Diskuze k článku


 • Alena • 18. června 2015

  jak jsme podřadní občané, je patrno již jen z hospodářské převahy.
  http://cz.sputniknews.com/byznys/20150618/567875.html
  jo, co si to ti Bulhaři dovolili, pěkně se jim to zatrhlo. Plynovod z Ruska se bude stavět do Německa. Nikdo neprotestuje.
  Co je nadirigováno, to se musí splnit. Plní se to způsobem, že je založeno mnoho neziskovek na podporu Romů a nově imigrantů.
  Proč rozebírat krávy jako jsem já apod.,pane Wascheku, když bychom měli rozebrat reálný dopad – kladný či záporný- stěhování národů a následně konečně po vzoru Islandu uzákonit referendum k závažným otázkám žití či nežití našeho národa?

 • Alena • 18. června 2015

  reálný dopad imigrace národů dokládají přirozeně nejlépe ti, kdo žijí v místech s velkým výskytem Islamistů, jako např. český doktor v Anglii
  http://www.czechfreepress.cz/evropa/britanie-ocima-lekare.html
  pozn:nadirigovaní pravdoláskaři jsou se svými názory pro mne bezcenní

 • lubajs • 18. června 2015

  Stát že nemá peníze? Předevčírem se předseda KDUČSL Bělobrádek chvástal, že jsme schopni klidně přijmout každý rok přes tisíc uprchlíků aniž by to ohrozilo náš sociální systém. Tak jak to vlastně je?

 • zart • 18. června 2015

  Peněz, bytů, jídla, šatů a práce je pro všechny dost. Víte co je u nás miliardářů a milionářů?

 • Alena • 18. června 2015

  miliardáři jsou, ale neplatí takové daně vzhledem k svému obratu jako méně majetní, takže starost o imigranty bude z peněz té nemajetné 90-ti% většiny

 • mirror • 18. června 2015

  Zajímavost z internetu
  http://aeronet.cz/news/sbirejte-vicka-na-nemocne-deti-cesi-sobotkova-vlada-na-ne-nema-penize-plati-vzdelani-madeleine-albrightove/
  Madeleine studuje na univerzitě v Glasgow, kde učí i Čulík. Více netvrdím, ale studium je čtyřleté a stojí více než milion ročně.

 • mirror • 18. června 2015

  mirror napsal
  studium je čtyřleté a stojí více než milion ročně

  Madla nebude asi studovat osobně. Peníze jsou určeny pro dva Madlou vybrané doktorandy. Na jednoho je půl milionu Kč ročně. Připomeňme, že český doktorand dostává po dobu 10 měsíců jen 6 tisíc měsíčně, tj. 60 tisíc za rok. Britské univerzity jsou podle Čulíka mlýnky na peníze. Co s nimi univerzita, jmenovitě sekce bohemistických studií, udělá, ví jen Bůh. Český doktorand s 6 tisíci měsíčně nevyžije, musí přivydělávat a na dívání se na prsty a spolupráci se svým školitelem ve vědě nebude mít čas (doporučení prof. Zahradníka). Udržování nízké úrovně příjmu je pro české hospodářství sebevražedné.

 • Alena • 18. června 2015

  úroveň školství a české společnosti mne mrzí. To, co se na nás valí, nás může i zničit. Ovšem myslitelé a vzdělaní lidé, kteří se jinak na tomto webu vyjadřují k tisícům problémů, mlčí. Ono něco jiného je slovní ekvilibristika a něco jiného čin vlastenecký.Tento problém imigrantů se dotýká bezprostředně každého z nás. Reakce- nereakce vypovídá mnohé o naší zbabělosti a nicotnosti
  Co by asi řekl Komenský
  „Na tebe národe český a moravský, vlasti milá, zapomenouti nemohu, nýbrž tebe pokladů svých, kteréž mi svěřil Pán, dědicem činím. Věřím i já Bohu, že po přejití vichřic hněvu, na hlavy naše uvedeného hříchy našimi, vláda věcí tvých k tobě se zase navrátí, ó lide český! A pro tu naději tebe dědicem činím všeho toho, co jsem koli po předcích svých zdědila:
  Napřed milost v pravdě Boží čisté, kterouž nám před jinými národy prvé službou Mistra Jana Husa našeho ukazovati začal Pán

