Diskuze k článku


 • Aleš • 2. září 2016

  Schapiro sice Zemana nesvrhl, ale zavedl nám zcela exkluzivní školství a dokončil tím „práci“ svých předchůdců. Dullesova doktrína již nese své ovoce. Na výsluní se vyhřívají manažeři, kteří aspoň zčásti prošli vzdělávacím procesem po přeslavném převratu. 18. listopad 1989 je dnem, kdy se nenápadně plíživými kroky začalo rozpadat naše školství. Stranický klientelismus při dostávání se dětí na školy, který jen ohýbal jinak solidně fungující systém školství, byl nahrazen něčím mnohem ničivějším. Klientelismus se jen přetransformoval (velice podobně jako hospodářství) a rozbujel ještě více. Jako pojistka destrukce se zvolilo nevolnotržní zvýhodňování soukromých škol za současné degradace kvality způsobené i velkolepou nabídkou škol, oborů a počtů přijatých studentů a žáků bez jakýchkoliv přijímacích zkoušek bez ohledu na potřeby společnosti. Škola dnes připravuje ideologicky lidi na smíření se s tím, že nespravedlnost v životě je normální, běžná a nutná a že s tím nejde nic dělat a že se s tím ani dělat nic nesmí… Připočteme-li k tomu, co uvedl pan autor v článku, výsledek je děsivý. Lidé, kteří projdou takovým vzdělávacím procesem, budou opravdu hloupí, bezohlední, každý sám za sebe a lehce manipulovatelní. Ideální kanónenfutr a ideální jako ovládaná masa tupců, sice atomizované společnosti, ale na vhodný povel aktivizované.
  Hlavně, že se angličtina učí od 3. třídy. Jinak však je veliký tlak na to, aby děti trávily ve škole co nejvíce času, zároveň nepoměrně k tomu byly zahlceny domácími úkoly, ale co nejméně se naučily… Za mne jsme již v první třídě věděli, jak se chovat např. při přecházení silnice či při jízdě na kole. Dnes to neví ani ve 30 letech držitelé řidičského průkazu s vystudovanou vysokou.

 • Gatta • 2. září 2016

  Aleš napsal: “ Škola dnes připravuje ideologicky lidi na smíření se s tím, že nespravedlnost v životě je normální, běžná a nutná a že s tím nejde nic dělat a že se s tím ani dělat nic nesmí… … Lidé, kteří projdou takovým vzdělávacím procesem, budou opravdu hloupí, bezohlední, každý sám za sebe a lehce manipulovatelní. Ideální kanónenfutr a ideální jako ovládaná masa tupců, sice atomizované společnosti, ale na vhodný povel aktivizované.“

  SOUHLAS – patrně jinými cestami myšlení a především prostým pozorováním, jsem dospěl k témuž poznání.

 • zajoch • 2. září 2016

  Článek PPK mi mluví z duše a podobně i Alešův komentář k němu. I mně, pedagogickému laikovi, se změny ve školství po roce 89 silně zajídají. Jistě, hodně by mohli ovlivnit dobří kantoři, jenže je jich v tomto oboru dostatek? Mnohde namísto vedení mládeže k objektivnímu pohledu na společnost ji podněcují k ideologickým útokům. Ze zkušenosti to nevím, ale ve sdělovacích prostředcích to bývá uváděno jako pozitivum. Podle toho se naši studenti chovají. Vycvičení k neobjektivnímu zbožňování Západu a zabedněnému pohledu na Východ. Je těžké jim to vymluvit, protože jsou rovněž cvičeni k pohrdání starší generací, jejíž část ještě neztratila zdravý rozum. Pro ně jsou autoritami herci, zpěváci, obecně řečeno celebrity. Duševní úroveň většiny našich celerit příliš na výši není, ač ve svém oboru třeba špatní nejsou. Duševní úroveň studentů se ještě vyvíjí, ale jak se může vyvinout v takové masivní manipulaci a lhaní?

