Diskuze k článku


 • Martin (už bez taky m) • 18. února 2017

  Děkuji Všem Slovákům za podporu České ochrany přírody, a dodávám že nejen v národních parcích.
  Senátní „návrh“ je paskvil, který útočí na samou podstatu OPaK.
  Je příznačné, že pro „ochranu neznající státních hranic“ se vyslovují v mnohém ornitologové, či lidé a organizace zabývající se velkými savci. Mnohé části přírody máme společné nejen v celé Evropě (Středomoří), ale i např. s Afrikou (kde mnozí ptáci odlétají do zimovišť).
  Opravdová ochrana přírody je nemožná bez ochrany přirozených stanovišť, biotopů. Masivní a plošný tlak na přírodu a ekosystémy a jejich fungování naopak dále zvyšuje význam a úlohu „velkoplošných“ chráněných území.
  V poslední době jsem sám svědkem frontálního útoku „podnikání“ na všechny kategorie ochrany území, zejména pak CHKO. Pokud by „padly“ postuláty ochrany Národních parků, byly by Chráněné krajinné oblasti prakticky nivelizovány…
  A to vše probíhá v situaci, kdy již nyní nemají jejich Správy dostatek přesně definovaných pravomocí a kompetencí, pracovníky a techniku nevyjímaje.
  Pokud mají CHKOJ spoluzajišťovat ochranu vzácných druhů i fungování krajiny, pak NP mají chránit ekosystémy a biotopy vzácné a nadnárodního významu. Pokud zároveň legislativa mlčí k POVINNOSTEM deklarovaným v tzv. Územním systému ekologické stability (ÚSES) a připouští její další oslabování, porušování ba i likvidaci, nelze než konstatovat, že senátoři ohrožují samou podstatu toho nejcennějšího co v naší přírodě a krajině máme.
  Je to jen další důkaz zbytečnosti a neúčinnosti druhé komory. K této zbytečnosti a neúčinnosti nyní senátoři přidávají i vyloženou ŠKODLIVOST…
  Osobně se ptám, jak mohou lidé -velmi dobře placení z veřejných prostředků- takto společnost a veřejnost poškozovat, ničit výsledky práce generací obětavých lidí.
  Hanba Senátu za takový „návrh“!

 • Béda • 19. února 2017

  Americká společnost Tesla vybírá v Evropě druhé místo pro svoji druhou velkou továrnu a jednou z možných lokalit je Česko. Vše pod pláštíkem ekologického hospodářství a ochrany životního prostředí. Spekulacím o atraktivitě Česka pomáhá zmíněná skutečnost, že v Krušných horách jsou k dispozici velké zásoby lithia, o kterém se mluví jako o nové ropě.

  Lithium je klíčová surovina pro výrobu baterií, které jsou zas jednou z klíčových součástek celého elektromobilu. Rve se o něj americká Tesla, společnost Geomet, patřící do australského konsorcia European Metals,ale také firma Cínovecká deponie, kterou vlastní skupina RSJ miliardáře Karla Janečka.

  Dopadne to skutečně tak, že Tesla nám tady postaví montovnu za státní podpory, zaměstná za pár šupů sto pracovníků z Česka, který budou rádi za 15 tisíc hrubýho a zisk půjde stejně jako u vody do zahraničí? A lithium bude těžit zahraniční firma, která bude zisk „odvážet“ do zahraničí? Copak to neumíme sami? My skutečně umíme jen jak hlupáci za státní peníze rekultivovat pomocí státem vydržovaného podniku DIAMO zahlazovat škody po „napakovaných“ uhlobaronech?

  Lithium karbonát za posledních 13 let zdražil až čtyřikrát na zhruba šest tisíc dolarů za tunu a jeho spotřeba se má do roku 2020 až zdvojnásobit. Cena cínu za uplynulou dekádu stoupla víc než pětkrát na 20 tisíc dolarů za tunu. Pod Cínovcem leží ohromné zásoby cínu, lithia, ale i wolframu.Těžařům nahrávají rostoucí ceny kovů na světových trzích a také fakt, že lithium i cín musí evropský průmysl dovážet z Číny nebo jižní Ameriky. Žádný jiný tak velký zdroj v Evropě zatím neexistuje. Ekonomická návratnost ložiska je nezpochybnitelná…

  https://www.lajkit.cz/zpravy/item/1061-kradez-lithium-ceska-republika-tesla

 • jogín • 19. února 2017

  Bohužel je kolem národních parků totální guláš. Samozřejmě je třeba zatrhnout „rozvoj obcí“ na úkor přírody. Jenže ochraňovat umělou monokulturu smrku v naději, že za 1500 let dojde k obnovení klimaxových porostů je totální blbost. To je totiž ekologický význam rozšiřování 1.zón.