Jan Keller: Sociální integrace včera a dnes

Reklama


Na konci února proběhlo v jednom z výborů Evropského parlamentu slyšení na téma migranti a jejich integrace. Rozprava trvala déle než dvě hodiny a jako hosté na ní vystoupili i lidé z neziskových organizací, kteří se sociální integrací dlouhodobě zabývají. V průběhu slyšení se ale účastníci dozvěděli v podstatě jen dvě věci: Pro úspěšnou integraci je přínosné, pokud si migranti osvojí jazyk země, ve které se chtějí usadit. A důležité je také to, aby v této zemi získali práci. Nic víc nezaznělo.

Začíná být zřejmé, že poruchy sociální integrace nevznikají kdesi na okraji společnosti, jsou vyvolávány přímo z jejího centra. Vychází spousta prací, které již svým názvem připomínají, že exkluze je postindustriální společností doslova produkována, vyráběna. Upozorňuje se na to, že slábnutí sociální integrity postupuje v bludných kruzích.

Celý článek najdete na Novinkách

Přejít do diskuze k článku 15 komentářů