Několik otázek našim liberálním přátelům

Často mluvíte o tom, jak trh všechno vyřeší, jak veškeré regulace, celní bariéry, daně a přerozdělování  jsou škodlivé, jak je potřeba minimalizovat stát, zrušit státní sociální systém a podobně. Vaše výše uvedené „osvobozování“ tvořivého potenciálu kapitálu  znamená ve svém důsledku globalizaci, to jest útěk kapitálu s tvořivým potenciálem (teď nemluvím o spekulativním kapitálu s virtuální přidanou hodnotou, který získává stále dominantnější roli ve světové  ekonomice) tam, kde pracovní síla nemá žádnou ochranu, kde její mzdy a celkové náklady na produkci jsou nejnižší.

V souvislosti s tím, bych měl pro vás několik otázek:

  1. Komu, na jakém trhu (v cizině i doma) budou prodávat své nekonkurenceschopné zboží původní výrobci, když veškeré trhy budou zavaleny zbožím vyrobeným v „rájích“ s nejnižšími výrobními náklady s otrockou pracovní silou, která nemá žádná pracovní a sociální práva, ve státech, kde nejsou žádné ekologické standardy s nejnižšími daněmi, případně dokonce se státními pobídkami (to je úplným odpustěním daní, na míru vybudovanou infrastrukturou…)?
  2. Jak dopadne v takovém případě státní měna, když stát nebude mít v nekalé konkurenci co vyvážet na světový trh a stále víc bude závislý na dovozech z ciziny?
  3. Čím bude ekonomika v liberalizovaném prostředí nejlevnějším nákladovým „rájům“ konkurovat? Bude v rámci závodů ke dnu podlézat konkurenci v nákladových „rájích“? Bude její pracovní síla nucena pracovat za stejných anebo ještě horších podmínek (bez pracovních a sociálních práv a žít za stejných ekologických podmínek) jako pracovní síla v nejkonkurenceschopnějších nákladových „rájích“?
  4. Jak dopadne stát s konkurencí oslabenou měnou, který navíc umožní vývoz kapitálu, práce, know-how a  deregulační odliv daní a zisků do ciziny, který v rámci konkurenční soutěže  bude nucen minimalizovat vybírané daně? Z čeho bude financován a z čeho bude financována výstavba státní infrastruktury, budování obranyschopnosti, zajištění bezpečnosti? Z čeho bude financováno školství a zdravotnictví? Kde na to stát vezme peníze, když danové odvody budou minimální anebo žádné? Kdo a z čeho to bude financovat? A jestliže to bude financovat soukromá podnikatelská sféra – na kom a jak potom bude realizovat zisky? Stát nebude mít peníze a většina lidí nucena žít v nákladovém „ráji“ s minimálními a nejkonkurenceschopnějšími výdělky také ne. Bude se to realizovat všechno na dluh?
  5. Z čeho budou žít lidi v takovém státě? Kdo a z čeho bude kupovat zboží vyrobené za nejkonkurenceschopnější náklady, když lidé nebudou mít peníze na víc než na své reprodukční náklady (mnohdy ani na to ne). Bude se kupovat stále víc na dluh?
  6. Ve společnosti s minimálními daněmi a s minimálními regulacemi budou mít největší moc a sílu (doslova a do písmene) ti nejbohatší, s největším kapitálem (a vůbec majetkem) kteří tím získají absolutní moc nad vším – nad státem, lidmi, zákony, médii, politikou. Pořídí si dokonce své soukromé bezpečnostní sbory a armády. Ti druzí, jejich zaměstnanci anebo závislí drobní podnikatelé nuceni pracovat a žít za minimální výdělky a zisky nebudou mít naopak žádná práva a žádnou moc, stanou se bezbrannou hříčkou v rukou majetných a mocných. Kam takovýto trend dlouhodobě  povede?
  7. Nakonec jsem si nechal malý rébus. Tvrdíte, že regulace je špatná. Jak potom můžete být proti multikulturalismu a imigraci (z válečných zón západu)? Nepožadujete tím náhodou regulaci? Jak chcete bez regulace zabránit volnému přesunu pracovní síly a tedy i multikulturalismu a imigraci?

Závěrečná otázka

Skutečně si myslíte, že takovýto společenský model má smysl a budoucnost?

Přejít do diskuze k článku 31 komentářů