všech sil. Dnešní systém volné tvorby cen a peněz, je jen absolutní chaos, kde platí zákony džungle a kde jakékoliv ekonomické řízení je pouhá chiméra. A ono to vždy určitou dobu funguje …

 • Sio • 7. červnaec 2015

  lomikel napsal

  vybíjať“ neradno používať…, i keď k jej stúpencom sú Zhora dočasne zhovievaví s cieľom umúdrenia jakich samotných, tak aj ich okolia).

  6.Pamätajúc na Hierarchicky Najvyššie riadenie Všedržiteľa, vždy odpovedajúceho na volanie, k Nemu obrátené, snažiť sa riešiť prognostickú úlohu mnohovariantného možného toku udalostí: Boh dáva dôkaz Svojho bytia bezprostredne priamo každému, odpovedajúc na modlitbu úmerne jej zmyslu „Jazykom“ životných okolností, situácií. Na pochopenie zmyslu jeho „fráz“ je nutné byť k tomuto „Jazyku“ vnímavým.

  7.Po tomto nasleduje, buď podriadiť sa chodu procesov, prijmúc ich plynutie ako dannosť; alebo, prijmúc na seba zodpovednosť, vplývať na ich plynutie v súlade so svojim vektorom cieľovvo vzťahu k celému komplexu čiastkových procesov, opisovaných vektorom stavu.

  8.Hlavne pritom zbadať milosť hierarchicky Najvyššieho všeobjímajúceho riadenia Všedržiteľa, aby vlastný vektor cieľov nebol antagonistický k Najvyššej milosti, ale aby sa vnesenie vlastného vkladu do toku vzájomnej vloženosti procesov stalo čiastočkou milosti, nesenej hierarchicky Najvyšším všeobjímajúcim riadením. V tom prípade aj informačné toky hierarchicky Najvyššieho objemnejšieho riadenia budú nevyhnutnou potrebnou nápomocou, a nie prekážkou, zábranou v činnosti človeka.


  jadro metody je v tranzu/meditaci kdy se ZRI vazby systemu, vsehcny ty vektory a odchylky atd.Chapu li to dobre tak cely predchazejici text je pripravou na tuto meditaci primeho zreni zasititenou Všedržitelem.
  Ok, nic proti, podobne to delam pri sve praxi, jen v mene bombastickem stilu a bez akcentace monoteismu. Ale Sio pro vas, pro vas to neni :).

  Ne tak úplně. Jde o definice a jejich chápání. Bůh si zaměním za Vesmír, Příroda a její zákonitosti a jsem v pohodě. Vnitřní hlas za intuici, kontakt s hlubšími vrstvami vědomí a podvědomí a jsem opět v pohodě. A pokud chcete nutně Boha jako vnější sílu, kdo dokáže, že naše realita není než dětskou hrou v počítači nějakého teenagera z vyššího vesmíru?
  No, vám se to líbí tak, jak to je, taky fajn.

 • Sio • 7. červnaec 2015

  lomikel napsal

  nic ve zlem panove ale tohle je variace na tema ktere tu uz bylo.

  Taky mluvíte asi tak o desetině celé věci. Nikde není psáno, že něco podobného parciálně nikdo neobjevil.

 • Sio • 7. červnaec 2015

  PPK napsal
  Promiňte, že se Vám pletu do diskuse s p.Bédou, protože mi to nedá, abych nedoplnil do Vaší debaty tuto poznámku: Dluhy státu generují „doma“ chybějící peníze, peníze ničím nekryté, naopak zatížené závazkem splatit víc, než bylo zapůjčeno, čili úroky. A jak přitom funguje oběh národních peněz v nějakém státě? Zde měl pravdu kdysi Veličko, když připomněl analogii s Kirchhoffovými zákony. Jsou sice dva, ale k názornému příkladu postačí z těch zákonů volně a lidsky srozumitelně připomenout jen jeden: Když si představíme, že každý člověk je nějakým uzlem sítě oběhu peněz, tak vždy musí platit jediná logika: Co do uzlu přiteče, to z něj také (dřív neb později) odteče. A co dělá dnešní systém, systém možností spekulací s dluhopisy a vůbec systém jakýchkoliv půjček na úrok? Požaduje, aby z mnoha uzlů odtékalo víc, než tam přiteklo. Jinými slovy – úrok vygeneroval nutnost vytisknutí dalších peněz, čili jejich vytvoření „ze vzduchu“! Jistý věřící neoliberál LF na OM tady nedávno argumentoval, že inflací rostou úrokové sazby a nevěděl, že je bankéři zvyšují záměrně a osobně jen proto, aby jim inflací, kterou předtím sami půjčkami na úrok způsobili, přesto neklesl příští zisk z příštích dalších půjček. Takže, co s tím? Stát – především! – nikdy nesmí dovolit žádnému soukromému subjektu vlastnit emisi peněz a půjčování peněz na úrok. Soukromý subjekt totiž nikdy nebude mít zájem, aby finance fungovaly v souladu s Kirchhoffovými zákony.

