Diskuze k článku


 • hudryper • 25. března 2017

  Autorčiny závěry z návštěvy A.Merkel ve Washingtonu jsou bohužel velmi reálné. Na samém počátku Clintonova prezidentského období jsem se v USA setkal s názorem,který mnou otřásl.
  Kohlův projekt sjednocení obou částí Německa byl totiž za velkou louží považován jako příležitost
  pro vnitroněmecký vývoj vedoucí k radikalizaci a posléze militarizaci německé společnosti.
  Stejné politické kruhy,které se účastnily na přípravě a realizaci sametové revoluce u nás,očekávaly
  od obrovského finančního zatížení západní části Německa v důsledku v historii dosud nevídaného
  přerozdělování společenského produktu reakci,k jaké by nepochybně za podobných podmínek došlo v USA,ne ale v Německu,jak se posléze ukázalo. Došlo v rozporu s očekáváními k dalšímu německému ekonomickému zázraku,když se olbřímí transfer národního produktu do bývalé NDR
  nesetkal s protivládními násilnými aktivitami a reakce německého obyvatelstva na západě BRD.
  Na mou užaslou otázku k čemu je zapotřebí takový politický vývoj americké politice jsem dostal
  upřímnou odpověď : “ Německo je jediným státem v Evropě s kapacitou vést velmi zničující válku
  v Evropě a to zejména východním směrem !“ Toto bylo zcela seriozně řečeno člověkem,který, jak
  jsem se od něho dověděl,vedl průvod studentů z Albertova 17.listopadu záměrně na Národní třídu.
  V následujících létech jsem s radostí pozoroval,že výpočet finančního vnitrostátního krachu BRD
  v létech po sjednocení se ukázal chybný a že plánovaný chaos o následná militarizace německé společnosti se nekoná. Jak je dnes vidět,došlo jenom k oprášení politického plánu v USA žijících elit s programem ovládnutí světa a po dvaceti létech totální kontroly Německa chtějí zopakovat
  v Evropě a jeho hospodářském jádru BRD chaos s občanskou válkou,v níž roli potlačené levice
  splní migranti !