Diskuze k článku


 • cnemo • 8. února 2016

  Na účtování podle jističe je pozitivní jen to, že to zabrzdí solární přivydělávače a jiné destruktivní útoky proti rozvodné síti.

  Jinak je to samozřejmě nesmysl, vytvořený proto, že mu jiný nesmysl (blud OZE typu vítr a slunce) předchází. Problém je, že to nejsou zdroje v pravém slova smyslu, nejsou regulovatelné, a proto tržní komoditou již dále není kWh, nýbrž stabilita. ČEZ bude prodávat stabilitu, to je vše, co se stalo.

  Jestli si někdo myslel, že v době obrovských dotací do nezdrojů bude mít levný proud, tak musel být duševně chorý:) A budeme to platit právě my voliči, kteří jsme podlehli představě, že něco může být bez námahy, obětí a vlastně „zadarmo“, že stačí mít jen hořící víru (v kombinaci s ignorancí) v lepší zítřky a fyzikální zákony se samy vzdají:)

 • tožtak • 8. února 2016

  Doufám, že ta zlodějina neprojde.

  Milan Urban a Jan Mládek na obyvatele ČR společně s ERÚ ušili pěknou boudu. Celé slavné opatření o zpoplatnění domácnosti podle výkonu hlavního jističe se zdůvodněním, že jsou dnes místní sítě přetížené, je vylhané od A do Z. Sice má platit až od roku 2017, přesto jde o masivní podvod na domácnostech v ČR, které mají zase jednou zaplatit za chyby někoho jiného.

  Němci zavřeli své konvenční elektrárny a nyní proudí elektřina z větrných parků ze severu na jih.
  Ovšem zapomněli vybudovat přenosovou soustavu, takže je zatěžována přenosová soustava ČR, které hrozí blackout.
  Takže ČEPS musí tuto přenosovou soustavu posílit a nezaplatí to nikdo jiný než český poplatník a důchodce.

  https://vlkovobloguje.wordpress.com/2015/12/03/jeste-jednou-elektrina-a-jistice/

  Add jističe.
  Český človíček je vynalézavý a určitě přijde na to, jak tuto lumpárnu minimalizovat.
  Máme společenství vlastníků bytů a tak popřemýšlíme zavést pouze 1 hlavní měřič pro el. na celý barák a dále rozpočítávat el podle domácích měřičů, přesně jak je tomu i v případě placení vodovodům a kanalizacím..

 • fajt • 8. února 2016

  http://byznys.lidovky.cz/koalicni-strany-se-nedohodly-na-snizeni-dane-u-cepovaneho-piva-a-potravin-1lm-/statni-pokladna.aspx?c=A160208_215746_statni-pokladna_ELE – hurvajzpartaj považuje základní potraviny za nebezpečnou drogu a proto ji asi ještě více zatíží větší DPH – nechť je oranžovým filckám země olovem, hnědomodráci je po všem mohou na nějaké party v rámci bohaté a adrenalinové tomboly zadupat ještě více do země. ..)

 • idiotronic • 9. února 2016

  Za monopolu ČEZu nebylo možné, aby v jedné domácnosti byly současně kombinovné libovolné dva tarify . Dnes, kdy prodávají elektřinu i Naftové doly Hodonín (v telefonu velmi aktivní) to nikoho nezajímá. Je možné, že se nastoupenou cestou zformuje další mezivrstva podnikatelů, která oddělí občana od výroby elektřiny a smlouvu o dodávce elektřiny uzavřete s nějakým místním eseróčkem.
  Eseróčko bude lépe vycházet vstříc německým potřebám, protože někteří lidé v něm budou dobře zaplaceni . Drobné spotřebitele netřeba při regulovaném výpadku odškodňovat, stejně jim žádná škoda nevznikne. Zelení ostatně hlásají, že elektřina spolehlivá i elektřina náhodná jsou rovnocenné.

 • idiotronic • 9. února 2016

  A ještě něco. Není to tak dávno, co se rozepisovali autoři o možnosti napojení elektromobiů do sítě , kde pomohou předcházet blackoutu. Opravdu si někdo myslí, že nejdražší část elektromobilu někdo ve společnosti, která usiluje o zpoplatnění kdečeho, že tuto část zapůjčí BEZPLATNĚ energetikům?

