Diskuze k článku


 • Admirál • 1. listopadu 2018

  „Nezávislost a důvěryhodnost ekologických organizací je cennější než projektové peníze“

  Jen berte, nemáte co ztratit.

 • PPK • 2. listopadu 2018

  Projekt, to není jen slovní deklarace o nějakých ideologicko politických „hodnotách“, ale je to konkrétní výsledek duševní a fyzické práce v oboru tzv. přípravy staveb. To znamená, že je výsledkem projekční činnosti odborně kompetentního technicko koncepčního ekonomického subjektu, činnosti za předem stanovenou smluvní odměnu, zaplacenou po odevzdání projektu v souladu se zadáním. Ten kdo projekt zadává a za něj platí, je obvykle i investorem hmotné realizace koncepce projektu či stavby … Projekt musí začínat technickou zprávou, obsahovat koncepční nebo stavebně technické řešení včetně výpočtů a příslušné výkresové dokumentace, plus odborný odhad a propočet rozpočtových nákladů projektované investice. Projekt nesmí být snůškou jen nezávazných a pouze ideologických hraběcích rad. Projektant který chce za svou práci peníze (zde ministerský grant), proto ani není nezávislým poradním subjektem zadavatele, čili subjektem bez zodpovědnnosti za výsledek toho, co vyprojektoval.

  Shrnuto – každý projekt je koncepční, investiční či provozně technické dílo vypracované právnickou osobou s patřičnou projekční historií. Projekt je konkrétní dílo, vypracované podle pravidel stanovených zadavatelem, který je investorem. Ten kdo platí (zde je to ministr životního prostředí), ten také i rozhoduje, co bude a jak bude. Pokud chce někdo naopak tzv. nezávisle sám určovat a měnit koncepci zadání, měl by na to mít ze zákona oprávnění, odbornou kompetenci a vlastní peníze. Anebo mlčet. A ne pouze bez zodpovědnosti za výsledek kibicovat, jak by to dělal, kdyby to uměl a na „to“ i něco ve své vlastní peněžence měl.

 • idiotronic • 3. listopadu 2018

  Nebylo to sice hnutí Duha, ale Děti země, kdož sabotovali provoz spalovny Chotíkov, která však přeci jen již funguje. Kdo znal divoké skládky odpadu, pneumatiky nevyjímaje, které sahaly od obzoru k obzoru (byly mimo oficiální skládku, aby se podnikatelé vyhnuli platbám), ocení přínos, ačkoli každý chápe, že recyklace je lepší (k vidění např. v Německu). Ale zrušili jsme průmysl a dovolili rozvrátit oběh vratných obalů a to v dohledné době neobnovíme, protože o obalech rozhodují zahraniční vlastníci a jejich představám se musíme přizpůsobit.
  A tak na
  http://www.zevoplzen.cz/fotografie
  si můžete prohlédnout fungující spalovnu a každou sobotu od 9.00 do 16.00 můžete absolvovat exkurzi (rezervace nutná). Co myslíte, čemu pomohlo zablokování provozu hotové spalovny, co společnosti přineslo?