Diskuze k článku


 • Gatta • 15. září 2016

  Tak nějak mi celá akce proti glyfosátu připomíná, svým záměrně omezeným pohledem, akci – „za čistou a obnovitelnou solární energii“ a „jezdíme ekologicky – jezdíme na řepku“.

  Nemá pro mne smysl sem do diskuze kopírovat vše, co o tomto problému bylo napsáno už 3x.

  Tedy jen poznámku:
  Na postřik trávníků se GF používá vyjímečně a to jen při jejich likvidaci. Hlavní trávníkový hergicidy jsou přípravky pro hubení dvouděložných „plevelů“ – v maloobchodě je nejrozšířenější Bofix, který má úplně jiné účinné složky.
  http://www.agromanual.cz/cz/pripravky/herbicidy/herbicid/bofix

  Ona problematika herbicidů je podstatněobsáhlejší:
  http://www.agromanual.cz/cz/pripravky/herbicidy

  A hlavně je složitější o to, že se nejedná jen o parčíky ve městech, ale o miliony hektarů zemědělské půdy ohrožené chemizací odkud se zanášejí rezidua do potravin a do celého životního prostředí. Bez toho, že si ekologové přiznají nutnost vyřešit a prosadit, třeba proti panu Babišovi (krásné předvolební téma !!) , zněny agropostupů a přístupu v tomto bezohledném pěstebním podnikání, je celá akce proti GF jen matení naivní veřejnosti a v podstatě maskování té ostatní rostoucí chemizace.

 • Martin (už bez taky m) • 15. září 2016

  Re Gatta: výzva je sice jen výzvou, obsahuje ale i informace o tom jak jsou herbicidy používány na polích a jako desikanty. Obsahuje snahu o zlepšení i v tomto směru.
  Předpokládám, že to ale musí chtít spotřebitel PLOŠNĚ, žádná ochranou přírody a ŽP se zabývající organizace to za něj nemá kapacitu ani šanci sama o sobě vyřešit.
  Chce spotřebitel potraviny za každou cenu „levné“ ?
  Chápu dobře proč jsou lidé bez dostatečných příjmů tlačeni do situace kdy zdražování potravin neutáhnou. Ovšem z toho že jsou úmyslně „zlevňovány“ technologickými postupy které upřednostňují práci strojů až po maximum, a vědomě akceptujíc rozsáhlé používání „neškodných“ chemických přípravků, stejně jako ztrátu skutečných nutričních hodnot potravin lze obvinit jen organizace, které na tomto bohatnou.
  Můžu mít ze společensko-politických důvodů výhrady vůči používání některých skupin zdrojů, a naopak z nepoužívání jiných z e zpolitizovaných důvodů.
  Ovšem z toho že by přímo od Monsanta či podobných (BASF, atp.) brala česká HD peníze? Nic o tom zatím nevím.
  Ani o tom, že by podporovali náhradu jednoho přípravku jiným podobným.
  Předpokládám že jde o nastínění systémového řešení.
  Ovšem jeho prosazení – viz výše.
  Vždyť i to vylučování člověka z práce v zemědělství ve fyzické rovině (nemám samozřejmě zájem o návrat k technikám prvobytně pospolné či feudální „společnosti“) dále připravuje lidi o práci, možnost obživy- zejména na venkově.
  Měli bychom usilovat PŘEDEVŠÍM KVŮLI ZDRAVÍ (svému i ozdravění ŽP) o co nejohleduplnější využívání techniky i technologií, tak té části chemie které se prozatím nedovedeme vyhnout.
  Zapojit „zdravý selský rozum“, agrotechniku, a vyvíjet mašiny a technologie které omezí chemii – bez tvrdé GMO.
  To chce komplexně odlišný přístup ke spotřebě, automobilismu, konzumerismu.

 • Martin (už bez taky m) • 15. září 2016

  Pravděpodobně každý z nás v minulosti udělal něco co ne vždy bylo ve prospěch přírody a ŽP.
  Důležité je nejen kolik jsme toho kdo „spáchali“, ale zejména zda v tom pokračujeme či nikoliv, zda působíme ve směru se toho vystříhat…
  Tady hodnotím práci HD (jakkoliv není bez chyb) jako pozitivní.
  Samozřejmě nemusím souhlasit ze zpolitizováním části organizace, a osobně jsem výhrady i jim vícekrát v tomto směru projevil.
  Nikdo nejsme „svatý“, ale měli bychom se prostě snažit.
  Napravovat v tomto chyby své i jiných, hledat řešení, poukazovat na ně.
  Obávám se, že mnoho lidí dosud „vězí“ v myšlení „společnosti firemní objednávky“- tj. představě že to a to vyřeší ti, a „jsou tu přece od toho…“, „tak ať to ti „ekoteroristé vyřeší, a nekecaj o XYZ…“
  Ochranářské organizace měly zůstat mimo politiku -jak jen to jde, nejsou ovšem ani organizacemi vědců…
  Zůstat mimo společnost ovšem nemohou, neb řada problémů vyžaduje v návrzích a cestě k postupnému zlepšování AKTIVNÍ ZÁJEM A PŘÍSTUP SPOTŘEBITELE.
  To současný „systém“ udělal z BEZBŘEHÉHO (úmyslně velká písmena) konzumu KONZUMERISMUS, ze skutečného SMYSLU ŽIVOTA klišé SMYSLU ŽIVOTA V KONZUMOVÁNÍ ZBOŽÍ, výdobytků civilizace, zážitků…
  KONZUMERISMUS se stal posedlostí, „svatým právem“, alibim, mantrou všech politických sil a stran…
  Velké většiny politiků (díky výjimkám – nemnohým)…
  Ano Gatto, je třeba pranýřovat klišé, pokrytectví.
  Ale férově prosím – vždyť jak jsme na onu spravedlnost každý hákliví (zcela lokicky a samozřejmě).
  Za léta existence původně zcela občanských a lidových spolků ochránců přírody, krajiny a ŽP x – kráte mnoho stran vykrádalo jejich témata, slibovalo prostředky na základní jejich existenci -např. daňové asignace (MOŽNOST si zvolit). I tato vláda jen slibovala, ve skutečnosti jen zvyšuje administraci.

