Diskuze k článku


 • bbb • 30. dubna 2016

  Otcův dluh na výživném za dobu sporu narostl na 8 milionů korun, které měl otec uhradit do tří dnů ode dne právní moci rozsudku.
  http://danielakovarova.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=490916
  =
  Rodiče by neměli zapomenout, že navzdory ochranářskému pojetí výchovy není dnešní svět místem jednoduchým, ani zcela bezpečným, a z opečovávaného děťátka bude jednou dospělý člověk. A na nich záleží, zda se tak stane dříve či později.
  http://danielakovarova.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=492167

 • fajt • 30. dubna 2016

  kapitalismus je smrt – pokud to plně nepochopí i otroci a nezačnou nekompromisně jednat, tak se těm šupákům nahoře bude dařit a budou mít ten svůj majetnický holokaust ( znamenité, znova přeposílám dál ). ..)

  https://www.youtube.com/watch?v=TVZG8KWQ2vQ

 • fajt • 30. dubna 2016

  http://www.novinky.cz/zahranicni/amerika/401993-muze-v-pandim-prevleku-policiste-zasahli-sedmkrat-mel-tabulky-cokolady-spojene-draty.html – říkají tomu v americké korporaci asistovaná sebevražda, mezi sprostým lidem je pomocí medií roztrubováno, že je to jeden z nejlepších způsobů jak odejít z tohoto kapitalistického ráje na onen svět, když už nedáváte tempo FED doby, americká servisní svoloč tomu dělá mediální gloriolu a policajty staví do role nedotknutelných v případě střelby do chudáků, kteří věří, že tak je to správné a tak to v kapitalismu má být. ..)

 • petr jihlava • 30. dubna 2016

  Finanční kolaps, environmentání pohroma, ale i vzestup Donalda Trumpa – v tom všem hraje neoliberalismus svou roli. Proč nebyla levice schopna přijít se schůdnou alternativou?
  Neoliberalismus: Ideologie stojící u kořenů všech našich problémů
  http://altpress.cz/neoliberalismus-ideologie-stojici-u-korenu-vsech-nasich-
  problemu/

 • Béda • 30. dubna 2016

  petr jihlava napsal

  Finanční kolaps, environmentání pohroma, ale i vzestup Donalda Trumpa – v tom všem hraje neoliberalismus svou roli. Proč nebyla levice schopna přijít se schůdnou alternativou?
  Neoliberalismus: Ideologie stojící u kořenů všech našich problémů
  http://altpress.cz/neoliberalismus-ideologie-stojici-u-korenu-vsech-nasich-
  problemu/

  Hezký článek ale pro mně resp. pro čtenáře OM žádná novinka. Podle mého mínění máme v kapitalismu 2 existující levice: jednu tzv. SYSTÉMOVOU = kosmetickou, preferující ryze parlamentní formy tzv. liberální (říkejme ji pro lepší přehlednost a její ekonomický základ keynesiánskou = mírného pokroku v mezích zákona – kolaborující s mezinárodní oligarchií kapitalistů házející paběrky a „ohlodanou kost“ pod stůl chudině. Tato na jednu stranu proklamuje péči o chudé, na kapitálu závislé, sociálně slabé etc., ve skutečnosti ale nic nedělá proti základům narůstající majetkové nerovnosti a nesouměřitelnosti, neřeší vlastnické vztahy, které generují politickou moc, v politické praxi podporuje aktivity mezinárodního kapitálu jako jsou imperiální války, nacismus, fašismus, migraci jež je důsledkem imperiálních válek a zadlužovací politiky v koloniích atd.. A pak NESYSTÉMOVOU, která chce celý ekonomický a politický systém od základů změnit a tuší, že ryze parlamentní způsob v podmínkách kdy politické strany jsou prakticky v existenční závislosti na velkém kapitálu nestačí a k ničemu než ke kosmetickým šminkám v úpravě politiky nevede. Podstatu křivě nastaveného systému a zdroj vznikajících a narůstajících konfliktů v parlamentu který prakticky vlastní, pronajímá si anebo vydržuje oligarchie vyřešit nelze. Ta druhá to má samozřejmě mnohem těžší.

 • hudryper • 30. dubna 2016

  fajt napsal
  ( znamenité, znova přeposílám dál ). ..)

  I já to rozeslal s předmětem: „Sametová reminiscence“.

  Vítám dnešní aktivitu editora Stana a přeji mu za všechny čtenáře návrat pevného zdraví.

 • Gotty • 30. dubna 2016

  hudryper napsal
  I já to rozeslal spředmětem: „Sametová reminiscence“.

  Vítám dnešní aktivitu editora Stana a přeji mu za všechny čtenáře návrat pevného zdraví.

  Obávám se, že Stan ještě není zpět v aktivní službě. Je mu ale už o něco lépe. Přání pevného zdraví předám dál :)

 • zart • 30. dubna 2016

  Znám já jednu dívku, ta má dukáty a chalupu od táty, ale považuje za největší hloupost neproměnit ty peníze za sádlo. Už je jí 60 a má asi 60 kg nad váhu. A takových je!
  Marxisté spolu s kapitalisty považují za základ života vlastnictví. Vlastnictví je pro ně život. Výhodný společenský řádu odvozují od vlastnictví privatizovaného kolektivně nebo privátně. Vlastnictví privátní pak dle levičáků dělá z občanů či idiotů zlé sobce, zatímco kolektivní dobré nesobce. Pravičáci se na to dívají zase naopak. Stačí odejmout vlastnictví od vlastníka, nebo naopak vlastníka od vlastnictví, obojí nejlépe buď jeho zabitím neo oblbnutím, a máme vyhráno.
  Základ občanství (idiocie) však zůstává, tj. vědomí jako odraz hmoty. Proboha proč bychom si měli dělat nějaké starosti s nějakým vědomím a jeho sentimentálními pocity vlastnictví nebo bolestí? Vždyť je to jen bezvýznamná projekce (stín) hmoty (objektivní reality, vesmíru atd.). Hmota je přece věčná, vševědoucí, všemohoucí. Co se zabývat nějakým vědomím, kapitalizmem, komunizmem a jinými snivými (virtuálními) funkcemi odrazu (snu) hmoty? Vždyť hmota si vystačí sama o sobě bez idiota z ní vyloučeného a dočasně na ní přilepeného.

 • Béda • 30. dubna 2016

  zart,

  „Marxisté spolu s kapitalisty považují za základ života vlastnictví.“ Větší kravinu jsem zde již dlouho nečetl multinicku „z Jihlavy“.

 • Sio • 30. dubna 2016

  Béda napsal

  zart,

  „Marxisté spolu s kapitalisty považují za základ života vlastnictví.“ Větší kravinu jsem zde již dlouho nečetl multinicku „z Jihlavy“.

  Asi není správné přisuzovat marxismu způsob vedení socialistické soustavy počínaje Chruščovem a Gorbačovem konče. Marxismus posloužil jako dobrý štít a nachytal veškeré bahno, co vyplynulo z výsledků politiky těch kokotů. V brožurce od Stalina, kterou jsem tu vícekrát zmiňoval je vysvětleno, proč má být soukromé vlastnictví ještě nějakou dobu ponecháno a je to vyslovně označeno za kompromis.

 • LF • 1. května 2016

  Jo, Wašíku, teď už je každá rada drahá.

  Ale každý svého štěstí strůjcem; ono je to v duchu těch vašich podivných levicových teorií, podle nichž má každý právo na to být krmen jen proto, že se vyskytl na světě, bez ohledu na svou neužitečnost.

  40letý syn, který nikdy pořádně nepracoval, měl být už od svých 15 let k práci alespoň o prázdninách přitažen, a pokud nelze jinak, pravidelně řezán. Ale to jsou zase ty vaše podivné levicové teorie o nesprávnosti hierarchie a poslušnosti v rodině.

  Pokud by nezralí lidé, kteří k smysluplnému a produktivnímu životu nejsou ochotni sami, měli nad sebou pomyslný bič hladu (a žádné dávky, práva a jiná rozmazlování) a méně pomyslný bič ze strany ostatní společnosti a rodičů, neuchylovali by se zdaleka tak často k náhražkovému prožívání života. Nebo ne na tak dlouho. Ve vzdálenější rodině mám takový příklad, kde se podařilo převychovat i plnoletého zfetovaného mladíka.

  Tvoje chyba, Wašíku. Vlastně naše. Rodičů. Vlastních i cizích dětí i „dětí“.

 • LF • 1. května 2016

  petr jihlava napsal
  Proč nebyla levice schopna přijít se schůdnou alternativou?

  Protože žádná životaschopná alternativa není.

  Lidé potřebují autoritu, jinak začnou dělat blbosti jako malý Wašík. Boha jako měřítko jste odhodili, dobře. Prachy jako (dosti nedokonalé, pravda) měřítko úspěšnosti a práv taky nechcete.

  Co zbývá?

  Žvandání o dobrovolné pospolitosti? To nefungovalo dlouhodobě ani v raném komunismu, kdy lidi opravdu spojovala nějaká (a ne úplně pitomá) myšlenka.

 • Béda • 1. května 2016

  LF,

  samozřejmě multinicku, že životaschopná alternativa existuje. Důkazem je existence socialistického Československa. Nezdá se, že by v Československu umírali lidé hlady, anebo umrzali. Nezdá se, že by soběstačná země byla neživotaschopná. Neříkám, že to byl ideální stát anebo systém (to zdaleka nebyl) , že nešly vylepšovat ale životaschopné byly a byla to zcela jistě alternativa ke kapitalistickému systému egoistického individualismu, válek, kolonialismu, loupení, vykrádání, zotročování jedněch aby druzí mohli žít v blahobytu.

  Jinak čistě pro vaši informaci – křesťanství jako západní hodnota – stačí se podívat na praxi středověku, kdy bylo křesťanství společensky privilegováno. Křesťanství byla jedna z prvních hodnot, se kterou se tzv. liberální kapitalismus po své institucionalizaci vypořádal. Protože pro jeho rozvoj to byla brzda.

  A nakonec ke konstatování, že Marxismus pokládá za základ života vlastnictví. Neřekl bych. stádo antilop žije aniž by cokoliv vlastnilo a dokonce ani nezná konstrukt vlastnictví (vymyšlený a v praxi zavedený člověkem).

 • Béda • 1. května 2016

  Ještě dovětek. Moc často je to právě institut vlastnictví, vymyšlen člověkem a k „dokonalosti“doveden za kapitalismu, který likviduje život – stačí se podívat do celé řady zemí, na kolonialismus, tam kde kapitalisté vedou své imperiální války, na lidi které vyhánějí exekutoři z domova, na tisíce sebevrahů podvedených a ožebračených nejrůznějšími podvodníky, kteří je připravili o všechno …

 • LF • 1. května 2016

  Béda napsal
  životaschopné byly a byla to zcela jistě alternativa

  Mám tu nevýhodu, že si leccos pamatuju; mimo jiné i to, jak jsem v 80. letech velmi obtížně jezdil za plot a civěl tam s otevřenými ústy na výdobytky civilizace a úpravný pořádek, připadaje si jako divoch z Afriky.
  Ta touha mít některé ty krásné věci, rychlé auto, pěkné oblečení, to bylo to, co socialismus zbořilo, protože krásně ukázalo jeho stagnaci a shnilost i těm, kteří by si jí jinak nevšimli.

  Pokud jde o liberální kapitalismus, nejsem jeho obdivovatelem. Kapitalismus je jistě rozumný způsob řešení ekonomických záležitostí, ale liberální cochcárna ho spolehlivě (z)ničí.

  Člověk není zaměnitelným jedincem stáda antilop. Člověk je individualita (první rozdíl), vybavená myšlením (druhý rozdíl), která někam kráčí a buduje svět (ačkoli nevíme, zda pro větší slávu Boží nebo pro lahůdkami nacpané bříško). Dvacátá generace antilop bude mít naproti tomu stále stejná kopýtka a stejně bude lovena tygry. Být antilopou je trochu málo.

 • LF • 1. května 2016

  Béda napsal
  vyhánějí exekutoři z domova

  Exekutoři (a další instituce) jsou v lidské společnosti takovými supy (když máte rád živočišné příměry), kteří pečují o zdravý genofond a „trestají nekvalitu“.

  Nebýt jich, společnost by zahubili rozcapení lidé, kteří mají přehnané představy o vlastní důležitosti a schopnostech a ve jménu svobody si myslí, že si mohou dovolit cokoliv aniž by nesli následky.

 • Béda • 1. května 2016

  A nakonec taková drobnost. Za „neživotaschopného“ socialismu v Československu
  lidé nemuseli řešit otázku, že přijdou o zdroj příjmů nezbytných pro svoji existenci (protože práce a odměna za práci byly právem i vzájemnou povinností ve vztahu stát – občan), nemuseli se bát, že na stáří skončí jako bezdomovci anebo žebráci, anebo že někde umrznou, nemuseli řešit věčnou inflaci, nemuseli se bát a permanentně být ostražití kvůli hrozbě, že je někdo podvede anebo že kvůli nějakému přehlédnutému poplatku se z nich za pár let stanou doživotní dlužníci. Nemuseli se bát ekonomické krize …

 • Béda • 1. května 2016

  LF napsal
  Mám tu nevýhodu, že si leccos pamatuju; mimo jiné i to, jak jsem v 80. letech velmi obtížně jezdil za plot a civěl tam s otevřenými ústy na výdobytky civilizace a úpravný pořádek, připadaje si jako divoch z Afriky.
  Ta touha mít některé ty krásné věci, rychlé auto, pěkné oblečení, to bylo to, co socialismus zbořilo, protože krásně ukázalo jeho stagnaci a shnilost i těm, kteří by si jí jinak nevšimli.

  Pokud jde o liberální kapitalismus, nejsem jeho obdivovatelem. Kapitalismus je jistě rozumný způsob řešení ekonomických záležitostí, ale liberální cochcárna ho spolehlivě (z)ničí.

  Člověk není zaměnitelným jedincem stáda antilop. Člověk je individualita (první rozdíl), vybavená myšlením (druhý rozdíl), která někam kráčí a buduje svět (ačkoli nevíme, zda pro větší slávu Boží nebo pro lahůdkami nacpané bříško). Dvacátá generace antilop bude mít naproti tomu stále stejná kopýtka a stejně bude lovena tygry. Být antilopou je trochu málo.

  To, že kapitalismus drancuje planetu, zejména v koloniích aby mohl jinde nacpat krámy k prasknutí zbožím ještě neznamená že je socialismus jako společenská alternativa neživotaschopný systém. O tom byla řeč. Umírněnost v potřebách, spoléhání pokud možno na vlastní schopnosti, spolupráce namísto kolonialismu a zotročování neznamenají, že je daný systém neživotaschopný.

  V tom druhém případě, pane multinicku šlo o konstatování „Marxisté spolu s kapitalisty považují za základ života vlastnictví.“ Já jsem s tímto tvrzením polemizoval a uvedený zjednodušený příklad jsem uvedl k demonstraci, že ten kdo toto pronesl tvrdí nesmysl. To tvrzení (jeho autora) je obecné tvrzení a nevztahuje se výlučně na lidskou společnost. Vztahuje se na veškerý život, klidně jsem mohl uvést prvoka anebo cokoliv živého.

 • zart • 1. května 2016

  Béda napsal

  zart,

  „Marxisté spolu s kapitalisty považují za základ života vlastnictví.“ Větší kravinu jsem zde již dlouho nečetl multinicku „z Jihlavy“.

  Vy, vlastníku, jste toho skvělým důkazem. Studoval jste vůbec ML, že píšete takové kraviny?

 • Béda • 1. května 2016

  LF napsal
  Exekutoři (a další instituce) jsou v lidské společnosti takovými supy (když máte rád živočišné příměry), kteří pečují o zdravý genofond a „trestají nekvalitu“.

  Nebýt jich, společnost by zahubili rozcapení lidé, kteří mají přehnané představy o vlastní důležitosti a schopnostech a ve jménu svobody si myslí, že si mohou dovolit cokoliv aniž by nesli následky.

