Diskuze k článku


 • bbb • 18. února 2016

  Šokující „integrační politika“ ČR v případě nových uprchlíků
  http://www.kulturni-noviny.cz/nezavisle-vydavatelske-a-medialni-druzstvo/archiv/online/2016/7-2016/sokujici-integracni-politika-cr-v-pripade-novych-uprchliku

  K článku – kdosi nedávno napsal: „Pokud by se buňka vyvinula, musela by vzniknout jak jako buňka najednou. Částečně vyvinutá buňka nemůže čekat miliony let, aby se stala úplnou, protože by byla vysoce nestabilní a rychle by se v otevřeném prostředí rozpadla, obzvláště bez ochrany úplné a plně funkční buněčné membrány.“

 • MartinT • 18. února 2016

  Pač už máš napsaný podobný materiál i o křestanství tak nemá cenu tě přesvědčovat,i když sám si napsal,že druhý chrám byl zbořen římany vt. 70 a tak jsi přiznal jistou historii izraeele a jeho náboženství a chrámu,ten nepostavil Herodes jen ho ve svých letech panování zvelebil a jak asi tušíš nestavěl se 5 let ale dlouhá desetiletí a takže stál a sloužil do roku 70, už toto je historicky dokázáno,kniha Královny ze Sáby zminuje Šalamouna celkem jasně a hlavně víru v Hospodina.
  -ale problém je, že jsi vše hodil do koše s biblí a jejími zápisy,takový ap. Pavel byl tehdy velmi vzdělaný člověk žid s nejvyšším židovským vzděláním a občanem Říma, ten by se ti vysmál nad tvou slátaninou věda o judaismu, chrámu a Římu o všem a vůbec se mu netloukla historie svitků zákonů a čtení z nich v každé synagoze
  Lukášovo ev je historicky psané přesně zasazené do doby a historiky prokázané a nemusíš ani věřit těm náboženským kecům.
  – a svitky Nového z. nalezené svým stařím nepřeklenují snad jen jedno století dobu o které píší
  -ale stačí jen hodnotit jiné spisy a bibli podle stejných bibliografických kritérií a dojdeš k tomu, že bible je prokazatelně stejná jakou máme ted a jaká byla v době 1 století pokud jde o NZ a jak sám říkáš : „Všechno vlastně vymysleli pisatelé, spisovatelé a učení rabíni, žijící až ve čtvrtém až druhém století před n.l“
  -sám si dokázal historii hrstky rabínů co přepisovali staré svitky judaismu a podle tebe nejspíš postavili chrám ten poslední též dokázaný,takže nějaká tebou prokázaná historie Izraele či židů tam byla a je- díky tobě

  celá bible SZ začíná také nudným výčtem rodokmenů národa izraele,oni si do dnešní doby totiž potrpí, aby se to vědělo kam patří a z jakého kmene,a co na to ty z hlediska historie? a přitom ti stačí jen kousek plíšku:-)

 • Bety • 19. února 2016

  Literatura je literatura, archeologické vykopávky jsou něco hmatatelného. Někde jsem četla, že se Izraelci po vzniku svého státu ze všech sil snažili literaturu (Bibli)
  archeologickými vykopávkami potvrdit a výsledky byly chabé a neprůkazné. Přesto je zřejmé, že Židé jako kmen existovali a existují- vlastně podle Bible bychom museli být všichni potomci Adama a Evy, z čehož logicky vyplývá, že jsme všichni Židé. Proč si tedy jeden kmen dělá taková privilegia o vyvolenosti mi není jasné.
  V tehdejších dobách byla nejrozšířenější forma státního útvaru městský stát, až po delším čase silnější pohltili ty slabší. Jeruzalém prostě mohl být jedním z malých nevýznamných městských států, který svůj význam a místo v historii prosadil pomocí ideologie, tedy Bible. Že lidé mají sklon svou národnost vyvyšovat nad jiné je také zřejmé a to z mnoha a většinou ne příliš šlechetných důvodů, a mít to potvrzeno a odůvodněno jaksi vyšší mocí bylo vždy výhodné.
  Řekla bych, že pozoruhodná je vytrvalost, s jakou Židé na své ideologii lpí, ačkoliv se zdá, že poměrně dlouhou dobu pro ně byla spíš nevýhodou. Možná jim to lichva vynahradila, čert ví.

 • MartinT • 20. února 2016

  Bety napsal

  Literatura je literatura, archeologické vykopávky jsou něco hmatatelného. Někde jsem četla, že se Izraelci po vzniku svého státu ze všech sil snažili literaturu (Bibli)
  archeologickými vykopávkami potvrdit a výsledky byly chabé a neprůkazné. Přesto je zřejmé, že Židé jako kmen existovali a existují- vlastně podle Bible bychom museli být všichni potomci Adama a Evy, z čehož logicky vyplývá, že jsme všichni Židé. Proč si tedy jeden kmen dělá taková privilegia o vyvolenosti mi není jasné.
  V tehdejších dobách byla nejrozšířenější forma státního útvaru městský stát, až po delším čase silnější pohltili ty slabší. Jeruzalém prostě mohl být jedním z malých nevýznamných městských států, který svůj význam a místo v historii prosadil pomocí ideologie, tedy Bible. Že lidé mají sklon svou národnost vyvyšovat nad jiné je také zřejmé a to z mnoha a většinou ne příliš šlechetných důvodů, a mít to potvrzeno a odůvodněno jaksi vyšší mocí bylo vždy výhodné.
  Řekla bych, že pozoruhodná je vytrvalost, s jakou Židé na své ideologii lpí, ačkoliv se zdá, že poměrně dlouhou dobu pro ně byla spíš nevýhodou. Možná jim to lichva vynahradila, čert ví.

  V tomto případě Búh ví :-)

  ,ale tdy nejde o to ,zda jsme z Evy nebo né,ale že jsme lidi toho typu a ne židé ..to bys musela být z Judy..vidíš bible s dá chápat tak co člověk to ideolog