 • Gatta • 15. září 2016

  Re Martin – doufám že chápete, že i přes moje kritické postoje k „akci GF“ mám stejný zájem na zdravém prostředí jako Vy.
  Už za komančů jsem němcům záviděl, že mají svoje Zelené, dokonc jsem po 89 uvažoval o vstupu – naštěstí jsem to neudělal.

  Ano změnit přístup. Třeba s tou řepkou jsem se SZ na jejich webu tehdy docela obsáhle a úplně zbytečně snažil diskutovat.
  3% biosložek v PHM – kolik to představuje ha oseté řepky ??? – a kolik by třeba šlo uspořit PHM lepší organizací nákladní a veřejné osobní dopravy ? Kolik PHM stojí organizačně nezvládnuté, nezkoordinované a neúměrně dlouhé opravy silnic, neexistence obchvatů … … …

 • Martin (už bez taky m) • 15. září 2016

  Z původně občanských organizací se za ta léta stali tvrdí profesionálové „ve svém oboru“.
  Nic jiného nám v přístupu celkem logicky ani nezbylo.
  Ovšem z předpokladu (naivního) o „dočasném“ působení zejména mladších ročníků v eko-aktivistických organizacích se časem vyvinula situace, kdy každá NNO zabývající se přírodou, krajinou a ŽP začala zcela záviset na hrstce obětavých jednotlivců kteří se zprofesionalizovali a opřeli o vědecké poznání jak jen to šlo, jak jen měli možnosti. Ano, i část těch lidí se „zkazila“…
  Ovšem proč prosím?
  Nemožnost využít 70 a více % času jinak než ZOUFALÝM SHÁNĚNÍM PROVOZNÍCH PROSTŘEDKŮ vedla k příjmu různých zdrojů…
  Sám jsem kdysi odmítl přijmout grant od jedné nadace, jelikož se zprostředkovaně zapletla se zdroji kde bylo údajně Monsanto… po letech nás (naši tehdejší regionální ochranářskou NNO) přestala podporovat…
  A bez zdrojů…
  NNO snily o soběstačných systémech (realisticky max. co rozumně jde, nevěří ovšem v perpetum mobile), ale ani tady (formou nějakých bio-farmiček), průvodcování po přírodě… to nešlo, neb společenská podpora nebyla a není dostatečná…
  Nebudu opakovat jak mnozí (mne nevyjímaje) dopadli…
  Nová generace už uvažuje „méně naivně a více pragmaticky“ – hádejme prosím, kdo ji tomu naučil a k tomu existenčně přivedl…
  Ne, nikdo nejsme zcela bez „viny“, ale záleží na tom zda nadále ničíme či poškozujeme či naopak… Každý jíme, chodíme na záchod, umýváme nádobí…většina jezdí autem, používáme mobily, PC…
  Je to o oné zprofanované „ekologické stopě“, o AKTIVNÍ PRÁCI a OSOBNÍM PŘÍKLADU.
  Každý ovšem není schopen dlouhodobě živořit byť v pěkném prostředí…
  Hádejme prosím společně, kdo měl a z jakých důvodů snahu a zájem o diskreditaci různých NNO…ne nejsou svaté, ale měly BY být OBČANSKÉ, AKTIVNÍ, PRO LIDI.