 • Nerevar • 2. září 2016

  Jak mohlo něco tak antiinkluzivního, zemanovsky-trumpovsko babišovského a názorově zastaralého proniknout až do veřejně viditelné diskuse? Nestačím se divit.

 • Sio • 3. září 2016

  Velmi dobrý článek. Jen ten zákaz soukromých učitelů je úlet. Sám jsem si platil pro dceru doučování angličtiny a nejsem žádný magnát, stálo to 250 Kč týdně a to si může dovolit každý. Ano, chtěl jsem, aby byla v angličtině co nejlepší, aby poznala, že práce na něčem se projeví ve výsledcích. Děti takový pocit potřebují a dodnes si myslím, že ji to velmi ovlivnilo a to i při studiu jiných předmětů.

 • PPK • 3. září 2016

  Sio napsal
  ten zákaz soukromých učitelů je úlet. Sám jsem si platil pro dceru doučování angličtiny

  Jde o nedorozumění ve výkladu textu. V článku je psáno „hromadné a závažně neodůvodněné zavádění domácího vyučování“. Vyučováním se tu rozumí hlavní a primární trvale probíhající, základní školní vzdělávací proces podle zákona. Proces, který do trvalého domácího provozování nepatří nejen z důvodů pedagogických, ale i kvůli výchově fyzicky a duševně zdravého dítěte ke správnému soužití s ostatními dětmi v kolektivu. Doučování naproti tomu je zde proces doplňkový, probíhající až po vyučování, pakliže např. žák výuku z nějakého důvodu nezvládá. Domácí vyučování je ale samozřejmě pochopitelné v takové situaci, kdy např. základnímu vzdělávání dítěte brání nepřekonatelné vnější okolnosti, kdy (dejme tomu) velmi vzdálená základní škola nemá internát, nebo je dítě těžce invalidní, je dlouhodobě v nemocnici a pod. To však není případ v článku zmíněného a politiky připravovaného domácího vyučování dětí „zámeckých zbohatlíků“ novodobé majetkové šlechty (a ty legislativní snahy tu už jsou!) … Nu a jak a proč připravovaného – domácího vyučování? Protože školský zákon č. 561/2004 Sb. zatím zná jen dikci své třetí části hlavy I, kde jsou v § 36 jasná slova „plnění povinnosti školní DOCHÁZKY“. Až to slovo „docházky“ politici nahradí slovy jinými, pak pochopíte, oč mi v té závěrečné části mého článku šlo. Potom však už v té chvíli zcela zřetelně politikům půjde o jasný útěk od režimu demokracie občanů, k režimu neo-feudalismu a jeho novodobého společenského panstva.

 • Sio • 3. září 2016

  PPK napsal
  Jde o nedorozumění ve výkladu textu. V článku je psáno „hromadné a závažně neodůvodněné zavádění domácího vyučování“. Vyučováním se tu rozumí hlavní a primární trvale probíhající, základní školní vzdělávací proces podle zákona. Proces, který do trvalého domácího provozování nepatří nejen z důvodů pedagogických, ale i kvůli výchově fyzicky a duševně zdravého dítěte ke správnému soužití s ostatními dětmi v kolektivu. Doučování naproti tomu je zde proces doplňkový, probíhající až po vyučování, pakliže např. žák výuku z nějakého důvodu nezvládá. Domácí vyučování je ale samozřejmě pochopitelné v takové situaci, kdy např. základnímu vzdělávání dítěte brání nepřekonatelné vnější okolnosti, kdy (dejme tomu) velmi vzdálená základní škola nemá internát, nebo je dítě těžce invalidní, je dlouhodobě v nemocnici a pod. To však není případ v článku zmíněného a politiky připravovaného domácího vyučování dětí „zámeckých zbohatlíků“ novodobé majetkové šlechty (a ty legislativní snahy tu už jsou!) … Nu a jak a proč připravovaného – domácího vyučování? Protože školský zákon č. 561/2004 Sb. zatím zná jen dikci své třetí části hlavy I, kde jsou v§ 36 jasná slova „plnění povinnosti školní DOCHÁZKY“. Až to slovo „docházky“ politici nahradí slovy jinými, pak pochopíte, oč mi v té závěrečné části mého článku šlo. Potom však už v té chvíli zcela zřetelně politikům půjde o jasný útěk od režimu demokracie občanů, k režimu neo-feudalismu a jeho novodobého společenského panstva.