  Exekutoři (vaši „supi, kteří pečují o zdravý genofond a „trestají nekvalitu“.) jsou ve většině případů pouze dalším článkem v ničení lidských existencí. Zejména u lidí kteří podlehli konzumním svodům, lidem důvěřivým kteří naletěli různým podvodníkům a lidským parazitům (jejich slibům a nepřehledným smlouvám), u lidí rozumově oslabených, exekutoři nepřinášejí řešení a pomoc ale totální zničení. A mnohdy původní vcelku zanedbatelný dluh různými kejkly navýší tak, že je pro daného (někdy nesvéprávného jedince) zcela likvidační. Z lidí, kterým by šlo pomoct udělají celoživotní trosky. To jsou ti vši pečovatelé a „ozdravovatelé genofondu“.

 • LF • 1. května 2016

  Béda napsal
  Umírněnost v potřebách, spoléhání pokud možno na vlastní schopnosti, spolupráce namísto kolonialismu a zotročování neznamenají, že je daný systém neživotaschopný.

  Znamenají.
  Prakticky nikdo se nechce dobrovolně uskromňovat (a ostatně jak jsem psal výše, toto byl jeden z důvodů konce socialismu ve střední Evropě).
  Naneštěstí, naše vzdání se kolonialismu vede k tomu, že přemnožení obyvatelé původních kolonií, z kterých se stali „spolupracovníci“, migrují do našich zemí tak rychle, že se budeme uskromňovat ještě mnohem více, pokud budeme pořád propagovat ideály rovnosti a zapomínat na sílu a hierarchii…

  K marxismu se necítím povolán se vyjadřovat.

 • LF • 1. května 2016

  Béda napsal
  u lidí kteří podlehli konzumním svodům, lidem důvěřivým kteří naletěli různým podvodníkům a lidským parazitům (jejich slibům a nepřehledným smlouvám), u lidí rozumově oslabených, exekutoři nepřinášejí řešení a pomoc ale totální zničení. A mnohdy původní vcelku zanedbatelný dluh různými kejkly navýší tak, že je pro daného (někdy nesvéprávného jedince)

  Neříkáme jinými slovy totéž?

  Chápu Vás, že je Vám těch lidí líto, ale především je vina na jejich straně, neboť se pletou do věcí, které nemají snahu ani potenciál pochopit.
  Budeme-li je neustále pardonovat, počet nesvéprávných v naší společnosti poroste a jejich snaha se z nesvéprávnosti dostat – vzděláním, opatrností, hledáním rady, nebo zkrátka nepouštěním se do podobných pro ně nepochopitelných transakcí z prostého strachu – bude nulová, jako dnes.

  A to ani nemluvím o aspektu, kdy stejným nesvéprávným lidem dovolujeme rozhodovat v demokratických volbách. :-)

 • Béda • 1. května 2016

  Opět zavádíte od původní otázky, multinicku. Otázka byla jestli existuje ke kapitalismu alternativa. Samozřejmě existuje (obecně – existovala k prvobytné společnosti, existovala k otrokářství, feudalismu – proč by nemohla existovat ke kapitalismu?) Navíc zde byla alternativa – viz uvedený příklad socialistického Československa. Je úplně jedno, že několik kilometrů za dráty existoval svět s plnými obchody ale i s bezdomovci, nezaměstnanými, lidmi zadluženými na zbytek života…který drancoval půlku „rozvojového světa“. To neřeší původní otázku – jestli existovala životaschopná alternativa ke kapitalistickému systému.

  Prosím nezavádějte opět. Multikulturalizace jako řízený a nabalující se proces – kapitalističtí liberálové všech politických odstínů ctících maximální deregulaci (socialisté měli na hranicích dráty a vyžadovali víza, doložky..) by měli skákat do nebe radostí nemá s alternativou ke kapitalismu nic společného. Multikulturalizace tohoto typu je výsostně způsobena kapitalismem – je důsledkem imperiálních válek a politiky zotročování a zadlužování, dopytu kapitalistů po přílivu nejlevnějších dosažitelných otroků, kteří sníží v Evropě cenu práce a zvýší jejich zisky a pomůže rozbít konstrukt sociálního státu, zničit pracovní právo, rozvrátit zdravotní a důchodové systémy a v případě USA – taky zlikvidovat evropského konkurenta. udělat jej závislejším na velkém bratrovi, který tahá za nitky a sám si postavit několik tisíc kilometrový plot a provádí tvrdou hraniční kontrolu každého přišelce a vytvořit další konflikt v Eeurasii, na kterém by tato upadající velmoc mohla dlouhodobě profitovat a upevnit své geopolitické postavení. A v konečném důsledku je multikulturalizace prostředkem zavedení globální diktatury nadnárodního velkokapitálu.

 • J. W. • 1. května 2016

  LF napsal

  Jo, Wašíku, teď už je každá rada drahá.

  Ale každý svého štěstí strůjcem; ono je to v duchu těch vašich podivných levicových teorií, podle nichž má každý právo na to být krmen jen proto, že se vyskytl na světě, bez ohledu na svou neužitečnost.

  40letý syn, který nikdy pořádně nepracoval, měl být už od svých 15 let k práci alespoň o prázdninách přitažen, a pokud nelze jinak, pravidelně řezán. Ale to jsou zase ty vaše podivné levicové teorie o nesprávnosti hierarchie a poslušnosti v rodině.

  Pokud by nezralí lidé, kteří k smysluplnému a produktivnímu životu nejsou ochotni sami, měli nad sebou pomyslný bič hladu (a žádné dávky, práva a jiná rozmazlování) a méně pomyslný bič ze strany ostatní společnosti a rodičů, neuchylovali by se zdaleka tak často k náhražkovému prožívání života. Nebo ne na tak dlouho. Ve vzdálenější rodině mám takový příklad, kde se podařilo převychovat i plnoletého zfetovaného mladíka.

  Tvoje chyba, Wašíku. Vlastně naše. Rodičů. Vlastních i cizích dětí i „dětí“.

  Milý ELEFe, udivuje mne, jak všemu tak velice dobře rozumíte. Není to první známkou, že jste vedle, jako ta jedle? Jak jste přišel na to, že se domnívám, že každý krávo má právo být krmen jen proto, že se vyskytl na světě? Sám se domnívám, že nikdo z občanů na světě by neměl vůbec jíst, natož aby byl krmen. Všechny nechat vyhladovět. K tomu to stejně spěje. Největší hlad mají sběratelé sádla, občané tlustí, ti vyhladoví nejdříve.
  A jak jste přišel na to, že je to můj syn? Zaprvé jsem literárně popsal mne známý příklad z praxe, a takových jsou v různých obměnách statisíce a za druhé žádného syna nemám nevlastním. A navíc občan (i vy) ta drobná finanční funkce a majetek státu, přece patří státu (nástroji parazitů) a ten zase svým vlastníkům (parazitům). A takový teroristický majetek je správné nechat pochcípat a ještě jej v tom podporovat. Jinak s vámi souhlasím. Kdybychom virtuálně neexistovali a nežili jenom na Internetu, třeba bychom i nějak levicově spolupracovali (pravicově možná také).

 • LF • 1. května 2016

  Béda napsal
  Otázka byla jestli existuje ke kapitalismu alternativa.

  Otázku jsem pochopil a říkám, že neexistuje. Ne taková, která by znamenala pro většinu lidí v civilizovaném světě zhoršení jejich životních podmínek.
  Mnoha slovy a zřejmě marně jsem vám vysvětloval, proč relativní stagnace někdejšího socialismu vedla nevyhnutelně k jeho konci a proč ji tedy za alternativu považovat nelze.
  Nemluvím o multikulturalismu (to je opět vynález části levice a středových liberálů), ale o prostém faktu přítomnost několika set milonů lidí, pro něž Evropa představuje atraktant a kteří přestali být drženi ve svých místech ústupem kolonialismu, nad který se tady povyšujete.
  Levice nemá vůbec žádné nápady ani prostředky jak to vyřešit. Ostatně i pravicová představa, že klesne cena nekvalifikované práce, je z nouze ctnost.

 • Béda • 1. května 2016

  LF napsal
  Neříkáme jinými slovy totéž?

  Chápu Vás, že je Vám těch lidí líto, ale především je vina na jejich straně, neboť se pletou do věcí, které nemají snahu ani potenciál pochopit.
  Budeme-li je neustále pardonovat, počet nesvéprávných v naší společnosti poroste a jejich snaha se z nesvéprávnosti dostat – vzděláním, opatrností, hledáním rady, nebo zkrátka nepouštěním se do podobných pro ně nepochopitelných transakcí z prostého strachu – bude nulová, jako dnes.

  A to ani nemluvím o aspektu, kdy stejným nesvéprávným lidem dovolujeme rozhodovat v demokratických volbách.

  Ne, neříkáme totéž. Kapitalismus podporuje nejrůznější formy parazitismu, umožňuje podvodné formy podnikání, záměrně vytváří právní „vakua“, namísto pomoci lidem konstruuje stále další možnosti jak mohou silní se slabými vy***at.

 • LF • 1. května 2016

  J. W. napsal
  jak jste přišel na to, že je to můj syn

  Myslel jsem, že si tykáme, ale budiž.
  Jsem v zásadě jednoduchý a prostý člověk, tudíž pokud píšete historky o svém synovi, předpokládám, že je to váš syn.
  Zbytek moc nechápu, přijde mi, že byste měl více uvažovat v konkrétním a méně v abstraktním; vlastníkem (čehokoliv) můžete být i Vy prostřednictvím spoření na důchod.

 • LF • 1. května 2016

  Béda napsal
  konstruuje stále další možnosti jak mohou silní se slabými vy***at

  Pokud budou slabí (lidé) zbaveni strachu ze silných (Boha), budeme degenerovat stejně jako zvířátka v kleci v ZOO.
  Obávám se, že tohle je ústřední nepochopení levice jako takové a z něj vychází pak všechny ostatní omyly.

 • J. W. • 1. května 2016

  LF napsal
  Protože žádná životaschopná alternativa není.

  Lidé potřebují autoritu, jinak začnou dělat blbosti jako malý Wašík. Boha jako měřítko jste odhodili, dobře. Prachy jako (dosti nedokonalé, pravda) měřítko úspěšnosti a práv taky nechcete.

  Co zbývá?

  Žvandání o dobrovolné pospolitosti? To nefungovalo dlouhodobě ani v raném komunismu, kdy lidi opravdu spojovala nějaká (a ne úplně pitomá) myšlenka.

  Je vidět, že jste nebyl včera u ohně, tak se jako u Pašíků vobouváte do Wašíků. Boha jsme my obyčejní pitomci dávno odhodili, protože bohem jste Vy, a to dosti nepodařeným. Proto vás už lidi, zvířata a rostliny mají dost a nemají Vás radi (Vy je ostatně také ne, proto je žerete a dožíráte), a tak Vám pokrytečtí věřící (hmyz) jenom ze strachu a vlastnické chamtivosti podlézají a někam vlézají a nikdo s Vámi pospolitý dobrovolně být nechce, a Vy svůj majestát zakládáte na měřítku úspěšnosti a práv. Jak jinak pan bože! Jak dobře známo, bůh ihned po stvoření nebe a země zblbnul, neboť tvoření je samo o sobě náramnou blbosti, a proto se Mu místo ráje povedlo vytvořit zákonitě jenom peklo. A nyní sledujte jaké….

 • Béda • 1. května 2016

  LF napsal
  Otázku jsem pochopil a říkám, že neexistuje. Ne taková, která by znamenala pro většinu lidí v civilizovaném světě zhoršení jejich životních podmínek.
  Mnoha slovy a zřejmě marně jsem vám vysvětloval, proč relativní stagnace někdejšího socialismu vedla nevyhnutelně k jeho konci a proč ji tedy za alternativu považovat nelze.
  Nemluvím o multikulturalismu (to je opět vynález části levice a středových liberálů), ale o prostém faktu přítomnost několika set milonů lidí, pro něž Evropa představuje atraktant a kteří přestali být drženi ve svých místech ústupem kolonialismu, nad který se tady povyšujete.
  Levice nemá vůbec žádné nápady ani prostředky jak to vyřešit. Ostatně i pravicová představa, že klesne cena nekvalifikované práce, je z nouze ctnost.

  Socialistické státy kupř. nedrancovali po celém světě kolonie – jejich pracovní sílu a suroviny. Kdyby „civilizované“ (směšný pojem) = kapitalistické západní země musely ustoupit od kolonialismu, anebo omezit život na dluh, nastal by v nich rázem extrémní propad životní úrovně. Multikulturalismus není žádný vynález části levice a středových liberálů. Multikulturalismus je součást kapitalismu od dob, kdy v podstatě ještě žádná levice neexistovala. Traduje se od samotného vzniku kapitalismu – viz osídlení USA a „upozadění“ původní populace, dovozu otroků do „civilizovaných“ zemí z kolonií (viz kupř. bavlníkové plantáže, stavby železnic…) , dovozy „dumpingových stávkokazů“ nadnárodními firmami atd., atd..
  Taky je to důsledek zavádění NWO – bezhraniční trh pro zboží, pracovní sílu, kapitál a ltomu odpovídajících deregulací (včetně hraničních bariér) – čili je to výsostně kapitalistický produkt – je v zájmu najflexibilnějších a nejsilnějších (nadnárodních) kapitalistů.

 • J. W. • 1. května 2016

  LF napsal
  Myslel jsem, že si tykáme, ale budiž.
  Jsem v zásadě jednoduchý a prostý člověk, tudíž pokud píšete historky o svém synovi, předpokládám, že je to váš syn.
  Zbytek moc nechápu, přijde mi, že byste měl více uvažovat v konkrétním a méně v abstraktním; vlastníkem (čehokoliv) můžete být i Vy prostřednictvím spoření na důchod.

  Předešlá moje odpověď vás nebo čtenáře, měla rozesmát. Ne, myslím si vážně (nikoliv jako kanibal), že jste dobrý člověk. Jen jste občas vedle, ale to nelze nikomu vyčítat, neboť sám jsem vedle také částo. A nějak to na stáří přestává vadit.
  Když jste účastníkem spoření na důchod, tak nejste jeho vlastníkem, ale jste majetkem toho spoření na důchod. Není to snad konkrétně i abstrakntě zcela jasné? Vlastníkem (výrobcem, parazitem) toho syna nakromana jste přece Vy, nebo také vy, a také jste tím nakromanem (hostitelem).
  Proboha, jak vy tady na té zaprděné planetě všichni myslíte?!! Jak se může potom někdo divit, že si ten váš vypráskaný hospodář (parazit) tady udělal tak snadno takový pěkný a výnosný chlíveček???

 • LF • 1. května 2016

  J. W. napsal
  Když jste účastníkem spoření na důchod, tak nejste jeho vlastníkem, ale jste majetkem toho spoření na důchod.

  Když za účelem podpory skrovného důchodového (nebudu-li zdráv, jinak důchod nechci) živobytí pronajímám byt, jsem majetkem toho bytu?
  Nejspíš jsem málo včera pil.

 • J. W. • 1. května 2016

  LF napsal
  Pokud budou slabí (lidé) zbaveni strachu ze silných (Boha), budeme degenerovat stejně jako zvířátka v kleci v ZOO.
  Obávám se, že tohle je ústřední nepochopení levice jako takové a z něj vychází pak všechny ostatní omyly.

  Oprava: NEBUDEME degenerovat. UŽ JSME DÁVNO DEGENEROVANÍ. Marxisté, kapitalisté, křesťané a jiní zastávají chybnou (degenerativní) verzi evoluce. Nemohou na to přijít, protože jsou degenerovaní, a vidí evoluci (degeneraci) naopak. Nevnímají hmotu, která vytváří jejich omezené vědomí. Toto vše bylo známo dávno na úsvitu lidských dějin, později i sepsáno, promítlo se to i do různých plagiátů např. Genesis.

 • LF • 1. května 2016

  Béda napsal
  Multikulturalismus je součást kapitalismu

  To rozhodně není. Zaměňujete stěhování lidí a kultur. Multikulturalismus je představa, že všechny kultury jsou si rovny a že přestěhuje-li se sem Afričanče, jeho právo na hlásání islámu je srovnatelné s naším právem na slavení vánočních svátků. To nemá co dělat s kapitalismem ale s poblouzněním.

  Ještě k těm socialistickým zemím; je úplně jedno, proč byly méně úspěšné, než země kapitalistické, ale zkrátka jejich neúspěšnost ilustruje neudržitelnost socialismu. Predace je lidem přirozená a abyste našel alternativu ke kapitalismu, musíte tuto alternativu učinit atraktivnější buď pro většinu lidí nebo alespoň pro tu část lidí, která hýbe světem.