 • stas • 9. února 2016

  Dobrý den,
  poměrně pečlivě jsem se seznámil s podklady nové tarifní struktury (NTS). Nezbývá nic jiného než pogratulovat. Vše se zdá, dle popisu, zcela v pořádku až do doby, kdy přejdu do kalkulačky a několika praktickými příklady se přesvědčím, že šetřit elektřinou se skutečně nevyplácí. Ostatně je to podobné jako s vodou. Když lidé začali více šetřit, voda se více zdražila. Nyní by měla znovu nadejít obdobná situace s elektřinou, podruhé po zavedení tarifů odrážejících hodnotu hlavního jističe.
  Jsem přesvědčen, že zcela spravedlivé je, na rozdíl od názoru ERÚ vyjádřený v NTS, aby si každý odběratel za elektřinu uhradit tolik, kolik spotřebuje, to znamená rozpustit náklady spojené s distribucí, obchodem a dalšími složkami do ceny za kWh. Skutečnost v NTS je však opačná a ještě hlouběji zavádí platby neodvozené od přímé spotřeby (např. systémové služby).
  Koncepce NTS zcela odporuje proklamovanému cíli, to je zavést jakýsi pořádek do cen elektřiny. Předmětné NTS opětovně přispívají bohatším a z chudých dělají ještě chudší vazaly energetických produktů.
  Ti, kteří si dnes ještě stále mohou dovolit a využívat el. přímotop, budou na tom o něco málo lépe (je faktem, že si jej pořídili vesměs sami bez státních dotací, odobných dnešním kotlíkovým dotacím, a za svoje peníze neotravují sousedy zplodinami z komínu. Neobstojí v této souvislosti ani tvrzení, že elektřina se musí někde vyrobit a znečistí ovzduší. Dnešní elektrárny a jejich vypouštěné zplodiny jsou hlídány podstatně více než produkty domácích topenišť). Je však podstatné, že pro výrobu a přenos většího příkonu, pokud ještě i v ERÚ platí Ohmův zákon, jsou potřeba větší náklady než pro výkony menší, to je cena za distribuci. Logicky mi tedy vyplývá, a je spravedlivější, že čím více odeberu, tím více zaplatím.

 • stas • 9. února 2016

  Naproti tomu na cenu přímých nákladů obchodníka, spojených se zúčtováním odběru a službami nemá odebrané množství elektřiny žádný význam. Fakturace přímých nákladů pro obchodníka je totiž stejná, jak pro 1 kWh, tak pro 1 MWh.

  Není pravdou, že NTS postihnou rekreační objekty, postihnou i všechna odběrná místa s malou spotřebou, nevyjímaje domácnosti a NTS jsou postaveny tak, aby z prudkého zdražení elektřiny nebylo úniku.
  Příklad:
  mám domácnost plně elektifikovanou bez el. topení, hlavní jistič třífázový 25A. Jelikož se doma zdržuji poměrně málo, mám roční spotřebu cca 400 kWh. Distributor i obchodník ČEZ, sazba Standard e-tarif D02d. Dle dnešních podmínek zaplatím za rok 3 186 Kč, dle NTS 7 395 Kč, tedy o 4 209 Kč více (zvýšení o 132%)
  Můžu se snažit změnit tarif na Standard e-tarif D01d- je bezúspěšné, jelikož z dnešních 2 412 Kč zaplatím dle NTS rovněž 7 395, je ještě více o 4 982 Kč (zvýšení o 206%)
  Snížím tedy hodnotu jističe, vzhledem k vybavenosti a selektivitě jištění na třífázový 20 A. Při sazbě Standard e-tarif D02d dnes 2 354 Kč, dle NTS 6302 Kč, více o 3 948 Kč (zvýšení o 167%)Bez ohledu na selektivitu jištění snížím jistič na 3 x 16A, což se domnívám je minimum vzhledem k uvedené elektrifikaci domácnosti a vychází při Standard e-tarif D02d opětovné zvýšení z dnešních 2 721 Kč na 5 427 Kč, tedy o 2 706 Kč více to je o 99%.
  Další logickou možností je změna tarifu na Standard e-tarif D01d, kde dnes bych platil 2 325 Kč s NTS 5427 Kč, tedy o 3 101 Kč, t.j. více o 133%.
  Dále snížit na 10 A nelze, neustále by vypadával. Ukazuje se, že zavedená doba využití jističe v NTS, které se patrně počítá do algoritmu výpočtu, je cesta pouze teoretická a neodpovídá relaitě spotřeby.

 • stas • 9. února 2016

  Teprve od spotřeby 2 262 kWh, to je 12 535 Kč za odečtové období (při stávajícím jističi a tarifu) by se cena rovnala dnešnímu vyúčtování. Tak vysokou spotřebu nepotřebuji a není dle výše uvedeného žádná možnost, jak v souvislosti s NTS náklady na pořízení elektřiny snížit. Zvýšení důchodu o 40,- Kč již padlo na zvýšení stálé měsíční platby elektřiny v letošním roce.I kdybych vyhodil el. sporák, nahradil jej jednoplotýnkou, vyhodil pračku, myčku a mikrovlnku, smotal všechny tři fáze dohromady a teoreticky použil minimální hlavní jistič 10 A, což je naprostý nesmysl, prodražila by se mi spotřeba o 18%. Ať žije vzrůstající životní úroveň!
  Samozřejmě zvýšení se netýká jen domácností a rekreačních objektů, jak je prezentováno, jde i o garáže. Běžnou průměrnou spotřebu mám 1 kWh za odečtové období, nejmenší jistič jednofázový 6 A, sazba Standard e-tarif D01d. Dnešní fakturace za dodávku elektřiny (rok) je 347 Kč, po zavedení NTS 1459 Kč. Myslíte snad vážně, že budu platit za spotřebovanou 1 kWh 1459 Kč? V tomto případě bych okamžitě odběr odhlásil, narážím však na problém napájení elektronické ochrany garáže. Nevidím žádný reálný způsob, jakým eliminovat technicky nebo organizačně dopad NTS v uvedeném příkladě. NTS není normálním vývojem bilance spotřeby a ceny, hodnotím jej jednoznačně jako vydírání s cenou až 1459 Kč/ kWh. Domnívám se, že takto nastavenou NTS chce ERÚ pouze přispět k jednoznačnému zvýšení ceny na úkor nejmenšího (či sociálně nejslabšího) spotřebitele ve prospěch vyšších daní pro stát, odvozených od celkově vyšších plateb za elektřinu. Jde snad o náhradu, nebo skrytou kompenzaci pro stát za minulé neuvážené a chybné rozhodnutí ERÚ o výkupních cenách elektřiny z fotovoltaických zdrojů, na které rovněž doplácíme, případně i jiných obnovitelných zdrojů.

