Epidemie eboly

Reklama


Při svém vystoupení v OSN prezident Obama řekl, že epidemie horečky ebola je hlavní hrozbou pro lidstvo. Prezident Putin zaujal v té olympiádě světových hrozeb až druhé místo a islámský chalífát až třetí.

Jsem vysloveně uražena, že jsme nefinišovali jako první, ale dnes to nebude o Putinovi, ale o ebole. Západní televizní stanice o ní vyprávějí stejné hrůzy, jako ty ruské o ukrajinských fašistech. „Úmrtnost do 90%!“ informuje Celosvětová zdravotnická organizace. „Virus útočí na měkké tkáně, ledviny, játra, cévní systém – vše se to doslova rozpouští do krve“. Na ebolu neexistují léky ani očkovací vakcíny.“

Hrozné!

Otázka ze sálu.

Afrika se mnohokrát stala zdrojem strašných epidemií. V polovině 6. století mor, který přišel z Afriky, zahubil od 30 do 80 % (v různých regionech) obyvatel Římské říše, v půlce 14. století opět mor z Afriky zahubil od 30 do 80 % (v různých regionech) obyvatel Evropy. Letadla a vlaky tehdy neexistovaly, mor cestoval na lodích na krysách a blechách. Ve 20. století nám Afrika darovala AIDS.

Virus (nebo přesněji viry, neboť je jich několik druhů) eboly existuje v Africe tisíce let. Jak se tedy stalo, že strašné viry které jsou horší než Putin a ISIL, nikdy nezpůsobily epidemii, která by se podobala epidemii moru, neštovic nebo cholery, a byly objeveny až v roce 1976?

Jak se to stalo, že se od roku 1976 všech 13 vzplanutí eboly omezilo na Afriku? Jak se to stalo, že dokonce ani v Africe nebyl nikdy počet obětí extrémně veliký? (V roce 2007 – při epidemii v Ugandě zemřelo 37 lidí, v roce 2012 jich bylo 17.

Takže jedeme dál.

Za prvé: Světová zdravotnická organizace (WHO) tvrdí, že mortalita eboly je 90 %. To je lež. Přesněji řečeno, je to druh lži, které se v islámu říká „tavrija“ (amfibolie, dvojsmysl). To znamená, že člověk říká něco, co je formálně pravdivé, ale velmi dobře si je vědom, že si to jeho posluchač vyloží úplně jinak.

90% úmrtnosti ebola dosáhla pouze jednou v roce 2003 v Kongu, když ze 143 nemocných zemřelo 128 lidí. Dokonce i za současné epidemie dosahuje mortalita pouze 50 % a bývaly epidemie, kdy byla pouze 25 %. (Dále z textu pochopíme, co konkrétně, kromě rozdílů v kmenech virů, podmiňuje tak velký rozdíl v úmrtnosti.)

Za druhé: To hlavní. Jak se ebola vlastně šíří? Odpověď: Nešíří se prostřednictvím kapénkové infekce. Nakazit se můžete pouze kontaktem s krví nebo tekutinou vyloučenou pacientem. (Semeno muže, který přechodil horečku Ebola, se může po dobu 3 měsíců také stát zdrojem nákazy.)

Takže v překladu do ruského a respektive českého jazyka: epidemie eboly se může rozšířit pouze v podmínkách absolutně nehygienického prostředí. Takže když WHO ve své metodice v souvislosti s ebolou na první straně uvádí, že se virus šíří „od člověka k člověku“, tak jde o (úmyslné) vytváření paniky, dvojsmysl, lež zamlčením. Virus se šíří pouze, pokud použijete nakaženou injekční stříkačku nebo nějaký nehygienický záchod a není možné, aby se v podobě epidemie rozšířila ve vyspělé zemi.

Za třetí: Víte jaký je nejdůležitější smrtelný faktor v případě eboly? To samé, co i v případě cholery. Je to odvodnění! Dejte pacientovi dostatek tekutin k pití, dejte mu kapačku s fyziologickým roztokem, aby se mu v organismu obnovil nedostatek draslíku a hořčíku, a vaše 90% mortalita se obrátí v 90% přežití. Ty stejné „rozpouštějící se orgány“ při ebole nejsou důsledkem vlivu viru, je to důsledek ztráty minerálních látek odcházejících z těla při zvracení a průjmu, které jsou důležité pro fungování našeho organizmu.

Za čtvrté: Ebolou se nakazili čtyři Američané. Všichni čtyři se samozřejmě nakazili v Africe a byli převezeni do USA. Víte, jaká byla jejich úmrtnost? Správně! Nulová! Tři jsou již zdraví a jeden se ještě léčí.

A jak se uzdravili? Zdravotní sestra Nancy Writebol dostala experimentální lék ZMapp; doktor Kent Brantly se léku vzdal ve prospěch zdravotní sestry (lék stačil pouze pro jednoho); doktor Rick Sacra dostal krev od uzdraveného doktora Brantlyho a experimentální lék TKM-Ebola, ale co bylo to nejdůležitější, byla jim poskytnuta zdravotní péče – pití a kapačky. Američtí doktoři, kteří je léčili, pravdivě přiznali, že neví, co pomohlo více, zda léky nebo „všeobecná udržovací terapie“?