  nějak se nám ten Komenský přeřekl a přecenil ten národ zbabělců

 • PPK • 18. června 2015

  Povaha sociálního soužití lidí v soudobé kapitalistické pseudo-demokracii se postupem času mění. Společensky přizpůsobiví nezaměstnaní a přizpůsobiví bezdomovci byli původně elitami systému vytvořeni proto, aby přizpůsobivým a zatím ještě zaměstnaným občanům ukázali, co je čeká, když nebudou na slovo poslouchat domácí podnikatelskou, manažérskou, finanční a realitní buržoazii.

  Pak ale servisní politické elity zjistily, že tím si jejich systém vygeneroval občanské voliče, kteří už dál nechtějí autory systému ve volbách volit. Vykořisťovatelská elita se proto rozhodla vytvořit proti takto celkem pasivně protestujícím a přizpůsobivým vlastním lidem novou další asociální společenskou třídu těch, kteří je naopak volit rádi budou.

  Nejprve proto vojensky napadla rozvojové třetí země, zničila je a následně rozjela falešnou akci zdánlivé charitativní podpory imigrace cizinců z těchto zemí do svých domovských států. Využila u imigrantů jejich společenských odlišností mentálních, rasových, náboženských, zdravotních, genderových a generačních a uměle pro ně zavedla systém nezasloužených preferencí a výhod pod záminkami humanity, svobody jejich pohybu, jejich občanských práv a nutnosti evropského soužití v podmínkách společenského multikulturalismu.

  Tím kapitalistická elita civilizovaných zemí dosáhla u vlastních tuzemských občanů, až dosud se poctivě živících zaměstnaneckou námezdnou prací, nejen jejich rasově a nábožensko-národnostní nepřátelské orientace proti cizincům a tak z vlastních prostých lidí vytvořila užitečné idioty, ale ještě si navíc vyřešila i otázky nových levných pracovních sil – a co je nejdůležitější – dosáhla tím sociální poslušnosti vlastního proletariátu.

  Zkrátka, jednoduché a klasické využití poznatků soudobé neokoloniální technologie moci.

 • mirror • 18. června 2015

  Příchod uprchlíků se ve Švédsku rovná dovozu voličů sociální demokracie. Tady je žertovné video
  https://www.youtube.com/watch?v=3KSJY0c8QWw
  Ve velkém švédském městě Malmö žije více imigrantů než Švédů. Představte si, že by takto dopadla Ostrava nebo Olomouc?

 • mirror • 18. června 2015

  O Švédsku
  https://www.youtube.com/watch?v=dlG75wb7lLw
  Poraďte někdo Zemanovi, aby nás do Švédska netáhl.

 • J. W. • 19. června 2015

  PPK napsal

  Povaha sociálního soužití lidí v soudobé kapitalistické pseudo-demokracii se postupem času mění. Společensky přizpůsobiví nezaměstnaní a přizpůsobiví bezdomovci byli původně elitami systému vytvořeni proto, aby přizpůsobivým a zatím ještě zaměstnaným občanům ukázali, co je čeká, když nebudou na slovo poslouchat domácí podnikatelskou, manažérskou, finanční a realitní buržoazii.

  Pak ale servisní politické elity zjistily, že tím si jejich systém vygeneroval občanské voliče, kteří už dál nechtějí autory systému ve volbách volit. Vykořisťovatelská elita se proto rozhodla vytvořit proti takto celkem pasivně protestujícím a přizpůsobivým vlastním lidem novou další asociální společenskou třídu těch, kteří je naopak volit rádi budou.

  Nejprve proto vojensky napadla rozvojové třetí země, zničila je a následně rozjela falešnou akci zdánlivé charitativní podpory imigrace cizinců z těchto zemí do svých domovských států. Využila u imigrantů jejich společenských odlišností mentálních, rasových, náboženských, zdravotních, genderových a generačních a uměle pro ně zavedla systém nezasloužených preferencí a výhod pod záminkami humanity, svobody jejich pohybu, jejich občanských práv a nutnosti evropského soužití v podmínkách společenského multikulturalismu.