 • stas • 9. února 2016

  kde přiznané výkupní ceny neodpovídají ani náhodou stabilitě a spolehlivosti dodávky elektřiny.
  Váš úřad je pro mě zcela zbytečný, nezávislost neznamená tvorbu takových kolotočů, jaké předvádíte a plně se přikláním i budu podporovat ztrátu nezávislosti a řízení ERÚ vládní komisí.

 • Pocono • 9. února 2016

  energetický expert Hnutí DUHA – moc pěkný oxymóron

 • tožtak • 9. února 2016

  Od začátku bylo jasné, že Vitásková za tím projektem nestojí a pouze na ní Mládek a spol. tlačí. Po těch peripetiích kdy se ji všemožně snažili dehonestovat ji nezbylo než celou věc zveřejnit a „nechat posoudit“.

  Dnes se sama k tomuto vyjádřila:

  http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Ochranim-vas-Strazkyne-cen-elektriny-Vitaskova-oslovila-obcany-421010

 • hudryper • 9. února 2016

  Mně se ta ženská líbí čím dál tím víc. Odvaha a elán ,jakož i chytrost jí naprosto nechybí. Možná
  budoucí předsedkyně levicové strany v kotlince.

 • Dolmen • 9. února 2016

  hudryper napsal
  Mně se ta ženská líbí čím dál tím víc. Odvaha a elán ,jakož i chytrost jí naprosto nechybí.

  Mně taky – i jako ženská. Bůhví, jakým řízením osudu se na tenhle post vůbec dostala právě tahle. To byl asi nějaký omyl, bůh tržního hospodářství snad zrovna nebyl doma. Jinak vymáhání renty už začíná nabývat kolosálních rozměrů, např. nápad s povinným desátkem z topidel na pevná paliva. Také by k tomu mohli tržní matadoři ještě vymyslet, že k ceně paliva se bude platit paušální poplatek z výšky komína a jeho světlosti.

 • denda • 9. února 2016

  stas napsal

  kde přiznané výkupní ceny neodpovídají ani náhodou stabilitě a spolehlivosti dodávky elektřiny.
  Váš úřad je pro mě zcela zbytečný, nezávislost neznamená tvorbu takových kolotočů, jaké předvádíte a plně se přikláním i budu podporovatztrátu nezávislosti a řízení ERÚ vládní komisí.

  Dík, že jste si na tohle dal čas.
  Máte pravdu. Techniky je to následném jištění, pokud vás revizák nepošle přímo někan, hlavní jistič musí být o třídu na bytovými. Tak praví normy.
  Takže jestli ja obvykle v moderních bytech je na na zásuvky 16A a světla 10A… musíte mít 20A na hlavním.
  Třeba někoho napadne zavést sazbu 18A levní, ale ten se normálně neprodává, proč když není sazba…
  Plně elektrizovaná domácnost ( i bez topení) nemůže jít pod 20A.
  Jo pěkně jste to rozebral.

 • denda • 9. února 2016

  PS. nedávno jsem našel starý hlavní jistič 3×21,7 A, právě kvůli cirkulárce, sazba je samozřejmě 3x25A. Na dalším domě nebyl hlavní jistič vůbec… pouze odpojovač..historicky, celé je to na desce. Sazba 3×40.. jsou to důchodci… takže nový rozvaděč etc.

  Spousta současných řešení nebude levná, i když se majitelé rozhodnou pro změnu.
  Je to na hlavní rozvaděč etc. Při změně bude nutno dodržet nové normy… to je opravdu velký zásah.
  Jinak někde v diskuzi s mluvčím ERU_ jsem našel poplašnou zprávu, že jistič může měnit pouze distributor, blbost.
  Udělá to každý elektrikář s oprávnění a když bude mít i §9 vyhl 50 dodá i revizní zprávu…
  Pokud se toto šílenství nezmění, bude dobré informovat občany, aby se nenechali zblbnout.
  Vidím to jako dvojí útok na pěně ženky.