  Samozřejmě jsou školy jako PORG, které jsou elitní. Jde tu o to, aby vstupenkou na tyto školy nebyl poplatek nebo sponzorský dar rodičů, ale prokázaný talent studenta. Sám jsem studoval gympl se zaměřením na matematiku a dalo mi to opravdu hodně, snad jsem to i naší zemi stihl zúročit.
  Do základního školství toto už vůbec nepatří. Jsem ale příznivcem vícerychlostního základního vzdělávání, tj. inkluze je podle mého názoru donebevolající ptákovina. Naopak přechod na gympl po páté třídě vítám, dokonce si myslím, že zvláště nadané děti by měly být podchyceny už v první třídě. Mozart také koncertoval v předškolním věku. Člověk by měl mít možnost rozvinout plně své schopnosti. A tady je možné, že soukromé vzdělání je v některých případech jediným reálným řešením. Řešit by to měl ale stát, aby to bylo dostupné podle talentu, ne peněz.

 • PPK • 3. září 2016

  Tak abychom si to ještě naposledy a ještě podrobněji vyjasnili:

  V § 41 „Individuální vzdělávání“ školského zákona se v odstavci 1 píše (cituji):
  „(1) O povolení individuálního vzdělávání žáka rozhoduje ředitel školy, kam byl žák přijat k plnění povinné školní docházky, na základě písemné žádosti zákonného zástupce žáka. Individuální vzdělávání lze povolit pouze žákovi prvního stupně základní školy.“ (konec citátu).

  Jinými slovy 1/ Je tam prostor pro korupci toho, kdo rozhoduje? Prostor, vytvořený právě už zákonodárci? Je!

  2/ SOUKROMÉ DOMÁCÍ VYUČOVÁNÍ učiva prvního stupně základní školy (tj. 1. až 5. třída tudíž UŽ UZÁKONĚNO JE!

  Nu a ten PORG? To je přece speciální osmileté gymnázium s maturitou!

  Ad „aby vstupenkou na tyto školy nebyl poplatek nebo sponzorský dar rodičů“ … Hmm, tak to už se děje také a kdo někdy někde na střední škole učil, tak ví, jak to v reálu funguje. Sponzorské dary jsou běžné, protože je zákon nikdy nezakázal! Takže znovu: Je tam prostor pro korupci, už zase vytvořený právě zákonodárci? Je! …

  Proti výroku, že „každý by měl mít možnost rozvinout plně své schopnosti“ námitky asi nikdo příčetný mít nebude. Já osobně však mám velké námitky proti penězům a protekcím ve vzdělávacím procesu a v zákonu, který UŽ to tiše umožnil!

  Výchovně vzdělávací proces by dětem a adolescentům měl vštěpovat nejen vědomosti a dovednosti, ale především smysl pro rovnost všech před zákonem a pro spravedlnost(!) jako základní prioritu morálky. Že spravedlnost a morálka jsou ze školství a z výchovy dětí vytlačovány, tak vidíme vždy zejména nejprve ve zněních zákonů, v jejich narychlo šitých a třídně sociálně motivovaných novelách a koneckonců i v chování politiků a v jejich „tvůrčím způsobem“ vytvářeném a provozovaném právním a justičním systému státu.