  A obávám se, že to nesvedete.
  Vaše ideály uskrovnění se nevyhnutelně povedou ke zhoršení kvality života dvou třetin lidí v civilizované Evropě.

 • J. W. • 1. května 2016

  LF napsal
  Když za účelem podpory skrovného důchodového (nebudu-li zdráv, jinak důchod nechci) živobytí pronajímám byt, jsem majetkem toho bytu?
  Nejspíš jsem málo včera pil.

  No to rozhodně nejste. Pocit fiktivního vlastnictví, jeho fiktivní ochrany a fiktivního „já“ (vědomí) vám propůčil váš vlastník, třeba ekonomika, pro kterou vytváříte její potravu a jste její potravou.

 • LF • 1. května 2016

  J. W. napsal
  Marxisté, kapitalisté, křesťané a jiní zastávají chybnou (degenerativní) verzi evoluce.

  Která je ta lepší?

 • LF • 1. května 2016

  J. W. napsal
  Pocit fiktivního vlastnictví,

  To vlastnictví ale není fiktivní; minimálně měřeno mým životem mi přináší nefiktivní pocit blaha. I kdyby se nyní zázrakem rozplynulo, přesto ten pocit blaha byl zřejmý.

 • Béda • 1. května 2016

  LF napsal
  To rozhodně není. Zaměňujete stěhování lidí a kultur. Multikulturalismus je představa, že všechny kultury jsou si rovny a že přestěhuje-li se sem Afričanče, jeho právo na hlásání islámu je srovnatelné s naším právem na slavení vánočních svátků. To nemá co dělat s kapitalismem ale s poblouzněním.

  Ještě k těm socialistickým zemím; je úplně jedno, proč byly méně úspěšné, než země kapitalistické, ale zkrátka jejich neúspěšnost ilustruje neudržitelnost socialismu. Predace je lidem přirozená a abyste našel alternativu ke kapitalismu, musíte tuto alternativu učinit atraktivnější buď pro většinu lidí nebo alespoň pro tu část lidí, která hýbe světem.

  A obávám se, že to nesvedete.
  Vaše ideály uskrovnění se nevyhnutelně povedou ke zhoršení kvality života dvou třetin lidí v civilizované Evropě.

  Pane, když násilím anebo podvodem ovládnete (viz kupř. USA) anebo si násilím (díky způsobenému násilí) dovezete velké komunity jiných kultur ( viz otroci na bavlníkové plantáže a na stavbu železnic…) anebo vidinou lepšího života z důvodu zvýšení zisku kapitalistů (viz třeba Turci v západní Evropě) tak poté logicky dojde k multikulturalizaci = vzájemnému ovlivňování a mísení oněch kultur.

  To co popisujete “ představa, že všechny kultury jsou si rovny a že přestěhuje-li se sem Afričanče, jeho právo na hlásání islámu je srovnatelné s naším právem na slavení vánočních svátků…“ jsem nezaznamenal v „neživotaschopném“ soběstačnémsocialistickém Československu ale poprvé ve velice životaschopných imperiálních USA s globálně diktátorskými aspiracemi, pak v ostatních imperiálních (dřívejších koloniálních) centrech – kupř. F,VB, P, E, I, B, Ni a dnes zaznamenávám díky Schengenu (konstrukt kapitalistů toužících po bezhraiční Evropě a Světu) i v budoucí „Czechii“.

 • petr jihlava • 1. května 2016

  Bédo,proberte a pokuste se racionálně uvažovat.
  Návrat před rok 1989 není možný.
  Nostalgické vzpomínání na časy státněsocialistické totality není reálná alternativa.
  Také rád čtu a se zájmem poslouchám akademickou ekonomku Ilonu Švihlíkovou a mimo jiné dobře vím, jak hodnotí národohospodářskou politiku bývalého Československa před rokem 1989 v kontextu té doby.
  Pravdou je že IŠ své články např. na Britských listech dnes nezveřejňuje.
  Otiskují je vaše oblíbené zpravodajské weby a média ?
  Články,rozhovory nejčastěji poskytuje levicovému webu A2larm,tištěnému měsíčníku Solidarita(SocSol) a Masarykova demokratická akademie s ní pořádá semináře na prezentaci její knih.

  Dogmatický a frustrovaný funkcionáři bývalé KSČ a neostalinisté dnešním pracujícím a neprivilegované části společnosti nemají,co nabídnout.Těžko mohou být u potřebných velkých systémových změn,když sotva udrží moč.Nezbývá jim nic jiného než svoji nenávist a frustraci si vybíjet v internetových diskuzích.

  Levicová platforma Zleva proti xenofobii dnes pořádá v Praze prvomájovou demonstraci: http://www.facebook.com/events/1035789773123184/
  Platforma ve svém prohlášení mimo jiné uvádí:
  Pracujme na socialismu!
  Za reálný socialismus se prohlašoval minulý režim, k jakémukoli socialismu měl ale zatraceně daleko. Ten totiž není možný bez svobody a kontroly vlastního osudu. Prosazujme, aby to co se dnes nazývá „práce“, nebylo jen prostředkem k bohatnutí jedněch a využívání druhých, ale aby každá práce byla svobodnou činností, o jejímž smyslu rozhodují všichni, ne pouze šéfové a manažeři. Pracujme na tom, aby se dnešní kapitalističtí vlastníci stali minulostí stejně, jako feudální pánové a aparátčíci minulého režimu. Pracujme na propojování všech, kdo sdílí tenhle zájem, bez rozdílu jejich původu.

 • Béda • 1. května 2016

  petr jihlava napsal

  Bédo,proberte a pokuste se racionálně uvažovat.
  Návrat před rok 1989 není možný.
  Nostalgické vzpomínání na časy státněsocialistické totality není reálná alternativa.
  Také rád čtu a se zájmem poslouchám akademickou ekonomku Ilonu Švihlíkovou a mimo jiné dobře vím, jak hodnotí národohospodářskou politiku bývalého Československa před rokem 1989 v kontextu té doby.
  Pravdou je že IŠ své články např. na Britských listech dnes nezveřejňuje.
  Otiskují je vaše oblíbené zpravodajskéweby a média ?
  Články,rozhovory nejčastěji poskytuje levicovému webu A2larm,tištěnému měsíčníku Solidarita(SocSol) a Masarykova demokratická akademie s ní pořádá semináře na prezentaci její knih.

  Dogmatický a frustrovanýfunkcionářibývalé KSČa neostalinisté dnešním pracujícím a neprivilegované části společnosti nemají,co nabídnout.Těžko mohou být u potřebných velkých systémových změn,když sotva udrží moč.Nezbývá jim nic jiného než svoji nenávist a frustraci si vybíjet v internetových diskuzích.

  Levicová platforma Zleva proti xenofobii dnes pořádá v Praze prvomájovou demonstraci: http://www.facebook.com/events/1035789773123184/
  Platforma ve svém prohlášení mimo jiné uvádí:
  Pracujme na socialismu!
  Za reálný socialismus se prohlašoval minulý režim, k jakémukoli socialismu měl ale zatraceně daleko. Ten totiž není možný bez svobody a kontroly vlastního osudu. Prosazujme, aby to co se dnes nazývá „práce“, nebylo jen prostředkem k bohatnutí jedněch a využívání druhých, ale aby každá práce byla svobodnou činností, o jejímž smyslu rozhodují všichni, ne pouze šéfové a manažeři. Pracujme na tom, aby se dnešní kapitalističtí vlastníci stali minulostí stejně, jako feudální pánové a aparátčíci minulého režimu. Pracujme na propojování všech, kdo sdílí tenhle zájem, bez rozdílu jejich původu.

  multinicku,

  řeč běží O ALTERNATIVĚ KE KAPITALISMU. Alternativa vůči tomuto rozpadajícícmu se Potěmkinovskému společenskoekonomickému modelu znamená jiný (alternativní) společenskoekonomický model. Já tvrdím, že alternativy jsou a jedna z nich je VYLEPŠENÝ model tzv. reálného socialismu. Třeba jsou i jiné aleternativní společenskoekonomické modely (t.j. s jinak – alternativně organizovanou ekonomikou a politickou nadstavbou). IŠ jsem uvedl jenom jako příklad k Blicímu žebrajícímu Sorosáckému RFE mainstreamu, který je v úpadku a levicoví autoři s renomé jej buďto již opustili anebo opouštějí.

  Jakákoliv LEVICOVÁ platforma by musela upustit od virtuálních keců o socialismu a prioritně se zaměřit na řešení otázky vlastnictví v kapitalismu a otázky kapitálových vztahů obecně (Marx analyzoval výrobní vztahy v kapitalismu) . Bez řešení a vyřešení těchto dvou základních jevů, které plodí geometricky rostoucí majetkovou nerovnost a politickou nerovnost nemůže být o žádné alternatově ani socialismu ani řeči. Protože v systému, který je nastavený tak, že nepatrné promile lidí rychle bohatne, přisvojuje si prakticky všechno a zadlužuje ostatní nemůže existovat skutečný socialismus ani politická rovnost či právní rovnost.

 • Béda • 1. května 2016

  Snížení životní úrovně ještě nemusí nutně znamenat, že je nějaký společenský systém neživotaschopný. Neživotaschopný je tehdy, když prostě neustále dokola plodí konflikty, které jsou sebevražedné, sebezničující (viz kupř. permanentní války až po světové války, viz kupř. zrychlující se dluhovou spirálu států, viz kupř. zrychlující se živelné drancování surovin a likvidaci zemských ekosystémů, viz kupř. přivlastňování si celé planety zanedbatelnou částí lidské populace a zadlužováním jejího zbytku, viz cyklické krize končící nakonec vždycky ekonomickými a politickými nástroji neřešitelnou vleklou systémovou – všeprostupující krizí ) atd. atp.. Jenom z tohoto skromného výčtu problémů, které kapitalismus není schopen řešit je zřejmé, že tento společensko ekonomický model je v základech chybně nastaven a vyžaduje ALTERNATIVU nikoliv kosmetiku.

 • petr jihlava • 1. května 2016

  Bédo,co si má čtenář pod pojmem předlistopadový ,,vylepšený reálný socialismus“ představit ? Státní kapitalismus- autoritářská a totalitní forma vládnutí,jako např.Rusko a Čína ?
  Mistr na teoretické kecy na téma marxismu,socialismu a o ,,alternativách“ k současnému globálnímu kapitalismu jste Vy.
  Téma autentický socialismus je pro názorovou část Čechů jako Vy pochopitelně status quo.
  Stranický aparátčíci KSČ a bývalí prominenti minulého režimu vidí volbu pouze mezi dnešním liberálním kapitalismem nebo autoritářským státním kapitalismem. Račte si oprávněně nespokojení pracující,občané a studenti vybrat- důchodce a velký myslitel internetových diskuzí na OM Béda má ,,alternativu.“
  Za sebe říkám: Děkuji nemám zájem. Ani chuť o těchto alternativách vést s někým někde debatu.
  Minulý režim a jeho straničtí představitelé myšleny socialismu a komunismu u velké části veřejnosti zdiskreditovali.To je fakt.Všichni na myšlenku socialismu, ale nerezignovali a nejsou cynický pragmatici čí oportunisté jako Vy.
  Po zkušenostech fungování liberálního kapitalismu,které za dvacet pět let od Listopadu u nás lidé mají je potěšující vidět,že stoupá zájem zejména mezi mladší generací o téma demokratický humanistický socialismu.Něco podobného lze pozorovat i v Evropě a samotných Spojených státech.
  Jak bude Evropa a svět jednou v budoucnosti vypadat bude především záležet na mladé generaci a těch,co přijdu po nich.Ty budou jednou rozhodovat.Pokud se nestane do té doby něco neočekávaného.
  Starší a střední generace u revoluční systémové změny rozhodně už nebude.
  Můžete zatím nerušeně své teorie,nesmysly a demagogii povýšenecky rozvíjet na internetové diskuzi dál.Nemusíte mít obavy.Vaše generace se žádných zásadní pozitivních změn nedočká.

 • Béda • 1. května 2016

  pane multinicku,

  pojmosloví státní kapitalismus ve spojitosti s tzv. reálným socialismem, )kde všechno patřilo státu, případně družstvům) , vzhledem k tomu, že kapitalismus z principu znamená soukromo vlastnický základ veškeré ekonomiky je totální hovadina a matení pojmů. O něčem takovém můžete klidně mluivit u dnešních kapitalistických státech – RF, Čína s multimiliardáři, nezaměstnnými, bezdomovci – nikoliv u tzv. reálného socialismu. Ten neměl s tímto typem společenského uspořádání a fungování ekonomiky (mimochodem nebyla volně tržní ani živelná) nic společného.

 • petr jihlava • 1. května 2016

  Bédo,
  pane xenofobe,

  já o voze a vy o koze. Definici a rozdíl mezi tzv.reálným socialismem a státním kapitalismem znám.

 • Sio • 1. května 2016

  petr jihlava napsal

  Bédo,co si má čtenář pod pojmempředlistopadový ,,vylepšený reálný socialismus“ představit ? Státní kapitalismus- autoritářská a totalitní forma vládnutí,jako např.Rusko a Čína ?
  Mistr na teoretickékecy na téma marxismu,socialismu a o ,,alternativách“k současnému globálnímu kapitalismu jste Vy.
  Témaautentický socialismus je pro názorovou část Čechů jako Vy pochopitelně status quo.
  Stranický aparátčíci KSČ a bývalí prominenti minulého režimu vidí volbu pouze mezi dnešním liberálním kapitalismem nebo autoritářským státním kapitalismem. Račte si oprávněně nespokojení pracující,občané a studenti vybrat- důchodce a velký myslitel internetových diskuzí na OM Béda má ,,alternativu.“
  Za sebe říkám: Děkuji nemám zájem. Ani chuť o těchto alternativách vést s někým někde debatu.
  Minulý režim a jeho straničtí představitelé myšleny socialismu a komunismu u velké části veřejnosti zdiskreditovali.To je fakt.Všichni na myšlenku socialismu, ale nerezignovali a nejsou cynický pragmatici čí oportunisté jako Vy.
  Po zkušenostech fungování liberálního kapitalismu,které za dvacet pět let od Listopadu u nás lidé majíje potěšující vidět,že stoupá zájem zejména mezi mladší generací o téma demokratický humanistický socialismu.Něco podobného lze pozorovat i v Evropě a samotných Spojených státech.
  Jak bude Evropa a svět jednou v budoucnosti vypadat bude především záležet na mladé generaci a těch,co přijdu po nich.Ty budou jednou rozhodovat.Pokud se nestane do té doby něco neočekávaného.
  Starší a střední generace u revoluční systémové změny rozhodně už nebude.
  Můžete zatím nerušeně své teorie,nesmysly a demagogii povýšenecky rozvíjet na internetové diskuzi dál.Nemusíte mít obavy.Vaše generace se žádných zásadní pozitivních změn nedočká.

  Typické. Pan Jihlava nám dokáže vyjmenovat, co vše bylo dřív špatně a jak jinak, je na tom hodně pravdy. Dokáže se otřít o liberální kapitalismus. Tím jeho ohromující zvěst (tady na OM tyto pravdy jaktěživ neslyšel) končí. Už všichni od něj víme, o co nemá zájem a co tedy nejde. Maximálně se ještě opře do Bédy, který tu poněkud nešikovně hájí marxismus a dodává mu tím hojnost střeliva.
  Načež odepíše škrtem pera mudrce nejen starší, ale i střední generaci (ke které asi náleží on sám?) a vytáhne s úsměvem krasoducha nové téma – „demokratický humanistický socialismus“, aniž se namáhá o tom cokoli dalšího říci. Vzhledem k jeho oblíbencům z BL se můžeme jen domnívat, že půjde o vítání imigrace, multikulti a inkluzi do škol. To jeho téma má už ustálený název – neomarxismus. A jak jsme to tu už v diskusích dříve probrali, s marxismem má společných jen těch 9 písmen v názvu – marxismus. Skutečný marxismus je totiž o něčem úplně jiném. Stejně tak s levicí.