  To se dá vyvrátit na jednoduchém příkladu. Člověk našetřil peníze na stavbu domu. Postavil ho svépomocí, přidal tedy k penězům, které našetřil, nějakou práci. Dům má pak vyšší cenu, než použitý materiál a další finanční náklady se stavbou spojené. V místě, kde dům postavil došlo k recesi jako v Detroitu. Hodnota domu poklestla na jednu desetinu toho, co kdysi vydal člověk na materiál. Jak na to aplikujete Kirchhofovy zákony? Před recesí, kdyby došlo k prodeji, více peněz by přiteklo, než vydal (odteklo) Po recesi by to zase bylo naopak.

 • Gatta • 7. červnaec 2015

  Re Sio – dlužim možná vysvětlení za moji reakci tady na začátku.
  Běžně rád přemýšlím v obecných, absr´traktních i mystických výrazech. S tím nemám problém a něco sem u kolem toho i načetl a odpřemýšlel.
  Ale vždy si jaksi hlídám, zda ty pojmy „jemnohnotného světa“ mají oporu v tvrdé realitě. Pak OK, je to taková dobrá a použitelná metafora či lidsky pochopitelnější připodobnění.
  Ale jak někdo (tím nemyslím Vás) chce abych to bral jako „že to tak je úplně doopravdy“ a začne vypočítávat úrovně pekla a naše jednotlivá nehmotná těla a jmenovat archanděle jako by je někdy viděl – tak to jsem pak velmi nedůvěřivý.
  Možná jsme na tom stejně.

  Už vážně končím.

 • Béda • 7. červnaec 2015

  A je to tady! Teorie řízení (vědecká anebo nevědecká?) v praxi: http://www.hlavnespravy.sk/europsky-parlament-bude-hlasovat-o-ttip-odporcovia-vyzyvaju-europoslancov-aby-respektovali-nazor-ludi/642102

 • lomikel • 7. červnaec 2015

  sio dejte dalsi text, zitra se na nej podivam, z toho esoterickeho pohledu.

  to co jsem cetl dnes je setting k tem poslednim bodum. pokud ho budete cist dokola a promyslet – tady narazite na meze intelektu (takove koan:) a zarove budete verit ze tam je to ukryte, ze to nen nechapete, proste pokud si ten text zvnitrnite tak pak by ta meditace ma konci mohla fungovat, nejak. ten text nema jiny ucel nez nastavit paradigma (myslenkovy ramec) jadro je ta meditace na konci.

 • lomikel • 7. červnaec 2015

  Sio napsal
  Taky mluvíte asi tak o desetině celé věci. Nikde není psáno, že něco podobného parciálně nikdo neobjevil.

  vy jste me nepochopil, podobnost je ve vytvoreni paradigma formou specialniho jazyka a pribehu kolem, pak po zvnitreni/vstoupeni do paradigma se provadi magicka/spritualni prace.

 • lomikel • 7. červnaec 2015

  http://outsidermedia.cz/debatni-klub-jiri-fuchs-roman-cardal/
  jina varianta deisticke obrody spolecnosti

 • lomikel • 7. červnaec 2015

  ma i svuj slovnik
  Zvláštní je autorův přístup ke zkušenosti. Tedy k tomu, co by dnes většina lidí viděla téměř jako ekvivalent skutečnosti. Empirismus (pravda pochází jen ze zkušenosti) autor vyvrací. Nicméně nezdá se, že by někde prováděl důslednou aplikaci své filosofie pro praxi. Jeho přístup je spíš ten, že pokud je zkušenost v rozporu s jeho filosofií, je třeba zkušenost reinterpretovat. Podobně pak reaguje i v situaci, kdy církevní dogmata nebo Bible říkají něco jiného, než by říkat měly.

