Diskuze k článku


 • Petrpavel • 2. prosince 2014

  Pro Sia a další – aby bylo lépe, aneb jeden z tisíců důvodů levicového voliče proč volit komunisty a ne socany …
  http://www.halonoviny.cz/articles/view/31926631

 • Velekněz Ratata • 2. prosince 2014

  Tohle si prostě musíte přečíst:
  http://www.zvedavec.org/prispevky/2014/12/6245-treti-pohled-na-jsme-my-mladsi-generace-obeti-systemu.htm

 • Honza999 • 2. prosince 2014

  Můj návrh volebního systému…

  1) rozdělení státu na 600 samosprávních volebních okrsků…
  zdůvodnění
  – spíš uživíme 600 slušných než 200 zlodějů
  – jeden volební okrsek bude mít cca 12-13 tisíc voličů kteří se spíše domluví co a jak
  – občané by volili současně současně starostu a poslance za příslušný okrsek v parlamentu
  – zastupitelé ve vyšších samosprávních celcích by byli voleni starosty malých okrsků z jejich řad

  2) kandidovat může jen ten, kdo má v daném volebním okrsku trvalé bydliště a opravdu se tam zdržuje…
  zdůvodnění
  – kdo opravdu bude chtít kandidovat, musí dokázat alespoň polovinu z těch 13 tisíc lidí oslovit a přesvědčit je aby zvolili zrovna jeho
  – občané tak budou mít možnost kandidáta poznat

  3) volby povinné
  zdůvodnění
  – i když to může být takzvanými demokraty vydáváno za totalitní prvek, občané se budou více zajímat o to, jak si počíná ten, komu dali hlas

  4) hlasy voličů budou v zakódované formě zachovány
  zdůvodnění
  – zvolený politik by byl odvolatelný a to hlasy svých voličů. Voliči by kdykoli mohli pod svým osobním kódem (podle kterého by ovšem nešlo jednotlivé osoby identifikovat) vyjádřit elektronickou cestou na úřadě svůj hlas odvolat. Kód by byl vygenerován při odevzdání hlasu a znal by jej jen volič. Pokud by počet odvolaných hlasů překročil 50% hlasů poslanci daných, konaly by se v příslušném okrsku nové volby.
  – Náklady na tyto volby by nesla samospráva příslušného okrsku. Ten, kdo zvolenému nedal svůj hlas, nemohl by do odvolání kecat.

  5) mandát by byl neomezený – pokud by nedošlo k odvolání politika jeho voliči
  zdůvodnění
  – pokud by občané okrsku, který poslal poslance do parlamentu, byli s jeho činností spokojeni (to by pochopitelně vyžadovalo vzájemnou komunikaci, kdy by poslanec občanům objasňoval co se děje a občané ho úkolovali),

 • Honza999 • 2. prosince 2014

  není důvod ho odvolávat.

  6) poslanec by byl placen z protředků samosprávního okrsku, který zastupuje. Pobíral by průměrný plat na ruku, druhá část platu by byla deponována a dostával by ji jednou za čas (třebas jednou ročně), pokud by občané nevyjádřili svou nespokojenost s jeho prací.
  zdůvodnění
  – poslanec by se musel zatraceně snažit znát přání svých voličů a v souladu s těmito přáními i v parlamentu jednat.
  – pokud by poslanec selhal, zbylo by více peněz na okrskové veřejné potřeby.

  Toto jsou jen takové základní body, chtělo by to pochopitelně doladit, doplnit o mnoho dalších bodů a přeložit do právnického jazyka…

 • PPK • 5. prosince 2014

  Honza999 – děkuji Vám za velmi konstruktivní diskusní příspěvek. O otázce volebního systému rovněž občas přemýšlím a věřte, je dost bodů, kde s Vašimi myšlenkami docela rád souhlasím. Jenže .. v této problematice je zatím ještě mnoho věcí a souvislostí jak koncepčních tak i organizačních, které sám tak do podrobna ujasněny nemám. Ostatně, jsem toho názoru, podobně jako Vy, že rovněž i otázka nezfalšovatelných elektronických voleb (i odvolávání zvolených politiků) prostřednictvím Internetu by mohla být v určitém budoucnu seriozně a spravedlivě technicky realizovatelná. Chce to však ještě čas a rovněž mít i věci nejen promyšleny, ale také si ledacos kolem toho prostudovat. Zejména pak současnost a historii způsobů, jak takové věci lidé řešili a řeší – a to nejen na politické úrovni voleb v demokratických státech.