 • Béda • 1. května 2016

  multinicku,
  ¨
  nevíte náhodou, kdo napsal tuto s prominutím hovadinu? „…Stranický aparátčíci KSČ a bývalí prominenti minulého režimu vidí volbu pouze mezi dnešním liberálním kapitalismem nebo autoritářským STÁTNÍM KAPITALISMEM ….“ (státním kapitalismem zvýrazněno mnou velkým písmem aby vám náhodou neušlo merito naší půtky)

 • Béda • 1. května 2016

  Sio,

  taky by mě velice zajímalo co multinick „z Jihlavy“míní svým nejnovějším odněkud odkoukaným vynálezem „demokratický humanistický socialismus.“ Jak by ho asi pospal náš „vizionář“? jaký to bude mít ekonomický základ, jakou politickou nadstavbu, jak to bude v praxi fungovat, kdo a jak to zavede do společenské praxe…

 • zart • 1. května 2016

  Vrátil bych diskusi k vytváření „nakromasy“ z lidské „biomasy“. Po včerejším vyhánění čarodejnic jsem dnes ráno cestou z noční šichty na ulici zakopával o čerstvé injekční stříkačky. Rostou jako houby po dešti v každém městě. Ráno je seberou holčičky cestou do školičky a budou si tam na záchodě třeba hrát na paní doktorku a očkovat se. Pak zase budou moci někteří zde vyvedení diskutéři být chytří….a předvádět se jak té výchově mládeže rozumí.

 • J. W. • 1. května 2016

  LF napsal
  Která je ta lepší?

  Račte si vzpomenout a nevěřte druhým. Napřed nutno zjistit, co si vlastně člověk myslí, proč si to tak myslí a kde k tomu přišel. Ta chybná spočívá v tom, že vědecký a technický pokrok (degenerace člověka) je pozitivním pokrokem, ale ve skutečnosti je to skvělá genocida, kterou si ten namyšlený hlupák veskrze zaslouží.

 • J. W. • 1. května 2016

  LF napsal
  To vlastnictví ale není fiktivní; minimálně měřeno mým životem mi přináší nefiktivní pocit blaha. I kdyby se nyní zázrakem rozplynulo, přesto ten pocit blaha byl zřejmý.

  Děkuji za pěknou přihrávku na smeč. To, snad nemyslíte vážně! Vždyť jste také narkoman. Pouze si zatím jen bázlivě zprostředkováváte inolentní pocity blaha iluzí vlastnictví, zatímco jiní už odvážně pokročili k razantním pocitům blaha nitrožilní aplikací perníku. A těm se jeví vlastnictví neproměněné na kypřící prášek jako zcela stupidní. Votomtenčlánekjepřece. Na noc zavřete oči a zřejmé pocity vlastnického blaha zmizí…a nemáte nikde záruku, že se ráno zase do těch starých hadrů, na které jsou ty pocity vlastnického blaha vázané, navlečete, a že budete se jimi budete opět oblažovat. Až vystřílivíte dostaví se kocovina, absťáky a peklo v poměru k tomu blahu 1000000:1. To bude nářez…

 • petr jihlava • 1. května 2016

  Sio,Béda: Já se na rozdíl od vás za ,,fundovaného“ teoretika marxismus a vykladače islámu nepovažuji. Pokud Sio a Béda není jedna osoba tak vás podle vaší rétoriky a myšlení oba odhaduji na starobní důchodce,který k minulému režimu mají určitý nostalgický silný vztah(Funkce v KSČ,vedoucí pozice v samosprávě nebo výrobním podniku,nadstandardní výhody,společenské postavení,které jste po roce 89 ztratili).Ať tak nebo onak,minulý totalitní režim se na vašem myšlení hodně podepsal.

  Béda není schopen vysvětlit,jak by měl podle něho, takový vylepšený reálný socialismus a zaručená plná zaměstnanost pro všechny vypadat. Máme hledat inspiraci v KLDR ?
  ČR je součástí globální ekonomiky.Čtvrtá průmyslová revoluce 3D tisk mu zřejmě nic neříká.
  http://nazory.e15.cz/komentare/ilona-svihlikova-ctvrta-prumyslova-revoluce-zmeni-svet-vic-nez-si-myslite-1269680

  Co se týče pojmu demokratický humanistický socialismus.Nevěřím tomu,že je vám tento pojem neznámý.Už v roce 1968 v době tzv,pražského jara se o tom v bývalém Československu hodně psalo a debatovalo.Komunističtí normalizátoři pak veškerou debatu na toto téma na více jak dvacet let zakázali.
  Po Listopadu se myšlenkou demokratického humanistického socialismus zabývalo a zabývá řada levicových teoretiků.Např.marxistický filosof Michael Hauser
  http://www.sok.bz/index.php?option=com_content&task=view&id=537&Itemid=49

  Je vám dobře jistě známo,že na krajní levici je zásadní rozkol mezi konzervativní levicí (kam oba názorově patříte) pevně zastává protiimigrantske postoje.
  a progresivní/liberální levicí,která je promigrantská.
  Stejný rozkol mají na hodnocení minulého režimu a představě o socialismus,jako alternativě ke kapitalismu.
  Jaká názorová část krajní levice je mi bližší nemusím uvádět.
  Tímto diskuzi ze své strany končím.

 • Béda • 1. května 2016

  petr jihlava napsal

  Sio,Béda: Já se na rozdíl od vás za ,,fundovaného“ teoretika marxismus a vykladače islámu nepovažuji. Pokud Sio a Béda není jedna osoba tak vás podle vaší rétoriky a myšlení oba odhaduji na starobní důchodce,který k minulému režimu mají určitý nostalgický silný vztah(Funkce v KSČ,vedoucí pozice v samosprávě nebo výrobním podniku,nadstandardní výhody,společenské postavení,které jste po roce 89ztratili).Ať tak nebo onak,minulý totalitní režim se na vašem myšlení hodně podepsal.

  Béda není schopen vysvětlit,jak by měl podle něho, takový vylepšený reálný socialismus a zaručená plná zaměstnanost pro všechny vypadat. Máme hledat inspiraci v KLDR ?
  ČR je součástí globální ekonomiky.Čtvrtá průmyslová revoluce 3D tisk mu zřejmě nic neříká.
  http://nazory.e15.cz/komentare/ilona-svihlikova-ctvrta-prumyslova-revoluce-zmeni-svet-vic-nez-si-myslite-1269680

  Co se týče pojmu demokratický humanistický socialismus.Nevěřím tomu,že je vám tento pojem neznámý.Už v roce 1968 v době tzv,pražského jara se o tom v bývalém Československu hodně psalo a debatovalo.Komunističtí normalizátoři pak veškerou debatu na toto téma na více jak dvacet let zakázali.
  Po Listopadu se myšlenkou demokratického humanistického socialismus zabývalo a zabývářada levicových teoretiků.Např.marxistický filosof Michael Hauser
  http://www.sok.bz/index.php?option=com_content&task=view&id=537&Itemid=49

  Je vám dobře jistě známo,že na krajní levici je zásadní rozkol mezi konzervativní levicí (kam oba názorově patříte) pevně zastává protiimigrantske postoje.
  a progresivní/liberální levicí,která je promigrantská.
  Stejný rozkol mají na hodnocení minulého režimu a představě o socialismus,jako alternativě ke kapitalismu.
  Jaká názorová část krajní levice je mi bližší nemusím uvádět.
  Tímto diskuzi ze své strany končím.

  Proč chcete hledat inspiraci zrovna ve tvrdě sankcionované KLDR? To je jako kdyby chtěl někdo hledat inspiraci k fungujícímu kapitalismu třeba na nesankcionované Haiti poblíž hranic největšího a „nejcivilizovanějšího demokrata“.

  Samosebou, že mi čtvrtá a každá další průmyslová revoluce v kapitalismu/imperialismu říká hodně. Zkuste pospat kapitalismus a vámi vysněný budoucí demokratický humánní socialismus po příchodu čtvrté průmyslové revoluce do kapitalismu. Jak bude fungovat kapitalismus, kdo a jak zavede váš vysněný „liberální“ (kapitalistický) model demokratického humánního socialismu? Neupejpejte se a klidně se rozepište. Vy starý známý (Fagan) liberální „socialista“ kteří se tetelí blahem ze svého vlastnictví o tom máte jistě svou podrobnou představu. Mimochodem, co je na Hauserovi MARXISTICKÉHO? V čem tkví jeho marxistický přístup?

  Taky bych se zeptal, co je na promigrantských postojích levicového – jak tato politika poslouží celkově „poletariátu“, jak proletariátu hostitelských zemí, jak posilní sociální stát, pracovní zákonodárství, důchodový systém, zdravotní systém v tzv. hostitelských zemích a jak v zemích původu migrantů? Mohl byste uvést statistiku ze západních zemí, jak to z ekonomického hlediska vypadá s přínosem migrantů z islámských zemí (s ohledem na tamější pracovní trh, daňvé, sociální výběry, zatěž na sociální zdravotní, důchodový systém, bezpečnostní dopady a výdaje…? Jakou ALTERNATIVU k současnému kapitalismu z hlediska ekonomiky a jakou z hlediska politiky představuje vámi idealizovaná platforma demokratického humanistického socialismu? Jak naloží s kapitalismem, jak odstraní dluhy, jak vyřeší ekonomické krize – i tu současnou v kapitalismu, polarizaci bohatstvví a moci a chudoby, dluhů a bezmoci?

 • Sio • 1. května 2016

  Béda napsal
  Proč chcete hledat inspiraci zrovna ve tvrdě sankcionované KLDR? To je jako kdyby chtěl někdo hledat inspiraci k fungujícímu kapitalismu třeba na nesankcionované Haiti poblíž hranic největšího a „nejcivilizovanějšího demokrata“.

  Samosebou, že mi čtvrtá a každá dalšíprůmyslová revoluce v kapitalismu/imperialismuříká hodně. Zkuste pospat kapitalismus a vámi vysněný budoucí demokratický humánní socialismus po příchodu čtvrté průmyslové revoluce do kapitalismu. Jak bude fungovat kapitalismus, kdo a jak zavede váš vysněný „liberální“ (kapitalistický) model demokratického humánního socialismu? Neupejpejte se a klidně se rozepište. Vy starý známý (Fagan) liberální „socialista“ kteří se tetelí blahem ze svého vlastnictví o tom máte jistě svou podrobnou představu. Mimochodem, co je na Hauserovi MARXISTICKÉHO? V čem tkví jeho marxistický přístup?

  Taky bych se zeptal, co je na promigrantských postojích levicového – jak tato politika poslouží celkově „poletariátu“, jak proletariátu hostitelských zemí, jak posilní sociální stát, pracovní zákonodárství, důchodový systém, zdravotní systém v tzv. hostitelských zemích a jak v zemích původu migrantů? Mohl byste uvést statistiku ze západních zemí, jak to z ekonomického hlediska vypadá s přínosem migrantů z islámských zemí (s ohledem na tamější pracovní trh, daňvé, sociální výběry, zatěž na sociální zdravotní, důchodový systém, bezpečnostní dopady a výdaje…? Jakou ALTERNATIVU k současnému kapitalismu z hlediska ekonomiky a jakou z hlediska politiky představuje vámi idealizovaná platforma demokratického humanistického socialismu? Jak naloží s kapitalismem, jak odstraní dluhy, jak vyřeší ekonomické krize – i tu současnou v kapitalismu, polarizaci bohatstvví a moci a chudoby, dluhů a bezmoci?

  Pan Jihlava je prostě mimoň. I ve svých odhadech, alespoň co se mě týče. A všiml jste si? Kromě jakýchsi invektiv a máchání nějakým bezvýznamným prodekným filosofem jménem Hauser z něj opět nic nevypadlo, z Kašpara. Fakt připomíná stylem Fagana. Vlastně jo, proimigrantský postoj. No popřeji mu co nejvíce, co nejchudších a nevzdělanějších fanaticky věřících imigrantů všude, kde se jen ocitne. Není v tom nic zlého, jen se připojuji k jeho vlastním přáním.
  Ostatně – proimigrantská progresivní levice která bojuje o onenhumanistický socialismus už má díky vývoji imigrace své první velké viditelné výsledky. Přibývá voličů „radikálních stran“.
  http://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/402132-islam-do-nemecka-nepatri-zakazme-mesity-i-burky-afd-si-schvalila-program.html

 • Bety • 1. května 2016

  LF napsal
  Ta touha mít některé ty krásné věci, rychlé auto, pěkné oblečení, to bylo to, co socialismus zbořilo, protože krásně ukázalo jeho stagnaci a shnilost i těm, kteří by si jí jinak nevšimli.

  Přes všechny kecy o „neživotaschopnosti“ socialismu, je právě tohle ten JEDINÝ důvod, proč lidé jako vy preferují kapitalismus – socialismus neumožňoval se svým rovnostářstvím, aby určitá malá část lidí měla tento sladký život s rychlými auty, mnohamilionovými vilami se služebnictvem, drahými hotely a luxusními pobyty v zahraničí. Díky lidem jako jste vy snad trochu stagnoval, díky lidem jako jste vy byli lidé přesvědčováni, že normální spokojený život nestačí. Jestli se Bůh dopustil omylu, tak to bylo v tom, že stvořil lidi jako jste vy – chamtivé a přesvědčené o vlastní výlučnosti. Máte pravdu, že bez lidí jako jste vy, by většina lidí nějakou shnilost vůbec neuvědomila. Jděte do kelu a svého spolupracovníka Jihlavu tam vemte s sebou.

 • petr jihlava • 1. května 2016

  Bety,nerozumím tomu, kde hledáte spojitost mezi prokapitalisticky uvažujícím LF,pokud své komentáře myslí vážně a mými ?
  Za krach reálného socialismu žádnou odpovědnost nenesu. Příčiny krachu s vámi rozebírat nebudu,každý je vidíme jinde.
  Vinu hledejte také u bývalých členů KSČ jako byl Béda alias Sio a další jim podobní.Veškerou vinu dávat Gorbačovovi,chartistům,studentům a imperialistům ze západu je dost laciný.
  Nevím,co členům KSČ mimo jiné dal či nedal VUML. Vím bezpečně jedno:Migranti jsou bezpochyby nejslabší částí evropských společností. Útočit na nejslabší členy společnosti bylo a je doménou pravice, s levicí to nemá nic společného, stejně jako Miloš Zeman, který levicová témata dovedně využívá, když se mu to hodí. To, že spolu úzce souvisí migrace a terorismus je hloupý a průhledný tah těch, kdo chtějí vyvolat strach, paniku a hysterii.

 • Béda • 1. května 2016

  multinicku,

  Píšete: „Migranti jsou bezpochyby nejslabší částí evropských společností. Útočit na nejslabší členy společnosti bylo a je doménou pravice, s levicí to nemá nic společného,…“ Vám skutečně připadá, že nadržení mužové v ideálním věku pro službu v armádě (těch je asi tak 80% ze všech migrantů z islámských zemí), vyzbrojenýí I-phony, ve značkových hadrech táhnoucích vyloženě do zemí s nejštědřejším sociálním systémem (nikoliv tedy vyjukaní váleční běženci vděční za střechu nad hlavou, jídlo a bezpečnost) napadající a znásilňující bezbranné evropské ženy a děti, páchající kriminalitu a smějící se evropské bezmocné policii do očí, jsou „nejslabší částí evropské společnosti“?

 • Martin (už bez taky m) • 1. května 2016

  Bety napsal
  Přes všechny kecy o „neživotaschopnosti“ socialismu, je právě tohle ten JEDINÝ důvod, proč lidé jako vy preferují kapitalismus – socialismus neumožňoval se svým rovnostářstvím, aby určitá malá část lidí měla tento sladký život s rychlými auty, mnohamilionovými vilami se služebnictvem, drahými hotely a luxusními pobyty v zahraničí. Díky lidem jako jste vy snad trochu stagnoval, díky lidem jako jste vy byli lidé přesvědčováni, že normální spokojený život nestačí. Jestli se Bůh dopustil omylu, tak to bylo v tom, že stvořil lidi jako jste vy – chamtivé a přesvědčené o vlastní výlučnosti. Máte pravdu, že bez lidí jako jste vy, by většina lidí nějakou shnilost vůbec neuvědomila. Jděte do kelu a svého spolupracovníka Jihlavu tam vemte s sebou.