  Tím kapitalistická elita civilizovaných zemí dosáhla u vlastních tuzemských občanů, až dosud se poctivě živících zaměstnaneckou námezdnou prací, nejen jejich rasově a nábožensko-národnostní nepřátelské orientace proti cizincům a tak z vlastních prostých lidí vytvořila užitečné idioty, ale ještě si navíc vyřešila i otázky nových levných pracovních sil – a co je nejdůležitější – dosáhla tím sociální poslušnosti vlastního proletariátu.

  Zkrátka, jednoduché a klasické využití poznatků soudobé neokoloniální technologie moci.

  Vědecký negativizmus tvrdí: „Moderní válka se vede proti vlastnímu obyvatelstvu.“ A je to tak bohužel správně a správné. Někdo musí tu hnusnou, odpornou a špinavou práci s lidmi dělat, někdo musí být učitelem národu, národů, či marodů. Bohužel, po dobrém to nelze. Jediná šance jest, učit se po dobrém (ovšem ne ty voloviny a kraviny, co cpou nedospělým i dospělým dětem ve škole, televizi a jiných médiích do hlavy, a které ty děti tak hltají a vyžadují).

 • Gatta • 19. června 2015

  Dva nexenofobní odkazy k tématu které stojí za pozornost. Krátké video a dlouhý Kotrba:

  https://www.youtube.com/watch?v=HxoFtSjjMCU

  http://www.novarepublika.cz/2015/06/stepan-kotrba-uprchlici-museji-dozit.html

 • zart • 19. června 2015

  Něco z entomologie hmyzu: Ke konkurenci dochází při shodných nárocích na potravu, prostor nebo jiný zdroj prostředí. Konkurence omezuje oba nebo jeden ze zúčastněných druhů, klesá vitalita jedinců a jejich natalita, roste mortalita, zkracuje se délka života a zvyšuje se podíl emigrujících jedinců.

  Po radostném a naivním přivítání konkurence (kapitalizmu, demokracie, tržní ekonomiky atd.) nadchází její účinek. Hlasatele konkurence (nesnášenlivosti, egoizmu, vlastnictví, zkaženosti aj.) nikdo za celých těch 26 let nevypískal, ale naopak oni se tetelili v obdivu davu a placených médií.
  Před moudrostí dědů a babiček, že dva se perou, třetí se směje, čiň čertu dobře, peklem se ti odmění , jsme jako vykulení přivítali vědu, hlavně těch zahraničních parazitů. Tak nyní si toho podílu emigrujících jedinců, zkrácené délky života, mortality, poklesu natality, vitality jedinců musíme pořádně užít…. Jsme na tom hůře než ten hmyz.

 • Kropac • 19. června 2015

  Souhlasím s tím, že bych nechtěl za sousedy t.zv. nepřízpůsivé. Ani bych nechtěl, aby se nepřizpůsobivými stali moji potomci. Podmínky pro to ve zdejší společnosti existují. Jenže, navíc, hladový jih se sem přichází nasytit. Asi nejen nasytit, ale též změnit zdejší životní styl, podle svého. S využitím našich demokratických zásad. Změnit životní styl i těch našich nepřizpůsobivých. Ti z jihu se stanou nutně mými sousedy, pokud nezemřu. To jsem ale zas vůl, co?

 • Sio • 19. června 2015

  Inu, první věc, co pořád říkám je zakázat matiku. Krávy a volové, co umí počítat jsou v podstatě nešťastné kusy. Čistě matematicky a samozřejmě ze sociálních důvodů se bude muset posunout hranice odchodu do důchodu ještě o deset let a pak důchod definitivně zrušit.
  Takže první důkaz toho, jak neznalost počtů vede k moudrým rozhodnutím. Asi tak od roku 2020 (možná dřív) NEPOČÍTEJTE S DŮCHODEM.