 • peter. • 4. září 2016

  K obsahovo kvalitnému článku,chcem pripojiť svoj názor na dôsledky a pravdepodobne aj príčiny tvrdohlavého zavádzania inkluzívneho školstva do praxe.Opäť aj keď nerád musím pripomenúť,že sa jedná o program,ktorý majú vo svojej agende najmä socialisti a s nimi spriaznené politické strany ako napr.strana zelených.Tí istí ľudia,ktorí presadzujú aj multikulturalizmus,genderovú agendu,práva LGBTI komunít a pod.,cez tzv.politickú korektnosť a „ľudské práva“.Pripomeniem aktivity p.Soroša a aktivity ním platených mimovládnych organizácií v tomto smere.
  Podľa mojej mienky sa po plnom zavedení inkluzívneho školstva do praxe stane toto :
  Solventní rodičia školou povinných detí nikdy nebudú súhlasiť s tým,aby ich deti navštevovali štátne školy v ktorých počet žiakov brzdiacich proces výuky bude z ich pohľadu nevýhodný pre ich vlastné deti.Prihlásia ich radšej do inej školy,hoci aj vzdialenejšej a keďže na to budú mať,tak ich do takej školy budú radšej každý deň voziť autom,čo sa už na východnom Slovensku aj deje.Narastie tlak na riaditeľov škôl o povoľovanie individuálneho vzdelávania a vzrastie počet súkromných škôl,ktoré budú učiť deti tých rodičov,ktorí si budú môcť dovoliť platiť takéto školy svojim deťom.Toto povedie k tomu,že naša spoločnosť sa ešte výraznejšie „vykastuje“a do štátnych škôl budú chodiť len deti z chudobných rodín,teda ako to tu niekto nazval…lúza.Ide o niečo,čo môže pripomínať aj opatrný začiatok výchovy k filozofii sociálneho darwinizmus.S nárastom chudoby sa rozdiely medzi chudobnými deťmi a deťmi z bohatších rodín budú zväčšovať a začnú si ich uvedomovať chudobné deti už od 1.triedy základnej školy.Zavedenie inkluzívneho školstva je svinstvo.Namiesto cesty k beztriednej spoločnosti,návrat k spoločnosti s jasne vyhranenými znakmi triednej spoločnosti.

 • Sio • 4. září 2016

  PPK napsal

  Tak abychom si to ještě naposledy a ještě podrobněji vyjasnili:

  V § 41 „Individuální vzdělávání“ školského zákona se v odstavci 1 píše (cituji):
  „(1) O povolení individuálního vzdělávání žáka rozhoduje ředitel školy, kam byl žák přijat k plnění povinné školní docházky, na základě písemné žádosti zákonného zástupce žáka. Individuální vzdělávání lze povolit pouze žákovi prvního stupně základní školy.“ (konec citátu).

  Jinými slovy 1/ Je tam prostor pro korupci toho, kdo rozhoduje? Prostor, vytvořený právě už zákonodárci? Je!

  2/ SOUKROMÉ DOMÁCÍ VYUČOVÁNÍ učiva prvního stupně základní školy (tj. 1. až 5. třída tudíž UŽ UZÁKONĚNO JE!

  Nu a ten PORG? To je přece speciální osmileté gymnázium s maturitou!

  Ad „aby vstupenkou na tyto školy nebyl poplatek nebo sponzorský dar rodičů“ … Hmm, tak to už se děje také a kdo někdy někde na střední škole učil, tak ví, jak to v reálu funguje. Sponzorské dary jsou běžné, protože je zákon nikdy nezakázal! Takže znovu: Je tam prostor pro korupci, už zase vytvořený právě zákonodárci? Je! …

  Proti výroku, že „každý by měl mít možnost rozvinout plně své schopnosti“ námitky asi nikdo příčetný mít nebude. Já osobně však mám velké námitky proti penězům a protekcím ve vzdělávacím procesu a v zákonu, který UŽ to tiše umožnil!