  A ještě malý slovníček (pokud bude potřeba tak doplním):

  imputace
  podsouvání (tvrzení oponentovi)
  privace
  nedostatek (chybění) nějaké náležitosti
  aseita
  svébytnost, bytí ze sebe (např. u Boha)
  inseita
  svébytnost (substance), nezávislost od jiného co do existence, vlastník svých akcidentů
  finalita
  zaměřenost na cíl, smysl
  ekvivokace
  používání stejných slov s jinými významy, jakoby to bylo totéž
  konfundovaný
  od slova konfuze, zaměňovaný, ale v pozitivním významu „mající stejný základ“ (ve skutečnosti nerozlišený, rozlišený jen logicky)
  identita
  ne(jen) binární relace, ale spíč určení (specifikace, to na základě čehož probíhá identifikace) něčeho
  illace
  přímé odvození v logice
  apodiktický
  jistý, nezvratný, nevyvratitelný, neomylný
  bytnost
  esence (vysvětleno v logice a v ontologii)

  :)

  http://humble.sweb.cz/Fuchs.htm

 • Sio • 7. červnaec 2015

  Gatta napsal

  Re Sio – dlužim možná vysvětlení za moji reakci tady na začátku.
  Běžně rád přemýšlím v obecných, absr´traktních i mystických výrazech. S tím nemám problém a něco sem u kolem toho i načetl a odpřemýšlel.
  Ale vždy si jaksi hlídám, zda ty pojmy „jemnohnotného světa“ mají oporu v tvrdé realitě. Pak OK, je to taková dobrá a použitelná metafora či lidsky pochopitelnější připodobnění.
  Ale jak někdo (tím nemyslím Vás) chce abych to bral jako „že to tak je úplně doopravdy“ a začne vypočítávat úrovně pekla a naše jednotlivá nehmotná těla a jmenovat archanděle jako by je někdy viděl –tak to jsem pak velmi nedůvěřivý.
  Možná jsme na tom stejně.

  Už vážně končím.

  Máte pravdu, jsme.

 • Sio • 7. červnaec 2015

  lomikel napsal
  vy jste me nepochopil, podobnost je ve vytvoreni paradigma formou specialniho jazykaa pribehu kolem, pak po zvnitreni/vstoupeni do paradigma se provadi magicka/spritualni prace.

  Máte pravdu, magické/spirituální jsem schopen vnímat jen jako eufemismus pro něco reálného, co se těžko vysvětluje jinak nebo jako klíč k egregoru někoho, který tím žije.

 • PPK • 7. červnaec 2015

  Sio napsal
  To se dá vyvrátit na jednoduchém příkladu. Člověk našetřil peníze na stavbu domu. Postavil ho svépomocí, přidal tedy k penězům, které našetřil, nějakou práci. Dům má pak vyšší cenu, než použitý materiál a další finanční náklady se stavbou spojené. V místě, kde dům postavil došlo k recesi jako v Detroitu. Hodnota domu poklestla na jednu desetinu toho, co kdysi vydal člověk na materiál. Jak na to aplikujete Kirchhofovy zákony? Před recesí, kdyby došlo k prodeji, více peněz by přiteklo, než vydal (odteklo) Po recesi by to zase bylo naopak.

  @Sio – ta kauzalita proběhla jinak, než si představujete a všechno se to odvíjí od definic pojmů, kdy dáváte subjektivně stanovovaným změnám „trhu“ a „hodnotám“ produktů jejich předpokládané generování, jako by to byly děje a věci objektivní. Nicméně, pokusím se to vysvětlit: Byla doba, kdy jsem se živil v jedné velké fabrice tvorbou cen našich výrobků pro export a celkem rychle jsem pochopil, jak je to čistá alchymie. Bylo tam totiž třeba zahrnout jak objektivní faktory (parametry, výrobní a další náklady atd. + kalkulaci min. zisku), tak i zohlednit situaci na konkurenčním světovém trhu ve směnitelné měně a nakonec to přepočítat na franko-ceny. A zjistil jsem, že když chci mermo mocí prodat, pak někde vývozem sice hodně vydělám a někde jinde zase budu v mínusu a dokonce někde možná půjdeme i na přetypovávání výrobků jako by na horší parametry. Čím to bylo? Nejen situací (i politickou) na mezinárodním trhu, ale i vyděračským hokynařením zahraničních partnerů vůči naší PZO, která fungovala v našem exportu v podstatě jako pošťák s cizinou. Co tím chci naznačit? Tzv. hodnota resp. cena čehokoliv NENÍ objektivně generovaná ekonomická veličina. Stejně tak recese či krize nejsou od přírody vzniklé stavy, protože také vznikly mj. i tím hokynařením či hazardem v byznysu. Přesto, co nám z kasy odteklo, to tam odjinud zase muselo přitéct, abychom fabriku nepřivedli na buben. Kde je podstata? V tom, že v 90 procentech případů špatné obchody, ztráty za každou cenu, ani půjčky vznikat nemusí, KDYŽ TO NECHCETE. Nakonec totiž vždy rozhodovala kvalita produktů a NAŠE CENA, pokud jsme byli nejlepší.