  Paní Bety, připojuji se k Vašemu výstižnému přání.
  Nekrmme prosím trolly a trotly, pane Bédo tady asi utrácíte čas, který by jste mohl využít lépe…
  Přes krutost dovede být život i krásný.
  Sdílet je víc než jen a pouze vlastnit, takže ano, i vlastnit, ale zacházet s tím tak, aby člověk mohl něco dávat dále… a činit okolní lidi i přírodu šťastnějšími.
  Bez ohledu na osobní stav to vždy pomůže.
  Skuteční lidé budou vždy chtít být spolu a pomáhat si, a navzájem se chránit.
  Svět může být vlastně hrozně rád, že existuje něco jako Rusko, ruská duše i Putin… nic si neidealizuji, ale protipóly prostě existují, stejně tak jako vedle šedé je i černá a bílá…
  Ač se člověk střetává v životě s ledačíms, záhonky své duše si snažme uchovávat čisté. To ale v žádném případě neznamená nechat si od bezohledných nelidí ubližovat- naopak!
  Má velký a hluboký smysl dávat si s druhými skutečnou radost a usilovat o zdraví, štěstí a rovnoprávnost všech lidí. Nelidi tam nepočítám a oni se projevují sami, není třeba definic…
  Ten „princip homeostázy“ má cosi do sebe, byť „dynamická rovnováha“ neznamená trvalou rovnováhu v konkrétním okamžiku.
  Zodpovědnost není ani náhodou nějaká výsada „pravice“… Zůstane-li levici jako téma lidskost, solidarita a vzájemná pomoc, důstojná práce, a usilování o možnost kvalitního života pro všechny lidi – pak bude mít smysl ať si bude říkat jakkoliv. Dnešní parlamentní atrapy to bohužel asi už až na pár jednotlivců nejsou…
  Ale má smysl usilovat o lepší, a bezbřehý a vypjatý egoismus je jen jedna ze stránek idiocie…
  Už jsem ji tu dával,
  ale když ona se mi „neoposlouchá“…
  https://www.youtube.com/watch?v=0zJ4PB0ovFU

 • Béda • 1. května 2016

  Béda napsal

  multinicku,

  Píšete: „Migranti jsou bezpochyby nejslabší částí evropských společností. Útočit na nejslabší členy společnosti bylo a je doménou pravice, s levicí to nemá nic společného,…“ Vám skutečně připadá, že nadržení mužové v ideálním věku pro službu v armádě (těch je asi tak 80% ze všech migrantů z islámských zemí), vyzbrojenýí I-phony, ve značkových hadrech táhnoucích vyloženě do zemí s nejštědřejším sociálním systémem (nikoliv tedy vyjukaní váleční běženci vděční za střechu nad hlavou, jídlo a bezpečnost) napadající a znásilňující bezbranné evropské ženy a děti, páchající kriminalitu a smějící se evropskébezmocné policii do očí, jsou „nejslabší částí evropské společnosti“?

  Já bych spíš řekl, že nejslabší částí evropské společnosti jsou bezbranní a mnohdy bezmocní přestárlí obyvatelé, lidé sociálně vyloučení žijícím ze sociálního minima anebo pod ním, žebráci, bezdomovci, lidé zničeni exekucemi, ženy vystavené bez ochrany řádění kriminálníků, děti a lidé zdravotně hendikepovaní. myslím že naprostá většina migrantů z islámských zemí s vyjmenovanými skupinami nemá nic společného, naopak představuje pro ně bezpečnostní a existenční hrozbu.

 • petr jihlava • 1. května 2016

  xenofobe a starý popleto Bédo,je vidět,že čerpáte informace od seriózních zpravodajských zdrojů a zastáváte autentický levicový přístup.Racionální myšlení je také vaše silná stránka.Nejste líný si informace ověřovat a dokážete se v tom správně orientovat…

  Bety,s takovým materiálem jako je ,,komunista“ Béda jste chtěla mít v bývalém Československu ,,socialismus“ na věčné časy ? Byla jste bohužel bláhová.

 • Martin (už bez taky m) • 1. května 2016

  Taky moc pěkná…
  https://www.youtube.com/watch?v=969SdoaLTk8&list=RDkxqCQte6lpk&index=6

 • Béda • 1. května 2016

  petr jihlava napsal

  xenofobe a starý popleto Bédo,je vidět,že čerpáte informace od seriózních zpravodajských zdrojů a zastáváte autentický levicový přístup.Racionální myšlení je také vaše silná stránka.Nejste líný si informace ověřovat a dokážete se v tom správně orientovat…

  Bety,s takovým materiálem jako je ,,komunista“ Béda jste chtěla mít v bývalém Československu ,,socialismus“ na věčné časy ? Byla jste bohužel bláhová.

  Hlavně, že je „racionální a autenticky levicový přístup“ vaší silnou stránkou, multinicku. To zde opakovaně prokazujete. Nakonec vždy tradičně končíte prost argumentů u prázdného nálepkování.

 • Sio • 1. května 2016

  Britské listy, Čulík, Dolejší, Kartouz, Jihlava … asi je fakt zbytečné cokoli dodávat. Blisty už nikdo nečte, tak se asi stěhují sem.

 • hudryper • 1. května 2016

  Sio napsal
  Blisty už nikdo nečte, tak se asi stěhují sem.

  Také to tak vidím. Žasnu nad trpělivostí Bédy,s jakou je schopen vést spory s trolly.

 • lomikel • 2. května 2016

  Vyzivne, ale bohum zel stale se tocime kolem toho co v diskisich z minuleho tydne. Je takove tuseni ze Marxismus je reseni. Jen neni zadna propracovana strategie. neni zadny program, neni zadnych vudcu. Ceka se na prichod..

  Pak je Beda a Sio zbytecne nervozni, pac v realu nic k nabydnuti, krome samostudia, tuseni a cekani neni. Ono je to videt, ukricet se to neda.

  Co se tyce lidske povahy o ktere zde pise LF tak jste se s ni take nevyrovanali. Jeho teze ze nadseni, presvedceni a tridni moralku lze nahradit ( v nejakem pomeru, ne uplnou substituci), za ucelem spolecenskych zmen, silou vidim jako zasadni. Rozporujte ji, ukazte priklady z historii, dokazte jak hrozne se plete.

  BTw. Neomarxismus to tak chape take, proto destruuje spolecenske vazby od cehoz si slibuje nizsi resistenci k spolecenskym zmenam. Nehlasa puvodni marxismus ale ruzne jine agendy, ktere jsou povoleny a aceptovany mainstreamem, na rozdil or Marxismu. Uziticni idioti (jako je Tribun ci pan z Jihlavi) ani nepomysli na to jak je to mozne a kdo bude ridit/koncipovat ti spolecenske zmeny ktere uz probyhaji.

 • J. W. • 2. května 2016

  Marxizmus má řadu velkých chyb a nedostatků, neboť vychází jen z „jedné půlky mozku“. Schválně nebo nevinně? Nic to neubírá na jeho kvalitách. Nejvíce odsuzují komunismus komunisté (stejné stejní), totiž ti jejich duševní strukturou se staly principy marxistické teorie. Co na tom, že ti dnešní jsou přitom kapitalisty? Marxizmu přece vycházel z kapitalizmu.
  Například nedostatkem marxizmu je fakt, že jestliže jako proletáři vyhladíme buržoazii, stane se buržoazie z nás. Lepší postup spočívá v tom, že jsme-li proletariátem a vyhladíme-li proletariát, stane se proletariát z buržoazie. A víc tu buržoazii naštvat nemůžeme! Hostitelská většina myslí mono-lekticky, proto ji snadno ovládá parazitní menšina, která myslí dia-lekticky. A kdo myslí tria-lekticky, ovládá oba ty třídní blbouny.

 • PPK • 2. května 2016

  @lomikel – dnešní politická „filosofie“ tvrdí, že je čistě jen soukromou věcí člověka, jak chce svůj život prožít. Z mnoha důvodů to považuji za ideologickou pitomost a nesouhlasím. Proč? Protože např. zastávám názor, že nikdo nikdy nemůže žít jen tak, jak chce sám, ale vždycky žije jen tak, jak sám umí. Jinými slovy, jaké má schopnosti žít v prostředí, v němž vlivem osudu právě je.
  Ano, určité duševní a fyzické předpoklady, povahu, IQ, dovednostní a kreativní talenty, to vše máme v genech. Další vědomosti a dovednosti můžeme časem získat vzděláváním a prací. Abychom však prožili svůj život jako lidsky kvalitní Lidé, a nikoliv jen jako primitivní humanoidi, tak k tomu ještě potřebujeme mít pro ostatní kolem nás i přijatelný charakter a rozumný světonázor. To nám však už geny nedají a získáme to jedině až event. výchovou v lidsky kvalitní rodině. Jenže, je v našich silách, narodit se jen do kvalitní rodiny?
  Takže, jak se říká, nikdo si rodiče, příbuzné a jimi vytvořenou rodinu vybrat nemůže, anóbrž ty mu jsou dány osudem. Můžeme se proto divit, že realita světa je už taková, jaká je? Že vedle těch, kteří jsou nám vzorem, existují i takoví, od nichž raději jdeme dál? Že s někým být je pohoda a jiní jsou pro nás nepřijatelní, protože např. jediné „hodnoty“, jež uznávají, jsou křivárny, zlodějny, podvody a agresívní hrubá síla?
  Takže, lomikeli, jak chcete někoho jedním internetovým diskusním odstavečkem NAUČIT a přesvědčit, aby byl dobrým lidským kamínkem v sociologické mozaice podle Vašich představ? Ostatně, jaké jsou vlastně ty Vaše představy o dobrém Člověku a o nejpřijatelnějším politickém systému dnešní doby? A jak byste toho chtěl vlastně dosáhnout? To by mne vskutku velmi zajímalo … btw, zažil jste někdy v mládí pasťák, vojnu nebo dlouhodobý internát? :-)

 • J. W. • 2. května 2016

  Jen se pěkně perte a hádejte! Hloupí jste na to dost. Jak jste trochu polevili, přestala nám v pekle svítit žárovka. Sio, píchni do nich mírně vidlemi, ať ti sapiensové zase trochu obživnou, nebo nám ta homo-voltaika zkape!

 • J. W. • 2. května 2016

  PPK • 2. května 2016
  Trochu dlouhé, tak nečtu, ale začátek správný. Přeložím to do jednodušší češtiny. „Dnešní politická ´filosofie´ tvrdí, že je čistě jen soukromou věcí člověka, jak chce svůj život prožít.“ Jednodušší překlad: „Dnešní návod v krematoriu tvrdí, že je čistě soukromou věcí uhlí, jak chce svoje spálení v peci prožít.“

 • J. W. • 2. května 2016

  hudryper napsal
  Také to tak vidím. Žasnu nad trpělivostí Bédy,s jakou je schopen vést spory s trolly.

  Hudrypere, BL už nikdo nečte, protože tam přestal psát jeden autor a ty zbylé hovadiny, ty Zblité listy pro pitomce, nikoho nezajímají.

 • J. W. • 2. května 2016

  Já si připadám tak chytrý! A nejsem sám…

 • Sio • 2. května 2016

  zart napsal

  Vrátil bych diskusi k vytváření „nakromasy“ z lidské „biomasy“. Po včerejším vyhánění čarodejnic jsem dnes ráno cestou z noční šichty na ulici zakopával o čerstvé injekční stříkačky. Rostou jako houby po dešti v každém městě. Ráno je seberou holčičky cestou do školičky a budou si tam na záchodě třeba hrát na paní doktorku a očkovat se. Pak zase budou moci někteří zde vyvedení diskutéři být chytří….a předvádět se jak té výchově mládeže rozumí.

  Tady jde demohracie (hra na demokracii) stranou. Kdo se přistiže sfetovaný nebo s materiálem zavřít do léčebny, než ta z něj vyprchá a nutit k práci. Dealery zavírat na dvojciferné sazby.

 • Sio • 2. května 2016

  lomikel napsal

  Vyzivne, ale bohum zel stale se tocime kolem toho co v diskisich z minuleho tydne. Je takove tuseni ze Marxismus je reseni. Jen neni zadna propracovana strategie. neni zadny program, neni zadnych vudcu. Ceka se na prichod..

  Pak je Beda a Sio zbytecne nervozni, pac v realu nic k nabydnuti, krome samostudia, tuseni a cekani neni. Ono je to videt,ukricet se to neda.

  Co se tyce lidske povahy o ktere zde pise LF tak jste se s ni take nevyrovanali. Jeho teze ze nadseni, presvedceni a tridni moralku lze nahradit ( v nejakem pomeru, ne uplnou substituci), za ucelem spolecenskych zmen, silou vidim jako zasadni. Rozporujte ji, ukazte priklady z historii, dokazte jak hrozne se plete.

  BTw. Neomarxismus to tak chape take, proto destruuje spolecenske vazby od cehoz si slibuje nizsi resistenci k spolecenskym zmenam. Nehlasa puvodni marxismus ale ruzne jine agendy, ktere jsou povoleny a aceptovany mainstreamem, na rozdil or Marxismu. Uziticni idioti (jako je Tribun ci pan z Jihlavi)ani nepomysli na to jak je to mozne a kdo bude ridit/koncipovat ti spolecenske zmeny ktere uz probyhaji.

  Nejsem nervózní ani zbla, jen nemám rád, když jsou neujasněné pojmy a ve výsledku se šíří (někdy i záměrně) úplné pitomosti. Tribuni z Jihlavy v tom vynikají

 • Sio • 2. května 2016

  J. W. napsal

  Marxizmus má řadu velkých chyb a nedostatků, neboť vychází jen z „jedné půlky mozku“. Schválně nebo nevinně? Nic to neubírá na jeho kvalitách. Nejvíce odsuzují komunismus komunisté (stejné stejní), totiž ti jejich duševní strukturou se staly principy marxistické teorie. Co na tom, že ti dnešní jsou přitom kapitalisty? Marxizmu přece vycházel z kapitalizmu.
  Například nedostatkem marxizmu je fakt, že jestliže jako proletáři vyhladíme buržoazii, stane se buržoazie z nás. Lepší postup spočívá v tom, že jsme-li proletariátem a vyhladíme-li proletariát, stane se proletariát z buržoazie. A víc tu buržoazii naštvat nemůžeme! Hostitelská většina myslí mono-lekticky, proto ji snadno ovládá parazitní menšina, která myslí dia-lekticky. A kdo myslí tria-lekticky, ovládá oba ty třídní blbouny.

  S tím souhlasím. Je tak příliš náročný jak pro rádobymarxisty tak rádobykomunisty, kterým zdrovna jak na potvoru ta půlka mozku chybí.

 • Bety • 2. května 2016

  Ha-Joon Chang : 23 věcí, které vám neřeknou o kapitalismu
  Už tu tuto knihu před časem kdosi zmiňoval. Teď jsem se k ní dostala a je opravdu zajímavá. Přestože v úvodu říká, že je pro kapitalismus, argumenty které uvádí zcela pohřbívají ideu volného trhu a např. vyzdvihuje úlohu státu v plánované ekonomice. Sice cudně mlčí o dlouhodobém vykořisťování Třetího světa, ale např. uvádí (a má to podloženo), že Afriku poslal do kytek cituji: Od konce 70. let (počínaje Senegalem v roce 1979) byly subsaharské africké státy nuceny přijmout politiku volného trhu a volného obchodu v rámci podmínek uvalených na ně takzvanými Programy strukturálního přizpůsobení (SAP) Světové banky a MMF (a bohatých zemí, které je v zásadě ovládají)….. což vedlo ke zhroucení těch málo průmyslových odvětví, která tyto země v průběhu 60. a 70. let dokázaly vybudovat.
  Je úsměvné, když zastánce kapitalismu uvádí, že např úspěch Dánska v zemědělské výrobě byl podložen tím, že se zemědělci sdružovali do družstev a za podpory státu pak byli schopni proniknout na světový trh.
  Prostě doporučuji k přečtení.
  A na adresu jistých diskutérů zde uvádím: KECY,KECY, KECY.

 • lomikel • 2. května 2016

  PPK – v diskusich se diskutuje, v realu lide jednaji vetsinou jinak nez by se bylo lze domnivat z diskusi. Takze o dobrote ci nedobrote bych se z diskuse; ktere az ze zakladu procesu je o argumentaci/protiargumnetaci tedy o komunikaci z pozice ruznych nazoru (souhlasne mruceni neni diskuse , je pomerne nezajimave a v muze vytvaret falesne zadani objeveni Ameriky, byt pravda utuzi vyrtulani frontu :); nechtel vyjadrovat.