 • J. W. • 19. června 2015

  Nejsou vidět důvody, proč dávat pracujícím důchody. Vždyť oni je nechtějí. Jim přece stačí, že mají práci, a že nejsou nezaměstnaní. Abychom vylepšili tu ekonomiku, tak stále bez patřičného ohlasu navrhuji, že kdo chce pracovat, měl by za to platit. Ano, plat by neměl dávat zaměstnavatel zaměstnanci, ale naopak, zaměstnanec zaměstnavateli. Kde na to vezme, je jeho věc. Může si přece vzít výhodné půjčky, dát věci, ženu a děti do zastavárny atd. Též je možné prodat orgány. Řada z nich je zcela zbytečná, například orgány hlavní (mozek) a pohlavní. Jiné jsou párové, takže stačí jen jeden nebo vůbec žádný. Myslím, že časem bude zcela normální vydloubnout si oko, prodat jej a koupit si nějaké zaměstnání. To pak bude teprve ta pravá svoboda, demokracie a ekonomika!

 • Petrc • 19. června 2015

  Nějak se ten vývoj k lepšímu nepovedl:

  Loučení se světem
  Josef Frankovský (1886)

  Až kdys daně budou menší,
  chleba větší, dluhy tenčí
  k tomu činže laciné;
  až se orba, obchod zvedne,
  blahobyt nám na krk sedne,
  přestane „ach jemine!“:
  potom pá – buď zdráv, buď zdráv,
  ty krásný světe náš!

  Až se lidé více vraždit
  nebudou, i v Praze dláždit
  přestane se na ten čas;
  až tam na Příkopech hezké
  budou firmy jen a české,
  Česky se tam mluvit zas:
  Potom pá – buď zdráv, buď zdráv,
  ty krásný světe náš!

 • mirror • 21. června 2015

  Sio napsal
  Inu, první věc, co pořád říkám je zakázat matiku.

  Co nejpřísněji by se měla zakázat procenta a výpočet úroku. Řešit parciální diferenciální rovnice a sčítat nekonečné řady bych povolil, protože neohrožují autoritu Sobotkovy vlády.

  Musíte Sio uznat, že odbornice na lidská práva může být školství velmi prospěšná. Snem antikomunistů je postupovat z ročníku do ročníku bez ohledu na obsah vysvědčení. Beztak se všichni demokraté chlubí, že v hodinách matematiky nedávali pozor.

 • Sio • 21. června 2015

  mirror napsal
  Co nejpřísněji by se měla zakázat procenta a výpočet úroku. Řešit parciální diferenciální rovnice a sčítat nekonečné řady bych povolil, protože neohrožují autoritu Sobotkovy vlády.

  Musíte Sio uznat, že odbornice na lidská práva může být školství velmi prospěšná. Snem antikomunistů je postupovat z ročníku do ročníku bez ohledu na obsah vysvědčení. Beztak se všichni demokraté chlubí, že v hodinách matematiky nedávali pozor.

  A tož differenciální počet vyučovati možno, když nebudou znát procenta. Stejně to nepochopí, takže nebudou dávat v hodinách pozor. :-)

 • Sio • 21. června 2015

  J. W. napsal

  Nejsou vidět důvody, proč dávat pracujícím důchody. Vždyť oni je nechtějí. Jim přece stačí, že mají práci, a že nejsou nezaměstnaní. Abychom vylepšili tu ekonomiku, tak stále bez patřičného ohlasu navrhuji, že kdo chce pracovat, měl by za to platit. Ano, plat by neměl dávat zaměstnavatel zaměstnanci, ale naopak, zaměstnanec zaměstnavateli. Kde na to vezme, je jeho věc. Může si přece vzít výhodné půjčky, dát věci, ženu a děti do zastavárny atd. Též je možné prodat orgány. Řada z nich je zcela zbytečná, například orgány hlavní (mozek) a pohlavní. Jiné jsou párové, takže stačí jen jeden nebo vůbec žádný. Myslím, že časem bude zcela normální vydloubnout si oko, prodat jej a koupit si nějaké zaměstnání. To pak bude teprve ta pravá svoboda, demokracie a ekonomika!

  To je velmi podnětná myšlenka. Možná bych se dal pak ukecat a pár pečlivě vybraných lidí i za odpovídající cenu zaměstnal.