 • Martin (už bez taky m) • 15. září 2016

  Pane Gato, rozumím Vám. Ovšem „obchvat“ ve venkovském prostoru neexistuje ( u aglomerací a sídel nad cca 25 tis obyvatel je to akceptovatelný termín) , je to vždy jen přeložka silnice z nejrůznějších důvodů (bohužel často naopak k „zainvestování vybraných pozemků“, podpoře tranzitu, obsazení a „dobytí“ velkoplošného chráněného území, atp.). Záleží hodně oč skutečně běží, a porovnání oněch PRO A PROTI. Na porovnání co „nejexpertněji“ podloženém, zohledňujícím také tzv. princip předběžné opatrnosti, rizika nechtěné podpory IAD, tranzitu (a tím např. dovozu výrobků za dumpingové ceny a likvidaci místních výrobců), etc. Nelze samozřejmě jít většinou ad absurdum a do extrému. Ovšem principiálně jednat je třeba.
  Léta bojuji o to, aby se velké silnice vyhýbaly chráněným územím a speciálně Jeseníkům (jsem jen jedinec a vybral jsem si tyto hory). Z mnoha logických důvodů.
  V současnosti se hrozivým způsobem devastují CHKO – jádro české a moravské/slezské ochrany přírody a krajiny – Chráněné krajinné oblasti. Ani Jeseníky bohužel nejsou výjimkou…
  Připravujeme se tak o potenciál bez konkurence ve službách „normativu podřízenosti absolutnímu konzumerismu“…
  Nedávno jsem připomínkoval obchvat Bludova a části Šumperka, kde jsem navrhoval změnu části trasy tak, abych zabránil odříznutí alespoň části nivy s rybníky od řeky, dokonce jsem navrhl část trasy situovat do průmyslové zástavby Šumperka, omezit nákladnost celé akce a poškozování protipovodnňových funkcí krajiny, zlepšení migrační prostupnosti a systémově snížení hrozby zbytného tranzitu skrze hory…
  Uvidíme, s většinou úředníků jsem schopen najít společnou řeč, za léta vědí že mi jde o věcnost.
  Ovšm politici s vlivem na společnost pane Gatto…
  Škoda že našich zkušeností, schopnost nemá společnost moc zájem využívat…

 • Martin (už bez taky m) • 15. září 2016

  Omlouvám se, musím už se skrovnými silami a prostředky na střechu, dokud je pěkně, nakosit beranům, posbírat švestky a bylinky…

 • Gatta • 15. září 2016

  Re Martin – Základní poučka je, že každá silnice na sebe stáhne dopravu. Tedy i obchvat částečně ulehčí obci, ale v okolí přibude tranzit. A místní doprava v obci naopak stejně brzy zase stoupne.
  A každá silnice (dříve stačila stezka, či železnice) je jak říznutí do krajiny – viz třeba Amazonie – jedna silnice a v jejím okolí ubývá pralesa …
  https://mapy.cz/zakladni?x=-58.6160369&y=-4.5729193&z=6&base=ophoto
  Po silnici se totiž přepravují nejen lidi, ale především stavební materiál …

  Nebo pak jsou oblasti, kterým se velké tahy železnice a silnic vyhnyly a tam dnes zase více či méně „chcípnul pes“. Kdysi hlavní trasu železnice odmítla třeba Polná na Vysočině.

  V systému, kde jde jen o růst peněz je těžké hledat řešení …

 • Martin (už bez taky m) • 15. září 2016

  Ano, NEJVYŠŠÍ ZISK ZA KAŽDOU CENU, když za ÚSPĚŠNOST je vykládáno ničení či “ porážení“ jiných a jiného, i za cenu sprostého a maximálně rychlého a zcela bezohledného rabování…, moderně „vytěžování zdrojů“…i „lidských“…
  Znáte větší frašku a klišé??
  Do poučky k ZISKU by mělo být vloženo JAKO PODMÍNKA udržení či zlepšení zaměstnanosti, a zachování či zlepšení zdravého životního prostředí a přírody a krajiny. Jako funkční (dlouhodobě) a ověřitelné – nikoliv jako pouhá klišé omlouvající cokoliv a kdekoliv, kdykoliv, kýmkoliv…
  Tak jako státy a společnosti potřebují ROZUMNOU dopravní síť, výrobu i zvládnutelnou spotřebu, tak je třeba vědět, že doprava je (vedle nezbytného plánování, předvídání a organizace) jen jedním z možných prostředků skutečného rozvoje, tak krajina potřebuje funkční a stabilní síť, zvířata musí mít útočiště (záštity) i možnosti migrovat.
  Jinak nás „energetika krajiny“ (nikoliv prosté CO2 brané jako „snadno spočitatelný příklad“) vyškolí tak, že nám žádná doprava či „rozvoj“ nepomůžou…
  Už jsem to tu dával, ale „opakování je…“ viz heslo:
  Voda pre ozdravenie klímy – Nová vodná paradigma
  A pak že Česko – Slovensko nemá co nabídnout Evropě i světu…
  Proč tedy pokračovat v hloupostech – když už víme…
  Nesmí se to vyplácet – pokračovat v pokryteckých, bezohledných a sobecky zaměřených hloupostech…
  A zařídit to mohou – nikoliv „ochránci“ – ale s jejich přispěním jen a pouze prostý lid.
  LID = důstojně, v naději a radostně žijící lidé – jediný skutečně rozumný smysl existence států …
  Takže po kosení: „vzhůru k výškám“…

 • cnemo • 15. září 2016

  Martine, asi ani sám nečekáte, že to po Vás bude někdo číst?:) Já to teda nezvládl a to jsem začínal 3x:)