Historie Ukrajiny ve 2 minutách

Ukrajina je neudržitelný stát, který nikdy dříve v takových hranicích neexistoval. V podstatě se jedná o takový sovětský vynález, který spojil buldoka s nosorožcem z čistě manipulativních důvodů. Je známo, že Ukrajina byla poskládána z různých kousků, které měly v různých dobách absolutně rozdílnou kulturní a historickou orientaci.

Jak tedy bylo poskládáno toto puzzle pod názvem Ukrajina? Přesně před 360 lety došlo k tomu, co nazývají spojením Ukrajiny s Ruskem. Zaprvé připomeneme, že tenkrát ruská hranice vedla západněji. Posunuta byla až ve 20. století. Za druhé nedošlo k připojení celé dnešní Ukrajiny, ale jenom území Záporožského vojska, takzvané Getmanščiny (1654) a to ještě pouze její východní části. Na konci 18. století Rusko dobylo Novorusko (1783). Tato území vůbec nikdy nebyla ukrajinská. Jednalo se o území bývalého Krymského chanátu, ze kterého byly po několik století podnikány útočné výpady na ruská území, a který byl poražen za Kateřiny II. Potom bylo mezi evropské státy děleno Polsko. Tehdy Rusko získalo západní část Getmanščiny a další území a tento status quo byl neměnný po více než jedno století. Ukrajina jako stát na krátkou dobu vznikla až po revoluci (1918) a přesněji tehdy existovaly hned tři státy: Ukrajinská lidová republika s centrem v Kyjevě, to byla ta, v jejímž čele stál Petljura a dvě sovětské republiky s hlavními městy Charkovem a Oděsou (Oděská sovětská republika a Doněcko-Krivorožská sovětská republika). Tyto dvě Ukrajiny sjednotili bolševici (1921-22), přičemž změnili ruskou hranici a část Novoruska začlenili do Ukrajinské sovětské socialistické republiky jakoby automaticky. Západní Ukrajinu, která nikdy nebyla součástí Ruského impéria, Kyjev získal po uzavření paktu Ribbentrop-Molotov (1939-40). Konec 2. světové války (1945) znamenal připojení Zakarpatí a v roce 1954 Chruščov Ukrajině přenechal Krym, který k ní neměl absolutně žádný vztah. Takže svou územní a politickou podobu a jednotu získala Ukrajina, až když se stala součástí SSSR. Jedním ze zakladatelů SSSR byl Lenin, jehož památník tak zuřivě bořili majdanovci.

Překlad: Irena

Přejít do diskuze k článku 12 komentářů