NÁZOR: Co dělá Čína na Balkáně

Reklama


…Podívám-li se na Balkán, vidím mnohem větší čínskou aktivitu než v ČR. V tomto roce začne pracovat se Srby první čínská banka v Bělehradu. Spolupráce se bude koncentrovat na infrastrukturu, energetický sektor, privatizaci státních podniků, hornictví a turismus. Vedle Srbska se cílem čínských aktivit stala Černá Hora. Hlavním čínským projektem v tomto ministátě je stavba 41 km dlouhé trasy Smokovac – Mateševo – Bar-Boljar. Kdo nerozumí potenciálu tak krátké cesty v horách sestávající téměř plně z mostů a tunelů, tomu není pomoci. Přístav Bar bude spojen s jihem Srbska, poté s Bělehradem. Přítomnost prvního rychlého spojení mezi Srbskem a Černou horou změní hospodářství, politiku a život lidí. Co pro to udělala EU? Čínská společnost CCCC se dohodla s vládou, čínská banka Exim potvrdila úvěr ve výši 687 mil. euro na 20 let, z celkové investice ve výši 809 mil. euro. Čínská společnost CRBC vede stavbu. Pracují na ní Číňané ve třech směnách a zpracovávají materiál přivezený lodí z Číny do přístavu Bar. Je celá řada dalších projektů se zájmem Číňanů. Jedním z nich je železniční spojení Bar – Budapešť. Mohu si představit, že dříve než později, nedojde-li k válce, Číňané koupí přístav Bar, budou stavět vodní elektrárnu na řece Morač a v neposlední řadě budou mít bezvízový styk se Srbskem a Černou horou. Tomu napomáhá otevřený Konfucius institut, ve kterém se Balkánci učí čínskému jazyku a čínské kultuře. Číňané studují na univerzitě v hlavním městě Podgorici. Na ní studuje každoročně více a více čínských studentů. Proto již dnes mnoho čínských specialistů nepotřebuje tlumočníka v Srbsku, ani v Černé Hoře. Své sehraje i prozíravá humanitární aktivita. Ta se projevuje v darování sanitek, učebnic zadarmo nebo i instalaci městského osvětlení napájeného, jak jinak než čínskými solárními panely.

Celý článek: Sputnik

Námět: Hudryper

Přejít do diskuze k článku 16 komentářů