Diskuze k článku


 • Martin (už bez taky m) • 20. května 2015

  Včera proběhlo terénní šetření ohledně možné konfliktní těžby v jedné z cenných lokalit CHKO Jeseníky, která by měla v budoucnu patřit k tzv. „klidovým zónám výskytu šelem“.
  https://www.youtube.com/watch?v=Ivd2DbWw20g
  Přes komplikované jednání, byla všemi- vč. pracovníků místní Lesní správy – projevena ochota těžbu upravit tak, aby hlavní parametry příhodnosti lokality pro šelmy (konkrétně rysa ostrovida) byly zachovány, ev. zlepšeny.
  O konkrétní podobě těžeb tak nebylo přímo v terénu rozhodnuto, ale setkání dává opatrnou naději na postupné systémové porozumění potřebám ochrany klidových lokalit, které šelmy potřebují zejména ke svému rozmnožování.
  Zmíněna byla opět problematika škod zvěří, rizika přemnožení lýkožrouta. I z tohoto důvodu je potřeba zmínit jako nadějnou ochotu CHKOJ a LČR s.p. více šetřit plodící javory a jiné listnáče na obdobných lokalitách – které jsou potřebné pro kostru postupné úpravy druhové skladby lesa směrem k lesu odolnějšímu i vůči kůrovci.
  Totéž se týká formy zadávání zakázek tak, aby byla lepší možnost ochrany biotopů vhodných pro šelmy.
  Amatérské video z širšího prostoru lokality viz níže.
  Z pochopitelných důvodů není přesně zmíněn její přesný název.
  https://www.youtube.com/watch?v=AKnzd3FVccE

  Potřebná bude pomoc při dalším zlepšení přístupu veřejnosti jak k velkým šelmám obecně (překonání „syndromu Červené Karkulky“), tak pochopení nezastupitelnosti jejich výskytu (zejm. v horských oblastech) pro potřebné zvýšení stability a zlepšení stavu našich lesů. Škody zvěří totiž v mnoha oblastech stále omezují možnost obnovy plnohodnotných lesů zejména vyžíráním jedlí, javorů, jilmů, lip, třešní a mnoha druhů keřů.
  Na další lokalitě byl shlédnut „referenční porost“- v podstatě odpovídající stavu, který je třeba dosáhnout na větších plochách.

 • Aleš • 21. května 2015

  Touhle cestou bych chtěl veřejně poděkovat především pánům Mirkovi Kutalovi a Martinovi bez taky m za realizaci praktické ochrany šelem u nás.

 • peter. • 23. května 2015

  Niečo pre Martina – ochranára :
  http://spravy.pravda.sk/domace/clanok/356065-tatransky-medved-iwo-bura-myty-opat-presiel-hranice/

 • Martin (už bez taky m) • 24. května 2015

  Povedený výběr hudby pro potěšení a uklidnění ve zdařilém provedení
  https://www.youtube.com/watch?v=5g6GSur3BIE