Jan Hus: Citáty

Zlo je trojího druhu: přítomné, minulé a budoucí.

Nehodně se modlí všichni, kdo prosí, aby se jim povedl jejich hřích.

Papežové zajisté mohou lháti, ale Bůh nelže.

Nemá býti věřeno v církev, poněvadž není církev Bohem.

Nešťastným bohatstvím, v němž církev tone, zjedovatělo a otráveno je téměř všechno křesťanstvo. Psi se o kost hrýžou. Vezmi kost a přestanou.

Tak jako hejno krkavců snesli se na tuto zemi, aby vyklovali každé zrnko zlata a stříbra. Nemají slitování. Jejich srdce zjedovatěla touhou po bohatství. Se vším kupčí, všechno prodávají. Chceš pokřtít dítě? Zaplať! Chceš loupit a vraždit? Zaplať a bude ti odpuštěno. Ale pak, kdyby sám ďábel zaplatil, vstoupil by na nebesa? A za peníze takto vydřené z chudého lidu koně krásné chovají, čeleď nepotřebnou drží, v kostky hrají a na své kuběny drahé věší, zatímco Kristus chodil bos a neměl, kde by hlavu složil.

Je totiž nezbytné, má-li vůbec nastat mír s bližním, aby byl napřed uzavřen mír člověka s Bohem a mír člověka se sebou samým.

Sedláček dobrý jest vyšší a důstojnější než biskup.

 

Přejít do diskuze k článku 1 komentář