  Co jsem si tak nacetl a truchu i prozil ( v rozmerech Cech, Moravy, Slezaka a Slovenska) tak dejine zlomy (u nas spise zlomiiiky) se nedeli s nikdy z pozice tech ktere je ridili(ci pokouseli se ridit) s naivni predstavou ve vrozene lidske dobro ci s predstavou masove zuslechtitelnosti lidi ad uz jakymkoli zpusobem. Spise se jednalo o PR ( i kdyz se mu tak tehda nejspise nerikalo), metody cukru a bice, a masivni ideologickeho promyvani mozku ( ci nekdy uz jen hra na too kdy kazdy vedela ale hral protoze nehrat znamenalo, no nehrat :) roli ci rolicku.

  Talze zpet k Vasemu dotazu, snad jsem jej vytusil dobre, nemam zadne universalni reseni, nemyslim si ze takove existuje. Rozlisuji mezi ideologii a pokusem o pochopeni slozitosti sveta. Uznavam potrebnost ideologie pro vytvoreni spolecenskeho konsenzu a k vytvoreni silove baze. Otazke je kdo ji pak a jak pouzije, to je ale riziko kazdeho spolecenskeho hnuti.

  Na druhou stranu neni ideologie jako ideologie, nektera je zparchantela uz v zakladu, v uhelnych kamenech cele stavby. At jiz vzhledem k obecnemu standardnu toho cemu rikejme “ dobry clovek“ ci vzhledem k zakonitostem fungovani sveta, at jiz tem vice exaktnim vztahujicim se trebas k destrukci zivotniho prostredi ( ktere provadeli a provadeji vsechny spolecenske systemy) az po ty mene exaktni jako je lidska povaha obecna.

 • zart • 2. května 2016

  Kdo nám vlastně nakecal, že tu musíme žít? Vždyť jsou mrtví, sami umřeli. Jim se to nepovedlo, a nám volům se to má podařit?

 • lomikel • 2. května 2016

  Pokud nejake reseni existuje, a ono nejake vzdy existuje, je paramatrizovane/omezene faktory fyzikalnimi i spolecenskymi. Pokud se provede pokus o nejake reseni, bude neco jineho oficialni presentace, neco jineho realne aplikace a nejspise neco jeste jineho motivace a cile tech kteri kociruji ty koncepcnejsi urovne rizeni procesu. To neznamena ze jeden proces muze situaci zhorsit a jiny zlepsit, byt s ohledem na najakou mnozinu meritenych/hure ci lepe parametru( a neexistuje process ktery by ovlivnoval vse jen pozitivne) Jsem tedy skeptik-optimista :).

  V diskusi k Marxismu se angazuji proto ze me zajima jak je aktualne parametrizovan ve spolecnosti a zda jej lze jeste vubec odlisit ( v pohledu masovem, ne filozofickem) od ruznych neo agend ktere jsem si pro sebe vyhodnotil jako masivne minusove. To proc me to zajima je fakt ze preci jen, pod zastitou marxismu bylo ledacos plusoveho ucineno, i kdyz casto humpolacky a bez citlivosti k lidske povaze, lec nakonec totalne prosrano skrze faktory na ktere je ruzny uhel pohledu a ktere ja bez snahy o hierarchizaci vidim takto: Povaha lidska, nedostatecnost Marxismu jakozto Ideologie pro porevolucni praxi (cile, prostredky), neobnoveni rovnovahy spolecnosti na jinyych zakladech (nez tech preoranych revoluci) ano mozna nebylo dano dost casu aby se vytvorila jina soudrznost a odolnost spolecnosti nez ta hierarchicka idelogicko-silova. Ta ktera byla jen tak dobra jako jeji tvruci a ne lepsi nez jeji subjekty.

  Jo, v lagru jsem nebyl, parkat v mladi delsi doby v nemocnici (mesic ) pokud Vam to nepripada dostatecne tak se omluvam :o).

 • lomikel • 2. května 2016

  J.W. – ze vy jste nahledl Svet podobne jako budha ale vyvodil jste jine zavery ?

  http://zivotni-energie.cz/buddhismus-dharma-ctyri-vznesene-pravdy.html
  😉

  Utrpení (duhkha) jest
  DharmaZrození je utrpení, stáří je utrpení, nemoc je utrpení, smrt je utrpení, přítomnost nenáviděného je utrpení, odloučení od milovaného je utrpení, nezískání vytouženého je utrpení. Zákeřnější než tělesná bolest je utrpení z nespokojenosti a celoživotní problém z toho, že nemáme co chceme a máme to,co nechceme. Strach, duševní utrpení jsou přítomny i ve stavu radosti – plyne z toho, že víme, či alespoň tušíme, že tento stav radosti je pomíjivý. Máme strach z neúspěchu, ztráty postavení, hodnoty vlastní osoby, ztráty blízkých, majetku atd. Někde v hloubi srdce se snažíme přehlušit strach z naší omezenosti – ze smrti, z nesmyslnosti života.
  Duhkha tedy označuje stav, kdy je člověk připoutaný, nejistý, nespokojený. Vše co existuje, je neustále proměnlivé, podléhá změně.

 • PPK • 2. května 2016

  @lomikel – Jožo Ráž je už v letech a zdá se, že například on řešení zná a s naprostým klidem ho dokáže i brilantně říci. Zato tak zkoprnělého Veselovského jako zde, jsem už dlouho neviděl. Ale, dobře Veselovskému tak, neměl se veřejně tázat právě Ráže na něco, co vlastně slyšet nechtěl. …

  http://video.aktualne.cz/dvtv/kapitalismus-je-cesta-do-pekla-komunismus-byl-lepsi-ale-lidi/r~90cbebac0d7011e69d46002590604f2e/

 • Dolmen • 2. května 2016

  hudryper napsal
  Také to tak vidím. Žasnu nad trpělivostí Bédy,s jakou je schopen vést spory s trolly.

  Hudrypere, žasnu spolu s vámi a přidávám jedno vyčtené moudro: Bavíte-li se s blbem déle jak pět minut, tak potom se už baví blbci dva.

 • lomikel • 2. května 2016

  PPK – hezke byt mi to nezni uplne ryze, vzdy si pod podobnymi clanky prolamujicimi mainstream konsensus ( ne jen nejlepsi o spolecensko politicke formaci) zbezne projdu diskusi.

  z tehle moje dojmy:

  1. ekonomicka diferenciace po 89 nezpusobila proletarizaci, aneb neni v medianu dost zle ( tim nerikam ze neni zle z pohledu casti spolecnosti, v konkretnich regionech.
  2. uvedomelost svych zajmu ( vubec a moznost pripusteni jejich prosazovani skrze marxismus) klesa ( kdyz ani ta KSC).
  3. ideologicka valka relanych ekonomickych zajmu nevlastniku byla prohrana a nova se vede pod jinymi prapory neo agend ( kde se lide proti ni spojuji na zaklade jine platformy – coz nekdy marxisty-filosofy irituje 😉

 • Irena • 2. května 2016

  PPK napsal

  @lomikel – Jožo Ráž je už v letech a zdá se, že například on řešení zná a s naprostým klidem ho dokáže i brilantně říci. Zato tak zkoprnělého Veselovského jako zde, jsem už dlouho neviděl. Ale, dobře Veselovskému tak, neměl se veřejně tázat právě Ráže na něco, co vlastně slyšet nechtěl.…

  http://video.aktualne.cz/dvtv/kapitalismus-je-cesta-do-pekla-komunismus-byl-lepsi-ale-lidi/r~90cbebac0d7011e69d46002590604f2e/

 • Irena • 2. května 2016

  Dobře mu to nandal. Tu věc s řidiči klidně generalizovat mohl :-)

 • lomikel • 2. května 2016

  viz treba Nenavis Zdarma

  http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Hodne-se-mluvi-o-neziskovce-Hate-Free-Culture-Tak-jsme-se-o-ni-trochu-zajimali-a-zjistili-leccos-zajimaveho-Treba-o-jejim-financovani-433436

  srovnejte medialni impakt Raze a Hate Free, tohle je ted levice, toto jsou jeji metody, jake jsou jeji cile ?

  Tohle par filosofu nenapravy. Pro me je marxismus idelogie zmeny systemu, pokud neni aplikovana/propagovana a misto ni viz. vise, ztraci to po me na zajimavosti mimo referencni model uvazovani. Doba nenazrala, je treba hledat jine reseni k zastaveni destrukce spolecnosti.

  O to hure ze neomarxiste budou tvrdit ze z marxismu vychazeji; je i mozne se se pletu ja za oni maji pravdu, ze ja chapu marxismus spatne ? nevim.

 • hudryper • 2. května 2016

  J. W. napsal
  BL už nikdo nečte, protože tam přestal psát jeden autor a ty zbylé hovadiny, ty Zblité listy pro pitomce, nikoho nezajímají.

  J. W.Citovat

  J. W. • 2. května 2016

  Já si připadám tak chytrý! A nejsem sám…

  J. W.Citovat

  Zatím si marně lámu hlavu otázkou,který autor tam přestal psát. Myslím,že těch,kdo odtamtud odešli bude více než 10. A ten poslední,koho máš na mysli teď zabírá místo v diskusích na OM ?
  Vím o jednom,ale ten se tady jmenuje jinak,je odněkud z Vysočiny…aspoň to o sobě tvrdí.

 • lomikel • 2. května 2016

  tohle nelze nepostnout :)

  „o se ovšem dá s jistotou říci, že politické tábory odvolávající se na někdejší pravolevé rozdělení spektra – a považující se za liberální pravici – jsou dnes nejhorlivějšími levičáckými revolucionáři. Zatímco kovaní bolševici kteří svoje postoje formovali ještě v jiné době a na jiném základě, dnes paradoxně vykazují prvky konzervativního myšlení a vůbec zdravého rozumu. Nepodporují tak horlivě všemožné zvrácené agendy importované ze západu, nestačí se ani divit, nakolik se to ideové spektrum politiky okolo nich posunulo.“

  http://protiproud.parlamentnilisty.cz/politika/2387-priciny-upadku-evropy-pro-rozvrat-spolecnosti-je-treba-zmenit-mysleni-nenapadny-utok-na-prirozeny-rad-rodinu-jazyk-a-narod-demon-sexu-a-multikulturalismus-totalita-svobody-a-politicke-korektnosti-permanentni-revoluce-dedicu-karla-marxe.htm

  nedavam to sem pro novy flame, zbytek clanku neni podstatny, i kdyz ukazuje na tu platformu o ktere pisu vyse. pro me jest dulezite, ze jsa kovan jeste pred 89, citim to podobne.

 • Sio • 2. května 2016

  PPK napsal

  @lomikel – Jožo Ráž je už v letech a zdá se, že například on řešení zná a s naprostým klidem ho dokáže i brilantně říci. Zato tak zkoprnělého Veselovského jako zde, jsem už dlouho neviděl. Ale, dobře Veselovskému tak, neměl se veřejně tázat právě Ráže na něco, co vlastně slyšet nechtěl.…

  http://video.aktualne.cz/dvtv/kapitalismus-je-cesta-do-pekla-komunismus-byl-lepsi-ale-lidi/r~90cbebac0d7011e69d46002590604f2e/

  A tady jeden nahnědlý …
  http://video.aktualne.cz/dvtv/zeman-je-durak-zradce-ceske-republiky-pise-veznena-ukrajinka/r~42a7ade0106711e6b597002590604f2e/

 • PPK • 2. května 2016

  J.W. ať nečte – teď to bude náročné, protože už zas trochu delší:

  Co vlastně obyčejní slušní lidé od politického systému chtějí, pakliže jej mají podporovat a pro něj dobrovolně pracovat? Chtějí především zodpovědný řád, jistoty a spravedlnost. Co na to říká logika?

  Že na jménu systému nezáleží, ale naopak záleží na tom, zda je funkční, spravedlivý, smysluplný a poctivý VE VŠEM.

  Jestliže ale také víme, že každá hnijící ryba vždy smrdí od hlavy, pak bude důležité i vědět, zda tam náhodou už zase nesmrdí (v přeneseném slova smyslu) nějaké hlavy šéfů toho Systému.

  Jenže spravedlivě a dobře něco řídit znamená: Mít odvahu a vůli, mít schopnosti a umět, a mít stejně zodpovědné pomocníky vlastence, kteří nezradí = mít to silově mocensky „ošetřeno“.

  To však obnáší spoustu nervů a námahy a pak už jen pocit dobře vykonané TĚŽKÉ organizační SLUŽBY NÁRODU, přičemž jakýkoliv zisk za tu práci tam je až na konci pořadí všech odměn.

  Není proto dnes mnohem jednodušší, že když už se někdo chce mermo-mocí stát dobře placenou politickou celebritou, tak že není nutné stát se přímo Bohem, ale postačí být jen pouhým bohoušem?

  @lomikel – Proč zde nyní existují ony všemožně zvrácené pseudolevičácké agendy importované ze Západu? Že by to bylo proto, že konzum ani strašení komunismem už nefungují a je nutné vzpomínky na sociální spravedlnost lidem z jejich hlav vykrást a nějak akčně nahradit?

 • PPK • 2. května 2016

  Sio napsal
  A tady jeden nahnědlý …

  jojo pes čínský … znám :-)

 • lomikel • 2. května 2016

  PPK – az do toho @ podepisuji, s tim co je za tim si nejsem az tak jist. Ano povazuji neouchilky za podporovane $$ kapitalem v ramci homogenizace na spolecnosti na substrat, ale ideove koreny se tahnou uz pred revoluce v rusku, po te druhe pak vykristalizovali rozdili v durazu na konretni konstruktivni (byt autoritarsky dosahovane) vysledky vuci idee permanetni revoluce zabranujici v restrukrukruralizaci pyramidy rizeni. Co presne bylo cilem druheho , chaos , destrukce organizovane moci v Rusku, priprava k rozebrani zdorju korporacemi ( to by davalo smysl v kontextu zazemi Trockeho-Bronstejna).

  Otazka dne, kdo koho vyuziva a kdo pracuje na konceptualni urovni. $$ nebo neomarxite :).

 • lomikel • 2. května 2016

  btw. zajimavy odkaz, kdyz jsme si tedy zde vyjasnili ze neomraxiste nejsou Nasi marxiste (nehovorim o tom ze uz vime ze Neomarxiste Jsou), tak snad bude lze ocenit strukturovanou informaci byt z doupete katolicke reakce. Verim za intelektualne vyspeli filosofove budou schopni fitrovat text od jeduu a studovat nepritele, jak ne levo tak na pravo, v jednom :)

  http://www.tedeum.cz/3_2010/neomarxismus_032010.htm

 • Sio • 2. května 2016

  lomikel napsal

  btw. zajimavy odkaz, kdyz jsme si tedy zde vyjasnili ze neomraxiste nejsou Nasi marxiste (nehovorim o tom ze uz vime ze Neomarxiste Jsou), tak snad bude lze ocenit strukturovanou informaci byt z doupete katolicke reakce. Verim za intelektualne vyspeli filosofove budou schopni fitrovat text od jeduu a studovat nepritele, jak ne levo tak na pravo, v jednom

  http://www.tedeum.cz/3_2010/neomarxismus_032010.htm

  lomikel, nevím, co vám udělali Vaši marxisté. Ale co jsme vám udělali my, že nás nutíte číst takovou snůšku pitomostí? Neomarxisté prostě s marxismem nemají společného nic. Punktum.

