Diskuze k článku


 • Martin (už bez taky m) • 9. března 2016

  Chtěl bych požádat všechny skutečné milovníky přírody, aby podpořili kampaň proti tzv. „obnově poutního místa Vřesová studánka“-viz odkaz níže
  http://www.zachranmevresovoustudanku.cz
  Sdílejte a šiřte proto prosím dále.
  V daném případě je lhostejné kdo kampaň uspořádal, a HDO je za to naopak třeba vyslovit poděkování stejně jako všem podporovatelům „hnutí odporu“ proti zástavbě tak cenného místa…
  Jde ve skutečnosti o snahu prosadit komerční aktivitu (hospodu s ubytováním) na místě dnes divoké přírody, které se ale nesmí stát dalším z „obětišť“ systému ničícího přírodu.
  I těch naivních věřících lidí je zde zneužíváno proti zachovalé přírodě…
  V místě již jedna kaplička nad existující studánkou je, a netřeba ničeho dalšího.
  Jde o citlivou lokalitu s velkým významem a potenciálem pro mnohá vzácná zvířata – tetřeva a rysa nevyjímaje…
  I díky zahlcenosti hor komerčním turismem jsou taková místa izolována a zvířata tam aktuálně chybí. To je třeba napravit a potenciál NEZASTAVĚNÉ lokality BEZ TRVALÉ PŘÍTOMNOSTI ČLOVĚKA a s tím spojených vlivů uchovat. Připravujeme kampaň za vytvoření zón klidu, která má tuto oblast obsahovat, a trvaleji a systémově ji chránit.
  Je velmi vhodné odesláním podpůrného emailu vytvořit tlak na zodpovědné a vytvořit „rámec situace“ takové, aby se správní orgány ochrany přírody a krajiny nebály hájit skutečný veřejný zájem, kterým je v lokalitě nesporně ochrana přírody a krajiny.
  Protistrana reprezentovaná některými šumperskými podnikateli a některými církevními představiteli má své stránky „za obnovu…“, ty tady ale rozhodně propagovat nebudu…