Co všechno si ještě vlády dovolí? Úvaha finanční

Zřejmě jen to, co jim dovolíme my.

Tlaky na zrušení hotovosti sílí. Banksteři a podplacené národní“elity“ se snaží, seč mohou, ale zatím, jak vidno, nenastala ta pravá doba. Jaké jsou argumenty pro zrušení hotovosti a plný přechod na placení kartami? Posuďte sami.

Velkému bratru, velký bratr to je váš milovaný stát a vámi milovaná vláda, nic neunikne. Naprosto průhledné financování, dokonale vytvořené spotřebitelské profily. Stoprocentní znalost a možnost, že bude každý sledován pomocí chytrého počítačového programu.

Například si koupíte knihu. V rubrice „Pozor, sledovat“ se vám objeví bod. Koupíte si další, další bod. Při dosažení jistého počtu bodů se rubrika zabarví červeně a vám se v profilu osobnosti objeví hodnocení: Pozor, inteligent! Pokud překročíte nastavenou hodnotu bodů za knihy, program provede analýzu autorů a titulů. Pokud to budou knihy o zahrádce, v profilu naskočí upozornění a program zjistí jak velkou máte zahradu. Jestliže velkou, v rubrice „Pozor, sledovat“ se objeví analýza: Nebezpečný samozásobitel s možností výměnného obchodu. Vymyká se nastaveným kritériím! Sledovat fyzicky, případně zatknout.

Zatčení bude automatické, pokud to bude levicová literatura. Ale tento případ brzy vymizí, protože levicová literatura ohřeje vaši domácnost přes centrální spalovnu jako první. A takto vás, přes vaši kartu, pěkně v pohodlí budou elity sledovat. Program bude mít jen jediný algoritmus, ten vytvoří dneska slušný maturant na průmyslovce.

Co máte na sobě? Víme. Co svačíte? Víme. Kdy a kam jste jel do kina, jakou tramvají a linkou metra, kolik vás to stálo, jaký to byl film, kde jste seděli, i jak to je daleko od vašeho bydliště? Víme. Víme všechno! A stačí nám na vás jediný program.

Ale vraťme se k financím. Svému dospělému dítku nebudete moci podstrčit finanční částku jakkoliv malou, aniž byste zaplatil darovací daň a dítko daň z příjmu. A pokud přeci jenom podstoupíte tuto transakci i banka si slízne nějakou kačku za převod.

Při této příležitosti je potřeba si všimnout, že při volbách jste dali pravomoci politikům, ale ve
volebním programech nebylo nic o tom, že budou moci vládnout neomezeně a ukradnou vám všechny svobody! Ale dělají to! A je na vás co s tím uděláte vy.

Ano vy, Viléme, Hynku, Jarmilo!

© Vlastimil

Přejít do diskuze k článku 8 komentářů