Co se právě teď děje ve světě?

V poslední době jsem dával snad stovky odkazů na články a videa v různých médiích v diskusních příspěvcích pod články. Všechny svědčí o společném jmenovateli. a dávají odpovědi na otázku: Jací jsou hlavní hybatelé současných procesů ve světě? Co lze ve vývoji očekávat? Letem světem se pokusím o krátké shrnutí:

  1. Evropa se stále víc fašizuje (viz podpora západu fašizaci Ukrajiny, viz předsednictví Inara Murniece, poslankyně politické skupiny ultranacionalistického lotyšského směru VL-TB/LNNK, které má v politickém programu:  Glorifikaci a oslavu lotyšských legionářů Waffen-SS, úplné odstranění ruských škol, „polotyšťování“ ruských dětí už od mateřských škol, univerzální zákaz používání ruského jazyka, transformaci Lotyšska na vojenskou základnu NATO proti Rusku…, které se obešly bez významnější pozornosti médií „demokratického“ západu, viz stále brutálnější policejní zásahy na demonstracích v Belgii, ve Francii, Itálii, Španělsku…
  2. USA se dostávají na hranici ekonomického bankrotu a mají na výběr – buďto dál emitovat v astronomickém množství měnu a napouštět ji jako rakovinu do světových financí a tím otevřeně přiznat že ekonomická krize v USA vůbec neskončila, anebo přestat s QE („kvantitativním uvolňováním“ měny) a poslat zemi směrem ke kolapsu (Američané vlnu zdražování a sociálního ožebračování při rostoucím zadlužování státu patrně neustojí)
  3. Evropa se stále víc dezintegruje a propadá do chaosu a ekonomické díry (viz masové demonstrace na jihu a západu eurozóny, pokusy o rozpad států (Velká Británie, Španělsko , Itálie, Belgie, Ukrajina, Moldávie…, sebevražedné sankce proti Rusku, neudržitelný růst dluhu, některé státy se dostávají na práh ekonomického bankrotu – Řecko, Ukrajina…), hrozí rozpad Eurozóny (viz úvahy o vystoupení Maďarska a tlak na Velkou Británii).
  4. Vztahy Západu s Ruskem se stále zhoršují a to je stále víc nuceno přiklánět se k Asii (fašistický převrat a válka u ruských hranic, vojenské obkličování Ruska, antiruské  sankce, vyhrocování antiruské rétoriky…).
  5. Na Valdajském fóru Putin naznačil, že Rusko se již nebude podřizovat Západu, zejména ultimativní politice USA, nenechá se zastrašovat, kolonizovat ani zatlačovat či rozkládat zevnitř, míní si uchovat a prohloubit svoji suverenitu a půjde vlastní cestou.
  6. Diktát USA a snaha o světový politický a ekonomický monopol z pozice síly působí jako integrační faktor celé nesourodé směsice států BRICS, které odmítají vykrádání svých ekonomik a ztrátu své suverenity, vytvářejí alternativní projekt „světového“ platidla a „světových“ finančních institucí.
  7. V USA se dostává k moci „jestřábí“ křídlo, které hrozí nahradit křídlo „krahujčí“. Lze očekávat další rozšíření válek, prohloubení všech současných konfliktů (pozemní operace USA a služebních vazalů v Iráku, válku USA se Sýrií, prohloubení zástupné války USA s Ruskem na Ukrajině.
  8. Do budoucna lze očekávat  vznik, resp. nárůst přeshraničních sporů majících kořeny v minulosti – viz uměle přiživený spor Rusko – Ukrajina, z něj může vygradovat spor Ukrajina – Polsko, Ukrajina – Maďarsko, anebo spory jako spor Moldávie – Rumunsko, Maďarsko –  Slovensko, Německo – Česko (dodnes není definitivně uzavřena otázka Sudet)…

Závěr

Klíčovým faktorem hybných procesů  je prohlubující se ekonomická krize Západu, která rozbíjí všechny vztahy, jež doposud působily ve směru sociálního smíru, stability systému, míru mezi národy, ničí morálku a právní systém. Čekají nás nelehké časy. Řečeno slovy klasika, podmínky pro zásadní změnu společenského paradigmatu uzrály. Stávající systém již není schopen tradičním způsobem zachovat svou existenci. Rodí se základy nového systému. Na jedné straně se apologeti neoimperialismu pokoušejí o prosazení globální agendy NWO = absolutní moci korporátního fašismu (viz smlouva TTIP, ACTA, fašizace,války, globální slídění, okleštění pracovních a sociálních práv, zavádění  absolutní moci korporací a oligarchů všetně moci likvidovat opozici bez soudů…) Rozhodujícím v tomto období bude, jestli se společnosti povede paralyzovat tyto pokusy, vytěsnit moc oligarchie a korporací, přestavět společenský systém tak, aby v něm byla  znovuzavedena případně uchována moc lidu, spravedlivé rozdělování společenského produktu, které všem lidem umožní vést důstojný život.

Přejít do diskuze k článku 65 komentářů