Ještě jednou: v případě poskytnutí normální péče dosáhla mortalita v tomto případě 0%. V normální zemi by nakažlivost ebolou ihned spadla na 0%.

V roce 1972 americký misionář, doktor Thomas Cairns, pracoval v Kongu a zranil se skalpelem při pitvě pacienta, který zemřel na ebolu. (Připomenu: o ebole se tenkrát nic nevědělo). Přežil to. A víte jak? Správně, jeho žena mu v chýši z banánových listů dávala po domácku vyrobené kapačky.

Za páté: Tvrdí nám, že na ebolu nejsou léky. To je lež. Léky již existují: TMK-Ebola a ZMapp. Pokud zdravotnická byrokracie, která vyřvává „O strašném ohrožení ebolou“, současně díky své nekompetentnosti a těžkopádnosti nedokáže tyto léky schválit, tak nás vlastně smrtelně neohrožuje ebola, ale samotná byrokracie. Je možné zakázat také všechny léky na tuberkulózu a potom vyvolávat „Smrtelná nemoc tuberkulóza, na kterou není lék!“ (Jen tak mimochodem, japonský Favipiravir na chřipku pomáhá také proti ebole.)

Za šesté: Tvrdí nám, že proti ebole neexistuje očkování. Je to lež. Vakcína existuje. Vytvořila ji GlaxoSmithKline, která jen tak mimochodem již před několika měsíci na samotném počátku epidemie volala do WHO a ptala se jich, zda nepotřebují vakcínu. GlaxoSmithKline zdvořile poslali do míst, kam slunce nesvítí.

Za sedmé: Ta skutečnost, že se léky a vakcíny proti opravdu velmi těžké a nebezpečné nemoci (úder, který pro organizmus ebola znamená, je těžké vyhodnotit) stále nachází v podstatě v experimentální fázi a zdravotnická byrokracie nespěchá s jejich schválením, souvisí s tím, co ví velmi dobře všichni lékaři: Vyspělé a solventní země ebola absolutně neohrožuje.

Takže shrnuto: Epidemie eboly vznikají v Africe a pouze v Africe díky absolutně nehygienickým podmínkám a neexistenci lékařské péče. Neexistuje žádná pravděpodobnost, že by se virus, který se šíří prostřednictvím nakažených injekčních stříkaček, vylučovaných tekutin a zabíjí oběť v důsledku jejího odvodnění, rozšířil a způsobil epidemii v USA, Rusku nebo dokonce v Albánii.

Je to úplně stejná historka, jako ta se zemětřesením v Haiti. Pamatujete se? V roce 2010 došlo na Haiti k zemětřesení 7. stupně a zahynulo tam 220 tisíc lidí. Za několik měsíců došlo k zemětřesení v Chile se stupněm 8,8, kde zahynulo asi 700 lidí. Připomenu, že se zvýšením o jeden stupeň narůstá energie zemětřesení dvaatřicetkrát, a že stupeň 7 odpovídá dolní hranici ničivých zemětřesení.

Takže na Haiti lidé zahynuli ne v důsledku zemětřesení, ale kvůli absolutní chudobě a šmejdu, ze kterého byly vystavěny jejich domy. V současném světě nedochází (tedy prakticky nedochází) k přírodním katastrofám, dochází k sociálním katastrofám. Pro viry to platí stejně jako pro zemětřesení.

Víte, co je v případě eboly jedním z faktorů? Prvotním zdroje infekce? Maso našich bratranců – šimpanzů a orangutanů. Jedná se prakticky o lidožroutství. Šimpanz má intelekt čtyřletého dítěte. Jedli byste čtyřleté dítě? V Kongu to dělají, živí se nejenom opicemi, ale i pygmeji.

Víte, kolik lidí zabila Ebola za současné, opravdu té historicky největší epidemie? 2900 lidí z 6200 nemocných. Víte, kolik podle WHO za rok zemře lidí na chřipku? 250 – 500 tisíc lidí.

Závěrem: Jak bychom to shrnuli? Máme tu chudé africké země, ve kterých je těžká a nebezpečná nemoc ebola pouze jedním ze symptomů sociální nemoci, známou jako „failed state“. Máme mezinárodní byrokracii, která díky své nepružnosti neregistruje léky a vakcíny a potom vykřikuje: „Dejte nám peníze, abychom zachránili lidstvo před jistou smrtí!“ Máme tu prezidenta Obamu, který si nedokáže poradit s reálnými problémy – s padesáti milióny Američanů na potravinových lístkách, s islámským chalífátem a s Putinem, pro nějž je hlavním problémem horečka ebola, která absolutně nemůže ohrozit Ameriku.

Pokud nedokážete řešit opravdové problémy, musíte si vymyslet alespoň ty falešné. Ty se řeší snadněji.

Proto islamisté místo s chudobou a nevzdělaností bojují s Amerikou. Putin místo se zlodějinami a korupcí bojuje s Amerikou a Obama místo s Putinem a islamisty bojuje s ebolou.

(Pozn. překl.: Až na poslední hodně zjednodušující větu, slušný článek.)

Překlad: Irena

 

Přejít do diskuze k článku 11 komentářů