Diskuze k článku


 • Martin (už bez taky m) • 5. října 2015

  23% bezzásahového území (určitý management -péče je všude), je na Národní park opravdu málo.
  Jistě i ochrana přírody mohla mít při vyhlašování NPŠ do určité míry příliš nadějné představy, které život korigoval, ovšem ta cca polovina s režimem hodně blízkým přirozeným poměrům bez razantního zasahování člověka je na Šumavě nejspíše opravdu dosažitelná.
  Dávat si nějaké moratorium poté, co politici ODS rozbili zonaci zejm. nejpřísněji chráněných I. zón je nevhodné…
  Všude v ČR roste tlak na další fragmentaci – kouskování krajiny, který těžce postihuje zejména její fungování.
  Naproti tomu ve městech budujeme stále více parkovišť na úkor zelených ploch a stromů, v celé zemi zkapacitňujeme a modernizujeme silniční (nejen) dopravní síť… viz např. nové úseky silnice z Ostravy na Opavu…kde tam zůstalo mnohde místo pro přírodu či zvířata?!
  Naproti tomu jsme s velkou pompou vyhlásili po r. 1992 tzv. územní systém ekologické stability (tzv.ÚSES) v němž byla vymezena jádrová území důležitá pro udržení stability krajiny (biocentra tří úrovní- nadregionální, regionální, lokální) a síť spojnic stabilnějších pásů krajiny (lesy, vodní toky – tzv. biokoridory opět tří obdobných úrovní)… nefungují mnohde, jsou narušovány, přerušovány…
  Velkoplošná chráněná území dosahují plochou sotva 13% plochy státu. Ani na většině z nich nevládně nějaká divočina – ale alespoň na polovině by MĚLA PŘÍRODA MÍT PRIORITU. A kde než v NP?!
  CHKO měly být vzory v udržitelném užívání krajiny, místo toho jsou mnohde přetěžovány, ba až drancovány…stojí v nich stovky, tisíce posedů, na velké části jejich plochy VYRÁBÍME DŘEVO, namísto PĚSTOVÁNÍ ZDRAVÝCH, STABILNÍCH LESŮ… naprostou většinu jejich plochy negativně ovlivňují např. lesní cesty, velké silnice je rozřezávají…
  Chraňme NP Šumava nejen na 23%!

 • Martin (už bez taky m) • 5. října 2015

  V životě mnohde musíme usilovat – zejména v práci – o preciznost a profesionalitu, vysoký standart. Ochranu přírody z toho nemůžeme vyjímat!
  Na rozdíl třeba od problematiky „Ochrany ŽP“ má mnohem méně prostředků, pracovníků.
  Ochranářské aktivity občanů leckde v zoufalství suplují nedostatečný výkon působnosti státu při ochraně mám společných hodnot.
  Ochrana vodního režimu krajiny byl po desetiletí pouhý žvást, floskule a fráze…
  Až povodně a nynější sucha nám připomínají, že jsme mnohé po desetiletí zanedbávali, žili na úkor přírody a krajiny, a leckde si znehodnotili vlastní kvalitu života…
  Velkoplošná chráněná území jako Národní parky a Chráněné krajinné oblasti mají jako prvořadý cíl kromě uchovávání konkrétních přírodních krás UCHOVÁNÍ FUNKČNÍ A STABILNÍ KRAJINY… To bez ochrany a korekce aktivit člověka na větších souvislých plochách není možné. Jinak zlikvidujeme stabilitu i tak odolné krajiny, jako je ta naše v středoevropských poměrech dosud „mírného pásma“…
  Pokud jsme i ve velkoplošných chráněných územích stabilitu krajiny, lesa narušili (např. výsadbou smrkových monokultur), ptejme se, co jsme s nimi dělali na ploše nejen NP a CHKO, ale ZEJMÉNA NA PLOCHÁCH OSTATNÍ KRAJINY!
  Zda jdeme cestou různorodých, druhově pestrých (středoevropské krajině vlastních a pro ni charakteristických lesů), nebo jen opakujeme chyby minulosti…
  Víme již, jak důležitá je v lesích přírodní rovnováha…
  Máme mnozí averzi k šelmám – přesto že v našich lesích žijí statisíce srnců, jelenů a divočáků…
  Přesto že na 1/3 státu je intenzivní agrární polopoušť či step, na bezmála desetině vládne beton měst a silnic, bezmála neexistuje řeka i jen střední délky bez přehrad…
  Jako podmínku existence naší společnosti potřebujeme STABILNÍ KRAJINU!
  Dejme přírodě zejména NP a CHKO šanci!

 • Admirál • 5. října 2015

  Když vidím tu kůrovcovou zkázu v chráněných partiích NP, tak si říkám, že někdy méně ochrany může znamenat více.

 • Martin (už bez taky m) • 5. října 2015

  Admirál napsal

  Když vidím tu kůrovcovou zkázu v chráněných partiích NP, tak si říkám, že někdy méně ochrany může znamenat více.

  Když vidím tu zkázu na planetě Zemi, tak si říkám…
  Opravdu mám pokračovat???
  Uzurpujeme si právo na jediný správný výklad světa…
  Všechno víme nejlépe,
  ta příroda je asi opravdu hloupá…
  Však my jí ukážeme…!
  A jak vidno – daří se nám to…
  https://www.youtube.com/watch?v=MEI_oOLTbJE
  nebo
  https://www.youtube.com/watch?v=2zeN0m5YNmg

 • karpi • 7. října 2015

  @ Martin
  Co se uses týče, vím o obci nedaleko Kolína, kde je jako lokální biokoridor v ÚP vynesen stávající betonový koridor, obdélného průřezu, široký tak tak 2 metry, hluboký taky tak, i více, ve kterém dole na dně teče jakýž taký potok. Spíše strouha. Víceméně rovný takto prohučí krz celou obec. Prý se to tak dnes prostě dělá.
  (teď jsem nahlédl do streetview a nějaký ten rákos tam dole přecejen narostl…)

  ad. kůrovcová zkáza:
  Ono estetické hodnocení je ošemetná věc… Je známo že jinak dopadá u běžného kolemjdoucího a jinak to hodnotí člověk s hlubší znalostí věci. Zde třeba se znalostí toho, jak se les sám obnoví za 15- 20 let. Že to co je dnes napohled šedivé a suché, je jenom příprava pro zdravé a zelené. Jen pošetilec by chtěl po přírodě věčné léto, nebo věčný den.