  Výchovně vzdělávací proces by dětem a adolescentům měl vštěpovat nejen vědomosti a dovednosti, ale především smysl prorovnost všech před zákonem a pro spravedlnost(!) jako základní prioritu morálky. Že spravedlnost a morálka jsou ze školství a z výchovy dětí vytlačovány, tak vidíme vždy zejména nejprve ve zněních zákonů, v jejich narychlo šitých a třídně sociálně motivovaných novelách a koneckonců i v chování politiků a v jejich „tvůrčím způsobem“ vytvářeném a provozovaném právním a justičním systému státu.

  Ale PPK, já s vámi přece souhlasím. Jak to tak čtu, menší nedorozumění je tu v tom, že vy píšete o tom co je (s tím souhlasím a je mi to známo) a já o svém názoru na to, jak by to mělo být. Snad je z mého příspěvku jasné, že jsem naprostým odpůrcem inkluze a naopak jsem zastáncem specializovaného školství pro nadané žáky. A také je snad jasné, že si nepřeji, aby přístup k lepšímu vzdělání byl podmíněn penězi rodičů. V US to tak funguje. Jenže i ti bohatí rodiče si uvědomují, že pokud jejich potomci budou ve třídě, kde jsou VŠICHNI jen za peníze, bude to třída s podprůměrnými spolužáky. A z blbců se těžko dá udělat prestižní škola.
  A od toho mají školy bohatými placené nadace, která poskytují stipendia, aby ti bohatí měli vedle sebe chytré a inspirující spolužáky. Suma sumárum, bohatí si koupí nejenom účast potomka na prestižní škole, koupí si i spolužáky, kteří prestiž školy udrží.
  Elity si zároveň velmi dobře umožňují, že musí vytvořit sociální výtahy pro nadané děti. On totiž stát a ekonomika, která to neudělá, logicky zaostane.

 • Sio • 4. září 2016

  peter. napsal

  K obsahovo kvalitnému článku,chcem pripojiť svoj názor na dôsledky a pravdepodobne aj príčiny tvrdohlavého zavádzania inkluzívneho školstva do praxe.Opäť aj keď nerád musím pripomenúť,že sa jedná o program,ktorý majú vo svojej agende najmä socialisti a s nimi spriaznené politické strany ako napr.strana zelených.Tí istí ľudia,ktorí presadzujú aj multikulturalizmus,genderovú agendu,práva LGBTI komunít a pod.,cez tzv.politickú korektnosť a „ľudské práva“.Pripomeniem aktivity p.Soroša a aktivity ním platených mimovládnych organizácií v tomto smere.
  Podľa mojej mienky sa po plnom zavedení inkluzívneho školstva do praxe stane toto :
  Solventní rodičia školou povinných detí nikdy nebudú súhlasiť s tým,aby ich deti navštevovali štátne školy v ktorých počet žiakov brzdiacich proces výuky bude z ich pohľadu nevýhodný pre ich vlastné deti.Prihlásia ich radšej do inej školy,hoci aj vzdialenejšej a keďže na to budú mať,tak ich do takej školy budú radšej každý deň voziť autom,čo sa už na východnom Slovensku aj deje.Narastie tlak na riaditeľov škôl o povoľovanie individuálneho vzdelávania a vzrastie počet súkromných škôl,ktoré budú učiť deti tých rodičov,ktorí si budú môcť dovoliť platiť takéto školy svojim deťom.Toto povedie k tomu,že naša spoločnosť sa ešte výraznejšie „vykastuje“a do štátnych škôl budú chodiť len deti z chudobných rodín,teda ako to tu niekto nazval…lúza.Ide o niečo,čo môže pripomínať aj opatrný začiatok výchovy k filozofii sociálneho darwinizmus.S nárastom chudoby sa rozdiely medzi chudobnými deťmi a deťmi z bohatších rodín budú zväčšovať a začnú si ich uvedomovať chudobné deti už od 1.triedy základnej školy.Zavedenie inkluzívneho školstva je svinstvo.Namiesto cesty k beztriednej spoločnosti,návrat k spoločnosti s jasne vyhranenými znakmi triednej spoločnosti.