  Ergo, Kirchhoff je story o oběhu peněz např. ve Vaší peněžence, nikoliv o džungli Vašich rozhodnutí v byznysu. Jen prodat vždy nemusíte.

  @Gatta – s Vaší poslední Re v zásadě souhlasím

 • Alena • 8. červnaec 2015

  lomikel napsal

  nebo padneji:
  Evanjelium Lukáša 11:52: „Beda vám, zákonníkom! Vzali ste kľúč, ktorým sa dajú otvoriť dvere pravého poznania. Sami ste nevošli a tým, čo chceli vojsť, ste zabránili.“

  pane lomikel, rychle čtete, rychle myslíte, jak se mi zdá. Myslíte, že pro pochopení této teorie Vám zrovna tyto schopnosti postačují? To není jen o chápání a intelektu, ale i o vývoji člověka a vývoji jeho poznávání. Neboli práce člověka na roky. Práce na sobě samém

 • peter. • 8. červnaec 2015

  Sio napsal
  Trochu mám problém s formulací „odborníci,vedci zaoberajúci sa teóriou riadenia

  Mám na mysli ľudí,ktorí sa problematikou celoživotne zaoberajú,prednášajú teóriu riadenia na VŠ,publikujú články a píšu knihy o teórii riadenia.Námatkou – na Slovensku Prof.Andrej Bajcura alebo Prof.Jan Štech v ČR.Bolo by zaujímavé prečítať si Bajcurovu knihu „Teória a prax riadenia :funkcie spoločenského riadenia“
  Vyjadrenie takýchto ľudí k DVTR by pomohlo posúdiť vhodnosť jej zavedenia do učebných osnov pre študentov VŠ a Univerzít.

 • lomikel • 8. červnaec 2015

  pani aleno,
  precetl jsem si http://files.leva-net.webnode.cz/200001964-5b9855d8bb/O-DVTR-13.05%20(bez%20p%C5%99%C3%ADloh).doc
  a je to presne co pisu, 135 stran settingu a jeden prakticky postup na cca 2 stranakch jak psycho-spiritulne pracovat v kontextu toho settingu pod zastitou Boha.

  Mozna jste si vsimla ze jsem nenapsal ze to je cele blbost, napsal jsem ze to je neco jineho nez si predstavuje sio, ci dalsi, kteri si mysli ze to je uceni/teorie podobne treba sociologii pana Kellera (nebo statistice, nebo automatizaci), neni jen v ramci tvorby kontextu pouziva ruznych terminu z ved s vlasti redefinici. Je to blize tomu Grofovi, nebo tomu Lukasovi ( ktery je prevzaty z textu :).

  Take jsem napsal ze podobne postupu znam a pouzivam, lec v mene bombasiticem kontextu a na vice osobni praci nez analyzu a rizeni spolecnosti. V mene megalomanskem kontextu to muze fungovat tomu kdo 1. akceptuje eklekticky kontext/paradigma 2. je schopen obecnych cviceji, meditace, zklidneni mysli, koncentrace, vizualizace atd. a ktery je si vedom problematiky filtrovani vedmu skrze mentalni (podvedome/vedome) filtry dane zivotnim kontextem osoby ( proto je v textu zduraznovana nutnos opusteni konceptu, otevreni se neovym paradigma atd.).

  Uz jsem vyzval propagatory teorie – dejte mi jiny text/ video, kde bude bud jiny koncept analyzi a rizeni, nebo kde bude lepe rozliseno mezi levou a pravou stranu uceni, kde bude jasne strukturovany popis do ceho se poustim a co mi to ma prinest, kde se jedna o inteletkualni cast a kde psycho-spirtualni.

  Pokud tento text neni teorie ve sve jadre, poslete neco jineho co jim je.

