Co všechno nás ovládá – pátá priorita řízení

Reklama


Stejně jako o šesté prioritě, o které jsem psal v minulém článku, tak i o páté se dá napsat mnoho. Pokusím se řízení na této prioritě jen stručně přiblížit s uvedením několika příkladů.

Seznam priorit řízení

  1. Světonázorová
  2. Chronologická
  3. Ideologická
  4. Ekonomická
  5. Genocidní
  6. Silová

O páté prioritě

Pátá priorita má poněkud děsivý název – genocidní. O co zde vlastně jde? Možná jsem to měl uvést hned na začátku, ale spíše je to zřejmé. Řeč jde o řízení lidí a ještě více, o řízení supersystémů, tj. velkého počtu lidí. Představte si, že řídícímu subjektu jde o prodrobení a vysávání nějakého národa. Co obvykle takový subjekt dělá na šesté prioritě je asi jasné, v minulém článku jsem zmínil silová ministerstva, různé příklady aplikace řízení na šesté prioritě si umíme představit, včetně té nejdrsnější války proti vlastnímu obyvatelstvu, jak to pozorujeme v současnosti na Ukrajině. Také vidíme, že se to tam nedaří tak, jak by si subjekt řízení,to jest ti, co řídí ukrajinskou bandu prohlašující se za vládu, přál.

Šestá priorita, jak známo, přináší nejrychlejší výsledky, ale udržení dosažených výsledků je velmi obtížné a nákladné. Řízený systém je nestabiliní díky značnému odporu obyvatelstva. Je třeba vylámat hnutí odporu zuby. A jeden ze způsobů jak to udělat, spočívá v oslabení lidí útokem na jejich lidskou podstatu. To je tedy cíl řízení (manipulace s námi) na páté prioritě. Oslabit nás. Na těle i na duchu. Vytvořit z vysávaného obyvatelstva neakceschopnou beztvarou masu nevzdělaných hlupáků, sedících doma u televizí, hrajících si s počítači, unavených, nevyspalých, bez energie a chuti do života, konzumujících drogy jak chemické, tak psychické.

Tak tohle je řízení na páté prioritě. Be cool, dej si jointa, kup si drahý mobil na hraní, nestýkej se s kamarády, (ty si raději ani nepořizuj), jen přes mobil, facebook a v hospodě. Jde o totální decimaci co největší části národa, jeho přeměnu na stroje pracující bez duše a konzumující lacinou zábavu. Takoví lidé, jak asi každý chápe, jsou neškodní a poslušní. Závislák pro svou drogu udělá všechno.

Autoři DVTŘ tuto prioritu moc nekomentují, nejčastěji se omezují na kritiku alkoholismu a drog. Je to možná škoda, protože takto si většina lidí pomyslí, „Aha, tak to se mě netýká.“ Omyl. Týká se to prakticky každého z nás. Téměř každý podléháme nějaké závislosti ať už více, nebo méně a to tak, že nás oslabuje a zneschopňuje. Některé nás mohou i povznášet, jako například četba dobrých knih, většina ale ne. Už jen s tím, neumět si to přiznat, může být problém. Bez nároku na vědeckou preciznost se pokusím některé skupiny závislostí vyjmenovat, ať je zřejmější, o čem to píši. Všimněme si také cílových skupin, kde se nejlépe konkrétní genocidní závislost uplatňuje.

  1. Tvrdé drogy. Tady asi není třeba vysvětlení. Víme, co to je a co to s člověkem může udělat. Uplatňují se nejlépe u nejchudších vrstev obyvatelstva a u naivní mládeže.
  2. Měkké a legální drogy. Marihuana, tabák, alkohol, „diskotékové“ drogy. Asi také komentáře netřeba. Snad jen je důležité připomenout, že i když tyto drogy nemají tak rychlé následky na organické úrovni, tj. neničí tak rychle a nevratně naše fyzické zdraví, jejich dopady na psychiku jsou dostatečně ničivé. Pravidelný uživatel této kategorie drog se může jevit jako naprosto zdravý, ale každopádně přichází o značnou část času a energie, posléze se objeví i zdravotní komplikace. Tím, že se následky objeví až za delší dobu, člověk má tendenci podceňovat problém. Pozitiva (obvykle euforie) jsou okamžitá, následky „až tam, někdy, zadlouho“.
  3. Drogy – nedrogy. Jsou to látky, které v rozumném množství neškodí nebo jsou i přínosem, ale při jejich pravidelném a častém příjmu se stávají drogami. Příkladem je třeba cukr. Dnes jdou někteří tak daleko, že jej nazývají „bílý jed“. Asi je zbytečné rozepisovat se o jeho nadměrné konzumaci, cukrovce, obezitě atd.
  4. Kromě drog, které si jejich uživatelé píchají do žil nebo konzumují v nejrůznějších formách jsou tu i závislosti působící čistě na psychiku. Fyzická degradace následuje tu psychickou. Například laciné filmy, knihy, časopisy a taktéž ne příliš povznášející počítačové hry. Závislost na internetu (pozoruji na sobě), Facebooku a dalších radovánkách. Patří sem téměř jakékoli úniky od reality, pokud přesáhnou určitou míru a neslouží k povznesení ducha. Dost se to podceňuje. Subjekt řízení může propagovat autory určitých, pro něj žádoucích žánrů a naopak uvrhnout do informační totality ty, které považuje za nežádoucí. Týká se to knih, filmů, ale i novin a časopisů, zkrátka médií obecně. Udělat postupně z nenormálního normální a naopak.

Tolik ke stručné charakteristice nástrojů genocidy obyvatelstva. Samozřejmě je jich mnohem a mnohem více, snad ty příklady posloužily k vytvoření představy, o co jde. Každý z nás se může zamyslet, jak tyto prostředky bezstrukturního řízení působí na něho samotného a ti, kteří neutrpěli amputaci sebereflexe, něco na sobě jistě najdou. Stejně jako jsem našel já.

 

Přejít do diskuze k článku 80 komentářů