  Inkluze je idiocií dokonce z hlediska zájmu našeho státu. Jak jsem zmínil výše, zdravě se rozvíjející ekonomika potřebuje sociální výtahy, tj. možnost, aby nadaní lidé mohli vůbec vystudovat a uplatnit své nadání. Bez toho společnost ovládnou blbové z lepších rodin. Současná ekonomika je znalostní, tedy nejvíce státu i sobě přispěje nositel nějakého užitečného know-how. Jenže ty nejžádanější know-how nezvládne každý a pokud ještě zatlačíme část jeho potenciálních nositelů díky chudobě do bahna, půjde to z kopce. Zatím ještě může většina nadaných dětí vystudovat VŠ, ale ne všichni.
  Inkluze není nic jiného, než zaříznutím zlatého telete.

 • peter. • 5. září 2016

  Myslím,že na otázku inkluzívneho školstva je potrebné nazerať aj z pohľadu nerovnomerného rozloženia škôl(región,mesto,obec),ktorých sa táto „ľudskoprávna novinka“dotýka.Tak na Slovensku to vyzerá takto:
  http://m.smedata.sk/api-media/media/image/sme/7/10/105727/105727_1200x.jpg?rev=1
  Pri pohľade na mapu je zrejmé,že celé okresy sú odsúdené na to,že budú inklúziou postihnuté viac ako iné oblasti.Aký asi dopad to bude mať na vzdelanostnú a kultúrnu úroveň tamojších ľudí je zrejmé každému kto sa o to zaujíma.
  Tých,ktorí sa dnes vytešujú,že u nich žiadne zavádzanie inkluzívneho školstva nehrozí(to sú tí občania ktorí žijú v oblastiach kde je nízky počet detí vyžadujúcich si inklúzivné začlenenie – viď mapu)chcem len upozorniť na imigrantov valiacich sa do Európy.Až potom,keď dorazia aj ku nám,začne byť v školstve veselo.A na to sa naše socialistické vlády v ČR aj SR pripravujú tým,že nasilu,proti vôli svojich voličov túto zhovädilosť nazývanú „inkluzívne školstvo“zavádzajú.

 • idiotronic • 5. září 2016

  Sio napsal
  Sám jsem si platil pro dceru doučování angličtiny a nejsem žádný magnát, stálo to 250 Kč týdně a to si může dovolit každý.

  A2larm popisoval situaci v Mexiku,kde státní školy sice jsou inkluzivní,ale každý
  ví, že tam se nikdo ničemu nenaučí,protože… (už to tu bylo řečeno). A tak učitel do některých svých hodin ani nejde , ale pokud někdo projeví zájem, tak (za peníze)
  může ty, kdož mají zájem, učit na solidní úrovni. Ty peníze sice nemusejí být horentní (hodinu už placenou má) ale škoda času, stráveného v těch chaotických hodinách. Snad až tak daleko ,,nedoinkludujeme“.

 • Sio • 5. září 2016

  idiotronic napsal
  A2larm popisoval situaci v Mexiku,kde státní školy sice jsou inkluzivní,ale každý
  ví, že tam se nikdo ničemu nenaučí,protože… (už totu bylo řečeno). A takučitel do některých svých hodin ani nejde , ale pokud někdo projeví zájem,tak (za peníze)
  může ty, kdož mají zájem, učit na solidní úrovni. Ty peníze sice nemusejí být horentní (hodinu už placenou má)ale škoda času, stráveného vtěch chaotických hodinách. Snad až tak daleko ,,nedoinkludujeme“.

  Doufejme.

 • fajt • 5. září 2016

  inkluze je sorosův granát a to je psychopat každým coulem. ..)