 • Alena • 8. červnaec 2015

  pane lomikel, chápu Vás a nemám námitky. Proti některým, na tomto webu, jste se do této teorie začetl, zatímco jiní kritizují nečtené. ( já sama jsem začátečnice, takže nemám co kecat zde) přesto-
  Intelektuální a psycho-spirituální část? promiňte, tak já život nechápu. Je to jeden celek, kde hmotný svět se prolíná s tím nehmotným. A ten nehmotný je stejně skutečný, jako to, co naše smysly pojímají. Podle naší momentální úrovně se pak pohybujeme v matrixu nebo mimo něj-
  ale to jsme mimo toto učení

 • lomikel • 8. červnaec 2015

  alena – jiste se prolinaji, z didaktickych duvodu je ale dobre si ujasnit z ceho se uceni sklada, pro levou i pravou stranu (hlavy). Take je zcela korektni hledat inspiraci a VHLED v psych-spiritualni rovine, ale musi z toho byt nejaky efekt v hmotne svete, vizionar musi byt mocen se vratit na zem a udelat neco praktickeho. Jinak je to samoucelne sneni a utek od zivota, ne lepsi nez dobry film v televizi. Je to dulezite proto ze v te fyzicke realite se vsichni podkavame, tam muzeme byti profackovani z denniho sneni, tam si muzeme overit ze nas RIDICI VEKTOR neco dela se stavem systemu :). Prot je dulezite chapat rozhrani a chodit prez nej vedome.

 • Alena • 8. červnaec 2015

  Inspirace shůry není daná jen díky navození spirituální nálady, ale může se mimoděk promítat do běžného života i během běžných denních úkonů. Kvalita takového vedení je závislá na naší duševní připravenosti, neboli opět
  je nejdůležitější práce na sobě

 • Béda • 8. červnaec 2015

  Alena,

  všechny dosavadní společensko-ekonomické systémy s výjimkou „přízemních“ materialistů doposud vždycky využívaly ke svému vládnutí „inspiraci shůry“. Ten dnešní hledá inspiraci a politickou berličku skrze „restituční zákon“.

 • Alena • 8. červnaec 2015

  Bédo, já o koze, vy o voze, přestaňte, prosím, reagovat na vše, co se tady napíše

 • Sio • 8. červnaec 2015

  peter. napsal
  Mám na mysli ľudí,ktorí sa problematikou celoživotne zaoberajú,prednášajú teóriu riadenia na VŠ,publikujú články a píšu knihy o teórii riadenia.Námatkou – na Slovensku Prof.Andrej Bajcura alebo Prof.Jan Štech v ČR.Bolo by zaujímavé prečítať si Bajcurovu knihu „Teória a prax riadenia :funkcie spoločenského riadenia“
  Vyjadrenie takýchto ľudí k DVTR by pomohlo posúdiť vhodnosť jej zavedenia do učebných osnov pre študentov VŠ a Univerzít.

  Aha, myslíte řízení společenských procesů. No, to by bylo minimálně zajímavé vyslechnout si názor takového člověka, souhlasím.

 • jh111 • 8. červnaec 2015

  Pro ty co neznají historii a jsou odsouzeni si ji znovu prožít.
  Náboženství se lidem podávalo v latině.
  Jak velký úspěch byla kázání v češtině?
  Lidé začali rozumět a přemýšlet
  a nakonec prohlédli a vzbouřili se viz. Jan Hus.
  Jestliže nyní někdo přichází s novým náboženstvím novými termíny
  novým newspeakem, co očekává?
  Očekává, že na sebe nabalí pohodlné lidi,
  kteří neradi přemýšlí, ale o to více se dokáží tvářit tajemně a ve správných
  chvílích na povel zatleskat.
  Po roce 1989 jsem se sám sebe ptal, kam zmizeli kývalové stranických sjezdů?
  Možná si ještě pamatujete z TV záběry z těchto sjezdů.
  Ve správný čas jakoby na povel nebo podle scénáře,
  někdo začal freneticky tleskat jako roztleskávač.
  Postupně se přidávali nechápavě ostatní,
  kteří sice nevěděli, čemu se tleská,
  ale věděli že myšlenku je třeba podpořit.

  Jak fungují peníze pro odlehčení
  https://www.youtube.com/watch?v=Awa0FQi3l3Y

 • jh111 • 8. červnaec 2015

  Držme se přirozených pojmů
  horních deset tisíc,
  ti z vrcholu pyramidy.
  Nenechte se zmást cizími termity
  věci budou zřejmější na pohled.
  Na vrholku pyramidy nejsou pouze Rockeferelové a Rotschildové.
  Ti jsou pouze neurozenou druhou třídou.
  Nad nimi jsou ještě hlavy urozené a pomazané.