Diskuze k článku


 • Honza999 • 9. ledna 2017

  Mám za to, že všichni ti „velikáni“ – tvůrci „duševních hodnot“ – mohou za své schopnosti vděčit jen a jen společnosti jako celku.
  Byla to společnost jako celek (tedy ne jen „elitní jedinci“), kdo v průběhu tisíců generací vytvářel, shromažďoval a uchovával informace, které dnešním „velikánům“ umožnily stát se „velikými“ – tím že stojí na zádech velikánů minulosti.
  Podle mého názoru nemají právo vynucovat si na společnosti extra výhody za to, že mají schopnost tyto zisky minulosti nějak trochu více rozvinout a posunout je výše – bez zásluh předků by většina z nich nedožila dospělosti či by se vůbec nenarodili a „vytvořili“ by kulový.
  Nikdo z nich nikdy společnosti nezaplatil ani miliontinu ceny toho, co společnost za dobu své existence shromáždila a k čemu jim umožnila přistoupit a osvojit si to.
  I ten nejposlednější kmán bez vzdělání pracující ve středověku na poli či v lese se výrobou potravin či těžbou dřeva spolu s dnešní pracujícím „kmánem“ se zasloužili o to, že filozof mohl filozofovat, badatel mohl bádat, byl tak tedy přímým spolutvůrcem podmínek umožňujících filozofování a bádání a má nárok na podíl.

 • Béda • 9. ledna 2017

  Otázka: „Nevíte náhodou, kde v ČR sedí pohromadě nejvíc hackerů a konspirátorů?
  Odpověď: „To věru netuším. Že by na českém ministerstvu Pravdy řízeném panem Chovancem?“

 • Irena • 9. ledna 2017

  Formuje se a sílu nabírá jeden z druhů mafiánské nadvlády nad společností, která není uplatňována surovým diktátem ale zprostředkovaně – na základě řízeného šíření informací výhodných pro „světové zákulisí“ a pronásledování těch, kteří šíří nepohodlné informace pod záminkou, že porušili autorská práva. Průběžným výsledkem je pak skutečnost, že pod uzákoněnou nadvládou mezinárodní mafie lichvářů, obchodníků skupujících © copyrighty, se do značné míry ocitá směřování rozvoje kultury jako celku a vědy i techniky jmenovitě.

  Zaměňujíce tak otázku dostupnosti všech kulturních výdobytků všem lidem otázkou údajné ochrany zájmů tvůrců nových věcí před parazitismem na jejich tvorbě, se „světové zákulisí“ pokouší realizovat své otrokářské ambice novými prostředky.

 • fajt • 9. ledna 2017

  http://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/Vsechny-vyspele-staty-sleduji-dezinformace-rika-Helena-Langsadlova-A-potrebujeme-pry-take-aktivnejsi-soudy-pri-ruseni-webu-470403 – právo na život už v korporátním fašismu už neexistuje, za to právo zrušit web pro odlišný názor bude posíleno. ..)

 • Best Writing Service • 12. ledna 2017

  Best Writing Service

  Get an expert academic writing assistance! We can write any paper on any subject within the tightest deadline.