 • lomikel • 2. května 2016

  „Buďte rozumní, žádejte nemožné,“ řvali studenti v šedesátých letech. Jejich miláček Herbert Marcuse tvrdil, že revoluční kritická teorie může mít pravdu i tehdy, když se jeví střízlivým myslitelům jako utopická. Jestli někdo četl nekonečné litanie marxistů o iracionalitě fašismu, bude překvapen, kde se najednou vzala ta averze k rozumu. Fromm to objasňuje: „Existuje dobrá iracionalita a zlá iracionalita.“ Zlá je samozřejmě ta autoritativní a dobrá je ta, která vede k osvobození individua. Racionalita naopak se svou tendencí pořádat, řídit, organizovat, plánovat je typickým produktem vnitřního autoritářství a fašizujícího ega. Jejím cílem je donucovat a vnucovat striktní, exaktně vymezené pojmy. Herbert Marcuse píše: „V rovnici rozum = pravda = skutečnost, která spojuje subjektivní a objektivní svět v antagonistickou jednotu, je rozum destruktivní silou, silou negativního.“ Dále praví: „Jako pojmové myšlení a chování je rozum nutně násilím a panstvím. Logos je zákon, pravidlo, řád založený na poznání. Tím, že subsumuje zvláštní případy pod obecné, dosahuje myšlení nad nimi moci.“ Logické myšlení se tak stává zdrojem tyranie. Je nutno tedy postavit se proti rozumu a překročit jej. Marcuse s hrdostí píše: „Skutečnost může být daleko utopičtější než kritická a zásadová teorie, která se zdá být uprostřed jednorozměrné společnosti výrazně utopická.“ Tím nechce říct nic jiného než to, že věci nejsou takové, jaké nám ukazuje náš rozum, nýbrž takové, jaké by měly být dle utopie.

  sedi jak zadel na hrnec ..

 • lomikel • 2. května 2016

  Sio napsal
  lomikel, nevím, co vám udělali Vaši marxisté. Ale co jsme vám udělali my, že nás nutíte číst takovou snůšku pitomostí? Neomarxisté prostě s marxismem nemají společného nic. Punktum.

  ja vas k nicemu nenutim, tedy az do ted.,

  DOKAZTE ze „Neomarxisté prostě s marxismem nemají společného nic“
  to je hodne silne tvrzeni a sance na Vas uspech je male. Rad se necham poucit.

 • zart • 2. května 2016

  Sio napsal
  Tady jde demohracie (hra na demokracii) stranou. Kdo se přistiže sfetovaný nebo s materiálem zavřít do léčebny, než ta z něj vyprchá a nutit k práci. Dealery zavírat na dvojciferné sazby.

  Proběhly na Západě přísně utajené pokusy a návrhy udělat zdravotní zřízení, kde dávat zletilými narkomanům drogy zdarma a nechat je chcípnout, aby nezamořovali veřejný prostor a neinfikovali děti a mládež. Neprošlo to, neboť (i)legální mafie, vlastnící státní zřízení by přicházela o tučné zisky. Není zájem vyřešit otázku drog mezi dětmi a mládeží, ale jde o to vydělávat na tom peníze, včetně těch vytahaných ze státní kasy, potažmo z občanů. Děti a mládež jsou přece nejdůležitější skupinou, kterou je potřeba konzumně vychovávat. Studují se na to vysoké školy, jak je zdegenerovat konzumem (do toho patří i drogy).

 • zart • 2. května 2016

  Marxizmus je chybný i v tom, že považuje vědeckotechnický pokrok za věčně a bezpodmínečně správný, nikoliv za pouze podmínečně dočasný před evoluční regenerací člověka. Čili jeho ideály jsou spolu s vykořisťovatelským gencidním kapitalizmem stejné: Je to degenerovaný člověk, který má místo uší implatnovaná sluchátka, místo očí kamery, místo nohou kola, místo mysli IT, místo srdce kardiostimulátor, pajšl plný implantovaných přístrojů a klonovaných orgánů z prasat nebo z mrtvol atd. – a který bude létat do vesmíru, aby tam pochopil, že je idiotem…

 • J. W. • 2. května 2016

  lomikel napsal

  J.W. – ze vy jste nahledl Svet podobne jako budha ale vyvodil jste jine zavery ?

  http://zivotni-energie.cz/buddhismus-dharma-ctyri-vznesene-pravdy.html

  Utrpení (duhkha) jest
  DharmaZrození je utrpení, stáří je utrpení, nemoc je utrpení, smrt je utrpení, přítomnost nenáviděného je utrpení, odloučení od milovaného je utrpení, nezískání vytouženého je utrpení. Zákeřnější než tělesná bolest je utrpení z nespokojenosti a celoživotní problém z toho, že nemáme co chceme a máme to,co nechceme. Strach, duševní utrpení jsou přítomny i ve stavu radosti – plyne z toho, že víme, či alespoň tušíme, že tento stav radosti je pomíjivý. Máme strach z neúspěchu, ztráty postavení, hodnoty vlastní osoby, ztráty blízkých, majetku atd. Někde v hloubi srdce se snažíme přehlušit strach z naší omezenosti – ze smrti, z nesmyslnosti života.
  Duhkha tedy označuje stav, kdy je člověk připoutaný, nejistý, nespokojený. Vše co existuje, je neustále proměnlivé, podléhá změně.

  Vyvodil jsem závěry příslušné pro naši západní dobu, místo a civilizaci (degeneraci). A brahma z toho v atrapách lidí (občanech) nepříčetně zuří, neboť mu nejdou pod ty jeho zkrvavené vousy od výkalů a hnisu.

 • PPK • 2. května 2016

  lomikel napsal

  btw. zajimavy odkaz, kdyz jsme si tedy zde vyjasnili ze neomraxiste nejsou Nasi marxiste (nehovorim o tom ze uz vime ze Neomarxiste Jsou), tak snad bude lze ocenit strukturovanou informaci byt z doupete katolicke reakce. Verim za intelektualne vyspeli filosofove budou schopni fitrovat text od jeduu a studovat nepritele, jak ne levo tak na pravo, v jednom

  http://www.tedeum.cz/3_2010/neomarxismus_032010.htm

  Tak vida, co autorům z lůna Církve Svaté se v jejich hlavách
  za hlody ještě neurodí

  – socialismus v devatenáctém století s ideou společných manželek a dětí,
  – působil marxismus dojmem wagnerovského Gesamtkunstwerk,
  – o „pravicových živlech“ roku 1917 – Stalinovi, Kameněvovi, Zinověvovi

  hmm, trocha babylónské věže s trochou lží a zmatení jazyků
  … hlavně že to bude ležet vedle sebe na papíře,
  aneb
  malá škola aplikační psychologie výuky podvědomých memů
  proti třídnímu nepříteli … :-)

  lomikeli, nechte prosím toho koně (spolu se zartem) ve stáji
  určitě dnes oba ještě nežrali
  vždyť i koně od těch obrácených podkov musí nohy bolet …

 • PPK • 2. května 2016

  peter. napsal

  http://megazine.cz/2016/04/zlodej-po-kradezi-dostal-takovou-lekci-ze-na-ni-do-konce-sveho-zivota-nezapomene/

  .. to jsem nevěděl, že za vlády Husáka už byly v Ústí zastavárny
  a že už hodně pamatuju …

 • peter. • 2. května 2016

  PPK napsal
  .. to jsem nevěděl, že za vlády Husáka už byly v Ústí zastavárny
  a že už hodně pamatuju …

  Nepochopil ste ma!
  Pýtam sa : Kde je ombudsmanka,Kocáb a ľudskoprávni právnici,neziskové organizácie a ostatní dobroserovia ?!
  Musím konštatovať,že to u vás v Ústí nad Labem nejako hnedne!

 • PPK • 2. května 2016

  peter. napsal
  Nepochopil ste ma!

  Mno, ona to totiž byla jen aktualizační ironie na Systém. A tu díž – nikoliv na Vás osobně, ale ironie na ty předchozí bláboly o socialismu a marxismu -x- neomarxismu z péra jakéhosi vysoce studovaného faráře alias Te Deum. Ostatně, kdyby se jmenoval Michalko, to byl prý tam v těch končinách kdysi jakýsi augšpurský církevní generál, ale tenhle, ten je asi jiný. Ledaže by to byla jeho dcéra a vydávala se za chlapa …

 • peter. • 2. května 2016

  PPK napsal
  Mno, ona to totiž byla jen aktualizační ironie na Systém. A tu díž – nikoliv na Vás osobně, ale ironie na ty předchozí bláboly o socialismu a marxismu-x-neomarxismu z péra jakéhosi vysoce studovaného faráře alias Te Deum. Ostatně, kdyby se jmenoval Michalko, to byl prý tam v těch končinách kdysi jakýsi augšpurský církevní generál, ale tenhle, ten je asi jiný. Ledaže by to byla jeho dcéra a vydávala se za chlapa …

  A veď ja viem ako ste to mysleli,len sa smejem z toho,kam sme to až dospeli.
  Aby som parafrázoval Pjakina „tým najutlačovanejším človekom v Európe je dnes biely muž,odborník a heterosexuál“.

 • Bety • 2. května 2016

  PPK napsal
  Proč zde nyní existují ony všemožně zvrácené pseudolevičácké agendy importované ze Západu? Že by to bylo proto, že konzum ani strašení komunismem už nefungují a je nutné vzpomínky na sociální spravedlnost lidem z jejich hlav vykrást a nějak akčně nahradit?

  PPK – myslím že to je rána do černého.

 • lomikel • 3. května 2016

  PPK – pri vsi ucte k Vam :) si dovolim psat co uznam za vhodne. Utesny marxismus, koncipovany zde jako spravedliva nahrazka reality, mi nic nerika, bud to zvoni kdyz se uderi, nebo ne.

 • Irena • 3. května 2016

  Hele Lomikele ti vaši američtí drahouškové si nadělají do kaťat pokaždé, když uvidí ruskou stíhačku
  http://politikus.ru/articles/75434-su-i-mig-idut-na-perehvat-amerikancev.html

 • lomikel • 3. května 2016

  Ireno – opet vam musim odpovedet ze by jste mela uvazovat o lecebne kure. Nejsou zadni moji americti drahouskove. Pokud uz nejste schopna rozlisit nazory na ruzne topic tak je mi vas lito.

 • fajt • 3. května 2016

  https://www.youtube.com/watch?v=2FX9nEKuJAA – a tak trochu se vrátím k původnímu článku, dnešní juvelíni a jejich snová tragedie. ..)

 • Kvalitni fajt • 3. května 2016

  https://www.youtube.com/watch?v=Wg72YXPhv-4 a multikulti, které tahá za encefalitidě za mozek :-)

 • Irena • 3. května 2016

  lomikel napsal

  Ireno – opet vam musim odpovedet ze by jste mela uvazovat o lecebne kure. Nejsou zadni moji americti drahouskove. Pokud uz nejste schopna rozlisit nazory na ruzne topic tak je mi vas lito.

  Lomikele, Lomikele… Myslím, že je zde každému normálně uvažujícímu člověku jasné, kdo by tu léčebnou kůru potřeboval :-))))))

  Víte, tady si lidé také dokáží pamatovat věci déle než dva týdny. Zkuste se angažovat někde jinde, protože tady mít úspěch nebudete.

 • lomikel • 3. května 2016

  Irena – uz me tu prosilo vice lidi abych sem nepsal, ze jim narusuji ideologicke skoleni muzstva. Odpovedel jsem vzdy stejne – proste Stana at me zabanuje ;o)

  Btw. nema zadne ambice presvedcovat treba vas o cemkoli, jen reaguji na vase emocemi nabyte lec s realitou se rozchazejici prispevky k moji osobe.

 • lomikel • 3. května 2016

  takze zpet k podstatnemu, opet clanek od katolicke reakce. Podstatne je ze se prave deje to co je popsano v odtavci nize. Pro uklidneni diskuteru, i katolicka reakce rozlisuje mezi regiem v Rusku za Stalina a chaotiky z Frankuftske skoli, a hodnoti je, tedy ty revizionisty kterych se Stalin zbavil ( a dobre udelal rikam je ) jako vetsi nebezpeci.
  http://www.tedeum.cz/4_2014/frankfurtskola_0414.htm

  Východiska frankfurtské školy můžeme v podstatě shrnout následovně: dokud je jedinec přesvědčen, nebo alespoň pociťuje naději, že se díky daru rozumu dají vyřešit problémy společnosti, pak společnost nikdy nedosáhne stavu beznaděje a odcizení, které jsou nezbytné k vyvolání socialistické revoluce. Jejich snahou je tedy podkopat dědictví západní civilizace. Proto její stoupenci prosazují co nejničivější kritiku každé myslitelné oblasti života, která by mohla narušit společnost a rozložit to, co považují za řád „útisku“. Doufají, že se jejich myšlenky a postupy rozšíří jako virus, aby, jak to vyjádřil jeden z nich, „dílo západních marxistů pokračovalo jinými prostředky“[2].

  Frankfurtská škola, aniž by ostatním blíže odkrývala své záměry, prosazuje pro zdárný postup „sametové“ kulturní revoluce mezi jinými následující věci:

  1. zvláštní trestnost rasových zločinů;

  2. zavádění nového jazyka a změnu obsahu a vnímání pojmů;

  3. sexuální výchovu a šíření homosexuality mezi dětmi;

  4. podkopávání autority učitelů a školy;

  5. podporu přistěhovalectví ke zničení kulturního rázu země;

  6. rozšíření užívání drog;

  7. útok na náboženství;

  8. nejistý právní systém nastavený proti obětem zločinů;

  9. závislost na státu nebo státních příspěvcích;

  10. ovládnutí sdělovacích prostředků;

  11. oslabování role rodiny a její rozbití.

 • lomikel • 3. května 2016

  Jedna z hlavních myšlenek frankfurtské školy navazuje na Freudovo pojetí sexuality a vykládá jej ve smyslu „pansexuality“ zahrnující nevázané ukájení pohlavního pudu, stírání rozdílů mezi pohlavími a překonání tradičních vztahů mezi muži a ženami. Proto jsou jejími dalšími záměry:

  a) útok na autoritu otce, odmítání rozdílných rolí otce a matky a uzmutí rodičům jejich práv jakožto hlavním vychovatelům dětí;

  b) odstranění rozdílů ve výchově chlapců a dívek;

  c) odstranění veškerých projevů zvláštního postavení muže, např. přítomností žen v ozbrojených složkách;

  d) prohlášení žen za „vykořisťovanou třídu“ a mužů za „vykořisťovatele“.

  Münzenberg shrnul úsilí frankfurtské školy následovně: „Západ zkazíme tak, až bude smrdět.“

  Škola rozlišuje dva druhy revoluce: politickou a kulturní. Kulturní revoluci, která rozkládá řád zevnitř, považují za dlouhodobý plán zaměřený zejména na rodinu, školství, sdělovací prostředky, oblast pohlavního života a populární kulturu.

 • Irena • 3. května 2016

  Jejda Lomikele, já vás vytrhla z vaší snahy diskutovat na úrovni. No to se omlouvám. Jen se hezky pokoušejte dál, nenechte se rušit.

 • Béda • 3. května 2016

  Lomikel,

  1/ zvláštní sledovat odvolávky katolické sekty na rozum. Všichni víme jak na rozum tato sekta nahlížela po celá staletí kdy měla monopol v oblasti poznávání. Byla hlavní brzdou rozumového poznání mimo úzce vymezený a ohraničený rámec bádání nad „nesmrtelností chrousta“
  2/ nechápu jaké dědictví západní civilizace mají autoři pamfletu na mysli. Co to má být? Křesťanské tmářství, pogromy, genocida celých národů, kolonizace?…
  3/ podmínky pro změnu nějakého řádu určuje kumulace vnitřních protiřečení a konfliktů dané společnosti. Prostě daná společnost již nedokáže řešit své konflikty nenásilným způsobem a přistupuje k otevřené diktatuře, která se stále prohlubuje. Permanentní a prohlubující se násilí pak vytváří podmínky jednak k revoltě a jednak k vytvoření teoretických základů vycházejících z kritického přehodnocení a vytvoření nové vize – základů nového modelu a jejich převedení do praxe.
  4/ církev sama, její bažení po majetku, infiltrace skrze různé politické strany k politické moci hájící zájmy tohoto globálního podnikatelského subjektu (státu ve státech se specifickým privilegovaným postavením) a její infiltrace do systému vzdělávání a silových struktur je nejlepším důkazem o co této organizaci jde. Tím netvrdím, že v otázce kritiky pseudomarxistů = neo“marxistů“ na tom co jste uvedl není zbla pravdy. Ta kritika je správná ale pronesena z falešných pozic. Nejkouzelnější je, když církev tvrdí něco o vytváření falešných obrazů reality.

