ČR v zápasu s klimatickou změnou zaostává. V mezinárodním hodnocení hrajeme třetí ligu

Reklama


Dnes zveřejněný žebříček nás staví na 43. místo z 57 zemí světa

Tisková zpráva Hnutí DUHA

středa 15. listopadu 2017

V hodnocení úspěšnosti, jak státy čelí globální změně klimatu, obsadila Česká republika 43. místo. Vyplývá to z tabulky Climate Change Performance Index, kterou dnes spolu s partnery zveřejnila společnost Germanwatch [1]. Hodnocení založeného na dotazníkovém šetření se zúčastnilo 57 zemí.O umístění rozhoduje soubor čtrnácti kritérií rozdělených do čtyř kategorií. Vedle vývoje emisí skleníkových plynů, který má v hodnocení největší váhu, jde o kategorie energetické efektivity, obnovitelných zdrojů a klimatické politiky.

Podle hodnotitelů dosud žádná země nevyvinula takové úsilí, které by vedlo k naplnění jejího podílu na závazku odsouhlaseném v Pařížské klimatické dohodě. Z tohoto důvodu zůstávají první tři příčky neobsazeny, medaili si ještě žádná země nezaslouží. Nejlepší hodnocení a umístění na čtvrtém místě si vysloužilo Švédsko, následované Litvou a Marokem.

Česká republika se dostala do třetí skupiny hodnocených států společně s Polskem, Maďarskem nebo Čínou. Ve čtvrté skupině nejslabších zemí jsou například Spojené státy nebo Saúdská Arábie.

Karel Polanecký, energetický expert Hnutí DUHA, řekl:
„Z pohledu efektivity úsilí o zmírnění globální změny klimatu se Česká republika nemůže měřit s většinou zemí Evropské unie, ale třeba ani s Indií nebo Mexikem. Autoři dnes zveřejněného klimatického žebříčku do hodnocení zcela logicky zahrnují i rozvoj v oblasti obnovitelných zdrojů, bez kterých nelze ve snižování emisí dosáhnout potřebného pokroku. Důležitým krokem, který musíme v zápasu s klimatickou změnou urgentně udělat, je překonání stagnace obnovitelných zdrojů. Toho lze nejsnáze dosáhnout opětovným zavedením osvědčeného systému podpory pro obnovitelné zdroje, zejména vlastněné či spoluvlastněné obcemi, zemědělci a místními lidmi. Máme tedy reálnou šanci postoupit do vyšší ligy. V kategorii energetické efektivity máme hodnocení na úrovni většiny druholigových států. Snížením spotřeby paliv, kterého lze dosáhnout odstavením plýtvavých uhelných elektráren, a zaváděním účinnějších technologií můžeme v efektivitě pomýšlet na vstup mezi elitu.“

Jan Burck, spoluautor Climate Change Performance Index ze společnosti Germanwatch, řekl:
„Na mezinárodním diplomatickém poli se řada států jednoznačně hlásí k cílům plynoucím z Pařížské klimatické dohody. Teď je potřeba, aby tyto státy provedly konkrétní opatření v jednotlivých sektorech a závazek snížení emisí fakticky splnily.“

Poznámky:

[1] The Climate Change Performance Index 2018, http://germanwatch.org/en/14639

Přejít do diskuze k článku 7 komentářů