Diskuze k článku


 • Alena • 13. října 2014

  doporučuju shlédnout. Dnes se nemusí používat mučící nástroje ani vraždy nepohodlných lidí. Dnes se na to jde jinak. Žena s tváří madony, ale duší mrchy byla dobře připravena. Ne na odborný výklad, co nám přinesla-odnesla Bílá hora, či zda jsou oprávněny církevní restituce, ale byla naprosto připravena na to, jak spisovatele odborně znemožnit.

 • idiotronic • 13. října 2014

  Ta snaha o znemožnění spoludiskutéra je příliš očividná.
  Namísto diskuse jsme shlédli připravený výslech.Ale shlédli.A možná se paní docentka ani nemýlí,když říká, že svému spoludiskutéru dělá reklamu.

 • Pavel 45 • 14. října 2014

  Shlédnutí této debaty bylo velmi poučné. Takto, jako paní docentka, totiž argumentuje mainstream. Intonace hlasu, skákání do řeči, blahosklonné poučování a místo mluvení k věci jen několik značně tendenčních plků a zesměšňování české historie. Zdá se až neuvěřitelné, že taková osoba může českou mládež učit historii na nejstarší české universitě. Jen velice nerad bych u tak bohorovné dámy skládal zkoušku … Jeden citát k věci: „Kdo prospívá ve vědění a upadá v mravech, více upadá než prospívá.“ (J. A. Komenský). Tato dáma se skutečně učila „pravdě“ spíše u svých oblíbených jezuitů …
  Panu Vladimíru Čermákovi děkuji za statečný vlastenecký postoj.

 • mirror • 15. října 2014

  Už vím, odkud tu ženskou znám. Často ji vidím na Historii.cz, kde ji pozývá ČT24 do pořadu, který moderuje Kučera. Ten člověk je jen docent, ale podepisuje se jako profesor a je člověkem, který pomáhal nebo vlastní zastoupení sudeťáků v Praze. Samozřejmě rychle přepínám kanál, protože pohled na ty můžské údy je na zvracení.

 • mirror • 15. října 2014

  Poslechl jsem si ten rozhovor. Typický křesťanský zmrd v ženské sukni. Povýšená, všechno ví a nikdy se nemýlí. Obhajuje s úsměvem vraždy a zlodějnu. Univerzita Karlova klesla ke dnu, když ji zaměstnává.

  Kdybych byl na místě Čermáka, pak ten rozhovor skončím předčasně.

 • Morybundus • 15. října 2014

  Prvním stupněm ve získání „patentu na pravdu“ je změna diskurzu. Diskurz, tedy něco, co je obecně přijímáno za platné, byl jednou z hlavních věcí, která se po Listopadu musela změnit, aby pak dominovým efektem mohla pokračovat „reorientace“ historických věd.
  Pan Čermák proto překvapivě nevzbuzuje úsměv nad tím, že „nečte díla klasiků“, ale spíše pochopení, neboť seznal, že něco jiného je historie jako sled dokladovaných událostí a něco jiného je její výklad, který se mění snad nejčastěji ze všech společenských věd.
  Soudobý historik, chce-li se jako historik i profesně živit, je zřejmě nucen přimout polistopadový diskurz a uplatňovat jej i tam, kde logicky pokulhává. Základem polistopadového diskurzu je velmi zjednodušeně obrácení všeho, co bylo bráno před rokem 1989 jako pozitivní či negativní o 180 stupňů. Husitství a národní obrození, před Listopadem považované za vrcholy českých dějin, jsou ne náhodou v současném diskurzu vykládány zcela opačně. Husitství není možno očernit (lid si ho vzít nedá) a tak se aspoň vyzdvihuje jeho náboženská stránka za soustavné bagatelizace sociálního kontextu. Podobně s nár. obrozením. Produktem takových snah je pak i autor komentáře pod videem…

 • Morybundus • 15. října 2014

  s všeříkající přezdívkou „RomanGrey Böhmerland“, který dospěl k názoru, že pokračování „černé totality“ by bylo naprosto v pořádku, poněvadž bychom mluvili německy… (zřejmě by nám to usnadnilo být flexibilním „lidským zdrojem“?)