 • lomikel • 3. května 2016

  a zpet k eseji pana W. , je jeho literani syn produkt vyse uvednych procesu ? Nebo lepe takto, dochazi ke zmenam v chovani mlade generace ktere presahuji beznou generacni vzpouru a reakce na evolucni zmeny prostredi.

  Podarilo se neomarxistum z Frankfurtske skoli uspet ?

 • lomikel • 3. května 2016

  Beda – az budu chtit kriticke zhodnoceni papezke neomilnosti nebo o tom zda Maria mela seksualni styk, tak urcite nesahnu po clanku na Tedeum :).

  Oba clanky cili na neomarxismus, a i stalin je v nich hodnocen lepe nez tito. Me se libi dukladnost s kterou jsou psany, z jakych pozic vychazeji jste neni mozno opomenout, ale vzhledme k tomu co se ted v Evrope deje je zajimave si uvedomit ze je to aplikovana filosfie Frankurtske skoli.

  Budte Bedko konstruktivni, soustredme se na to co Marxismus od Neomarxismu odlisuje. Ja to zatim vidim tak, ze to je Stalin, predevsim, kdo obrazne receno prosel porevolucni spolecnost a oddelil rekneme zrno a plevy. Vyhnal tu rozkladnou/chaotickou pakaz z Ruska a ta se usadila na zapadnich universitach kde pod zavlahou $$ prorustala a infikovala mysl lidi po desetileti. Ted sklizime jedovate plodnice.

  Nesouhlasite ?

 • Béda • 3. května 2016

  Lomikel,

  Já také kritizuji nao“marxisty“, kteří a Marxem mají společného akorát pindíka )
  Velice by mě zajímal názor současného papeže na uvedené problémy. Někdy se zdá, že by nejraději kráčel spolu se Shapirem v čele Gay Pride, jindy že usiluje o jakýsi církevní pakt s islámem. Patrně v delším časovém období zavede ve Vatikánu šaríji.

 • Béda • 3. května 2016

  Současná katolická církev v čele s jejím aktuálním papežem mi přijde stejně schizofrenická jako marxista Dalajláma.

 • lomikel • 3. května 2016

  Beda – papez a dalailama, souhlas. Jsou to hosi co hraji Hru na liberalismu, jen jejich vychozi pozice je takova ze je z toho fraska.

 • lomikel • 4. května 2016

  uz to tak bdue ze neoagenda je stejne dobry lalmusovy papirek jako postoj k ukrajine a k soscialnimu statu (ve skutcich), a ze zle spolehlive a rychle se porinetovat skrze tyto postoje k temto trem otazkam v politickem subjektu.

  hledaje neco o Marxismu, dostale jsem se na stranky SDS a kuknul jsme na
  rubriku stanoviska

  http://www.sds.cz/search.php?rsvelikost=sab&rstext=all-phpRS-all&rstema=14&stromhlmenu=10
  , je to tam nejake mrtve, asi soudruzi nestihaji trendy, az jsem dosel
  JDĚME S BARVOU VEN!
  http://www.sds.cz/view.php?cisloclanku=2013081501

  clanku bez nahlednuti proporci, bez vztahu k realne situaci mensin, proste jen tupa neo agitka.

  v diskusi me pak pobavilo toto:


  Komentář ze dne: 20.10.2013 14:54:09 Reagovat
  Autor: neregistrovaný – Tomáš Horáček (@)
  Titulek: podporuji!
  Prague Pride je důležitým a přínosným festivalem, který poukazuje na neřešené mnohé problémy sexuálních menšin. Prosazování práv homosexuálů patří nepochybně k sociálnímu pokroku lidství a emancipaci menšin. Kdo má předsudky vůči homosexuálům, ten nemůže být ani přesvědčením demokratický socialista:-)

  i dosel jsem castecneho osviceni ze nejsem presvedceny demokraticky socialista, a ze pomalu prestavam mit naladu a chut se vubec levicovimi hnutimi vubec zabyvat, pac je to jak kdyz se kyda hnuj.

  Bylo by lze poslat link na nejake levicove stranky ktere nemaji v hlave gulas, znaji miru a jsou schopny reflektovat situaci a podle ni sestavit priority ? Dik.

 • zart • 4. května 2016

  Nás žádní musulmani podřezávat nemusí, dobijeme se sami mezi sebou. Zapomněli jsme na největší blbce na světě…..

 • lomikel • 4. května 2016

  to je prave ta (v kontextu mladeho dynamickeho socialisty pr*el :),
  bez synergie nove levice/liberalu a musulmanu by to nebylo tak zle, jeden ci druhy samostatne by bylo lze ustat daleko jednoduseni. takhle se to nasobi.

 • zart • 4. května 2016

  lomikel napsal

  a zpet k eseji pana W. , je jeho literani syn produkt vyse uvednych procesu ? Nebo lepetakto, dochazi ke zmenam v chovani mlade generace ktere presahuji beznou generacni vzpouru a reakce na evolucni zmeny prostredi.

  Podarilo se neomarxistum z Frankfurtske skoli uspet ?

  VOTODE, myslím, vo děti a mládež v té eseji. Možná, že jsou zdařilí mladí jedinci, možná je jich mnohem více, které vyselektuje ta liberální genocida. Sám jsem skeptický. Mladá generace nám byla odebrána. Ostatně my staří stojíme také za starou bačkoru. Mluvením a informacemi se to vyřešit nedá, to posiluje pouze pojmovou parazitní strukturu mysli (společnosti), která nás dostala do srabu (mnozí odmítají připustit jeho hloubku a hrůzu). Jiná mysl schází a protože schází, tak se obvykle nehledá, dle zákona, že co si neuvědomujeme, o tom nevíme. A když se hledá, tak obvykle bohužel třeba těmi drogami, které ty naivní „hledače“ jako nežádoucí konkurenci oné parazitní struktuře spolehlivě zničí.

 • zart • 4. května 2016

  lomikel. pravil: „Stalin, predevsim, kdo obrazne receno prosel porevolucni spolecnost a oddelil rekneme zrno a plevy. Vyhnal tu rozkladnou/chaotickou pakaz z Ruska a ta se usadila na zapadnich universitach kde pod zavlahou $$ prorustala a infikovala mysl lidi po desetileti. Ted sklizime jedovate plodnice. “
  Vypadá to, že s tím lze souhlasit….
  A proč si číst zprávy o zprávách o zprávách o zprávách atd. o někom, když si lze přečíst jeho vlastní výtvory? Většině kritiků stačí ty odvařené zprávy o ničem….
  S těmi muslmany je to stejné. Četl vůbec někdo z těch posr..ých hrdinů, co se nyní nadýmají za pecí vůbec něco z poránu z ko…..?

 • peter. • 4. května 2016

  zart napsal
  Četl vůbec někdo z těch posr..ých hrdinů, co se nyní nadýmají za pecí vůbec něco z poránu z ko…..?

  Ale tu vôbec nejde o korán a islam.Tu ide o to,že sa do Európy valí masa ľudí(zhodou okolností práve muslimov) s úplne odlišnou kultúrou a zvykmi,ktoré sú nekompatibilné s tými našimi.Ak by sa v doterajšej praxi štátov,kde už veľké komunity imigrantov fungujú ukázalo,že spolužitie s nimi je v pohode a že nijakým spôsobom pôvodné etniká nenútia aby to boli práve oni,kto sa musí prispôsobovať ich nárokom a požiadavkam, tak aj odpor proti ich príchodu by bol násobne menší.Ale to,čo už predviedli a stále predvádzajú v západnej Európe vzbudzuje len obavy.Ja napríklad odmietam prispôsobovať sa akýmkoľvek požiadavkam kohokoľvek,koho prijmem v dobrej vôli pod svoju strechu,koho nakŕmim a poskytnem mu útočisko.Takého človeka v momente ak ma začne nútiť k tomu aby som sa prispôsobil jeho zvykom a vzdal sa tých svojich,vykopnem bez pardónu z domu.

 • zart • 4. května 2016

  peter, peter, bohajeho, to je přece jasné, není potřeba to stále opakovat, nebo vám připadáme tak pitomí, že to nevíme. Na každou svini se vaří voda. Nyní možná pro nás. Je jasné, že bude možná horká. Není hysterický strach (zakrývaný vyhrožováním) podezřelý? O soldatesku, která nás má uvařit nejde, to je druhořadý problém, ale o nás, o to, čemu jsme se přizpůsobili, co jsme dopustili (např. s našimi dětmi i lidmi, viz článek JW na téma drog) a co jsme ze sebe udělali a nechali udělat za stvůry, které se nechtějí vidět. Je jasné, že když na nás jde v horké lázni řada, tak kvičíme a blbě se divíme. Nebo, že by nám stačila studená sprcha, kterou si dáme sami…? Pochybuji a rád se budu mýlit, ale zrovna vaše neadekvátní reakce tomu nenasvědčuje.

 • peter. • 4. května 2016

  zart napsal
  ale zrovna vaše neadekvátní reakce tomu nenasvědčuje.

  Reakcia to vôbec nebola neadekvátna,lebo reagovala na „znalcov“koránu ,ktorí sa ma denno denne snažia presvedčiť o tom,že islam je mierumilovné náboženstvo(akoby išlo len o ten islam)a preto je mojou svinskou povinnosťou privítať každého utečenca s otvorenou náručou.Lebo je to také „Európske“a solidárne.Nasrať!Lebo ja si pozývam na návštevu k sebe, ľudí sám.Nikto nemá právo rozhodovať o tom,kto u mňa na návšteve bude.Obzvlášť,ak sa mi pri tom vyhráža,že ak nanútenú návštevu neprijmem,tak zaplatím za každého odmietnutého človeka 250 tisíc €.
  K tej mládeži len toľko,že aj keď sa nám zdá,že je už stratená,nemusí to byť pravda.Mládež na našich dedinách a menších mestách ešte stále ctí hodnoty,ktoré im boli vštepené rodičmi,výchovou.Vo veľkých mestách to môže byť(asi aj je)tak,ako to popisuje pán J.W.Ale o tom,akú mládež skutočne máme,by sme sa mohli presvedčiť až v nejakej krízovej situácii do ktorej by sa náš štát nedajbože dostal.Som si istý,že tak ako tomu bolo v minulosti,tak aj dnes by väčšina mladých zaujala správny postoj.A ako tomu bolo v minulosti,tak aj dnes by sa v jej radoch našli „hnilí“jedinci.Sme starší a oni sú iní akých by sme ich chceli mať.Neboli sme ani my o mnoho lepší.Pamätáte?

 • zart • 4. května 2016

  peter, blablabla…., dostal jste trefu do černého,reakce z cesty. Prečo ste tak nervozný? To se fakt nedá po vás číst, z toho je jednomu smutno. Vy jste nasratý a navíc, nic ve zlém, praštěný. Je slyšet kvičení: „Yaa, yaaa, yaaaaaaaaaaaa…!“

 • peter. • 4. května 2016

  zart napsal

  peter, blablabla…., dostal jste trefu do černého,reakce z cesty. Prečo ste tak nervozný? To se fakt nedá po vás číst, z toho je jednomu smutno. Vy jste nasratý a navíc, nic ve zlém, praštěný. Je slyšet kvičení: „Yaa, yaaa, yaaaaaaaaaaaa…!“

  Viete čo zart?
  Beriem váš príspevok tak,že tento váš spôsob diskusie je výsadou primitívov.S tým sa robiť nedá nič,len poľutovať vašich blízkych a ľudí vo vašom okolí.

 • Béda • 4. května 2016

  peter. napsal
  Reakcia to vôbec nebola neadekvátna,lebo reagovala na „znalcov“koránu ,ktorí sa ma denno denne snažia presvedčiť o tom,že islam je mierumilovné náboženstvo(akoby išlo len o ten islam)a preto je mojou svinskou povinnosťou privítať každého utečenca s otvorenou náručou.Lebo je to také „Európske“a solidárne.Nasrať!Lebo ja si pozývam na návštevu k sebe, ľudí sám.Nikto nemá právo rozhodovať o tom,kto u mňa na návšteve bude.Obzvlášť,ak sa mi pri tom vyhráža,že ak nanútenú návštevu neprijmem,tak zaplatím za každého odmietnutého človeka 250 tisíc €.
  K tej mládeži len toľko,že aj keď sa nám zdá,že je už stratená,nemusí to byť pravda.Mládež na našich dedinách a menších mestách ešte stále ctí hodnoty,ktoré im boli vštepené rodičmi,výchovou.Vo veľkých mestách to môže byť(asi aj je)tak,ako to popisuje pán J.W.Ale o tom,akú mládež skutočne máme,by sme sa mohli presvedčiť až v nejakej krízovej situácii do ktorej by sa náš štát nedajbože dostal.Som si istý,že tak ako tomu bolo v minulosti,tak aj dnes by väčšina mladých zaujala správny postoj.A ako tomu bolo v minulosti,tak aj dnes by sa v jej radoch našli „hnilí“jedinci.Sme starší a oni sú iní akých by sme ich chceli mať.Neboli sme ani my o mnoho lepší.Pamätáte?

  http://www.hlavnespravy.sk/comu-sa-mate-vyhnut-aby-ste-nenahnevali-clena-sarijatskej-policie/776386

  Nemecký Spiegel informoval, že v meste Düsseldorfl sa začal súd s radikálnymi islamistami zo samozvanej wuppertalskej šarijátnej polície, ktorá začala patrolovať v meste Wuppertal už na konci roku 2014….

  Členovia šarijátnej polície sa cítia dotknutí rozhodnutím súdu, pretože nenarušili ani jeden z nemeckých zákonov a obvinenie, že samovoľne a bez súhlasu nadriadených orgánov začali patrolovať v uliciach mesta Wuppertal považujú za vykonštruované. Takisto nechápu obvinenie, že používanie jednotnej uniformy pri demonštráciach a akciách v Nemecku je zakázané.

  Šarijátna polícia nabádala ľudí žiť podľa šaríjových zákonov. Po uliciach vylepovali plagáty s pravidlami šaríja, ktoré nepovoľujú požívanie alkoholu, narkotiká, hazardné hry, prostitúciu a pod.

  Keďže Brusel, cez svojich posluhovačov bude čoraz viac tlačiť na jednotlivé európske štáty v otázke multikulturalizmu a imgigrantov, uverejňujeme na Hlavných správach niekoľko základných rád, čomu sa vyvarovať, aby slovenskí občania členov šarijátnej polície v mestách slovenských miest v budúcnosti nenahnevali….

  žena nesmie riadiť motorové vozidlo – bičovanie, pokuta, prísny dohovor
  žena musí chodiť zahalená – bičovanie, pokuta, prísny dohovor
  žena ide na verejnosti bez doprovodu mužského člena rodiny – bičovanie, pokuta, prísny dohovor
  žena chodí do školy po 13 roku života – bičovanie, pokuta, prísny dohovor
  muži musia nosiť bradu a tradičné oblečenie – bičovanie, pokuta, prísny dohovor
  televízia, západná hudba je nástrojom satana – bičovanie, pokuta, prísny dohovor
  chov psov a prasiat je zakázaný – likvidácia satanových šeliem, bičovanie, pokuta, prísny dohovor majiteľovi

 • Béda • 4. května 2016

  pokračování:
  nevera, vražda – fyzická likvidácia, najlepšie kameňovanie. Ak neverná žena kojí, s ukameňovaním sa musí počkať, kým dieťa neodstaví.
  urážka koránu, konvertovanie na iné náboženstvo – fyzická likvidácia, najlepšie kameňovanie alebo dekapitácia (uťatie hlavy) a štvrtenie
  krádež – bičovanie, uťatie ruky
  alkohol, hazard, cigarety, drogy – bičovanie, pokuta, prísny dohovor. V prípade dealerstva fyzická likvidácia.
  masturbácia – bičovanie, pokuta, prísny dohovor, prípadne uťatie ruky, resp. oboch končatín

 • zart • 6. května 2016

  peter. napsal
  Viete čo zart?
  Beriem váš príspevok tak,že tento váš spôsob diskusie je výsadou primitívov.S tým sa robiť nedá nič,len poľutovať vašich blízkych a ľudí vo vašom okolí.

  Ano to platí právě na vás, ta výsada primiťívov. Vy jste přece začal s tím „solidárne.Nasrať!Lebo“, lebo nie?? Proč se tak bojíte, vždyť vám nikdo nechce ublížit, nejméně zart, viete čo?