Nezdvojnásobíme-li recyklaci komunálních odpadů, nedosáhneme na evropské fondy

Reklama


Tisková zpráva Hnutí DUHA

EVROPSKÁ KOMISE ZVEŘEJNILA VČERA NÁVRHY NOVÝCH ODPADOVÝCH SMĚRNIC

čtvrtek 3. prosince 2015

Evropská komise včera zveřejnila návrh odpadových směrnic, známých jako balíček pro cirkulární ekonomiku. EU by měla do roku 2030 zvýšit recyklaci komunálních odpadů ze současných 43 % na 65 % [1]. Také Česká republika bude muset zdvojnásobit svou recyklaci ze současných 35 % na dnešní úroveň Německa a Rakouska. Evropská komise totiž nebude financovat z evropských fondů spalovny a zařízení na úpravu netříděných odpadů, pokud členské státy nebudou ve svých plánech počítat s vysokou mírou recyklace.

Česká republika tedy velmi pravděpodobně prostředky z evropských fondů na spalovny a úpravu odpadů [2] nezíská, dokud nepřepracuje Plán odpadového hospodářství ČR a právě projednávané odpadové plány krajů. Všechny tyto plány, navzdory opakovaným varováním Hnutí DUHA, počítají s nízkým cílem pro recyklaci  – pouze na úrovni 35-38 % do roku 2020 [3].

Evropská komise v balíčku dále navrhuje tyto cíle:

  • zvýšit míru recyklace všech obalů do roku 2030 na 75 % (ČR již v roce 2014 dosahovala 73 % [4]),
  • snížit skládkování komunálního odpadu na 10 % do roku 2030 (ČR v roce 2013 dosahovalo 52,2 % [5],
  • zakázat skládkování vytříděných surovin.

Největším úkolem pro ČR je snížit skládkování komunálních odpadů z 52 % na 10 % a naopak zvýšit jejich recyklaci z dosavadní třetiny na dva třetiny.

Ivo Kropáček, odpadový expert Hnutí DUHA, řekl:
„Evropská komise požaduje v novém balíčku pro cirkulární ekonomiku přesunout komunální odpady ze skládek na recyklaci. Ministr Richard Brabec proto musí přepsat loni vládou odsouhlasený a Hnutím DUHA kritizovaný plán odpadového hospodářství a zapracovat do připravovaného nového zákona o odpadech recyklační slevu, která bude obce motivovat zvýšit recyklaci. Také právě projednávané plány odpadového hospodářství krajů se budou muset hodit do koše – pokud nezvýšíme recyklaci na Evropskou komisí požadovanou úroveň, můžeme na bruselské peníze na stavbu nových spaloven nebo na zpracování netříděných odpadů rovnou zapomenout.“

Poznámky:

[1] http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6203_cs.htm

[2] Akční plán na straně 10 uvádí: „Financovat nová zařízení pro úpravu zbytkových odpadů, jako spalovny nebo mechanicko-biologické úpravny, bude možné pouze v omezených a dobře zdůvodněných případech, kde nehrozí nadbytečná kapacita a je zároveň plně respektována evropská odpadová hierarchie.“ (Ta jednoznačně preferuje recyklaci před spalováním a ukládáním odpadu.)

[3] http://www.mzp.cz/cz/poh_cr_prislusne_dokumenty

[4]  Viz http://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/souhrnne_udaje_obaly/$FILE/OODP-recyklace_obaly-20151026.pdf

[5] Viz  http://issar.cenia.cz/issar/page.php?id=1612

Přejít do diskuze k článku 9 komentářů