 • moravak • 30. října 2014

  Milí čeští vlastenci, nezlobte se na mě ale ten pán není historik a je mi líto, těžko lze uchopit diskusi jeho stylem a paní Koldinská to nemá jednoduché, udržet téma. Pán je rozbíhavý a nabíhá si na smeč. Nezná základní faktografické věci, vůbec nemá povědomí o tom co jsou třeba zemské desky a jiné. Nezlobte se na mě, chce-li i oponent diskutovat s profesionálním historikem na stejné úrovni, musí se probírat vším, i tím co mu nekonvenuje. On se ohání morálními odsudky ale probůh, dnešními postuláty nelze hodnotit tehdejší děje, už proto ne, protože dospěje k naprosto zcestným závěrům. Hlavně pokud někdo zpochybní že archivy jsou stejně plné zfalšovaných listin, tak to je mi líto. To pak nemá smysl vůbec vést solidní diskusi. Prostě další z řady českých národoveckých populistů, který si tak hloupě nabíhá. Nakonec se od pana Čermáka dozvíme, že české dějiny jsou vlastně zfalšované samotnými Habsburky. A to říkám jako Moravan, který s mnohým ze současné české reality nesouhlasím. Třebas o naprosto scestném státoprávním uspořádání současné ČR v podobě členění ahistorickými kraji. A budu jistě osočován z moravismu, moravského šovinismu či separatismu nebo budu třeba jen za podivína. A také se možná opět objeví argumentace, že Moravané jako národ neexistují, tak k čemu nějaká moravská samospráva. Je to zvláštní paradox, čeští vlastenci by se měli bít o obnovu zemí Koruny české, tedy o obnovu zemského zřízení na moderních základech. Ale často slýchávám právě onu protimoravskou rétoriku.

 • moravak • 30. října 2014

  K Bílé hoře jen toliko, že pokud by zvítězila stavovská protestantská strana v čele s Friedrichem Falckým, tak je nutno počítat s obrovskou vlnou germanizace ze Saska, mnohem větší a zřejmě i spontánněji přijímanou českou šlechtou, protože primárně šlo souboj konfesijní, nikoli etnický. Vždyť Čechy a Morava byly národnostně smíšené a lidé byli často bilingvní, a německy se mluvilo zcela běžně Pomyslel někdo, jaké dopady by mělo nábožensko-kulturní spojení Čech se Saskem ? Moravu nemohu nezmínit, neboť tam byla situace odlišná, a moravské stavy nebyly s českými jednotné a samotný moravský hejtman – Karel Starší ze Žerotína se stavovskou rebelií nesouhlasil. Jistě později došlo k převratu a Morava ke stavovskému povstání se připojila. Morava blíže k Vídni však tu politickou situaci viděla reálněji než v Čechách a katolíci na Moravě vždy byli početnější než v Čechách a to již po dlouhá staletí, a moravská centra Brno a Olomouc byla vždy katolická. A nakonec a to není z mé hlavy ale dnes se prosazuje mínění některých historiků , že konfesijní sblížení Čech a Saska by postupně znamenalo odpoutání Čech od Moravy. Habsburkové by se tímto stavem zřejmě nesmířili a minimálně Moravu by udrželi, nicméně možný konflikt mezi Saskem a Habsburky by byl více jak jistý. Zde nepíši o geopolitických souvislostech, nicméně lze s jistotou tvrdit, že za takového vývoje by byla následná geopolitická situace ve střední Evropě úplně jiná. Oslabené rakouské země by prohrály válku s Turky zřejmě by mnohem dříve přišli o Slezsko a vliv Pruska později by byl nebývale silnější než jaký byl.

 • moravak • 30. října 2014

  Je dost možné, že už kvůli Turkům by na pomoc podunajské monarchii přišlo Prusko, které by v ruku v ruce s oslabeným Habsburkem nakonec Turky sice porazili, nicméně nebylo by to zadarmo a nejspíš by to podkopalo základy Habsburského domu, jehož geopolitická síla by byla ta tam. A je dost možné že by nakonec Habsburkové byli vystřídáni jinou dynastii z někde z Německého protestantského severu, nebo by rakouský stát defacto zanikl a Prusko by proniklo až do Podunají. To je již samozřejmě hodně spekulativní úvaha nicméně z takové geopolitické a etnické situace je evidentní, že by střední Evropa včetně českomoravského prostoru byla víceméně celá germanizovaná. A je tak vlastně paradoxem i velkým štěstím pro český národ, že to byl státní rakouský program Habsburků, který nás chránil před větší germanizačním tlakem. Vlna pomoci protestantského severu proti Turkovi by tento rakouský státní program zřejmě učinil již neživotným. Nejpodstatnější je ovšem skutečnost, že kulturně a nábožensky od sebe odtržené Čechy již zcela germanizované byť protestantské, a Morava také germanizovaná ale víceméně katolická, to by byla krajně jiná vstupní situace pro možnost emancipace českého národa v 19. století, než jaká v reálu byla. Zbytky českého etnika by zřejmě ani nebyly schopny vygenerovat nějaké politické elity, Praha by nefungovala jako centrum obrození, spanilé jízdy obrozenců na Moravu by se zcela jistě nekonaly. Myšlenka nějakého českého státního práva by byla ozvěnou zaniklé minulosti. Zkrátka z českého etnika by se stal nestátní národ uprostřed německého moře. Čekal by nás zřejmě podobný osud jako u Lužických Srbů. Proto mě dojímá naivita některých českých vlastenců obrozeneckého ražení, jak si ty dějiny upravují a vykládají aniž by pochopili geopolitické souvislosti

 • moravak • 30. října 2014

  Tož tak.